Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2670/B

Business name: 
DAM, a.s.
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Registered seat: 
Šulekova 22
Bratislava 811 03
  (from: 06/13/2001 until: 01/05/2015)
Grösslingova 45
Bratislava 811 09
  (from: 03/01/2001 until: 06/12/2001)
Identification number (IČO): 
35 807 300
  (from: 03/01/2001)
Date of entry: 
03/01/2001
  (from: 03/01/2001)
Date of deletion: 
01/06/2015
  (from: 01/06/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/06/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/01/2001)
Objects of the company: 
výroba, distribúcia a predaj nových dopravných technológií
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
výroba, vývoj a príprava technických, výrobných alebo prevádzkových zdokonalení nových dopravných technológií
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
poskytovanie práv na využitie nových dopravných technológií tretím osobám v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) Zák.č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 11 a nasl. Zák.č. 527/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Jozef Géci - predseda predstavenstva
Kozia 12
Bratislava
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Peter Herceg - podpredseda predstavenstva
Štefana Králika 10
Bratislava
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Vladimír Raiman
Hviezdoslavovo nám. 11
Bratislava
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Supervisory board: 
Prof.Ing. Tobiáš Lazar , Dr.Sc.
Zoborská 21
Košice
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Ing. Dionýz Juhász
Grösslingova 12
Bratislava
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Alena Hercegová
Štefana Králika 10
Bratislava
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 33CbR/326/2013 zo dňa 20.10.2014, právoplatné dňa 18.11.2014, ktorým bola zrušená spoločnosť bez likvidácie Obchodná spoločnosť DAM, a.s., so sídlom Šulekova 22, 811 03 Bratislava, IČO: 35 807 300 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 2670/B sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 01/06/2015)
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.9.2000 a rozhodnutím zakladateľov urobený do notárskej zápisnice N 291/2000, Nz 285/2000 zo dňa 9.9.2000 v zmysle § 154 a § 172 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Dodatok k rozhodnutiu zakladateľov a dodatok č. 1 k stanovám osvedčený do notárskej zápisnice N 6/2001, Nz 5/2001 zo dňa 12.1.2001.
  (from: 03/01/2001 until: 01/05/2015)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.5.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 194/01, Nz 185/01 spísanou notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
  (from: 06/13/2001 until: 01/05/2015)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person