Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10491/P

Obchodné meno: 
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
  (od: 29.09.1995)
Sídlo: 
48
Vyšné Ružbachy 065 02
  (od: 14.10.2014)
IČO: 
31 714 501
  (od: 29.09.1995)
Deň zápisu: 
01.10.1995
  (od: 29.09.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.09.1995)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (od: 16.07.2004)
vnútroštátna taxislužba
  (od: 16.07.2004)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 16.07.2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 16.07.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 11.08.2004)
ubytovacie služby
  (od: 11.08.2004)
príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
  (od: 11.08.2004)
príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov,obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
  (od: 11.08.2004)
príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciu
  (od: 11.08.2004)
kopírovanie tlačív
  (od: 11.08.2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 11.08.2004)
organizovanie kurzov, seminárov a školení s výnimkou kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov a telovýchovných kurzov
  (od: 11.08.2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 11.08.2004)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení s predmetom činnosti ambulantná a ústavná kúpeľná starostlivosť
  (od: 11.08.2004)
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
  (od: 11.08.2004)
nájom hnuteľných vecí
  (od: 11.08.2004)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2004)
sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby
  (od: 11.08.2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 11.08.2004)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 17.11.2005)
zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 17.11.2005)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (od: 12.05.2006)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 10.07.2007)
upratovacie služby
  (od: 10.07.2007)
prevádzkovanie kúpalísk
  (od: 10.07.2007)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 23.05.2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 26.10.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.07.2004)
Roman Šipoš - Predseda predstavenstva
169
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
Matúš Dunaj - Člen predstavenstva
Skladná 3707/1B
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2021)
Ing. Adrián Švec - Člen predstavenstva
Š. Moyzesa 9585/41
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť navonok koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 21.03.2007)
Základné imanie: 
7 034 351 EUR Rozsah splatenia: 7 034 351 EUR
  (od: 02.03.2013)
Akcie: 
Počet: 6
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 23.05.2009)
Počet: 15470
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,94 EUR
  (od: 23.05.2009)
Počet: 5720
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 02.03.2013)
Dozorná rada: 
František Svitana
Tatranská 160
Toporec 059 95
Vznik funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018)
Zuzana Bartoňová
Podzáhradná 60/L
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018)
Mgr. Peter Martinek
169
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 28.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2019)
Ing. Ivan Maroš
Podzáhradná 60/L
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
Ing. Andrej Konkoľ
Petra Jilemnického 22
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.9.1995 č. N 253/95, Nz 250/95, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien. Dodatok č. 1 k stanovám a.s. schválený zakladateľom dňa 28.9.1995. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov zrušeného podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom v Novom Smokovci, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku. Stary spis: Sa 655
  (od: 29.09.1995)
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 28.6.1996. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 7.5.1998.
  (od: 16.06.1998)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 16.9.1999.
  (od: 02.11.1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 19.5.2000.
  (od: 09.10.2000)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.5.2001.
  (od: 02.08.2001)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2003 o poverení predstavenstva spoločnosti zvýšiť základné imanie o sumu 50.000.000,-Sk peňažnými a nepeňažnými vkladmi akcionárov upísaním nových akcií v počte 50.000 akcií znejúcich na doručiteľa v menovitej hodnote 1 akcie 1.000,-Sk na dobu 5 rokov s tým, že predstavenstvo môže zvýšiť základné imanie aj viackrát, pričom ak dôjde k upísaniu akcií nepeňažnými vkladmi, predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie určené znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií schváli predstavenstvo.
  (od: 26.06.2003)
Zvýšené základné imanie zo 150 206 000,- Sk na 154 706 000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 11.5.2004.
  (od: 11.08.2004)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.10.2013, č.k. 33Exre/440/2013, právoplatné dňa 25.11.2013.
  (od: 03.12.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 08.09.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 354/2014 Nz 32823/2014 NCRIs 33495/2014.
  (od: 14.10.2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.6.2014, sp. zn. 34 Exre/252/2014 - 5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.8.2014.
  (od: 06.11.2014)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 12.10.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2013, sp.zn.: 6R 6/2013-204 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2013, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., so sídlom Zámocká 30, Bratislava, IČO: 31 714 501 a za správcu bol ustanovený JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu: S1581
  (od: 06.11.2014)
Reštrukturalizačný správca: 
JUDr. Stanislav Demčák
Štefánikova 8
Bratislava 811 05
Značka: S1581
Vznik funkcie: 12.10.2013
  (od: 03.12.2013)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 14.6.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.6.2014 sp. Zn. 6R /6/2013-1347, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.6.2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., Zámocká 30, Bratislava, IČO : 31 714 501 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 22.1.2014 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., Zámocká 30, Bratislava, IČO : 31 714 501.
  (od: 06.11.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022
Dátum výpisu:  19.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)