Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23762/B

Business name: 
CORA TECHNOLOGY, spol. s r.o.
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
Nevädzova 6
Bratislava 820 07
  (from: 02/13/2001 until: 11/23/2021)
Bratislavská 118
Piešťany 921 01
  (from: 02/11/2000 until: 02/12/2001)
Bratislavská 97
Piešťany 921 01
  (from: 05/11/1999 until: 02/10/2000)
Adama Trajana 2
Piešťany 921 01
  (from: 03/10/1997 until: 05/10/1999)
Volgogradská 2
Martin 036 01
  (from: 12/19/1996 until: 03/09/1997)
Identification number (IČO): 
36 016 306
  (from: 12/19/1996)
Date of entry: 
12/19/1996
  (from: 12/19/1996)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/19/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/19/1996 until: 05/13/2004)
predaj a prenájom hracích automatov
  (from: 02/11/2000 until: 05/13/2004)
inštalácia počítačových sietí
  (from: 02/11/2000 until: 05/13/2004)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 02/11/2000 until: 05/13/2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov
  (from: 02/11/2000 until: 05/13/2004)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 02/11/2000 until: 05/13/2004)
poskytovanie verejných dátových služieb prostredníctvom siete Internet
  (from: 02/13/2001 until: 05/13/2004)
obchodná činnosť (veľkoobchod, maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
reklamná činnosť
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
prenájom nehnuteľností
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/11/2000 until: 11/23/2021)
finančný leasing
  (from: 02/11/2000 until: 11/23/2021)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/11/2000 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 02/11/2000 until: 11/23/2021)
faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru
  (from: 02/11/2000 until: 11/23/2021)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 02/13/2001 until: 11/23/2021)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/13/2001 until: 11/23/2021)
správa nehnuteľností s poskytovaním služieb - sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 07/11/2001 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Bohuš Bohovic
Krátka 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 05/11/1999 until: 07/13/1999)
Ing. Bohuš Bohovic
Krátka 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/1996 until: 05/10/1999)
Ing. Roman Jurda
D. Tatarku 25
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Ing. Roman Jurda
D. Tatarku 25
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 05/11/1999 until: 07/13/1999)
Ing. Roman Jurda
D. Tatarku 25
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/1996 until: 05/10/1999)
Mgr. Erik Kovács
Hviezdoslavova 3
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 05/11/1999 until: 07/13/1999)
Mgr. Erik Kovács
Hviezdoslavova 3
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 12/19/1996 until: 05/10/1999)
Ivo Ružič
Zimná 2
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Jozef Surovčík
Slávičie údolie 22
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Ing. Juraj Vrábel
41
Modrovka 916 35
Slovak Republic
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Peter Jakubík
Budatínska 79
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 05/14/2004 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Roman Jurda
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/19/1996 until: 05/10/1999)
Ing. Bohuš Bohovic
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/19/1996 until: 05/10/1999)
Mgr. Erik Kovács
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/19/1996 until: 05/10/1999)
Ing. Roman Jurda
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 05/11/1999 until: 07/13/1999)
Ing. Bohuš Bohovic
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/11/1999 until: 07/13/1999)
Mgr. Erik Kovács
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/11/1999 until: 07/13/1999)
Ing. Roman Jurda
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Jozef Surovčík
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Ivo Ružič
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Ing. Juraj Vrábel
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Peter Jakubík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/14/2004 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
Ing. Bohuš Bohovic
Krátka 6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/19/1996 until: 07/13/1999)
Ing. Roman Jurda
D. Tatarku 25
Piešťany 921 01
  (from: 12/19/1996 until: 05/13/2004)
Ing. Roman Jurda
D. Tatarku 25
Piešťany 921 01
From: 12/19/1996 Until: 05/10/2004
  (from: 05/14/2004 until: 05/13/2004)
Ivo Ružič
Zimná 2
Bratislava 821 02
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Ivo Ružič
Zimná 2
Bratislava 821 02
From: 07/14/1999 Until: 05/10/2004
  (from: 05/14/2004 until: 05/13/2004)
Jozef Surovčík
Slávičie údolie 22
Bratislava 811 02
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Jozef Surovčík
Slávičie údolie 22
Bratislava 811 02
From: 07/14/1999 Until: 09/18/2003
  (from: 05/14/2004 until: 05/13/2004)
Ing. Juraj Vrábel
41
Modrovka 916 35
  (from: 07/14/1999 until: 05/13/2004)
Ing. Juraj Vrábel
41
Modrovka 916 35
From: 07/14/1999 Until: 05/10/2004
  (from: 05/14/2004 until: 05/13/2004)
Peter Jakubík
Budatínska 79
Bratislava 851 06
From: 05/10/2004
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Peter Jakubík
Budatínska 79
Bratislava 851 06
From: 05/10/2004
  (from: 05/14/2004 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/11/1999 until: 11/23/2021)
100 000 Sk
  (from: 12/19/1996 until: 05/10/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.11.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/19/1996 until: 11/23/2021)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 24.01.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Martin, Volgogradská 2, na: Piešťany, A. Trajana 2).
  (from: 03/10/1997 until: 11/23/2021)
Dodatkom č. 2 zo dňa 16.07.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z. (zmena sídla z: Piešťany, Adama Trajana 2 na: Piešťany, Bratislavská 97).
  (from: 05/11/1999 until: 11/23/2021)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 02.06.1999.
  (from: 07/14/1999 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 4 zo dňa 30.06.1999 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Piešťany, Bratislavská 97 na Piešťany, Bratislavská 118).
  (from: 02/11/2000 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 5 zo dňa 25.10.2000 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Piešťany, Bratislavská 118 na: Bratislava, Nevädzova 6).
  (from: 02/13/2001 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.5.2001. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.5.2001.
  (from: 07/11/2001 until: 11/23/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2004. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.5.2004. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.5.2004.
  (from: 05/14/2004 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person