Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2798/B

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Slovenská Dunajská Konštrukčná, a.s.
  (od: 07.05.2002)
E Acre, a.s.
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2002)
Sídlo: 
Roľníckej školy 1519
Komárno 945 25
  (od: 20.02.2004)
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (od: 07.05.2002 do: 19.02.2004)
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2002)
IČO: 
35 819 391
  (od: 05.09.2001)
Deň zápisu: 
05.09.2001
  (od: 05.09.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.09.2001)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 05.09.2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 05.09.2001)
prenájom nehnuteľností
  (od: 05.09.2001)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 05.09.2001)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
  (od: 05.09.2001)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (od: 05.09.2001)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 05.09.2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 05.09.2001)
podnikateľské poradenstvo
  (od: 05.09.2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 05.09.2001)
prenájom lodí, lodných zariadení, strojov, prístrojov a motorových vozidiel /okrem malých plavidiel a športových plávajúcich zariadení - vodné bicykle a skútre/
  (od: 07.05.2002)
obchodná činnosť so strojárskymi výrobkami, strojmi a zariadeniami pre lodnú plavbu
  (od: 07.05.2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 07.05.2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riešenia a zavádzania informačných systémov
  (od: 07.05.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.11.2003)
predstavenstvo
  (od: 07.05.2002 do: 09.11.2003)
predstavenstvo
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2002)
Ing. Ingrid Szabóová - predseda
Vnútorná okružná 176/15
Komárno 945 01
Vznik funkcie: 16.10.2003
  (od: 10.11.2003)
Ing. Zoltán Hegyi - podpredseda
Povodská cesta 4488/2A
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 16.10.2003
  (od: 20.02.2004)
Ing. Ervin Bankó - člen
Bratislavská cesta 2462/120
Veľký Meder
Vznik funkcie: 16.10.2003
  (od: 10.11.2003)
Ing. Peter Benedikt - predseda
Šancová 52
Bratislava
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2002)
Ing. Anton Bittner - člen
Tranovského 39
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 18.04.2002 Skončenie funkcie: 16.10.2003
  (od: 07.05.2002 do: 09.11.2003)
Ing. Vladimír Brodňan - člen
Sídlisko 126
Tvrdošín 027 44
Vznik funkcie: 18.04.2002 Skončenie funkcie: 16.10.2003
  (od: 07.05.2002 do: 09.11.2003)
Ing. Zoltán Hegyi - člen
Povodská cesta 4488/2A
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 16.10.2003
  (od: 10.11.2003 do: 19.02.2004)
Ing. Tomáš Malatinský - člen
Janáčkova 3
Bratislava
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2002)
Ing. Jozef Špirko - predseda
bytom Stred 50/29
Považská Bystrica 017 01
Vznik funkcie: 18.04.2002 Skončenie funkcie: 16.10.2003
  (od: 07.05.2002 do: 09.11.2003)
Mgr. Tomáš Teleky - člen
Dopravná 9
Levice
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2002)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúce osoby svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (od: 10.11.2003)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený samostatne predseda predstavenstva alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (od: 07.05.2002 do: 09.11.2003)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo ktorýkoľvek člen predstavenstva spolu s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúca osoba svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2002)
Základné imanie: 
203 817 000 Sk Rozsah splatenia: 203 817 000 Sk
  (od: 07.05.2002)
203 817 000 Sk
  (od: 27.03.2002 do: 06.05.2002)
1 000 000 Sk
  (od: 05.09.2001 do: 26.03.2002)
Akcie: 
Počet: 20
Druh: kmeňové akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 10 000 000 Sk
  (od: 27.03.2002)
Počet: 3
Druh: kmeňové akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 27.03.2002)
Počet: 1
Druh: kmeňová akcia na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 817 000 Sk
  (od: 27.03.2002)
Počet: 2
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 500 000 Sk
  (od: 05.09.2001 do: 26.03.2002)
Akcionár: 
European American Investment Bank, akciová spoločnosť
Wallnerstrasse 4
Viedeň 1010
Rakúsko
  (od: 10.11.2003)
ES, a.s.
Administratívna budova PD
Dunajská Lužná 900 42
  (od: 07.05.2002 do: 09.11.2003)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Magyarics - predseda
Obchodná 50
Nová Stráž
Vznik funkcie: 16.10.2003
  (od: 10.11.2003)
Ing. Anton Truska - člen
Ďurčanského 7
Nitra
Vznik funkcie: 16.10.2003
  (od: 10.11.2003)
RSDr. Juraj Csejtey - člen
Veľkoblahovská cesta 71/31
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 16.10.2003
  (od: 10.11.2003)
Ing. Ivan Beneš - predseda
Rozvodná 13
Bratislava
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2002)
Mgr. Zuzana Budská - člen
Račianska 87
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 18.04.2002 Skončenie funkcie: 16.10.2003
  (od: 07.05.2002 do: 09.11.2003)
Mgr. Dušan Krahulec - člen
Botanická 1
Trnava
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2002)
Mgr. Zuzana Šimončičová - člen
J. Jonáša 11
Bratislava
  (od: 05.09.2001 do: 06.05.2002)
Mgr. Ľuboš Teleky - člen
Dopravná 9
Levice 934 01
Vznik funkcie: 18.04.2002 Skončenie funkcie: 16.10.2003
  (od: 07.05.2002 do: 09.11.2003)
JUDr. Alena Vyskočilová - predseda
Banskobystrická 6
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 18.04.2002 Skončenie funkcie: 16.10.2003
  (od: 07.05.2002 do: 09.11.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 684/01, Nz 649/01 napísanej dňa 27.8.01 notárom JUDr. Macákom, v zmysle ust. §§ 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (od: 05.09.2001)
Notárska zápisnica č. N 217/02, Nz 211/02 zo dňa 21. 3. 2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene stanov.
  (od: 27.03.2002)
Notárska zápisnica N 357/02, Nz 341/02 spísaná dňa 18. 4. 2002 notárom JUDr. Macákom, osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov, zmena v orgánoch spoločnosti. Funkcia člena predstavenstva Ing. P. Benedikta, Ing. T. Malatinského, Mgr. Ľ. Telekyho sa končí dňom 18. 4. 2002. Funkcia členov dozornej rady Mgr. D. Krahulca, Ing. I. Beneša, Mgr. Z. Šimončičovej sa končí dňom 18. 4. 2002.
  (od: 07.05.2002)
Notárska zápisnica č. N 788/02, Nz 742/02 zo dňa 21.3.2002.
  (od: 13.05.2003)
Notárska zápisnica N 343/03, Nz 93436/03 spísaná dňa 16.10.2003 notárom JUDr. Kucharovičovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v orgánoch spoločnosti a zmena stanov. Funkcia členov predstavenstva Ing. A. Bittnera, Ing. J. Špirka a Ing. V. Brodňana sa končí dňom 16.10.2003. Funkcia členov dozornej rady Mgr. Z. Budskej, JUDr. A. Vyskočilovej a Mgr. Ľ. Telekyho sa končí dňom 16.10.2003.
  (od: 10.11.2003)
Notárska zápisnica č. N 535/2003, Nz 115135/2003 zo dňa 5.12.2003.
  (od: 20.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  14.09.2021
Dátum výpisu:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)