Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2904/B

Obchodné meno: 
Slovenské elektrárne, a.s.
  (od: 21.01.2002)
Sídlo: 
Mlynské nivy 47
Bratislava 821 09
  (od: 10.06.2009)
IČO: 
35 829 052
  (od: 21.01.2002)
Deň zápisu: 
21.01.2002
  (od: 21.01.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.01.2002)
Predmet činnosti: 
elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, dodávka elektriny
  (od: 14.11.2012)
výroba tepla
  (od: 05.11.2011)
rozvod tepla
  (od: 05.11.2011)
prevádzka jadrových zariadení
  (od: 05.11.2011)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom
  (od: 05.11.2011)
nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení
  (od: 05.11.2011)
dovoz jadrových materiálov
  (od: 05.11.2011)
železničná preprava rádioaktívnych materiálov na území Slovenskej republiky
  (od: 05.11.2011)
odborná príprava zamestnancov držiteľa povolenia podľa Atómového zákona
  (od: 05.11.2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 05.11.2011)
kovoobrábanie
  (od: 05.11.2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 05.11.2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 05.11.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (od: 05.11.2011)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (od: 05.11.2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 05.11.2011)
zámočníctvo
  (od: 05.11.2011)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 05.11.2011)
projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 05.11.2011)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 05.11.2011)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 05.11.2011)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 05.11.2011)
počítačové služby
  (od: 05.11.2011)
inžinierska činnosť
  (od: 05.11.2011)
filtrácia izolačných olejov z výroba a ich úprava v transformátoroch
  (od: 05.11.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 05.11.2011)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 05.11.2011)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (od: 05.11.2011)
montáž určených meradiel
  (od: 05.11.2011)
potápačské práce
  (od: 05.11.2011)
výkon prác mechanizačných dopravných prostriedkov
  (od: 05.11.2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 05.11.2011)
vedenie účtovníctva
  (od: 05.11.2011)
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (od: 05.11.2011)
poradenská činnosť, vykonávanie montážnych prác, kompletovanie dodávky automatizačnej techniky
  (od: 05.11.2011)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 05.11.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 05.11.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 05.11.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 05.11.2011)
diagnostika materiálová a točivých strojov
  (od: 05.11.2011)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 05.11.2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 05.11.2011)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (od: 05.11.2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 05.11.2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 05.11.2011)
výroba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 05.11.2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 05.11.2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 05.11.2011)
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 05.11.2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 05.11.2011)
výroba technických zariadení tlakových
  (od: 05.11.2011)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (od: 05.11.2011)
montáž, rekonštrukcia, údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 05.11.2011)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (od: 05.11.2011)
montáž a opravy automatizačnej a výpočtovej techniky
  (od: 05.11.2011)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 05.11.2011)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (od: 05.11.2011)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (od: 05.11.2011)
prevádzkovanie dopravy na dráhe
  (od: 05.11.2011)
prevádzkovanie dráhy
  (od: 05.11.2011)
skladovanie
  (od: 05.11.2011)
verejné obstarávanie
  (od: 05.11.2011)
odoberanie, spracovanie a analýza vzoriek materiálov a médií kontaminovaných rádionuklidmi, ktoré vznikajú pri prevádzke jadrových reaktorov, vykonávanie chemických a rádiochemických analýz, vykonávanie rádiometrických a spektometrických meraní vzoriek na účely hodnotenia technologických procesov, hodnotenia stavu bariér, zisťovania radiačnej situácie v priestoroch elektrárne, zisťovania vplyvu prevádzky jadrového zariadenia na okolie, zisťovania kontaminácie životného prostredia pri radiačných haváriách a zisťovania vnútorného ožiarenia pracovníkov
  (od: 05.11.2011)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 05.11.2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 09.04.2013)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 6
  (od: 15.03.2016)
výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 3
  (od: 15.03.2016)
plynárenstvo v rozsahu: dodávka plynu
  (od: 03.05.2019)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 12.01.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 10.09.2003)
Ing. Lukáš Maršálek
Viničné Šumice 439
Viničné Šumice 664 06
Česká republika
Vznik funkcie: 21.01.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2019)
Ing. Ľubomír Tomík - člen
Bohdanovce nad Trnavou 87
Bohdanovce nad Trnavou 919 09
Vznik funkcie: 29.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2020)
Ing. Milan Horváth - člen
Miletičova 74
Bratislava 821 09
Vznik funkcie: 29.08.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.09.2020)
JUDr. Radoslav Zigo - člen a druhý podpredseda
Kajakárska 12
Piešťany 921 01
Vznik funkcie: 31.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.11.2020)
Ing. Milan Molnár - Člen predstavenstva
P. Jilemnického 742
Veľké Kostoľany 922 07
Vznik funkcie: 10.02.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2021)
Ing. Branislav Strýček - člen a predseda predstavenstva
Horná Vančurova 10949/17
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 28.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2021)
Michele Bologna - člen a prvý podpredseda
Via Dante 14
Toscolano Maderno 250 88
Talianska republika
Vznik funkcie: 13.12.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022)
Pedro José Canamero González - Člen predstavenstva
Via Prato della Signora 15
Rím 001 99
Talianska republika
Vznik funkcie: 25.05.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať členovia predstavenstva. V mene Spoločnosti je oprávnený konať (i) predseda predstavenstva spoločne s jedným ďalším členom predstavenstva alebo (ii) prvý podpredseda predstavenstva spoločne s dvoma ďalšími členmi predstavenstva alebo (iii) druhý podpredseda predstavenstva spoločne s troma ďalšími členmi predstavenstva Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 19.08.2016)
Základné imanie: 
1 269 295 724,659207 EUR
  (od: 21.01.2009)
Akcie: 
Počet: 36959
Druh: na doručiteľa, verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
  (od: 21.01.2009)
Počet: 765
Druh: na doručiteľa, verejne neobchodovateľné
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
  (od: 21.01.2009)
Počet: 1279
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií ktoréhokoľvek akcionára podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu ostatných akcionárov.
  (od: 21.01.2009)
Počet: 38
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod akcií ktoréhokoľvek akcionára podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu ostatných akcionárov.
  (od: 21.01.2009)
Dozorná rada: 
Pavel Janík - člen
K Lánu 496/2
Praha 6 -Vokovice 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.07.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.08.2019)
Mgr. Zdenek Turian - člen
Karla Marxa 1432/17
Levice 934 01
Vznik funkcie: 23.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2020)
Ján Topoľovský - člen
Lipová 11
Parchovany 076 62
Vznik funkcie: 23.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.03.2020)
Jiří Feist - člen - 30.7.2019, predseda - 29.6.2021
Severovýchodní VI 693/36
Praha 4 - Záběhlice 141 00
Česká republika
Vznik funkcie: 30.07.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2021)
Ing. Ivan Šramko - člen - 01.10.2020, podpredseda - 29.6.2021
Jeséniova 4
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 851 04
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2021)
Ing. Jozef Tischler - člen
J. Slottu 20
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 01.10.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2020)
Ing. Eduard Veselovský - člen
Ladožská 3
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
Vznik funkcie: 28.06.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.08.2021)
Mgr. Ondrej Márföldi - člen
ul. Kpt. Jaroša 726/15
Levice 934 05
Vznik funkcie: 07.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
Ing. Lukáš Bačkády - člen
Malženice 362
Malženice 919 29
Vznik funkcie: 07.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
Ing. Oľga Beckerová - členka
Bulíkova 2683/19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Vznik funkcie: 07.09.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.09.2021)
Maria Antonietta Giannelli - členka
Via Asiago 2
Rím 001 95
Talianska republika
Vznik funkcie: 25.05.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022)
Giuseppe Ferrara - člen
Via Dario Niccodemi 50
Rím 001 37
Talianska republika
Vznik funkcie: 25.05.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022)
Stefano Checchi
Circonvallazione Gianicolense 118
Rím 001 52
Talianska republika
Vznik funkcie: 08.01.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2022)
Ing. Bohumil Kratochvíl
Tyršova 606
Řevnice 252 30
Česká republika
Vznik funkcie: 28.06.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2022)
Stefania Guerrieri - členka
Viale Carmelo Bene 265
Rím 001 39
Talianska republika
Vznik funkcie: 01.12.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.01 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka Slovenských elektrárni, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. 758 z 27.9.2000.
  (od: 21.01.2002)
Zmeny stanov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 29.5.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 415/2002, Nz 415/2002 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (od: 02.10.2002)
Deň zániku funkcie: Ing. Ondrej Studenec, 11.2.2003, Ing. Ľubomír Blaško, 11.2.2003, Ladislav Brat, 11.2.2003, Ing. Jozef Fedorovič, 11.2.2003, JUDr. Pavol Hulík, 11.2.2003, Ing. Gabriel Fischer, 11.2.2003, JUDr. Ján Sabol, 11.2.2003. Notárska zápisnica č. N 63/2003, Nz 9592/2003 zo dňa 11.2.2003.
  (od: 19.06.2003)
Ing. Ján Horváth, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Ing. Marián Choma, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Dr. h. c. Ing. Vincent Pillár, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Ing. Ladislav Szemet, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Ing. Pavol Ponca, deň zániku funkcie: 2.5.2003. Notárska zápisnica č. N 198/2003, Nz 33172/2003 zo dňa 2.5.2003.
  (od: 10.09.2003)
Príkaz generálneho riaditeľa č. SE/PGR - 9/2003 zo dňa 27.6.2003.
  (od: 29.06.2004)
Ing. Henrich Herceg, deň zániku funkcie: 24.10.2003. Ing. Ján Genčík, deň zániku funkcie: 24.10.2003. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.10.2003.
  (od: 01.07.2004)
Notárska zápisnica č. N 462/2003, Nz 53923/2003 zo dňa 30.06.2003.
  (od: 29.07.2004)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov Dozornej rady SE, a.s., ktorých volia zamestnanci zo dňa 17.12.2004.
  (od: 20.01.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.01.2005. Ladislav Szemet, funkcia člena predstavenstva od 02.05.2003 do 17.01.2005.
  (od: 27.01.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.1.2006. Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc., funkcia predsedu predstavenstva od 2.5.2003 do 20.1.2006. Ing. Miloš Šujanský, člen predstavenstva od 2.5.2003 do 20.1.2006.
  (od: 03.02.2006)
Príkaz generálneho riaditeľa Ing. Pikusa č.SE/PGR-10/2006 zo dňa 24.02.2006 - zriadenie odštepných závodov SE-EBO V1, o.z. a SE-VYZ, o.z.
  (od: 15.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.3.2006 o predaji odštepného závodu: Slovenské elektrárne, a.s. Atómové elektrárne Bohunice V1, odštepný závod a Slovenské elektrárne, a.s. Vyraďovanie JEZ a zaobchádzanie s RAO a vyhoreným palivom, odštepný závod.
  (od: 05.04.2006)
Notárska zápisnica N 225/2006, Nz 16017/2006, NCRls 15905/2006 zo dňa 27.4.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.4.2006. Zápisnica o priebehu a výsledkoch doplňujúcej voľby člena dozornej rady zo dňa 19.5.2006.
  (od: 03.06.2006)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady SE, a.s., ktorých volia zamestnanci zo dňa 14.12.2007.
  (od: 15.01.2008)
Notárska zápisnica č. N 118/2008, Nz 25847/2008, NCRIs 25574/2008 zo dňa 17.6.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.2008.
  (od: 16.07.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008.
  (od: 21.01.2009)
Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 106/2009 Nz 18895/2009 dňa 05.06.2009.
  (od: 10.06.2009)
Notárska zápisnica N 106/2009, Nz 18895/2009, NCRls 19139/2009 zo dňa 14.5.2009.
  (od: 04.07.2009)
Zápisnica o priebehu a výsledkov voľby člena dozornej rady zo dňa 13.11.2009, ktorého volia zamestnanci.
  (od: 19.01.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2010.
  (od: 28.04.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 185/2010, Nz 19977/2010, NCRls 20302/2010 zo dňa 20.05.2010. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.03.2010. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.04.2010.
  (od: 13.07.2010)
Zápisnica o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných dňa 17.12.2010.
  (od: 30.12.2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.1.2011, č.k. 33Exre/4320/2009 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.2.2011.
  (od: 01.03.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.05.2011 vo forme notárskej zápisnica N 435/2011 Nz 20780/2011.
  (od: 29.06.2011)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby členov dozornej rady , ktorých volia zamestnanci zo dňa 11.05.2012.
  (od: 16.06.2012)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 22.05.2012.
  (od: 16.06.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2012.
  (od: 28.06.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 31.08.2012.
  (od: 19.09.2012)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2012 vo forme notárskej zápisnice N1169/2012, Nz39376/2012.
  (od: 14.11.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2012.
  (od: 30.11.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 233/2013, Nz 6238/2013, NCRls 6395/2013 zo dňa 08.02.2013.
  (od: 15.03.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 08.02.2013.
  (od: 09.04.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2013.
  (od: 03.07.2013)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami konaných v dňoch 13.12.2013.
  (od: 11.01.2014)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby člena dozornej rady zo dňa 07.03.2014.
  (od: 14.03.2014)
Rozhodnutie zo dňa 01.05.2014.
  (od: 03.06.2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápsnice N 642/2014 Nz 18386/2014 NCRls 18756/2014 dňa 30.04.2014.
  (od: 04.06.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.08. 2014.
  (od: 06.09.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.11.2014.
  (od: 02.12.2014)
Zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.11.2014.
  (od: 24.12.2014)
Notárska zápisnica N 778/2015, NZ 19812/2015, NCRls 20257/2015 zo dňa 25.05.2015 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (od: 18.06.2015)
Notárska zápisnica N 1415/2015, NZ 32361/2015, NCRls 33093/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.09.2015.
  (od: 30.09.2015)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 29.01.2016.
  (od: 15.03.2016)
Notárska zápisnica - Zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2016.
  (od: 16.06.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1371/2016, Nz 27404/2016, NCRls 28205/2016 zo dňa 28.07.2016.
  (od: 19.08.2016)
Notárska zápisnica č. N 2225/2016, NZ 59766/2016 zo dňa 19.12.2016. Notárska zápisnica č. N 148/2017, NZ 4103/2017 zo dňa 27.01.2017.
  (od: 23.02.2017)
Čiastková zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 25.05.2017.
  (od: 13.07.2017)
Notárska zápisnica č. N 978/2017, NZ 22721/2017, NCRls 23312/2017 zo dňa 26.06.2017.
  (od: 25.07.2017)
Spoločnosť Slovenské elektrárne,a.s. vložila časť podniku zapísanú v Obchodnom registri vedenú Mestským súdom v Prahe pod číslom spisu A61691 pod obchodným názvom Slovenské elektrárne ,a.s.- organizační složka. so sídlom : Revoluční 724/7,Staré Mesto,110 00 Praha 1,IČ:26971801 ,ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnsoti Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.,so sídlom :Revoluční 724/7,Staré Mesto ,110 00 Praha1,IČ:038 66 289, vedenej u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou :C 238039, a to s účinnosťou ku dňu 1.marca2018.
  (od: 26.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  23.05.2022
Dátum výpisu:  24.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)