Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1932/N

Business name: 
LEVSEM, spol. s r.o.
  (from: 10/08/1993)
Registered seat: 
Červenej armády 178
Kalná nad Hronom 935 32
  (from: 07/28/2016)
Identification number (IČO): 
31 443 931
  (from: 10/08/1993)
Date of entry: 
09/23/1993
  (from: 10/08/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/08/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľných ohlasovaných živností
  (from: 10/08/1993)
poľnohospodárska výroba
  (from: 10/08/1993)
výroba, spracovanie a uvádzanie osiva do obehu
  (from: 05/28/2002)
služby poskytované s poľnohospodárskymi a inými mechanizmami
  (from: 03/15/2008)
výkon poľovného práva, prevádzkovanie zvernice, produkcia diviny, poľovnícka turistika
  (from: 02/19/2019)
Partners: 
Donau farm Kalná, s.r.o.
Červenej armády 178
Kalná nad Hronom 935 32
Slovak Republic
  (from: 12/17/2015)
Contribution of each member: 
Donau farm Kalná, s.r.o.
Amount of investment: 27 003 EUR Paid up: 27 003 EUR
Lien: Záložné právo na celý obchodný podiel v prospech Nordjyske Bank, Jembanegade 4 - 8, 9900 Frederikshavn, Dánske kráľovstvo, IČO: 30 828 712, zriadené Zmluvou o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 27.03.2018.
  (from: 05/25/2018)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/17/2015)
Jorgen Christian Skeel
Kammerherrensvej 62
Aabybro 9440
Dánske kráľovstvo
From: 12/15/2015
  (from: 07/22/2021)
Per Lykkegaard Christensen
Tryvej 14
Hjallerup 9320
Dánske kráľovstvo
From: 12/15/2015
  (from: 09/14/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 12/17/2015)
Capital: 
27 003 EUR Paid up: 27 003 EUR
  (from: 03/09/2018)
Other legal facts: 
Spoločnosť založená spoločenskou zmluvou dňa 16. 2. 1993 v znení Dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23. 6. 1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 5342
  (from: 10/08/1993)
Zmluvy o prevode obchodných podielov na iné osoby uzatvorené dňa 15.11.1995, 17.11.1995 a 22.11.1995. Dodatok č. 2 zo dňa 21.11.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5342
  (from: 01/19/1996)
Na valnom zhromaždení spoločnosti bol dňa 21.02.1996 prijatý Dodatok č. 3 spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 5342
  (from: 03/19/1996)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 4 zo dňa 13.01.1997.
  (from: 05/30/1997)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 5 zo dňa 28.7.1997.
  (from: 10/13/1997)
Dodatok č. 6 zo dňa 28.4.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 10/04/1999)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.7 zo dňa 16.12.1999.
  (from: 03/28/2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 8 zo dňa 18.03.2002. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Levice, Vajanského 3 na Levice, Dopravná 14. Rozsudkom Krajského súdu v Nitre č.k. 18Cb 9/00 zo dňa 09.11.2000, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 30.11.2000, bola zrušená účasť Ing. Miroslava Zajaca, r.č. , bytom Levice, Ružová 5 ako spoločníka v spoločnosti LEVSEM, spol. s r.o. podľa § 148 ods. 1 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/28/2002)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person