Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  30458/R

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
SPARK, s.r.o.
  (od: 18.09.2000)
Sídlo: 
Digital Park II, Einsteinova 23
Bratislava 811 05
  (od: 25.11.2015)
IČO: 
36 201 090
  (od: 18.09.2000)
Deň zápisu: 
18.09.2000
  (od: 18.09.2000)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 18.09.2000)
Predmet činnosti: 
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 18.09.2000)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov
  (od: 18.09.2000)
automatizované spracovanie dát
  (od: 18.09.2000)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 18.09.2000)
veľkoobchod a maloobchod: poľnohospodárske produkty, potravinárske produkty, živé zvieratá, kvety a rastliny, alkoholické a nealkoholické nápoje, zelenina, ovocie, mäso, mäsové výrobky, ryby, mrazené výrobky, mliekárenské výrobky, vajcia, tabak, tabakové výrobky, cukrovinky, textil, textilná galantéria, elektrické stroje a prístroje vrátane rozhlasových, televíznych prístrojov, výpočtovou, telekomunikačnou, kancelárskou technikou a prístrojmi pre domácnosť, sklo, porcelán, keramika, drogériový tovar /s výnimkou jedov a žieravín/, kozmetika, nábytok, svietidlá, knihy, noviny a časopisy, železiarsky tovar, papierenský tovar, písacie a kancelárske potreby, drevo, stavebný materiál, inštalatérsky , elektroinštalatérsky materiál a zariadenia, elektronický materiál, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu a ich príslušenstva, stavebné stroje, šijacie a pletacie stroje, poľnohospodárske stroje, suveníry, hutnícky materiál, farby a laky, potreby pre domácnosť, výrobky z drahých kovov, plasty a výrobky z nich
  (od: 18.09.2000)
finančný a operatívny prenájom strojov a zariadení
  (od: 18.09.2000)
faktoring a forfaiting
  (od: 18.09.2000)
leasing spojený s financovaním
  (od: 18.09.2000)
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, poľnohospodárskych strojov a zariadení, stavebných a kancelárskych strojov a zariadení
  (od: 18.09.2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 18.09.2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (od: 18.09.2000)
podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva
  (od: 18.09.2000)
prenájom základných prostriedkov formou leasingu
  (od: 18.09.2000)
reklamné a propagačné činnosti
  (od: 18.09.2000)
baliace činnosti a skladovanie
  (od: 18.09.2000)
výroba jednoduchých kovových výrobkov a polotovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 18.09.2000)
sekretárske služby, reprografia a kopírovacie služby
  (od: 18.09.2000)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (od: 18.09.2000)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 18.09.2000)
búracie, zemné a lešenárske práce
  (od: 18.09.2000)
zásielkový predaj
  (od: 18.09.2000)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (od: 18.09.2000)
požičiavanie, distribúcia videa
  (od: 18.09.2000)
približovanie a ťažba dreva
  (od: 18.09.2000)
požičiavanie videokamier, videorekordérov a elektrického náradia
  (od: 18.09.2000)
nákup a predaj ojazdených motovových vozidiel a použitých súčiastok motorových vozidiel
  (od: 18.09.2000)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (od: 18.09.2000)
predaj na priamu konzumáciu alko a nealko nápojov, piva, vína a destilátov
  (od: 18.09.2000)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov ako aj bezmäsitých jedál ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (od: 18.09.2000)
čistenie budov a upratovacie práce
  (od: 18.09.2000)
organizovanie školení, kurzov, seminárov a výstav
  (od: 18.09.2000)
usporiadanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (od: 18.09.2000)
maliarske a natieračské práce
  (od: 18.09.2000)
vydavateľské činnosti
  (od: 18.09.2000)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 18.09.2000)
zimná údržba ciest, mostov a komunikácii za pomoci mechanizmov
  (od: 18.09.2000)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 22.04.2010)
Výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
  (od: 25.09.2015)
Spoločníci: 
TIMMA s.r.o.
Námestie A. Hlinku 3/816
Žilina 010 01
  (od: 17.01.2014)
OZETA NEO, a.s.
Dopravná 2098/9
Topoľčany 955 01
  (od: 17.01.2014)
Výška vkladu každého spoločníka: 
TIMMA s.r.o.
Vklad: 199 250 EUR Splatené: 199 250 EUR
Záložné právo: 1. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5294/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 2. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5295/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 3. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5296/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 4. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5297/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 5. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5298/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 6. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5299/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 7. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5300/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
  (od: 25.06.2014)
OZETA NEO, a.s.
Vklad: 750 EUR Splatené: 750 EUR
Záložné právo: 1. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5294/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 2. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5295/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 3. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5296/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 4. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5297/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 5. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5298/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 6. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5299/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 7. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5300/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
  (od: 25.06.2014)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 17.01.2014)
Ing. Peter Ondro
Karpatská 8402/9A
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 03.01.2014
  (od: 17.01.2014)
Ing. Martin Ondro
Rusovská cesta 52
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 03.01.2014
  (od: 17.01.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (od: 17.01.2014)
Základné imanie: 
200 000 EUR Rozsah splatenia: 200 000 EUR
  (od: 11.11.2010)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.8.2000 podľa zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení.
  (od: 18.09.2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29.12.2003.
  (od: 12.01.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2010. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.10.2010.
  (od: 11.11.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.
  (od: 28.05.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2013.
  (od: 17.07.2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.08.2013.
  (od: 31.12.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.01.2014.
  (od: 17.01.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2014.
  (od: 02.04.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  27.01.2022
Dátum výpisu:  28.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)