Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  28540/S

Business name: 
TOURMALINE-SK, s.r.o. „v konkurze“
  (from: 04/05/2017)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 20
Banská Bystrica 974 01
  (from: 08/08/2015)
Identification number (IČO): 
46 793 348
  (from: 08/18/2012)
Date of entry: 
08/18/2012
  (from: 08/18/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/18/2012)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 08/18/2012)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/18/2012)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/18/2012)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/18/2012)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/18/2012)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/18/2012)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/18/2012)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 08/18/2012)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 08/18/2012)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 08/18/2012)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 08/18/2012)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/18/2012)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 08/18/2012)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/18/2012)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 08/18/2012)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 08/18/2012)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 08/18/2012)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 08/18/2012)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/08/2015)
Skladovanie
  (from: 08/08/2015)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 08/08/2015)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/08/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/08/2015)
Partners: 
Ing. Peter Šalamún
Radvanská 508/13
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 08/08/2015)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Šalamún
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 10/09/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/06/2013)
Ing. Peter Šalamun
Radvanská 508/13
Banská Bystrica 974 05
From: 07/01/2015
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 08/18/2012)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 08/18/2012)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/11/2017
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 4K/59/2016-158 zo dňa 03. 01. 2017, právoplatným dňa 11. 01. 2017 a vykonateľným dňa 11. 01. 2017 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TOURMALINE-SK, s.r.o., Zvolenská cesta 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 793 348 a ustanovený správca konkurznej podstaty JUDr. Peter Tonhauser, so sídlom kancelárie Námestie SNP 17, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 04/05/2017)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Peter Tonhauser
Námestie SNP 17
Banská Bystrica 974 01
From: 01/11/2017
  (from: 04/05/2017)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person