Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  36/T

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Matúškovo
  (od: 31.08.1993 do: 03.05.2021)
Poľnohospodárske družstvo Matúškovo
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
Sídlo: 
Matúškovo
  (od: 01.01.1992 do: 03.05.2021)
IČO: 
18 049 117
  (od: 01.01.1992)
Deň zápisu: 
01.01.1992
  (od: 01.01.1992)
Deň výmazu: 
04.05.2021
  (od: 04.05.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 04.05.2021)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 01.01.1992)
Predmet činnosti: 
I. Predmetom činnosti družstva je vykonávať poľnohospodársku výrobu v záujme jej ďalšieho rozvoja, racionálme a efektívne hospodárenie na poľnohospodárskej pôde, ktorú užíva.
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
II. Družstvo:
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
a/ vykonáva rastlinnú a živočíšnu výrobu, spracováva a predáva poľnohospodárskych výrobkov a krmív
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
b/ výroba, nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
c/ obchodná činnosť, do ktorej patrí nákup poľnohospodárskych výrobkov od súkromníkov a podnikov, zásobovanie pre ich výrobu včítane stavebného materiálu
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
d/ strojové a dopravné služby, technické a komunálne služby
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
e/ stavebná a údržbárska činnosť
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
f/ sociálne /stravovanie/ a rekreačné služby
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
g/ pestovanie, spracovanie a obchod s osivami všetkých poľnohospodárskych plodín
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
h/ sprostredkovateľská činnosť a aukčné trhy
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
i/ nepoľnohospodárska výroba
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
j/ skladovacie a prenajímacie služby
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
k/ tlačiatrenské a fotokopírovacie služby
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
l/ služby na jednoduché a podvojné účtovníctvo pre podnikateľov.
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných výrobkov a plodov za účelom ich ďalšieho spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (od: 31.08.1993 do: 03.05.2021)
sprostredkovanie kúpy a predaja poľnohospodárskych produktov
  (od: 31.08.1993 do: 03.05.2021)
poskytovanie služieb s mechanizmami
  (od: 31.08.1993 do: 03.05.2021)
vedenie účtovnej evidencie
  (od: 31.08.1993 do: 03.05.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.08.1993 do: 03.05.2021)
predstavenstvo
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
Ing. Jaroslav Gál - predseda
Sládkovičova 1771/9
Sereď
  (od: 01.01.1992 do: 16.09.1992)
Ing. Oto Magnus - podpredseda
Októbrova 674
Galanta
  (od: 01.01.1992 do: 16.09.1992)
Tibor Modroczký - podpredseda
426
Matúškovo
  (od: 17.09.1992 do: 17.11.1994)
Ing. Oto Magnus - predseda
Októbrova 674
Galanta
  (od: 17.09.1992 do: 03.05.2021)
Ing. Edita Banková - podpredseda
215
Matúškovo
  (od: 18.11.1994 do: 03.05.2021)
Gizela Goldbergerová - člen
691
Matúškovo
  (od: 18.11.1994 do: 03.05.2021)
Konanie: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny oprávnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (od: 31.08.1993 do: 03.05.2021)
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda družstva.
  (od: 01.01.1992 do: 30.08.1993)
Zapisované základné imanie: 
2 438 400 Sk
  (od: 21.08.1995 do: 03.05.2021)
1 284 111 Sk
  (od: 31.08.1993 do: 20.08.1995)
Základný členský vklad: 
12 700 Sk
  (od: 31.08.1993 do: 03.05.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 26.6.1991 podľa § 3 č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Člen družstva ručí za prípadnú stratu na hospodárskom výsledku družstva do výšky 20% z hodnoty členského podielu, ak družstvo túto stratu nevie vykryť z vlastných prostriedkov. Stary spis: Dr 121
  (od: 01.01.1992 do: 03.05.2021)
Stanovy družstva boli prispôsobené Zák.č. 51391 Zb. na členskej schôdzi konanej dňa 21.12.1992. Prispôsobenie vnútorných právnych pomerov Obchodnému zákonníku vykonalo družstvo podľa transformačného projektu vypracovaného podľa Zák.č. 42/92 Zb. a schváleného na valnom zhromaždení dňa 21.12.1992. Stary spis: Dr 121
  (od: 31.08.1993 do: 03.05.2021)
Výročná členská schôdza konaná dňa 31.03.1994 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 121
  (od: 12.10.1994 do: 03.05.2021)
Mimoriadna členská schôdza konaná dňa 19.07.1994 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 121
  (od: 20.02.1995 do: 03.05.2021)
Členská schôdza konaná dňa 24.03.1995, ktorej priebeh je osvedčený notárskou zá- pisnicou N 58/95, Nz 42/95 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 121
  (od: 21.08.1995 do: 03.05.2021)
Dňom 28.08.1995 bolo začaté dohodovacie konanie v zmysle § 4a ods.3 ZKV (zák.č.328/1991 Zb. v znení zákona NR SR č.122/1993 Z.z.). Stary spis: Dr 121
  (od: 28.11.1995 do: 03.05.2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 16.02.1996 č.k. 3 K 108/95 bol na majetok družstva vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr.Ernest Botka, , Topoľová 29, Nové Zámky Stary spis: Dr 121
  (od: 01.10.1996 do: 03.05.2021)
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 12.03.2010, č.k. Z-2-3K 108/95-393, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.04.2010, zrušil konkurz vyhlásený na majetok družstva po splnení rozvrhového uznesenia a zároveň zbavil JUDr. Ernesta Botku, advokáta so sídlom AK Björnsonova 2, 940 55 Nové Zámky, funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 27.10.2010 do: 03.05.2021)
Rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave zo dňa 12.03.2010, č. k. Z-2-3K 108/95-393, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.04.2010 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia, čím bola obchodná spoločnosť podľa § 254 ods. 2 písm. b) Obchodného zákonníka zrušená. Správca konkurznej podstaty, JUDr. Ernest Botka, sídlom AK Björnsonova 2, 940 55 Nové Zámky, bol zbavený funkcie.
  (od: 25.08.2016 do: 03.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  06.05.2021
Dátum výpisu:  11.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)