Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  107641/B

Business name: 
Obchodný dom Košice, s. r. o.
  (from: 11/27/2015 until: 07/11/2018)
Registered seat: 
Medená 18
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 02/01/2018 until: 07/11/2018)
Kamenné nám. 1/A
Bratislava 815 61
  (from: 11/27/2015 until: 01/31/2018)
Identification number (IČO): 
50 061 836
  (from: 11/27/2015)
Date of entry: 
11/27/2015
  (from: 11/27/2015)
Person dissolved from: 
11.7.2018
  (from: 07/12/2018)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 07/12/2018)
Date of deletion: 
07/12/2018
  (from: 07/12/2018)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/12/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/2015)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/27/2015 until: 07/11/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/27/2015 until: 07/11/2018)
Partners: 
TESCO STORES SR, a. s.
Kamenné nám. 1/A
Bratislava I 815 61
Slovak Republic
  (from: 11/27/2015 until: 01/31/2018)
MEDESPOL, s.r.o.
Železničiarska 3819/24
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 02/01/2018 until: 07/11/2018)
Contribution of each member: 
TESCO STORES SR, a. s.
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/27/2015 until: 12/07/2015)
TESCO STORES SR, a. s.
  (from: 12/08/2015 until: 01/31/2018)
MEDESPOL, s.r.o.
Amount of investment: 5 862 850 EUR Paid up: 5 862 850 EUR
  (from: 02/01/2018 until: 07/11/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/27/2015 until: 07/11/2018)
Martin Kuruc
Moyzesova 534/9
Nitra - Staré Mesto 949 01
From: 11/27/2015
  (from: 11/27/2015 until: 01/31/2018)
Ladislav Zoričák
Nová Lesná 334
Nová Lesná 059 86
From: 02/01/2018
  (from: 02/01/2018 until: 07/11/2018)
Wojciech Henryk Wieroński
Ul. Obozowa 42A M. 26
Kraków 30-383
Poľská republika
From: 11/27/2015 Until: 02/01/2018
  (from: 02/01/2018 until: 01/31/2018)
Wojciech Henryk Wieroński
Ul. Obozowa 42A M. 26
Kraków 30-383
Poľská republika
From: 11/27/2015
  (from: 11/27/2015 until: 01/31/2018)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať v mene a na účet spoločnosti konateľ samostatne. Konateľ koná a podpisuje v mene a na účet spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. Ak má spoločnosť viac konateľov, v mene a na účet spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
  (from: 02/01/2018 until: 07/11/2018)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 11/27/2015 until: 01/31/2018)
Capital: 
5 862 850 EUR Paid up: 5 862 850 EUR
  (from: 12/08/2015 until: 07/11/2018)
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/27/2015 until: 12/07/2015)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.06.2018. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 256/2018, Nz 19492/2018, NCRls 19864/2018 zo dňa 14.06.2018. Obchodná spoločnosť Obchodný dom Košice, s. r. o., so sídlom Medená 18, 811 02 Bratislava, IČO: 50 061 836, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 107641/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 07/12/2018)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 06.11.2015 v spojení s Dodatkom č. 1 zo dňa 18.11.2015 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 11/27/2015 until: 07/11/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/12/2018)
Legal successor: 
MEDESPOL, s.r.o.
Železničiarska 3819/24
Prešov 080 01
  (from: 07/12/2018)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person