Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10491/P

Obchodné meno: 
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.
  (od: 29.09.1995)
Sídlo: 
48
Vyšné Ružbachy 065 02
  (od: 14.10.2014)
Zámocká 30
Bratislava 811 01
  (od: 28.08.2013 do: 13.10.2014)
48
Vyšné Ružbachy 065 02
  (od: 29.09.1995 do: 27.08.2013)
IČO: 
31 714 501
  (od: 29.09.1995)
Deň zápisu: 
01.10.1995
  (od: 29.09.1995)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 29.09.1995)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie cestovnej agentúry
  (od: 16.07.2004)
vnútroštátna taxislužba
  (od: 16.07.2004)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 16.07.2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 16.07.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 11.08.2004)
ubytovacie služby
  (od: 11.08.2004)
príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
  (od: 11.08.2004)
príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov,obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
  (od: 11.08.2004)
príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciu
  (od: 11.08.2004)
kopírovanie tlačív
  (od: 11.08.2004)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (od: 11.08.2004)
organizovanie kurzov, seminárov a školení s výnimkou kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov a telovýchovných kurzov
  (od: 11.08.2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 11.08.2004)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení s predmetom činnosti ambulantná a ústavná kúpeľná starostlivosť
  (od: 11.08.2004)
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
  (od: 11.08.2004)
nájom hnuteľných vecí
  (od: 11.08.2004)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 11.08.2004)
sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby
  (od: 11.08.2004)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 11.08.2004)
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 17.11.2005)
zmenárne - predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
  (od: 17.11.2005)
medzinárodná nepravidelná autobusová doprava
  (od: 12.05.2006)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (od: 10.07.2007)
upratovacie služby
  (od: 10.07.2007)
prevádzkovanie kúpalísk
  (od: 10.07.2007)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 23.05.2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 26.10.2018)
zmenárenská činnosť
  (od: 11.08.2004 do: 16.11.2005)
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
  (od: 11.08.2004 do: 11.05.2006)
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom
  (od: 29.09.1995 do: 01.08.2001)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným MZ SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (od: 29.09.1995 do: 01.08.2001)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (od: 29.09.1995 do: 01.08.2001)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérii a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (od: 29.09.1995 do: 01.08.2001)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (od: 29.09.1995 do: 01.08.2001)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce a osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (od: 29.09.1995 do: 01.08.2001)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (od: 29.09.1995 do: 01.08.2001)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochran- né opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostanými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 29.09.1995 do: 01.08.2001)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútor- nom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (od: 29.09.1995 do: 01.08.2001)
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
  (od: 29.09.1995 do: 03.12.1996)
maloobchod s kozmetickými výrobkami a drogériovým tovarom, knihami, novinami, časopismi, pohľadnicami
  (od: 29.09.1995 do: 03.12.1996)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
  (od: 29.09.1995 do: 03.12.1996)
turistická ubytovňa po triedu ***
  (od: 29.09.1995 do: 03.12.1996)
zmenárenská činnosť
  (od: 04.12.1996 do: 15.07.2004)
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
  (od: 04.12.1996 do: 15.07.2004)
pohostinská činnosť
  (od: 04.12.1996 do: 15.07.2004)
ubytovacie služby
  (od: 04.12.1996 do: 15.07.2004)
príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu
  (od: 04.12.1996 do: 15.07.2004)
príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu
  (od: 04.12.1996 do: 15.07.2004)
príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciu
  (od: 04.12.1996 do: 15.07.2004)
kopírovanie tlačív
  (od: 04.12.1996 do: 15.07.2004)
reklamná, propragačná a inzertná činnosť
  (od: 04.12.1996 do: 15.07.2004)
organizovanie kurzov, seminárov a školení s výnimkou kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov a telovýchovných kurzov
  (od: 04.12.1996 do: 15.07.2004)
nákup a predaj potravín a tabakových výrobkov, kozmetiky, priemyselného tovaru, elektroniky a elektrotechniky, textilu, odevov, obuvi a koženej galantérie, skla a porcelánu, kníh, novín a časopisov, písacích a kancelárskych potrieb, športových potrieb, kvetov, suvenírov
  (od: 04.12.1996 do: 01.08.2001)
požičiavanie viedoprístrojov
  (od: 04.12.1996 do: 01.08.2001)
ubytovacie služby
  (od: 04.12.1996 do: 01.08.2001)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 02.08.2001 do: 15.07.2004)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení s predmetom činnosti ambulantná a ústavná kúpeľná starostlivosť
  (od: 02.08.2001 do: 15.07.2004)
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
  (od: 02.08.2001 do: 15.07.2004)
nájom hnuteľných vecí
  (od: 02.08.2001 do: 15.07.2004)
kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 02.08.2001 do: 15.07.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 02.08.2001 do: 15.07.2004)
sprostredkovanie obchodu, služieb, dopravy a výroby
  (od: 02.08.2001 do: 15.07.2004)
prevádzkoanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 02.08.2001 do: 15.07.2004)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 16.06.1998 do: 15.07.2004)
predstavenstvo
  (od: 29.09.1995 do: 15.06.1998)
Roman Šipoš - Predseda predstavenstva
169
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
Matúš Dunaj - Člen predstavenstva
Skladná 3707/1B
Košice - mestská časť Juh 040 01
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2021)
Ing. Adrián Švec - Člen predstavenstva
Š. Moyzesa 9585/41
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
Ing. Michal Aftanas - člen
Jarmočná 219/53
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.1996 do: 03.09.1997)
MUDr. Peter Bartoň - člen predstavenstva
Podzáhradná 12252/60I
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 29.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 23.08.2021)
MUDr. Peter Bartoň - člen predstavenstva
Podzáhradná 12252/60I
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 29.05.2020 Skončenie funkcie: 25.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2021 do: 23.08.2021)
Ing. Rudolf Bazelides - člen
17. novembra 33 33
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1997 do: 15.06.1998)
Ing. Ružena Begalová - člen
Slnečná 152/59
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 05.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2014 do: 08.11.2016)
Ing. Ružena Begalová - člen
Slnečná 152/59
Spišská Belá 059 01
Vznik funkcie: 05.12.2013 Skončenie funkcie: 15.12.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.11.2016 do: 08.11.2016)
Ing. Milan Hlinka - člen
Staronová 1747/2A
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018 do: 22.07.2020)
Ing. Milan Hlinka - člen
Staronová 1747/2A
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 26.06.2018 Skončenie funkcie: 29.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ing. Dagmar Hlinková - člen predstavenstva
Staronová 1747/2A
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 06.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2017 do: 22.07.2020)
Ing. Dagmar Hlinková - člen predstavenstva
Staronová 1747/2A
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 06.06.2017 Skončenie funkcie: 29.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 22.07.2020)
Ing. František Horál - predseda
256
Hniezdne
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1999 do: 10.08.2004)
Ing. František Horál - predseda
256
Hniezdne 065 01
Vznik funkcie: 16.09.1999
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 25.10.2004)
Ing. František Horál - predseda
256
Hniezdne 065 01
Vznik funkcie: 16.09.1999 Skončenie funkcie: 05.08.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
JUDr. Stanislav Lampart - člen
Zámoyského 6
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1995 do: 03.09.1997)
JUDr. Stanislav Lampart - podpredseda
Zámoyského 6
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1997 do: 15.06.1998)
JUDr. Stanislav Lampart - predseda
Zámoyského 6
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1998 do: 01.11.1999)
Milan Lehký - člen
Bárdošova 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 10.07.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2007 do: 22.05.2009)
Milan Lehký - člen
Bárdošova 3
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 10.07.2007 Skončenie funkcie: 14.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2009 do: 22.05.2009)
Ing. Ivan Maroš
Podzáhradná 60/L
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 21.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2010 do: 18.05.2011)
Ing. Ivan Maroš - člen predstavenstva
Podzáhradná 12255/60L
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 29.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2020 do: 22.01.2021)
Ing. Ivan Maroš - člen predstavenstva
Podzáhradná 12255/60L
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 29.05.2020 Skončenie funkcie: 07.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2021 do: 22.01.2021)
Ing. Ivan Maroš - predseda
326
Borinka 900 32
Vznik funkcie: 15.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2005 do: 19.10.2009)
Ing. Ivan Maroš - predseda
Podzáhradná 60/L
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 15.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2009 do: 12.11.2010)
Ing. Ivan Maroš - predseda
Podzáhradná 60/L
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 15.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2010 do: 12.11.2010)
Ing. Ivan Maroš - predseda predstavenstva
Podzáhradná 60/L
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 21.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2011 do: 24.01.2014)
Ing. Ivan Maroš - predseda predstavenstva
Podzáhradná 60/L
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 21.10.2010 Skončenie funkcie: 05.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2014 do: 24.01.2014)
Mgr. Soňa Marošová - člen
Podzáhradná 60/L
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 14.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2011 do: 24.01.2014)
Mgr. Soňa Marošová - člen
Podzáhradná 60/L
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 14.04.2009 Skončenie funkcie: 05.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2014 do: 24.01.2014)
Mgr. Soňa Marošová - predseda
Podzáhradná 60/L
Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 05.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2014 do: 28.09.2021)
Mgr. Soňa Marošová - predseda
Podzáhradná 60/L
Bratislava-Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 05.12.2013 Skončenie funkcie: 08.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021 do: 28.09.2021)
Ing. Vladimíra Matulíková - podpredseda
Levočská 360/26
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 05.08.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2004 do: 18.07.2005)
Ing. Vladimíra Matulíková - podpredseda
Levočská 360/26
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 05.08.2004 Skončenie funkcie: 14.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2005 do: 18.07.2005)
Mgr. Soňa Medveďová - člen
Budovateľská 11
Stupava 900 31
Vznik funkcie: 14.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2009 do: 19.10.2009)
Mgr. Soňa Medveďová - člen
Podzáhradná 60/L
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 14.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.10.2009 do: 01.12.2011)
Ing. Michal Mertiňak - člen
Za vodou 9
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1995 do: 03.09.1997)
Ing. Michal Mertiňák - predseda
Za vodou 9
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1997 do: 15.06.1998)
Ing. Jozef Mikluš - člen
96
Malý Lipník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2001 do: 10.08.2004)
Ing. Jozef Mikluš - člen
96
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 10.05.2001
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 25.10.2004)
Ing. Jozef Mikluš - člen
96
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 10.05.2001 Skončenie funkcie: 05.08.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
Ing. Jozef Mikluš - člen
96
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 14.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2009 do: 11.03.2013)
Ing. Jozef Mikluš - člen
96
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 14.04.2009 Skončenie funkcie: 04.02.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.2013 do: 11.03.2013)
Hezy Mordehaev - člen
Trnavská 745/71
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 04.02.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.2013 do: 24.01.2014)
Hezy Mordehaev - člen
Trnavská 745/71
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 04.02.2013 Skončenie funkcie: 05.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2014 do: 24.01.2014)
Ing. Peter Nemec - člen
Bartókova 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1997 do: 15.06.1998)
Ing. Peter Nemec - podpredseda
Bartókova 6
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1998 do: 01.08.2001)
Ing. Ivan Peschl - člen
Cabanova 8
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 15.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2005 do: 16.07.2007)
Ing. Ivan Peschl - člen
Cabanova 8
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 24.04.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2007 do: 16.07.2007)
Mgr. Katarína Pospíšilová - Člen predstavenstva
Cibická cesta 2
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 07.01.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2021 do: 28.09.2021)
Mgr. Katarína Pospíšilová - Člen predstavenstva
Cibická cesta 2
Svätý Jur 900 21
Vznik funkcie: 07.01.2021 Skončenie funkcie: 08.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021 do: 28.09.2021)
MUDr. Dušan Salát , CSc. - člen
Tatranský domov VI/1
Tatranská Polianka
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1995 do: 03.12.1996)
JUDr. Jaroslav Sidor - člen
Nám. sv. Egídia 96
Poprad
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2001 do: 10.08.2004)
JUDr. Jaroslav Sidor - člen
Nám. sv. Egídia 96
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 10.05.2001
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 18.07.2005)
JUDr. Jaroslav Sidor - člen
Nám. sv. Egídia 96
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 10.05.2001 Skončenie funkcie: 14.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2005 do: 18.07.2005)
Ing. Vladimír Šeffer - člen
404
Hniezdne
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1999 do: 01.08.2001)
Ing. Vladimír Šeffer - podpredseda
404
Hniezdne
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2001 do: 10.08.2004)
Ing. Vladimír Šeffer - podpredseda
404
Hniezdne 065 01
Vznik funkcie: 10.05.2001
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 25.10.2004)
Ing. Vladimír Šeffer - podpredseda
404
Hniezdne 065 01
Vznik funkcie: 10.05.2001 Skončenie funkcie: 05.08.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
Ing. Vladimír Šeffer - predseda
404
Hniezdne 065 01
Vznik funkcie: 05.08.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2004 do: 18.07.2005)
Ing. Vladimír Šeffer - predseda
404
Hniezdne 065 01
Vznik funkcie: 05.08.2004 Skončenie funkcie: 14.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2005 do: 18.07.2005)
Roman Šipoš - Člen predstavenstva
169
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 25.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.08.2021 do: 28.09.2021)
Roman Šipoš - Člen predstavenstva
169
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 25.06.2021 Skončenie funkcie: 08.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021 do: 28.09.2021)
MUDr. Július Šípoš - člen
Mierová 12
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.1996 do: 01.11.1999)
Ing. Juraj Urban - člen
Iľjušinova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 26.02.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.03.2007 do: 22.05.2009)
Ing. Juraj Urban - člen
Iľjušinova 8
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 26.02.2007 Skončenie funkcie: 14.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.05.2009 do: 22.05.2009)
Pavel Zajac - člen
Šaštínska 32
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 05.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.06.2017 do: 25.10.2018)
Pavel Zajac - člen
Šaštínska 32
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 05.12.2013 Skončenie funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018 do: 25.10.2018)
Pavol Zajac - člen
Šaštínska 32
Bratislava-Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 05.12.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.01.2014 do: 27.06.2017)
Ing. Maximilián Zavartkay - člen
Popradská 14
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.1996 do: 03.09.1997)
Matúš Dunaj - Člen predstavenstva
Žriedlová 3363/28
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021 do: 13.10.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť navonok koná a svojim podpisom spoločnosť zaväzuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (od: 21.03.2007)
Za spoločnosť navonok koná a svojim prejavom spoločnosť zaväzuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 19.07.2005 do: 20.03.2007)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy spoločne dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byť vždy predseda alebo podpredseda.
  (od: 16.07.2004 do: 18.07.2005)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja vlastnoručné podpisy predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (od: 16.06.1998 do: 15.07.2004)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich, pripoja svoje vlastnoručné podpisy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 29.09.1995 do: 15.06.1998)
Základné imanie: 
7 034 351 EUR Rozsah splatenia: 7 034 351 EUR
  (od: 02.03.2013)
5 135 311 EUR Rozsah splatenia: 5 135 311 EUR
  (od: 23.05.2009 do: 01.03.2013)
154 706 000 Sk Rozsah splatenia: 154 706 000 Sk
  (od: 11.08.2004 do: 22.05.2009)
150 206 000 Sk
  (od: 29.09.1995 do: 10.08.2004)
Akcie: 
Počet: 6
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 23.05.2009)
Počet: 15470
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,94 EUR
  (od: 23.05.2009)
Počet: 5720
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
  (od: 02.03.2013)
Počet: 6
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.03.2007 do: 22.05.2009)
Počet: 15470
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 21.03.2007 do: 22.05.2009)
Počet: 150206
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 12.05.2006 do: 20.03.2007)
Počet: 450
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 12.05.2006 do: 20.03.2007)
Počet: 150206
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 17.11.2005 do: 11.05.2006)
Počet: 450
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 17.11.2005 do: 11.05.2006)
Počet: 150206
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 16.07.2004 do: 16.11.2005)
Počet: 450
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 11.08.2004 do: 16.11.2005)
Počet: 150206
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 28.12.1999 do: 15.07.2004)
Počet: 150206
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 29.09.1995 do: 27.12.1999)
Dozorná rada: 
František Svitana
Tatranská 160
Toporec 059 95
Vznik funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018)
Zuzana Bartoňová
Podzáhradná 60/L
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018)
Mgr. Peter Martinek
169
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 28.06.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2019)
Ing. Ivan Maroš
Podzáhradná 60/L
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
Ing. Andrej Konkoľ
Petra Jilemnického 22
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 09.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
RNDr. Mária Alexandrová , CSc. - člen
Pustá 5
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1995 do: 08.10.2000)
MUDr. Peter Bartoň
Podzáhradná 60/L
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 21.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2010 do: 21.09.2017)
MUDr. Peter Bartoň
Podzáhradná 60/L
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 21.10.2010 Skončenie funkcie: 06.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2017 do: 21.09.2017)
MUDr. Peter Bartoň
Šustekova 3
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 05.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2005 do: 12.11.2010)
MUDr. Peter Bartoň
Šustekova 3
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 05.10.2005 Skončenie funkcie: 05.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2010 do: 12.11.2010)
Zuzana Bartoňová
Podzáhradná 60/I
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 06.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2017 do: 25.10.2018)
Zuzana Bartoňová
Podzáhradná 60/I
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 06.06.2017 Skončenie funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018 do: 25.10.2018)
Mgr. Ján Dudjak
429
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 08.09.2014
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2017 do: 25.10.2018)
Mgr. Ján Dudjak
429
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 08.09.2014 Skončenie funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018 do: 25.10.2018)
Mgr. Ján Dudjak
Vyšné Ružbachy 429
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018 do: 31.07.2019)
Mgr. Ján Dudjak
Vyšné Ružbachy 429
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 26.06.2018 Skončenie funkcie: 28.06.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2019 do: 31.07.2019)
MUDr. Ján Dudjak
429
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 08.09.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2014 do: 21.09.2017)
Ladislav Gabrielli - člen
101
Vyšné Ružbachy
Vznik funkcie: 22.08.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2002 do: 10.08.2004)
Ladislav Gabrielli - člen
101
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 22.08.2001
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 25.10.2004)
Ladislav Gabrielli - člen
101
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 22.08.2001 Skončenie funkcie: 05.08.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
František Horál - člen
Letná 10
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1997 do: 15.06.1998)
Michal Jurkovský - člen
43
Vyšné Ružbachy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1995 do: 01.11.1999)
Dezider Killár
214
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 07.05.1998
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2005 do: 12.11.2010)
Dezider Killár
214
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 07.05.1998 Skončenie funkcie: 19.07.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2010 do: 12.11.2010)
Dezider Killár
214
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 21.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2010 do: 13.10.2014)
Dezider Killár
214
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 21.10.2010 Skončenie funkcie: 08.09.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2014 do: 13.10.2014)
Dezider Killár - člen
214
Vyšné Ružbachy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.06.1998 do: 10.08.2004)
Dezider Killár - člen
214
Vyšné Ružbachy 065 02
Vznik funkcie: 07.05.1998
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 18.07.2005)
Peter Kmeč - člen
Letná 4
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.09.1997 do: 08.10.2000)
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošová 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2005 do: 16.11.2005)
Mgr. Róbert Kováč
Bárdošová 12
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 05.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2005 do: 16.11.2005)
Ing. Jozef Mikluš
96
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 05.08.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2004 do: 16.11.2005)
Ing. Jozef Mikluš
96
Malý Lipník 065 46
Vznik funkcie: 05.08.2004 Skončenie funkcie: 30.09.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2005 do: 16.11.2005)
Ing. Jozef Mikluš - člen
96
Malý Lipník
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2000 do: 01.08.2001)
Doc. RNDr. Elena Mojžišová , CSc. - člen
Sklenárova 44
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.1996 do: 03.09.1997)
Mgr. František Oravec - člen
Lidické nám. 15
Košice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2000 do: 10.08.2004)
Mgr. František Oravec - člen
Lidické nám. 15
Košice 040 22
Vznik funkcie: 19.05.2000
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 25.10.2004)
Mgr. František Oravec - člen
Lidické nám. 15
Košice 040 22
Vznik funkcie: 19.05.2000 Skončenie funkcie: 05.08.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2004 do: 25.10.2004)
MUDr. Štefan Paulov - člen
Golianova 141
Nitra
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1995 do: 03.12.1996)
Ing. Peter Petko - člen
Mierová 50
Stará Ľubovňa
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1995 do: 03.09.1997)
Ing. Štefan Petrus - člen
29
Šambron
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1995 do: 03.12.1996)
JUDr. Oľga Plešková
Rozvodná 5
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 05.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2005 do: 11.05.2006)
JUDr. Oľga Plešková
Rozvodná 5
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 05.10.2005 Skončenie funkcie: 11.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.05.2006 do: 11.05.2006)
Eugen Podhorný - člen
Bajzova 8
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.12.1996 do: 01.11.1999)
Ing. Michal Rumanský - člen
Demänova 278
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1999 do: 08.10.2000)
Ing. Michal Rumanský - predseda
Demänova 278
Liptovský Mikuláš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.10.2000 do: 10.08.2004)
Ing. Michal Rumanský - predseda
Demänova 278
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 19.05.2000
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2004 do: 18.07.2005)
Ing. Michal Rumanský - predseda
Demänova 278
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 19.05.2000 Skončenie funkcie: 14.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2005 do: 18.07.2005)
MUDr. Viliam Rus - člen
ul. SNP 7/17
Nová Dubnica
Skončenie funkcie: 22.08.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1999 do: 06.06.2002)
Anna Smandrová
Sládkovičova 13
Podolínec 065 03
Vznik funkcie: 30.09.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2005 do: 12.11.2010)
Anna Smandrová
Sládkovičova 13
Podolínec 065 03
Vznik funkcie: 30.09.2005 Skončenie funkcie: 30.09.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2010 do: 12.11.2010)
Anna Smandrová - člen
Sládkovičová 13
Podolínec
Skončenie funkcie: 22.08.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.11.1999 do: 06.06.2002)
František Svitana
Tatranská 160
Toporec 059 95
Vznik funkcie: 21.10.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.11.2010 do: 25.10.2018)
František Svitana
Tatranská 160
Toporec 059 95
Vznik funkcie: 21.10.2010 Skončenie funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018 do: 25.10.2018)
Ľubomír Šimočko - člen
99
Vyšné Ružbachy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.1995 do: 01.11.1999)
MUDr. Juraj Vančík
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 05.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.02.2005 do: 18.07.2005)
MUDr. Juraj Vančík
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 05.11.2004 Skončenie funkcie: 14.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2005 do: 18.07.2005)
Pavel Zajac
Šaštínska 32
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 26.06.2018 Skončenie funkcie: 08.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021 do: 28.09.2021)
Ing. Oľga Runčáková
Zámocká 1261/115
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 26.06.2018 Skončenie funkcie: 08.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021 do: 28.09.2021)
Pavel Zajac
Šaštínska 32
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018 do: 28.09.2021)
Ing. Oľga Runčáková
Zámocká 1261/115
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 26.06.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.10.2018 do: 28.09.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 28.6.1996. Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 7.5.1998.
  (od: 16.06.1998)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 16.9.1999.
  (od: 02.11.1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 19.5.2000.
  (od: 09.10.2000)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.5.2001.
  (od: 02.08.2001)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2003 o poverení predstavenstva spoločnosti zvýšiť základné imanie o sumu 50.000.000,-Sk peňažnými a nepeňažnými vkladmi akcionárov upísaním nových akcií v počte 50.000 akcií znejúcich na doručiteľa v menovitej hodnote 1 akcie 1.000,-Sk na dobu 5 rokov s tým, že predstavenstvo môže zvýšiť základné imanie aj viackrát, pričom ak dôjde k upísaniu akcií nepeňažnými vkladmi, predmet nepeňažného vkladu a jeho ocenenie určené znaleckým posudkom a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava za plnenie emisného kurzu akcií schváli predstavenstvo.
  (od: 26.06.2003)
Zvýšené základné imanie zo 150 206 000,- Sk na 154 706 000,- Sk zapísané v obchodnom registri dňa 11.5.2004.
  (od: 11.08.2004)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.10.2013, č.k. 33Exre/440/2013, právoplatné dňa 25.11.2013.
  (od: 03.12.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia akcionárov zo dňa 08.09.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 354/2014 Nz 32823/2014 NCRIs 33495/2014.
  (od: 14.10.2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.6.2014, sp. zn. 34 Exre/252/2014 - 5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.8.2014.
  (od: 06.11.2014)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.9.1995 č. N 253/95, Nz 250/95, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb. v znení neskorších zmien. Dodatok č. 1 k stanovám a.s. schválený zakladateľom dňa 28.9.1995. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov zrušeného podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom v Novom Smokovci, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku. Stary spis: Sa 655
  (od: 29.09.1995)
Zápisnica z VZ zo dňa 1.7.96. Stary spis: Sa 655
  (od: 04.12.1996 do: 15.06.1998)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 12.10.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2013, sp.zn.: 6R 6/2013-204 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2013, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., so sídlom Zámocká 30, Bratislava, IČO: 31 714 501 a za správcu bol ustanovený JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu: S1581
  (od: 06.11.2014)
Povolenie konania: 12.10.2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.10.2013, sp.zn.: 6R 6/2013-204 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 12.10.2013, bola povolená reštrukturalizácia dlžníka : KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., so sídlom Zámocká 30, Bratislava, IČO: 31 714 501 a za správcu bol ustanovený JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu: S1581
  (od: 03.12.2013 do: 05.11.2014)
Reštrukturalizačný správca: 
JUDr. Stanislav Demčák
Štefánikova 8
Bratislava 811 05
Značka: S1581
Vznik funkcie: 12.10.2013
  (od: 03.12.2013)
Ukončenie reštrukturalizačného konania: 
Dátum ukončenia konania: 14.6.2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.6.2014 sp. Zn. 6R /6/2013-1347, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 14.6.2014 súd potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., Zámocká 30, Bratislava, IČO : 31 714 501 v znení, o ktorom hlasovala schvaľovacia schôdza dňa 22.1.2014 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s., Zámocká 30, Bratislava, IČO : 31 714 501.
  (od: 06.11.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2022
Dátum výpisu:  07.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)