Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2852/B

Obchodné meno: 
Západoslovenská energetika, a.s.
  (od: 31.10.2001)
Sídlo: 
Čulenova 6
Bratislava 816 47
  (od: 31.10.2001)
IČO: 
35 823 551
  (od: 31.10.2001)
Deň zápisu: 
01.11.2001
  (od: 31.10.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.10.2001)
Predmet činnosti: 
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (od: 24.05.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 24.05.2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 24.05.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 24.05.2004)
konzultačná a poradenská činnosť v elektroenergetike
  (od: 24.05.2004)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a mechanizmov
  (od: 24.05.2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (od: 24.05.2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (od: 29.06.2007)
správa počítačových sietí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.06.2007)
prenájom dopravných prostriedkov a hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.06.2007)
sprostredkovanie predaja, kúpy a nájmu nehnuteľností /realimá činnosť/
  (od: 29.06.2007)
obstarávanie služieb spojených s prenájmom a údržbou nehnuteľností
  (od: 29.06.2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s nájmom
  (od: 29.06.2007)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi
  (od: 29.06.2007)
činnosť podnikateľských, organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (od: 29.06.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 29.06.2007)
poradenské služby v oblasti manažmentu a marketingu
  (od: 29.06.2007)
personáhie poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (od: 29.06.2007)
administratívne služby
  (od: 29.06.2007)
vedenie ekonomickej a mzdovej agendy
  (od: 29.06.2007)
verejné obstarávanie
  (od: 29.06.2007)
prevádzkovanie skladov okrem verejných skladov
  (od: 29.06.2007)
prieskum a analýza trhu, prieskum verejnej mienky
  (od: 29.06.2007)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky a telekomunikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.06.2007)
prenájom počítačovej techniky, strojov a zariadení
  (od: 29.06.2007)
montáž, údržba, oprava, správa počítačových sietí a výpočtovej techniky v rozsahu bezpečného napätia
  (od: 29.06.2007)
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.06.2007)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov v rozsah voľnej živnosti
  (od: 29.06.2007)
marketing, reklamná a propagačná činnosť
  (od: 29.06.2007)
činnosť v oblasti komunikácie, verejnosťou /public relations/
  (od: 29.06.2007)
organizovanie kultúmych, športových a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.06.2007)
poskytovanie verejne dostupných informácií
  (od: 29.06.2007)
autorizovaný bezpečnostný technik
  (od: 29.06.2007)
vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
  (od: 29.06.2007)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 29.06.2007)
grafické práce na počítači v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.06.2007)
overovanie určených meradiel
  (od: 24.03.2012)
Prekladateľské a tlmočnícke služby z a do jazyka anglického a nemeckého
  (od: 15.04.2015)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 15.04.2015)
prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá
  (od: 16.03.2016)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 16.03.2016)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 15.09.2016)
poskytovanie elektronických komunikačných sietí a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 19.07.2017)
Počítačové služby
  (od: 22.08.2018)
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
  (od: 22.08.2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 07.12.2018)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 07.12.2018)
Montáž, rekonštrukcia a údržba nevyhradených technických zariadení
  (od: 07.12.2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 07.12.2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 07.12.2018)
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 07.12.2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 07.12.2018)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 30.05.2019)
poskytovanie verejných elektronických komunikačných sietí
  (od: 29.10.2021)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 29.10.2021)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (od: 26.07.2022)
činnosť vodohospodárstva
  (od: 17.12.2008 do: 13.02.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 17.12.2008 do: 13.02.2018)
opravy určených meradiel
  (od: 27.01.2012 do: 26.01.2015)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 29.06.2007 do: 26.01.2015)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 29.06.2007 do: 13.02.2018)
umývanie a čistenie motorových vozidiel
  (od: 29.06.2007 do: 13.02.2018)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 29.06.2007 do: 26.01.2015)
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (od: 29.06.2007 do: 13.02.2018)
správa registratúry
  (od: 29.06.2007 do: 13.02.2018)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (od: 29.06.2007 do: 13.02.2018)
podnikanie v oblasti nakladania s inýn než nebezpečným odpadom
  (od: 29.06.2007 do: 13.02.2018)
oprava pracovných strojov, cestných motorových vozidiel a karosérií
  (od: 24.05.2004 do: 13.09.2012)
ubytovacie služby spolu s vykonávaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
masérske služby
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 29.06.2007 do: 26.01.2015)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (od: 29.06.2007 do: 26.01.2015)
vykonávame odpočtu číselných údajov zaznamenaných na meradlách v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 29.06.2007 do: 26.01.2015)
montáž určených meradiel
  (od: 29.06.2007 do: 26.01.2015)
inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
  (od: 29.06.2007 do: 26.01.2015)
odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
odborné prehliadky a skúška tlakových zariadení
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (od: 24.05.2004 do: 13.02.2018)
technik bezpečnosti práce
  (od: 24.05.2004 do: 10.07.2018)
technik požiarnej ochrany
  (od: 24.05.2004 do: 10.07.2018)
zámočníctvo
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
rozvoj a projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, do napätia 110 kV, priemyslové inštalácie
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
poskytovanie software
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
revízia elektrických zariadení
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
montáž, oprava, údržba vyhr. el. zariadení a výroba rozv. NN
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
montáž a opravy plynových technických zariadení
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
opravy, montáž kotlov, tlakových nádob stabilných
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
oprava elektromerov, zvarovacích transformátorov, rotačných strojov a asynchronných motorov, servis hydraulických zariadení
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
montáž a opravy meračov tepla
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
výkon inžinierskej činnosti distribučného systému VN siete
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
vzdušné, káblové transformácie do 22 kV, NN siete, verejné osvetlenie
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
oprava a údržba motorových vozidiel
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
cestná doprava - využívanie dopravných mechanizmov
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
prenajímanie mechanizmov s vodičmi
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
ciachovanie elektromerov, meracích súprav
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
pohostinstvo a ubytovanie
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
poskytovanie telekomunikačných služieb mimo verejnej rozhlasovej telefónnej služby
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb prostredníctvom pozemných satelitných staníc a sietí VSAT
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
projekčné, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 31.10.2001 do: 23.05.2004)
výkup elektriny
  (od: 09.01.2002 do: 26.06.2013)
tranzit elektriny
  (od: 09.01.2002 do: 26.06.2013)
rozvod elektriny
  (od: 09.01.2002 do: 26.06.2013)
inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elekktrorozvodných sietí a transformovní
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc a vedení 22 kV
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
montáž, opravy, údržba vyhradených elektrických zariadení (do 1000 V nad 1000 V)
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
inštalácia meracích súprav a ich výmena
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (od: 24.05.2004 do: 26.01.2015)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 31.10.2001)
Ing. Pavol Viskupič - Člen predstavenstva
Votrubova 24
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.12.2020)
Ing. Ľuboš Majdán - Podpredseda predstavenstva
Estónska 1/A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020)
Mgr. Juraj Krajcár - Člen predstavenstva
Zlatá Idka 283
Zlatá Idka 044 61
Vznik funkcie: 06.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2022)
Ing. Peter Adamec , PhD. - člen predstavenstva
Tupolevova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2012 do: 27.08.2012)
Ing. Peter Adamec , PhD. - podpredseda
Andreja Plávku 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2017 do: 14.10.2020)
Ing. Peter Adamec , PhD. - podpredseda
Andreja Plávku 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 31.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020 do: 14.10.2020)
Ing. Peter Adamec , PhD. - podpredseda
Tupolevova 7
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 16.11.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 18.07.2017)
Ing. Peter Adamec , PhD. - podpredseda predstavenstva
Tupolevova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 02.12.2016)
Ing. Peter Adamec , PhD. - podpredseda predstavenstva
Tupolevova 7
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 02.12.2016)
Doc.Ing. Peter Baláž , Csc - podpredseda predstavenstva
Tolstého 3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 05.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2003 do: 23.05.2004)
Ing. Andrej Devečka
Topoľová 2
Šamorín 931 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 31.10.2005)
Ing. Andrej Devečka
Topoľová 2
Šamorín 931 01
Skončenie funkcie: 31.10.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.2005 do: 31.10.2005)
Ing. Andrej Devečka - člen
Topoľová 2
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 31.10.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.11.2009 do: 15.07.2013)
Ing. Andrej Devečka - člen
Topoľová 2
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 31.10.2009 Skončenie funkcie: 01.07.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.2013 do: 15.07.2013)
Ing. Andrej Devečka - člen predstavenstva
Topoľová 2
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 01.11.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.11.2005 do: 06.11.2009)
Ing. Andrej Devečka - člen predstavenstva
Topoľová 2
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 01.11.2005 Skončenie funkcie: 31.10.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.11.2009 do: 06.11.2009)
Dietrich Max Fey - člen predstavenstva
Am Buchenstock 11
Gilching 822 05
Nemecko
Vznik funkcie: 05.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2006 do: 07.09.2010)
Dietrich Max Fey - člen predstavenstva
Am Buchenstock 11
Gilching 822 05
Nemecko
Vznik funkcie: 05.09.2006 Skončenie funkcie: 04.09.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2010 do: 07.09.2010)
Ing. Vladimír Haršányi - člen
Sekurisova 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 22.03.2011)
Ing. Vladimír Haršányi - člen
Sekurisova 13
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 22.03.2011)
Ing. Rastislav Jamrich
Pribišova 29
Bratislava 841 05
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Juraj Krajcár - člen predstavenstva
Zlatá Idka 283
Košice - okolie 044 61
Vznik funkcie: 05.12.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2013 do: 14.12.2017)
Juraj Krajcár - člen predstavenstva
Zlatá Idka 283
Košice - okolie 044 61
Vznik funkcie: 05.12.2013 Skončenie funkcie: 05.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2017 do: 14.12.2017)
Juraj Krajcár - člen predstavenstva
Zlatá Idka 283
Zlatá Idka 044 61
Vznik funkcie: 05.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2017 do: 16.02.2022)
Juraj Krajcár - člen predstavenstva
Zlatá Idka 283
Zlatá Idka 044 61
Vznik funkcie: 05.12.2017 Skončenie funkcie: 05.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.02.2022 do: 16.02.2022)
Konrad Kreuzer - predseda predstavenstva
Čulenova 2577/4
Bratislava - Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 05.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2008 do: 07.09.2010)
Konrad Kreuzer - predseda predstavenstva
Čulenova 2577/4
Bratislava - Staré Mesto 811 09
Vznik funkcie: 05.09.2006 Skončenie funkcie: 04.09.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2010 do: 07.09.2010)
Konrad Kreuzer - predseda predstavenstva
Eichenring 6a
Neufinsing 854 64
Nemecko
Vznik funkcie: 05.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2006 do: 18.07.2008)
Ing. Peter Laco , MBA - podpredseda
Kvetná 26
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 11.06.2012)
Ing. Peter Laco , MBA - podpredseda
Kvetná 26
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 31.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2012 do: 11.06.2012)
Ing. Ľubomír Maco
Vajanského 8
Trnava 917 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Igor Masár
Pod záhradami 62
Bratislava 841 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Zsolt Nyitrai - podpredseda predstavenstva
Bocskaiho 9
Štúrovo
Vznik funkcie: 27.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2004 do: 06.07.2004)
Ing. Zsolt Nyitrai - podpredseda predstavenstva
Bocskaiho 9
Štúrovo
Vznik funkcie: 27.06.2003 Skončenie funkcie: 08.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2004 do: 06.07.2004)
Ing. Peter Procházka - člen
Pribišova 5
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 11.06.2012)
Ing. Peter Procházka - člen
Pribišova 5
Bratislava 841 05
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 31.05.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2012 do: 11.06.2012)
Ing. Ján Rusnák - člen predstavenstva
Tichá 16
Vysoká pri Morave 900 66
Vznik funkcie: 01.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 02.12.2016)
Ing. Ján Rusnák - člen predstavenstva
Tichá 16
Vysoká pri Morave 900 66
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 02.12.2016)
Ing. Ján Rusnák - podpredseda
Tichá 16
Vysoká pri Morave 900 66
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 22.03.2011)
Ing. Ján Rusnák - podpredseda
Tichá 16
Vysoká pri Morave 900 66
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 22.03.2011)
Ing. Ján Rusnák - podpredseda predstavenstva
Tichá 16
Vysoká pri Morave 900 66
Vznik funkcie: 01.06.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2012 do: 27.08.2012)
Ing. Zdeněk Soukup
Mudroňova 4
Bratislava 811 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Dr. Tibor Végh - člen predstavenstva
ul. Sándora Petöfiho 4653/21
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 27.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2004 do: 14.02.2007)
Dr. Tibor Végh - člen predstavenstva
ul. Sándora Petöfiho 4653/21
Dunajská Streda
Vznik funkcie: 27.06.2003 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 14.02.2007)
Ing. Pavol Viskupič - člen
Hlaváčikova 3
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 16.11.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 14.10.2020)
Ing. Pavol Viskupič - člen
Hlaváčikova 3
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 31.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020 do: 14.10.2020)
Ing. Pavol Viskupič - Člen predstavenstva
Hlaváčikova 3
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020 do: 17.12.2020)
Ing. Peter Vlasatý - podpredseda predstavenstva
Priebežná 486/5
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 02.12.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2006 do: 14.02.2007)
Ing. Peter Vlasatý - podpredseda predstavenstva
Priebežná 486/5
Liptovský Mikuláš 031 04
Vznik funkcie: 02.12.2005 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 14.02.2007)
Doc.Ing. Vladimír Vojtek - člen predstavenstva
Okružná 6
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 05.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2003 do: 23.05.2004)
Prof.Ing. Vladimír Vojtek , Phd. - člen predstavenstva
Okružná 6
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 08.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2004 do: 01.10.2004)
Prof.Ing. Vladimír Vojtek , Phd. - podpredseda predstavenstva
Okružná 6
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 08.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2004 do: 11.01.2006)
Prof.Ing. Vladimír Vojtek , Phd. - podpredseda predstavenstva
Okružná 6
Bratislava 821 04
Vznik funkcie: 08.03.2004 Skončenie funkcie: 02.12.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2006 do: 11.01.2006)
Marian Rusko - Člen predstavenstva
Hochäckerstraße 2a
Oberhaching - Deisenhofen 820 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 16.03.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2021)
Markus Kaune - Predseda predstavenstva
Zum Bockekamp 3
Duisburg 472 59
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2021)
Max Fey Dietrich - člen predstavenstva
Am Buchstock 11
Gilching 822 05
Nemecko
Vznik funkcie: 05.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2003 do: 27.12.2004)
Dietrich Max Fey - člen predstavenstva
Am Buchstock 11
Gilching 822 05
Nemecko
Vznik funkcie: 05.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2004 do: 04.09.2006)
Dietrich Max Fey - člen predstavenstva
Am Buchstock 11
Gilching 822 05
Nemecko
Vznik funkcie: 05.09.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2006 do: 04.09.2006)
Markus Kaune - Predseda predstavenstva
Zum Bockekamp 3
Duisburg 472 59
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.09.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020 do: 28.10.2021)
Jochen Kley - predseda predstavenstva
Havlíčkova 7568/19
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 16.03.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.2020 do: 14.10.2020)
Jochen Kley - predseda predstavenstva
Havlíčkova 7568/19
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 16.03.2020 Skončenie funkcie: 31.08.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.10.2020 do: 14.10.2020)
Jochen Kley - člen predstavenstva
E.ON-Platz 1
Dusseldorf D-40479
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.06.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2012 do: 13.12.2013)
Jochen Kley - člen predstavenstva
E.ON-Platz 1
Dusseldorf D-40479
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.06.2012 Skončenie funkcie: 05.12.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2013 do: 13.12.2013)
Jochen Kley - predseda predstavenstva
E.ON-Platz 1
Duesseldorf D-40479
Nemecká spolková republika
Havlíčkova 7568/19
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 05.12.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2013 do: 03.06.2016)
Jochen Kley - predseda predstavenstva
Havlíčkova 7568/19
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 05.12.2013 Skončenie funkcie: 01.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2016 do: 03.06.2016)
Jochen Kley - predseda predstavenstva
Havlíčkova 7568/19
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.2016 do: 24.04.2020)
Jochen Kley - predseda predstavenstva
Havlíčkova 7568/19
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 16.03.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.2020 do: 24.04.2020)
Konrad Kreuzer - predseda predstavenstva
Eichenring 6a
Neufinsing 854 64
Nemecko
Vznik funkcie: 05.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2003 do: 04.09.2006)
Konrad Kreuzer - predseda predstavenstva
Živnostenská 3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 04.09.2010 Skončenie funkcie: 05.12.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2013 do: 13.12.2013)
Konrad Kreuzer - predseda predstavenstva
Eichenring 6a
Neufinsing 854 64
Nemecko
Vznik funkcie: 05.09.2002 Skončenie funkcie: 04.09.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.09.2006 do: 04.09.2006)
Konrad Kreuzer - predseda predstavenstva
Živnostenská 3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 04.09.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2010 do: 13.12.2013)
Marian Rusko - člen
Hochäckerstr. 2a
Deisenhofen 820 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.2013 do: 18.07.2017)
Marian Rusko - člen
Hochäckerstr. 2a
Deisenhofen 820 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2017 Skončenie funkcie: 16.03.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.2020 do: 24.04.2020)
Marian Rusko - člen
Hochäckerstraße 2a
Oberhaching - Deisenhofen 820 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 16.03.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.04.2020 do: 28.10.2021)
Marian Rusko - člen
Hochäckerstr. 2a
Deisenhofen 820 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 01.07.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2017 do: 18.07.2017)
Marian Rusko - člen
Hochäckerstr. 2a
Deisenhofen 820 41
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.07.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2017 do: 24.04.2020)
Dr. Stefan Seipl - člen predstavenstva
Waldhornstrasse 51
Mníchov 809 97
Nemecko
Vznik funkcie: 04.09.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2010 do: 11.06.2012)
Dr. Stefan Seipl - člen predstavenstva
Waldhornstrasse 51
Mníchov 809 97
Nemecko
Vznik funkcie: 04.09.2010 Skončenie funkcie: 31.05.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2012 do: 11.06.2012)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoj svoj podpis.
  (od: 31.10.2001)
Základné imanie: 
196 969 174,86 EUR Rozsah splatenia: 196 969 174,86 EUR
  (od: 09.09.2009)
5 934 594 000 Sk
  (od: 31.10.2001 do: 08.09.2009)
Akcie: 
Počet: 5934594
Druh: kmeňové na meno, dematerializovaná podoba
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
  (od: 09.09.2009)
Počet: 5934594
Druh: kmeňové na meno, dematerializovaná podoba
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 05.06.2002 do: 08.09.2009)
Počet: 5934594
Druh: kmeňové na doručiteľa, dematerializovaná podoba
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 31.10.2001 do: 04.06.2002)
Dozorná rada: 
Silvia Šmátralová
Kúpeľná 29/2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 19.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2018)
Ing. Martin Mislovič
Liptovská 4
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 19.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2018)
Ing. Juraj Nyulassy
Hospodárstva 51
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 19.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2018)
Ing. Eva Milučká
Majerčíkova 28
Martin 036 08
Vznik funkcie: 05.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020)
Mgr. Lenka Jakubčová
Ševčenkova 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 20.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2020)
Mgr. Tomáš Galbavý
Černicová 16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 20.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2020)
Mgr. Daniel Kravec
Palárikova 6105/12
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 20.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2020)
Mgr. Tomáš Popovič
Ružová dolina 617/22
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Vznik funkcie: 20.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2020)
Ing. Alojz Bahelka
Petzvalova 10
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 12.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2004 do: 27.03.2008)
Ing. Alojz Bahelka
Petzvalova 10
Nitra 949 11
Vznik funkcie: 12.11.2004 Skončenie funkcie: 29.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2008 do: 27.03.2008)
Prof. Ing. Peter Baláž , PhD.
Tolstého 3
Bratislava 811 06
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Prof.Ing. Peter Baláž , PhD
Tolstého 3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 02.12.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2006 do: 14.02.2007)
Prof.Ing. Peter Baláž , PhD
Tolstého 3
Bratislava 811 06
Vznik funkcie: 02.12.2005 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 14.02.2007)
Ing. Štefan Bartošovič
Mostová 9
Šaľa 927 00
Vznik funkcie: 22.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2002 do: 23.05.2004)
Ing. Emil Baxa
Halalovka 53/40
Trenčín 911 08
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Emil Baxa
Halalovka 53/40
Trenčín 911 08
Trenčín
Vznik funkcie: 20.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2011 do: 29.12.2014)
Ing. Emil Baxa
Halalovka 53/40
Trenčín 911 08
Trenčín
Vznik funkcie: 20.04.2011 Skončenie funkcie: 16.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2014 do: 29.12.2014)
Ing. Peter Benčúrik
Mateja Bela 10
Hlohovec 920 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 04.06.2002)
JUDr. Andrej Danko
Alžbetin Dvor 632
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 21.04.2010)
JUDr. Andrej Danko
Alžbetin Dvor 632
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
JUDr. Andrej Danko
Alžbetin Dvor 632
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 22.03.2011)
JUDr. Andrej Danko
Alžbetin Dvor 632
Miloslavov 900 42
Vznik funkcie: 24.03.2010 Skončenie funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 22.03.2011)
Mgr. Jozef Dermek
Donnerova 35
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 30.11.2020)
Mgr. Jozef Dermek
Donnerova 35
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 05.12.2019 Skončenie funkcie: 19.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2020 do: 30.11.2020)
Ing. Erna Dohnáliková
Timravina 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 12.05.2020)
Ing. Erna Dohnáliková
Timravina 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 05.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 12.05.2020)
Ing. Erna Dohnáliková
Timravina 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 05.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 10.08.2020)
Ing. Erna Dohnáliková
Timravina 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Vznik funkcie: 05.12.2019 Skončenie funkcie: 28.05.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2020 do: 10.08.2020)
Ing. Kamil Doman
Turnianska 2
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 12.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2004 do: 27.03.2008)
Ing. Kamil Doman
Turnianska 2
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 12.11.2004 Skončenie funkcie: 29.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2008 do: 27.03.2008)
Ing. Kamil Doman
Turnianska 3123/2
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 31.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2008 do: 10.05.2011)
Ing. Kamil Doman
Turnianska 3123/2
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 31.01.2008 Skončenie funkcie: 19.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2011 do: 10.05.2011)
Ing. Marian Dúbrava
Boriny 1381/40
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 27.08.2012)
Ing. Marian Dúbrava
Boriny 1381/40
Dunajská Streda 929 01
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 27.08.2012)
Ing. Ján Ďurana
Záhrady 849
Varín 013 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Ján Ďurana
Záhrady 849
Varín 013 03
Vznik funkcie: 01.11.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2003 do: 14.02.2007)
Ing. Ján Ďurana
Záhrady 849
Varín 013 03
Vznik funkcie: 01.11.2001 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 14.02.2007)
Miroslav Franko
Juraja Slottu 6471/29
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 31.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2008 do: 10.05.2011)
Miroslav Franko
Juraja Slottu 6471/29
Trnava 917 00
Vznik funkcie: 31.01.2008 Skončenie funkcie: 19.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2011 do: 10.05.2011)
Mgr. Tomáš Galbavý
Černicová 16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 12.05.2020)
Mgr. Tomáš Galbavý
Černicová 16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 05.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 12.05.2020)
Mgr. Tomáš Galbavý
Černicová 16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 05.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 30.11.2020)
Mgr. Tomáš Galbavý
Černicová 16
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 05.12.2019 Skončenie funkcie: 19.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2020 do: 30.11.2020)
Ing. Igor Glosik
Vavilova 20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 02.12.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2006 do: 14.02.2007)
Ing. Igor Glosik
Vavilova 20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 02.12.2005 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 14.02.2007)
JUDr. Andrea Groszová
A. Hlinku 3707/1
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 27.08.2012)
JUDr. Andrea Groszová
A. Hlinku 3707/1
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 27.08.2012)
Ing. Peter Hanulík
Donnerova 9
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 02.12.2016)
Ing. Peter Hanulík
Donnerova 9
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 02.12.2016)
Ing. Marek Hargaš
Letná 5
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 02.12.2016)
Ing. Marek Hargaš
Letná 5
Bratislava 831 03
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 02.12.2016)
Ing. Dušan Haruštiak
294
Cinobaňa 985 22
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Dušan Haruštiak
294
Cinobaňa 985 22
Vznik funkcie: 01.11.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2003 do: 23.05.2004)
Ing. Boris Hradecký
Cabanova 31
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 02.12.2016)
Ing. Boris Hradecký
Cabanova 31
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 02.12.2016)
Ing. Márius Hričovský
Romanova 40/114
Bratislava 851 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Milan Chorvátik
Sládkovičova 27
Modra 900 01
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 21.04.2010)
Ing. Milan Chorvátik
Sládkovičova 27
Modra 900 01
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
Ing. Milan Chorvátik
Sládkovičova 27
Modra 900 01
Vznik funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 22.03.2011)
Ing. Milan Chorvátik
Sládkovičova 27
Modra 900 01
Vznik funkcie: 24.03.2010 Skončenie funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 22.03.2011)
Ing. Milan Chorvátik
Sládkovičova 27
Modra 900 01
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 15.07.2013)
Ing. Milan Chorvátik
Sládkovičova 27
Modra 900 01
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 01.07.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.2013 do: 15.07.2013)
JUDr. Ladislav Jančo
Talichova 1
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 21.04.2010)
JUDr. Ladislav Jančo
Talichova 1
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
JUDr. Ladislav Jančo
Talichova 1
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 22.03.2011)
JUDr. Ladislav Jančo
Talichova 1
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 24.03.2010 Skončenie funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 22.03.2011)
Ing. Dušan Koledzai
Vajanského nábrežie 15
Bratislava
Vznik funkcie: 27.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2004 do: 06.07.2004)
Ing. Dušan Koledzai
Vajanského nábrežie 15
Bratislava
Vznik funkcie: 27.06.2003 Skončenie funkcie: 08.03.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2004 do: 06.07.2004)
Ing. Emil Krondiak
Kútniky-Blažov 79
Dunajská Streda 929 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Jaroslav Kucbel
Sotinská 1474/9
Senica
Vznik funkcie: 27.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2004 do: 11.01.2006)
Ing. Jaroslav Kucbel
Sotinská 1474/9
Senica
Vznik funkcie: 27.06.2003 Skončenie funkcie: 02.12.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2006 do: 11.01.2006)
Ing. Ján Londák
nám. Milana Rastislava Štefánika 28/935
Myjava 907 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Ľuboš Majdán
Estónska 1/a
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 21.04.2010)
Ing. Ľuboš Majdán
Estónska 1/a
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
Ing. Ľuboš Majdán
Estónska 1/a
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 22.03.2011)
Ing. Ľuboš Majdán
Estónska 1/a
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 24.03.2010 Skončenie funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 22.03.2011)
Mgr. Zora Maková
Fadruszova 25
Bratislava 841 04
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Peter Malík
Ľ Zúbka 29
Bratislava 841 01
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Peter Malík
Ľ Zúbka 29
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 01.11.2001
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2003 do: 23.05.2004)
Ing. Eva Milučká
Majerčíkova 28
Martin 036 08
Vznik funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 12.05.2020)
Ing. Eva Milučká
Majerčíkova 28
Martin 036 08
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 05.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 12.05.2020)
Ing. Martin Mislovič
Liptovská 4
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.12.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.12.2014 do: 03.01.2018)
Ing. Martin Mislovič
Liptovská 4
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 17.12.2014 Skončenie funkcie: 19.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2018 do: 03.01.2018)
Ing. Ján Mitaľ
Bernolákova 1036
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 08.03.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.07.2004 do: 11.01.2006)
Ing. Ján Mitaľ
Bernolákova 1036
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 08.03.2004 Skončenie funkcie: 02.12.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.01.2006 do: 11.01.2006)
JUDr. Karol Nagy
Revolučná 969/27
Galanta 924 00
Vznik funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 27.08.2012)
JUDr. Karol Nagy
Revolučná 969/27
Galanta 924 00
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 27.08.2012)
Martin Ondko
Mlynská 3
Piešťany
Vznik funkcie: 27.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2004 do: 14.02.2007)
Martin Ondko
Mlynská 3
Piešťany
Vznik funkcie: 27.06.2003 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 14.02.2007)
Dr. Dierk Paskert
Bockumer Strasse 56
Düsseldorf 404 89
SRN
Vznik funkcie: 29.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2008 do: 05.10.2011)
Dr. Dierk Paskert
Bockumer Strasse 56
Düsseldorf 404 89
SRN
Vznik funkcie: 29.05.2008 Skončenie funkcie: 19.09.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 05.10.2011)
Ing. Iveta Pauhofová , CSc.
J.C.Hronského 6
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 21.04.2010)
Ing. Iveta Pauhofová , CSc.
J.C.Hronského 6
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 21.04.2010)
Ing. Iveta Pauhofová , PhD.
J.C.Hronského 6
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 24.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.04.2010 do: 22.03.2011)
Ing. Iveta Pauhofová , PhD.
J.C.Hronského 6
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 24.03.2010 Skončenie funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 22.03.2011)
Robert Polakovič
191
Kaplná 900 84
Vznik funkcie: 21.11.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2012 do: 08.12.2017)
Robert Polakovič
191
Kaplná 900 84
Vznik funkcie: 21.11.2012 Skončenie funkcie: 21.11.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2017 do: 08.12.2017)
Ing. Ján Rusnák
Tichá 808/16
Vysoká pri Morave 900 66
Vznik funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 12.05.2020)
Ing. Ján Rusnák
Tichá 808/16
Vysoká pri Morave 900 66
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 05.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 12.05.2020)
JUDr. Libor Samec
Svätoplukova 27
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 02.12.2016)
JUDr. Libor Samec
Svätoplukova 27
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 03.08.2012 Skončenie funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 02.12.2016)
JUDr. Richard Schwarz
Hradná 30
Nové Zámky 940 56
Vznik funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 27.08.2012)
JUDr. Richard Schwarz
Hradná 30
Nové Zámky 940 56
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 27.08.2012)
Ing. Rudolf Slezák
Nejedlého 11
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.03.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2011 do: 27.08.2012)
Ing. Rudolf Slezák
Nejedlého 11
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 01.03.2011 Skončenie funkcie: 03.08.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2012 do: 27.08.2012)
Ing. Ľubomír Streicher
Hollého 21
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.07.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.07.2013 do: 02.12.2016)
Ing. Ľubomír Streicher
Hollého 21
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 01.07.2013 Skončenie funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 02.12.2016)
József Száraz
J. Dózsu 8
Dvory nad Žitavou
Vznik funkcie: 27.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.05.2004 do: 14.02.2007)
József Száraz
J. Dózsu 8
Dvory nad Žitavou
Vznik funkcie: 27.06.2003 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 14.02.2007)
Silvia Šmátralová
Kúpeľná 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2004 do: 27.03.2008)
Silvia Šmátralová
Kúpeľná 2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.11.2004 Skončenie funkcie: 29.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2008 do: 27.03.2008)
Silvia Šmátralová
Kúpeľná 29/2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 31.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.03.2008 do: 10.05.2011)
Silvia Šmátralová
Kúpeľná 29/2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 31.01.2008 Skončenie funkcie: 19.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2011 do: 10.05.2011)
Silvia Šmátralová
Kúpeľná 29/2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 20.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.05.2011 do: 14.11.2014)
Silvia Šmátralová
Kúpeľná 29/2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 20.04.2011 Skončenie funkcie: 07.11.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.11.2014 do: 14.11.2014)
Silvia Šmátralová
Kúpeľná 29/2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 08.11.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.11.2014 do: 03.01.2018)
Silvia Šmátralová
Kúpeľná 29/2
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 08.11.2014 Skončenie funkcie: 19.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.01.2018 do: 03.01.2018)
Ing. Ľudovít Šoltés , CSc.
Veterná 26
Trnava 917 00
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Ing. Jozef Urmín
Kmeťovo nám. 1
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 05.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2003 do: 23.05.2004)
Ing. Lucia Veselská
Kaplinská 9621/5
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 16.11.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.12.2016 do: 12.05.2020)
Ing. Lucia Veselská
Kaplinská 9621/5
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 16.11.2016 Skončenie funkcie: 05.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 12.05.2020)
Ing. Lucia Veselská
Kaplinská 9621/5
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 05.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 30.11.2020)
Ing. Lucia Veselská
Kaplinská 9621/5
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
Vznik funkcie: 05.12.2019 Skončenie funkcie: 19.11.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.12.2020 do: 30.11.2020)
Ing. Jozef Voštinár
Pionierska 11
Bratislava 831 02
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.10.2001 do: 09.02.2003)
Johan Magnus Mörnstam
Skepparevägen 35
Barsebäck 246 57
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.06.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.12.2021)
Robert Adolf Hienz
Feldstr. 23
Düsseldorf 404 79
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 19.09.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 13.12.2013)
Robert Adolf Hienz
Feldstr. 23
Düsseldorf 404 79
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 19.09.2011 Skončenie funkcie: 05.12.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2013 do: 13.12.2013)
Dr. Walter Hohlefelder
Danzinger Str. 13
Mníchov 80 805
SRN
Vznik funkcie: 05.09.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.2003 do: 14.02.2007)
Dr. Walter Hohlefelder
Danzinger Str. 13
Mníchov 80 805
SRN
Vznik funkcie: 05.09.2002 Skončenie funkcie: 25.01.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 14.02.2007)
Dr. Walter Hohlefelder
Danzinger Str. 13
Mníchov 80 805
Nemecko
Vznik funkcie: 25.01.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.02.2007 do: 18.07.2008)
Dr. Walter Hohlefelder
Danzinger Str. 13
Mníchov 80 805
Nemecko
Vznik funkcie: 25.01.2007 Skončenie funkcie: 29.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.07.2008 do: 18.07.2008)
Markus Kaune
Zum Bockekamp 3
Duisburg 472 59
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 05.12.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2016 do: 12.05.2020)
Markus Kaune
Zum Bockekamp 3
Duisburg 472 59
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 05.12.2016 Skončenie funkcie: 05.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 12.05.2020)
Markus Kaune
Zum Bockekamp 3
Duisburg 472 59
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 05.12.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2020 do: 10.08.2020)
Markus Kaune
Zum Bockekamp 3
Duisburg 472 59
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 05.12.2019 Skončenie funkcie: 31.05.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2020 do: 10.08.2020)
Lars Lagerkvist
Odengatan 18
Lomma 234 32
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 05.12.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2013 do: 14.12.2016)
Lars Lagerkvist
Odengatan 18
Lomma 234 32
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 05.12.2013 Skončenie funkcie: 05.12.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.12.2016 do: 14.12.2016)
Johan Magnus Mörnstam
Skepparevägen 35
Barsebäck 246 57
Švédske kráľovstvo
Vznik funkcie: 01.06.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.08.2020 do: 15.12.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001 N 836/2001, Nz 823/2001 spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel na základe Rozhodnutia vlády SR o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody, š.p. IČO 00 152 153, č. 569/2001 zo dňa 20.6.2001 zrušeného bez likvidácie rozhodnutím č. 96/2001 Ministra hospodárstva SR č. 4278/2001 - 1000 - 010. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 zák.č. 92/1991 Zb. prechádzajú na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.11.2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností - Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Bratislavská teplárenská, a.s. Bratislava, Trnavská teplárenská, a.s. Trnava.
  (od: 31.10.2001)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie na podnikanie v energetických odvetviach zo dňa 8.11.2001.
  (od: 09.01.2002)
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Benčúrika dňom 22.4.2002. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.4.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 269/02 spísanej notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
  (od: 05.06.2002)
Notárska zápisnica NZ 658/02 zo dňa 5.9.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zánik funkcie členov predstavenstva: Ing. Rastislav Jamrich, Ing. Ľubomír Maco, Ing. Igor Masár a Ing. Zdeněk Soukup dňa 5.9.2002. Zánik funkcií členov dozornej rady: Prof. Ing. Peter Baláž, PhDr. Ing. Márius Hričovský, Ing. Emil Kordiak, Ing. Ľudovít Šoltés, CSc. Ing. Emil Baxa, Ing. Ján Londák, Mgr. Zora Maková a Ing. Jozef Voštinár dňa 5.9.2002.
  (od: 10.02.2003)
Deň zániku funkcie Doc. Ing. Peter Baláž, CSc.: 27. 6. 2003. Deň zániku funkcie Ing. Vladimír Vojtek: 27. 6. 2003. Deň zániku funkcie Ing. Jozef Urmín, Ing. Peter Malík, Ing. Dušan Haruštiak, Ing. Štefan Bartošovič: 27. 6. 2003. Notárska zápisnica č. N 253/2003, Nz 53193/2003 zo dňa 27. 6. 2003.
  (od: 24.05.2004)
Notárska zápisnica č.N 174/04, Nz 20199/04 zo dňa 8.3.2004.
  (od: 07.07.2004)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2004 vo forme notárskej zápisnice N 438/04, Nz 62289/04 spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárkou.
  (od: 02.10.2004)
Notárska zápisnica N 643/2004, Nz 81653/2004 zo dňa 11.11.2004 osvedčujúca priebeh volieb členov dozornej rady.
  (od: 28.12.2004)
Notárska zápisnica č.N 96/2005, Nz 41424/2005, NCRls 40853/2005 zo dňa 07.09.2005.
  (od: 01.11.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.06.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2006, Nz 21751/2006.
  (od: 05.09.2006)
Notárska zápisnica č. N 30/2007, Nz 4649/2007, NCRls 4641/2007 zo dňa 05.02.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.01.2007.
  (od: 15.02.2007)
Notárska zápisnica č. N 127/2007, Nz 21402/2007, NCRls 21304/2007 zo dňa 31.05.2007.
  (od: 01.07.2007)
Voľba členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti konaná dňa 29.01.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 26/2008, Nz 3764/2008, NCRls 3729/2008 zo dňa 30.01.2008.
  (od: 28.03.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2008 vo forme not. zápisnice N 174/2008 Nz 26726/2008
  (od: 19.07.2008)
Notárska zápisnica N 174/2008, Nz 26726/2008 zo dňa 23.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 17.12.2008)
Notárska zápisnica N 73/2009, Nz 19298/2009 zo dňa 29.05.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 07.11.2009)
Notárska zápisnica N 66/2010, Nz 11769/2010 zo dňa 07.04.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 22.04.2010)
Čiastočný výpis notárskej zápisnice č. N 109/2010, Nz 19166/2010 napísanej dňa 28.05.2010 osvedčujúcej priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.05.2010.
  (od: 08.09.2010)
Notárska zápisnica N 51/2011, Nz 8761/2011 zo dňa 11.03.2011 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.02.2011.
  (od: 23.03.2011)
Notárska zápisnica N 79/2011, Nz 14178/2011 osvedčujúca priebeh volieb členov dozornej rady zo dňa 19.04.2011
  (od: 11.05.2011)
Čiastočný výpis z notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011.
  (od: 06.10.2011)
Čiastočný výpis z notárskej zápisnice č. N 399/2011 NZ 59187/2011 osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2011.
  (od: 27.01.2012)
Výpis notárskej zápisnice - čiastočný zo dňa 06.06.2012.
  (od: 12.06.2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.08.2012.
  (od: 28.08.2012)
Notárska zápisnica č. N 735/2012, Nz 44961/2012 zo dňa 20.11.2012.
  (od: 01.12.2012)
Čiastočný výpis z notárskej zápisnice č. N 3405/2013, Nz 19897/2013 osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2013.
  (od: 27.06.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.12.2013.
  (od: 14.12.2013)
Notárska zápisnica č. N 716/2014, Nz 43145/2014, NCRls 43978/2014 - Osvedčenie o priebehu zapečatenia, otvorenia urny a sčítavania hlasovacích lístkov a platných hlasov vo voľbách členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 07.11.2014.
  (od: 15.11.2014)
Notárska zápisnica č. N 851/2014, Nz 59091/2014, NCRls 59963/2014 zo dňa 16.12.2014 - Osvedčenie o voľbách jedného člena dozornej rady.
  (od: 30.12.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2014.
  (od: 27.01.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.05.2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 357/2014, Nz 22013/2014, NCRls 22444/2014 dňa 10.06.2014. Čiastočný výpis notárskej zápisnice č. N 876/2014, Nz 59725/2014 spísanej dňa 18.12.2014, osvedčujúcej priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2014.
  (od: 15.04.2015)
Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.05.2016.
  (od: 04.06.2016)
Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 437/2016, Nz 28990/2016 zo dňa 12.08.2016.
  (od: 15.09.2016)
Notárska zápisnica č. N 611/2016, Nz 44748/2016 zo dňa 16.11.2016.
  (od: 03.12.2016)
Čiastočný výpis notárskej zápisnice N 872/2017, Nz 59540/2017, osvedčujúcej priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2017.
  (od: 14.02.2018)
Predaj: 
*
Predaj časti podniku "Divízia obchodu a predaja elektrickej energie" na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi Západoslovenská energetika, a.s., IČO : 36 823 551 a ZSE Energia, a.s., IČO : 36 677 281 zo dňa 31.05.2007. Vklad časti podniku "Úsek prevádzky distribučnej sústavy" na základe Zmluvy o vklade časti podniku uzatvorenej medzi Západoslovenská energetika, a.s., IČO : 35 823 551 a ZSE distribúcia, a.s., IČO : 36 361 518 zo dňa 31.05.2007. Vklad časti podniku "Tím prevádzky MVE" na základe Zmluvy o vklade časti podniku uzatvorenej medzi Západoslovenská energetika, a.s., IČO : 35 823 551 a ZSE Energia, a.s., IČO : 36 677 281 zo dňa 31.05.2007.
  (od: 01.07.2007)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "Divízia služieb pre distribúciu elektrickej energie" na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi Západoslovenská energetika, a.s., IČO: 36 823 551 a Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518 zo dňa 13.12.2013.
  (od: 16.01.2014)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "Tím starostlivosti o zákazníkov" na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi Západoslovenská energetika a.s. IČO: 35 823 551 a ZSE Energia, a.s., IČO: 36 677 281 zo dňa 15.12. 2014. Predaj časti podniku "Tím zákazníckych služieb" na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi Západoslovenská energetika, a.s., IČO: 35 823 551 a Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518 zo dňa 15.12. 2014.
  (od: 31.12.2014)
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku "Úsek Facility Management" na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 35 823 518 a Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 zo dňa 19.12.2017.
  (od: 04.01.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022
Dátum výpisu:  16.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)