Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26641/B

Business name: 
RAVI Slovakia s. r. o.
  (from: 11/18/2003)
Registered seat: 
Komárnická 50
Bratislava 821 02
  (from: 05/29/2002)
Identification number (IČO): 
35 837 225
  (from: 05/29/2002)
Date of entry: 
05/29/2002
  (from: 05/29/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/2002)
Partners: 
Mária Vitteková
Komárnická 50
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 02/22/2007)
Contribution of each member: 
Mária Vitteková
Amount of investment: 9 958,175663 EUR Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 03/13/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/29/2002)
Rastislav Vittek
Komárnická 50
Bratislava 821 02
From: 05/29/2002
  (from: 05/24/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 05/29/2002)
Capital: 
9 958,175663 EUR Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 03/13/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 22.5.2002 v znení úplného znenia zo dňa 27.5.2002, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. a neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 05/29/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31. 7. 2003. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve z 8. 8. 2003. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo 14. 8. 2003. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 14. 8. 2003, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 11/18/2003)
Spoločenská zmluva zo dňa 17.12.2003. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve - 18.12.2003. Zápisnica mimoriadneho valného zhromaždenia - 17.12.2003.
  (from: 06/24/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20. 5. 2005 Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10. 6. 2006 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30. 6. 2006 Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7. 7. 2006
  (from: 09/15/2006)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person