Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  655/V

Obchodné meno: 
ETC VSŽ, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (od: 01.10.1991 do: 28.09.1995)
Sídlo: 
Letná 42
Košice 040 01
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
Košice
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
IČO: 
17 079 250
  (od: 01.10.1991)
Deň zápisu: 
01.10.1991
  (od: 01.10.1991)
Spoločnosť zrušená od: 
29.9.1995
  (od: 29.09.1995)
Deň výmazu: 
29.09.1995
  (od: 29.09.1995)
Dôvod výmazu: 
zrušenie zlúčením
  (od: 29.09.1995)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 01.10.1991)
Predmet činnosti: 
rozvoj a získavanie kvalifikácie manažérov, vrátane prípravy mladých manažérov špecialistov v oblastiach: techniky a technológie vrátane noriem a štandartov, medzinárodného obchodu a marketingu, financovania a bankovníctva, národohospodárskych a podnikohospodárskych
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
kurzy riadenia pre majstrov a predákov adaptačné, pre absolvenstov univerzít, vysokých a stredných skôl pri nástupe do zamestnania prierezové a špecializované, pre pracovníkov úradov miestnej a štátnej správy, pre odborových funkcionárov, pre rozvoj súkromného podnikania pre sekretariát a korešpodenciu jazykové, pre dospelých, deti a mládež v oblasti informatiky, výpočtovej techniky, elektroniky a robotiky pre dospelých ako aj pre deti a mládež v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pracovného a životného prostredia v oblasti práva kvality rozvoja osobnosti, vrátane psychológie a sociológie pre získanie a rozvoj kavalifikácie pre robotnícke profesie, najmä zváračov a paličov, obsluhu a údržbu dvíhacích a dopravných zariadení, plynových a tlakových zariadení, elektrozariadení a pod. špecializované, pre robotnícke profesie, vrátane kurzov pre zahraničných pracovníkov, pre pracovníkov vzdelávacích inštitútov, vrátane prípravy lektorov pre rôzne druhy kurzov
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
kooperácia s univerzitami a vysokými školami v ČSFR a zahraničí v oblasti postgraduálneho štúdia a vedeckej prípravy so zahraničnými partnermi: vo vzdelávaní a výcviku našich pracovníkov, vrátane zabezpečenia kurzov a stáži v zahraničí, pri príprave a realizácii rozvojových projektov u nás alebo v tretích krajinách, vrátane transferu know-how, pri príprave a realizácii kurzov, seminárov, stáží a iných foriem výcviku cudzincov u nás, pri príprave, výbere a vysielaní našich špecialistov na prácu v zahraničí najmä v rozvojových krajinách
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
účelovo orientované odborné semináre a konferencie, vrátane medzinárodných
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
profesné hodnotenie, testovanie spôsobilosti pracovníkov
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
tlmočnícke a prekladateľské služby
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
rozvoj vyučovacích metód, vrátane vývoja špecializovaného softwaru pre Computer Aided Learning, Training, implementácie a poskytovanie progresívnych metód samoštúdia
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
príprava a výroba učebných pomôcok a študijných materiálov, vrátane edičnej činnosti
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
poradenská a konzultačná činnosť v rôznych oblastiach vzdelávania
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
služby Snack baru a Fitness centra
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
sprostredkovanie v oblasti výchovy a vzdelávania
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
tlmočnícke a prekladateľské služby z/do jazyka anglického, ruského, nemeckého a francúzskeho
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
edičná činnosť-vydávanie neperiodických publikácií
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzdelávania dospelých
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
vyučovanie jazyka anglického a ruského
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
vyučovanie jazyka nemeckého
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
vyučovanie jazyka francúzskeho
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
Spoločníci: 
VSŽ, akciová spoločnosť, Košice
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
VSŽ, akciová spoločnosť, Košice
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
Výška vkladu každého spoločníka: 
VSŽ, akciová spoločnosť, Košice
Vklad: 100 000 Sk Splatené: 100 000 Sk
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
konatelia
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
Ing. Viliam Grega
Tr. SNP č.8
Košice
  (od: 30.08.1993 do: 04.09.1994)
Ing. Augustín Pullman
Michalovská 31
Košice
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
Ing. Anna Šrobárová
nám. Ľ. Štúra 2
Moldava nad Bodvou
  (od: 05.09.1994 do: 28.09.1995)
Ing. Štefan Pčola
Baltická 11
Košice
  (od: 05.09.1994 do: 28.09.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
Ing. Augustín Pullman - riaditeľ Ing. Viliam Grega - námestník riaditeľa Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje písomnosti o právnych úkonoch, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti štatutárny zástupca spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 01.10.1991 do: 29.08.1993)
Základné imanie: 
100 000 Sk
  (od: 01.10.1991 do: 28.09.1995)
Dozorná rada: 
Ing. Ladislav Bruňák - predseda
Humenská 3
Košice
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
PhDr. Michal Handiak - člen
Tr. SNP č.59
Košice
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
Ing. Gabriel Lešinský - člen
Michalovská 1
Košice
  (od: 30.08.1993 do: 28.09.1995)
Ďalšie právne skutočnosti: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: ETC VSŽ, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice Sídlo: Letná 42, Košice 040 01 IČO: 17 079 250 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jej zrušenie bez likvidácie zlúčením v zmysle rozhodnutia jediného spoločníka osvedčeného notárskou zápisnicou dňa 22.8.1995 podľa § 69 ods. 3 zák.č. 513/91 Zb. Majetok, práva a záväzky zrušenej spoločnosti preberá Psychológia VSŽ, spol. s r. o., Košice so sídlom Vstupný areál VSŽ Košice-Šaca ku dňu 1.10.1995.
  (od: 29.09.1995)
Zmeny v zápise urobené na základe zmeny zo dňa 17.12.1992 zakladateľskej listiny, v súlade s ust. § 764 odst. 2 zák.č. 513/91 Zb. Zmena zo dňa 11.7.1994 zakladateľskej listiny.
  (od: 05.09.1994 do: 28.09.1995)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená notárskou zápisnicou č. N 383/91, Nz 374/91 dňa 18. 6. 1991 pred Št. notárstvom Košice-mesto na základe zák. č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb.
  (od: 01.10.1991 do: 28.09.1995)
Zmeny v zápise prevedené na základe zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice č. N 800/92, NZ 752/92 zo dňa 17.12.1992 v súlade s § 764 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb.
  (od: 30.08.1993 do: 04.09.1994)
Dátum aktualizácie údajov:  13.01.2022
Dátum výpisu:  17.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)