Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24426/B

Business name: 
SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
  (from: 06/24/2004)
Registered seat: 
Bebravská 34
Bratislava 821 07
  (from: 01/27/2018)
Identification number (IČO): 
35 815 329
  (from: 06/27/2001)
Date of entry: 
06/27/2001
  (from: 06/27/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/27/2001)
Objects of the company: 
správa budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov
  (from: 06/27/2001)
prenájom nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 06/27/2001)
sprostredkovanie nákpu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/27/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/27/2001)
výsadba a údržba zelene
  (from: 06/27/2001)
upratovacie a čistiace práce /okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie/
  (from: 06/27/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/27/2001)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 10/08/2001)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/12/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/13/2013)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/13/2013)
administratívne služby
  (from: 03/13/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/13/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/13/2013)
prevádzkovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 03/13/2013)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 03/13/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/13/2013)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/13/2013)
Partners: 
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa IČO: 00 603 295
Šíravská č. 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/27/2001)
Contribution of each member: 
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Amount of investment: 83 583 EUR Paid up: 83 583 EUR
  (from: 03/13/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/23/2018)
Jana Adamová
140
Hlboké nad Váhom 014 01
From: 10/01/2010
  (from: 10/15/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne , a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 10/07/2003)
Capital: 
83 583 EUR Paid up: 83 583 EUR
  (from: 03/13/2013)
Supervisory board: 
JUDr. Marcel Boris
Kosodrevinová 25
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/01/2018
  (from: 01/04/2019)
Ing. Tomáš Galo - predseda
Brezova 8
Bratislava 821 07
From: 12/01/2018
  (from: 01/04/2019)
Ing. Bystrík Žák
Majerská 43
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 12/01/2018
  (from: 01/04/2019)
Lenka Poláková
Bebravská 42
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 10/01/2020
  (from: 01/15/2021)
Mgr. art. Jana Némethová
Rajecká 3
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 08/01/2021
  (from: 09/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 475/2001, Nz 467/2001 dňa 6.6.2001 v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla rozdelením obecného podniku Bytový podnik PBV, IČO 31 325 238, so sídlom Toplianska 5, Bratislava, ktorý bol zrušený bez likvidácie v zmysle § 69 ods. 4 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Ďalšou obchodnou spoločnosťou, ktorá vznikla rozdelením je Bytový podnik Podunajské Biskupice s.r.o., so sídlom Priekopnícka 17, Bratislava.
  (from: 06/27/2001)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme dodatku č. 1, osvedčená do notárskej zápisnice N 772/2001, Nz 759/2001 dňa 19.9.2001. Rozhodnutie ministerstva hospodárstva SR č. sp. 831/01-240 zo dňa 9.7.2001.
  (from: 10/08/2001)
Vznik funkcie členky dozornej rady JUDr. Evy Marianyiovej dňa 27.06.2001 a zánik funkcie dňa 12.12.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2001. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 864/02, Nz 858/02 zo dňa 28.11.2002.
  (from: 12/17/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.5.2003 na ktorom bolo schválené odvolanie a menovanie členovej dozornej rady. Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 177/03, Nz 47489/03 spísanej dňa 13.6.2003 notárom JUDr. Hrušovskou. Rozhodnutie jediného spoločníka o odvolaní a menovaní konateľa osvedčené v notárskej zápisnici N 61/03, Nz 51407/03 spísanej dňa 23.6.2003 notárom JUDr. Valovou. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.7.2003. Úplné znenie zakladateľskej listiny osvedčené v notárskej zápisnici N 101/2003, Nz 62249/03 spísanej dňa 22.7.2003 notárom JUDr. Valovou. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.9.2003. Funkcia členov dozornej rady JUDr. M. Hagovského, Š. Németha, Ing. M. Chabroňa, O. Javorkovej a D. Csaplárovej sa končí dňom 14.5.2003. Funkcia konateľov Ing. J. Gajdoša a A. Schwartza sa končí dňom 23.6.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Hargaša vznikla dňa 15.5.2003 a zanikla dňa 23.6.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. J. Valacha vznikla dňom 15.5.2003 a zanikla dňa 25.9.2003.
  (from: 10/07/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 30.10.2003.
  (from: 04/14/2004)
Notárska zápisnica N 221/2004, Nz 46446/2004 zo dňa 31.5.2004 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene obchodného mena z Bytový podnik Vrakuňa, s.r.o. na SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
  (from: 06/24/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.07.2006.
  (from: 12/28/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.02.2007 - odvolanie a menovanie členov dozornej rady.
  (from: 03/27/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2010.
  (from: 10/15/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.06.2012.
  (from: 08/23/2012)
Zmluva o zlúčení zo dňa 12.12.2012 vo forme notárskej zápisnice N 977/2012, Nz 53636/2012, NCRIs 54453/2012.
  (from: 03/13/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2015.
  (from: 02/24/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/13/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Vrakunská rozvojová, spol. s r. o.
Šíravská 7
Bratislava 821 07
  (from: 03/13/2013)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person