Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23370/B

Business name: 
NOBAPAN, spol. s r.o.
  (from: 06/11/1997)
Registered seat: 
Hany Meličkovej 27
Bratislava 841 05
  (from: 03/20/2002)
Hečkova 7761/10
Bratislava 831 05
  (from: 10/02/2000 until: 03/19/2002)
Juraja Závodského 178
Žilina 010 04
  (from: 06/11/1997 until: 10/01/2000)
Identification number (IČO): 
36 372 081
  (from: 06/11/1997)
Date of entry: 
06/11/1997
  (from: 06/11/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/11/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/11/1997)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 06/11/1997)
výroba a montáž tepelnoizolačných dosiek z plastov lisovaného čadiča
  (from: 06/11/1997)
prenájom lyžiarskeho areálu
  (from: 06/11/1997)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 06/11/1997)
prenájom lyžiarskych potrieb a ich údržba
  (from: 06/11/1997)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 06/11/1997)
geodetické práce
  (from: 06/11/1997)
sprostredkovanie, kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností / realitná činnosť
  (from: 11/30/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/30/2004)
automatizované spracovanie dát
  (from: 11/30/2004)
Partners: 
Ing. Ladislav Kľudaj
Martina Benku 2715/48
Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. Vladimír Kľudaj
Šeříkova 417
Pruhonice 252 43
Czech Republic
  (from: 11/30/2004 until: 02/02/2012)
Ing. Milan Štrupl
Hany Meličkovej 27
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 03/20/2002 until: 02/03/2011)
Ing. Milan Štrupl
Hečkova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/28/1998 until: 03/19/2002)
Ing. Milan Štrupl
Hečkova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/11/1997 until: 09/27/1998)
Canadian Financial Group LTD
Apt 12, Level 3, 31, Charles Court, St. Luke´s Road
G´Mangia PTA1027
Republic of Malta
  (from: 02/03/2012 until: 05/16/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Kľudaj
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. Milan Štrupl
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 09/27/1998)
Ing. Milan Štrupl
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 03/19/2002)
Ing. Milan Štrupl
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/20/2002 until: 02/03/2011)
Ing. Vladimír Kľudaj
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/30/2004 until: 02/03/2011)
Ing. Vladimír Kľudaj
Amount of investment: 9 958,175663 EUR Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 02/04/2011 until: 02/02/2012)
Canadian Financial Group LTD
Amount of investment: 9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 02/03/2012 until: 05/16/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/11/1997)
Ing. Vladimír Kľudaj
Šeříkova 417
Pruhonice 252 43
Česká republika
From: 05/24/2004
  (from: 06/30/2017)
Ing. Vladimír Kľudaj
Šeříkova 417
Pruhonice 252 43
Česká republika
From: 05/24/2004
  (from: 11/30/2004 until: 06/29/2017)
Ing. Milan Štrupl
Hany Meličkovej 27
Bratislava 841 05
  (from: 06/11/1997 until: 02/03/2011)
Ing. Milan Štrupl
Hany Meličkovej 27
Bratislava 841 05
Until: 09/24/2010
  (from: 02/04/2011 until: 02/03/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/11/1997)
Capital: 
9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 02/03/2012)
9 958,175663 EUR Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 02/04/2011 until: 02/02/2012)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 11/30/2004 until: 02/03/2011)
200 000 Sk
  (from: 09/28/1998 until: 11/29/2004)
100 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 09/27/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 95/97 zo dňa 7. 5. 1997 podľa § 57, 105 a nasledujúce Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 06/11/1997)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.7.1998 bol schválený dodatok č. 1/ k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/28/1998)
Spoločník dňa 24.8. 2000 schválil dodatok č. 2 k zakla- dateľskej listine spoločnosti.
  (from: 10/02/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15. 1. 2002. Zmena a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 249/02 napísanej dňa 19. 3. 2002 notárom JUDr. Vlhom.
  (from: 03/20/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2004.
  (from: 11/30/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.09.2010.
  (from: 02/04/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.01.2012.
  (from: 02/03/2012)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person