Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  39638/V

Business name: 
Anamor holding, s.r.o.
  (from: 07/30/2016)
Registered seat: 
Záhradná 46
Letanovce 053 13
  (from: 07/30/2016)
Identification number (IČO): 
50 403 958
  (from: 07/30/2016)
Date of entry: 
07/30/2016
  (from: 07/30/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/30/2016)
Objects of the company: 
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/30/2016)
Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 07/30/2016)
Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 07/30/2016)
Poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 07/30/2016)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 07/30/2016)
Spracovanie a konzervovanie zemiakov, ovocia a zeleniny
  (from: 07/30/2016)
Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 07/30/2016)
Výroba mlynských výrobkov
  (from: 07/30/2016)
Výroba kakaa, výrobkov z kakaa a cukroviniek
  (from: 07/30/2016)
Spracovanie a úprava čaju a kávy
  (from: 07/30/2016)
Výroba chuťových prísad a korenín
  (from: 07/30/2016)
Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie)
  (from: 07/30/2016)
Výroba nápojov
  (from: 07/30/2016)
Textilná výroba
  (from: 07/30/2016)
Odevná výroba
  (from: 07/30/2016)
Výroba kožených a kožušinových výrobkov
  (from: 07/30/2016)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 07/30/2016)
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov, oprava, údržba, renovácia nábytku vrátane čalúnnictva
  (from: 07/30/2016)
Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva, slamy, šúpolia, prútia, korku
  (from: 07/30/2016)
Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo
  (from: 07/30/2016)
Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  (from: 07/30/2016)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 07/30/2016)
Výroba bižutérie a suvenírov
  (from: 07/30/2016)
Čistenie kanalizačných systémov
  (from: 07/30/2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/30/2016)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/30/2016)
Osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 07/30/2016)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 07/30/2016)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/30/2016)
Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 07/30/2016)
Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom
  (from: 07/30/2016)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/30/2016)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 07/30/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/30/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/30/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/30/2016)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/30/2016)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 07/30/2016)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/30/2016)
Sťahovacie služby
  (from: 07/30/2016)
Prevádzka malých plavidiel
  (from: 07/30/2016)
Služby traťového kormidelníka
  (from: 07/30/2016)
Skladovanie a uskladňovanie
  (from: 07/30/2016)
Vykonávanie odťahovej služby
  (from: 07/30/2016)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 07/30/2016)
Poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave
  (from: 07/30/2016)
Kuriérske služby
  (from: 07/30/2016)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 07/30/2016)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/30/2016)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 07/30/2016)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 07/30/2016)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 07/30/2016)
Vydavateľská činnosť
  (from: 07/30/2016)
Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
  (from: 07/30/2016)
Počítačové služby
  (from: 07/30/2016)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/30/2016)
Činnosť informačných kancelárií
  (from: 07/30/2016)
Finančný lízing
  (from: 07/30/2016)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/30/2016)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/30/2016)
Faktoring a forfaiting
  (from: 07/30/2016)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/30/2016)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu
  (from: 07/30/2016)
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
  (from: 07/30/2016)
Vedenie účtovníctva
  (from: 07/30/2016)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/30/2016)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/30/2016)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (from: 07/30/2016)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 07/30/2016)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/30/2016)
Zadávanie klinického skúšania liečiv
  (from: 07/30/2016)
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/30/2016)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 07/30/2016)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/30/2016)
Dizajnérske činnosti
  (from: 07/30/2016)
Fotografické služby
  (from: 07/30/2016)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 07/30/2016)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 07/30/2016)
Služby požičovní
  (from: 07/30/2016)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/30/2016)
Informačná činnosť - mestské, turistické informačné centrá
  (from: 07/30/2016)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/30/2016)
Administratívne služby
  (from: 07/30/2016)
Verejné obstarávanie
  (from: 07/30/2016)
Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 07/30/2016)
Uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 07/30/2016)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 07/30/2016)
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 07/30/2016)
Oprava a kontrola požiarnych vodovodov a hydrantov
  (from: 07/30/2016)
Kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (from: 07/30/2016)
Montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
  (from: 07/30/2016)
Prevádzkovanie jaslí
  (from: 07/30/2016)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/30/2016)
Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 07/30/2016)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 07/30/2016)
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 07/30/2016)
Dopravná zdravotná služba
  (from: 07/30/2016)
Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
  (from: 07/30/2016)
Poskytovanie sociálnych služieb
  (from: 07/30/2016)
Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 07/30/2016)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 07/30/2016)
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 07/30/2016)
Prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 07/30/2016)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/30/2016)
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/30/2016)
Oprava obuvi, brašnárskych, sedlárskych, kožených a kožušinových výrobkov
  (from: 07/30/2016)
Oprava odevov, textilu a bytového textilu
  (from: 07/30/2016)
Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 07/30/2016)
Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 07/30/2016)
Služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 07/30/2016)
Poskytovanie služieb osobného charakteru a pre osobnú hygienu
  (from: 07/30/2016)
Partners: 
Ing.Mgr. Romana Di Trolio
Záhradná 448/46
Letanovce 053 13
Slovak Republic
  (from: 07/30/2016)
Contribution of each member: 
Ing.Mgr. Romana Di Trolio
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/30/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/30/2016)
Ing.Mgr. Romana Di Trolio
Záhradná 448/46
Letanovce 053 13
From: 07/30/2016
  (from: 06/15/2017)
Ing.Mgr. Romana Di Trolio
Záhradná 448/46
Letanovce 053 13
From: 07/30/2016
  (from: 07/30/2016 until: 06/14/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná samostatne.
  (from: 07/30/2016)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 07/30/2016)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person