Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  2906/B

Obchodné meno: 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  (od: 21.01.2002)
Sídlo: 
Mlynské nivy 59/A
Bratislava 824 84
  (od: 19.12.2007)
IČO: 
35 829 141
  (od: 21.01.2002)
Deň zápisu: 
21.01.2002
  (od: 21.01.2002)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 21.01.2002)
Predmet činnosti: 
prenos elektriny
  (od: 06.04.2006)
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch
  (od: 21.01.2002)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia
  (od: 21.01.2002)
výkon investorských činností v príprave a realizácii investičnej výstavby
  (od: 21.01.2002)
projektovanie, montáž, vykonávanie revízií, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
  (od: 23.02.2011)
informatívne meranie fyzikálnych veličín
  (od: 23.02.2011)
informatívne chemické a mikrobiologické analýzy
  (od: 23.02.2011)
diagnostika a meranie na energetických zariadeniach okrem vyhradených zariadení
  (od: 23.02.2011)
vykonávanie kalibračnej služby s výnimkou overovania určených výrobkov
  (od: 23.02.2011)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi inými ako nebezpečnými odpadmi
  (od: 23.02.2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.02.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 23.02.2011)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 23.02.2011)
administratívne služby
  (od: 23.02.2011)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 23.02.2011)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 23.02.2011)
verejné obstarávanie
  (od: 23.02.2011)
technik požiarnej služby
  (od: 23.02.2011)
bezpečnostnotechnické služby
  (od: 23.02.2011)
správa registratúry
  (od: 23.02.2011)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.09.2019)
Poradenská činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 21.09.2019)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 21.09.2019)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (od: 21.09.2019)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 21.09.2019)
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
  (od: 21.09.2019)
Inžiniersko-investorská činnosť v investičnej výstavbe- obstarávateľská činnosť v stavebníctve a v energetike
  (od: 21.09.2019)
Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami - obstarávateľská činnosť
  (od: 21.09.2019)
Poskytovanie elektronickej komunikačnej siete a poskytovanie elektronických komunikačných služieb
  (od: 21.09.2019)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 27.02.2004)
Ing. Peter Dovhun - Predseda predstavenstva
Stará cesta 432/29
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 13.02.2021
  (od: 11.03.2021)
Marián Širanec , MBA - Podpredseda predstavenstva
Tomášikova 15950/10A
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 13.02.2021
  (od: 11.03.2021)
Ing. Jaroslav Vach , MBA - Člen predstavenstva
Šumavská 530/33
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Vznik funkcie: 13.02.2021
  (od: 11.03.2021)
Mgr. Martin Riegel - Člen predstavenstva
Suchá 3005/9
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 13.02.2021
  (od: 11.03.2021)
Ing. Miroslav Janega - Člen predstavenstva
150
Teriakovce 080 05
Vznik funkcie: 13.02.2021
  (od: 11.03.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo veciach, ktorých hodnota plnenia predstavuje 330 000 EUR a viac sú za spoločnosť oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. V ostatných veciach sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva. Predstavenstvo môže formou podpisových oprávnení delegovať podpisovanie vybraných dokumentov na nižšie úrovne riadenia. Podpisové oprávnenia sú podrobne upravené vnútornými predpismi spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 04.06.2020)
Základné imanie: 
235 000 000 EUR Rozsah splatenia: 235 000 000 EUR
  (od: 10.07.2021)
Akcie: 
Počet: 235
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 10.07.2021)
Akcionár: 
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
Bratislava 817 82
  (od: 19.10.2012)
Dozorná rada: 
JUDr. Eva Murínová - člen dozornej rady
Námestie sv. Ignáca 15/30
Leopoldov 920 41
Vznik funkcie: 20.02.2020
  (od: 28.04.2020)
Ing. Marek Šimlaštík - člen dozornej rady
Kataríny Franklovej 5413/3
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 20.02.2020
  (od: 28.04.2020)
Róbert Király - člen dozornej rady
Jilemnického 643/12
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 17.04.2020
  (od: 03.06.2020)
Ing. Marcel Klimek - podpredseda dozornej rady
Magurská 3488/5A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 15.05.2020
  (od: 04.06.2020)
Michal Sokoli - podpredseda dozornej rady
SNP 820/31
Sečovce 078 01
Vznik funkcie: 27.02.2020
  (od: 06.08.2020)
Ing. Milan Jarás , PhD. - člen dozornej rady
Andreja Mráza 3160/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
Vznik funkcie: 27.11.2020
  (od: 13.01.2021)
Juraj Mach - člen dozornej rady
Ľudovíta Vaníčka 2739/16
Senica 905 01
Vznik funkcie: 16.02.2021
  (od: 11.03.2021)
Ing. Peter Habšuda - predseda dozornej rady
Hurbanova 3470/19
Pezinok 902 03
Vznik funkcie: 01.04.2021
  (od: 27.04.2021)
Ing. Peter Dragúň - člen dozornej rady
Homolova 2166/19
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
Vznik funkcie: 01.04.2021
  (od: 27.04.2021)
Ing., člen dozornej rady Vladimír Beňo
Tatranská 3108/3
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 01.05.2021
  (od: 28.07.2021)
PhDr., člen dozornej rady Ivan Pešout , PhD.
Nám Sv. Františka 3406/14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Vznik funkcie: 21.04.2021
  (od: 28.07.2021)
Ing., člen dozornej rady Michal Janíček
Ferka Urbánka 3860/8
Trnava 917 01
Vznik funkcie: 21.04.2021
  (od: 28.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v zmysle ust. §§ 154-220 Obchodného zákonníka v dôsledku rozdelenia Slovenské elektrárne, a.s. na Slovenské elektrárne, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Tepláreň Košice, a.s. na základe Uznesenia vlády SR č. č. 758 z 27.9.2000, v zmysle ust. § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka.
  (od: 21.01.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.03.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady - Branislav Ďurajka: 28.03.2003 Ing. Ivan Demovič: 28.03.2003 prof. Ing. František Janíček, PhDr.: 28.03.2003 Ing. Michal Merga: 28.03.2003 Ing. Dagmar Repčeková: 28.03.2003 Ing. Jozef Urmín: 28.03.2003 RNDr. Dušan Jurčák: 28.03.2003
  (od: 22.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2003. Deň zániku funkcie členov predstavenstva - Ing. Karol Česnek: 30.06.2003 Ing. Alexander Kšiňan: 30.06.2003 Ing. Ivan Maník: 30.06.2003 Ing. Alena Šalamonová: 30.06.2003 Deň zániku funkcie člena dozornej rady - Ing. Roman Krasňanský : 30.06.2003.
  (od: 23.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára z 24.10.2003.
  (od: 26.02.2004)
Zmeny stanov vykonané rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 28.11.2003 osvedčené notárskou zápisnicou N 2720/2003, Nz 111682/2003 spísanou Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom notára JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (od: 27.02.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.6.2004. Funkcia člena predstavenstva Ing. Š. Bugára sa končí dňom 21.6.2004. Funkcia člena dozornej rady Ing. V. Černáka sa končí dňom 21.6.2004.
  (od: 21.07.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.11.2004 vo forme notárskej zápisnice N 865/2004, Nz 81890/2004 spísanej Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom.
  (od: 25.11.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.10.2006.
  (od: 16.11.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2007 spísané vo forme notárskej zápisnice N 326/2007, Nz 50585/2007
  (od: 19.12.2007)
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 20.2.2008.
  (od: 15.03.2008)
Notárska zápisnica č. N 14/2009, Nz 3848/2009, NCRls 3879/2009 zo dňa 10.02.2009.
  (od: 24.02.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.10.2009.
  (od: 07.11.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2010.
  (od: 23.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 19/2011, Nz 3941/2011 zo dňa 04.02.2011
  (od: 23.02.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.05.2011.
  (od: 18.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.04.2012.
  (od: 18.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.06.2012.
  (od: 29.06.2012)
Oznámenie o odstúpení z funkcie zo dňa 30.07.2012.
  (od: 09.08.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2012.
  (od: 15.09.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.05.2013.
  (od: 18.05.2013)
Notárska zápisnica č. N 436/2015, Nz 26163/2015, NCRls 26747/2015 zo dňa 28.07.2015.
  (od: 26.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.03.2019.
  (od: 17.04.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára o schválení výšky základného imania zo dňa 17.12.2020 vo forme Notárskej zápisnice (N 459/2020, Nz 53067/2020, NCR1s 53629/2020)
  (od: 13.01.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)