Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  37/L

Business name: 
Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Zubrohlava, družstvo
  (from: 02/04/1993)
Registered seat: 
Zubrohlava 029 43
  (from: 02/04/1993)
Identification number (IČO): 
31 579 680
  (from: 02/04/1993)
Date of entry: 
02/04/1993
  (from: 02/04/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/04/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/1993)
služby vykonávané poľnohospodárskou technikou
  (from: 02/04/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 02/04/1993)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovnia alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/14/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/19/1997)
Ján Majcher - Chairman of the Board of Directors
44
Oravská Jasenica 029 64
From: 07/04/2021
  (from: 09/14/2021)
Matúš Vróbeľ - Vice-chairman of the Board of Directors
Zlatnicova 281
Zubrohlava 029 43
From: 07/04/2021
  (from: 09/14/2021)
Ing. Ľubomír Balcierak - Member of the Board of Directors
Lazova 364/59
Zubrohlava 029 43
From: 07/04/2021
  (from: 09/14/2021)
Jozef Jevjak - Member of the Board of Directors
Slnečná 164/18
Námestovo 029 01
From: 07/04/2021
  (from: 09/14/2021)
Jozef Remeš - Member of the Board of Directors
Lánova 501
Zubrohlava 029 43
From: 07/04/2021
  (from: 09/14/2021)
Acting: 
V mene družstva koná predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí družstvo predpísaná písomná forma je potrebný podpis predsedu predstavenstva a ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 06/07/2012)
Supervisory board: 
Ing. Daniel Hajdučík
Kotelnicová II 734/2
Zubrohlava 029 43
From: 07/04/2021
  (from: 09/14/2021)
Ing. Ján Šimala
242
Hladovka 027 13
From: 07/04/2021
  (from: 09/14/2021)
František Šurín
Slanická 18
Zubrohlava 029 43
From: 07/04/2021
  (from: 09/14/2021)
Registered capital: 
2 324 EUR
  (from: 12/24/2009)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 12/24/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na základe rozhodnutia zakladajúcej členskej schôdze konanej dňa 21.12.1992, schválením stanov v zmysle § 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Vstupný členský vklad: 3.600,- Kčs. Starý spis: Dr 346
  (from: 02/04/1993)
Na členskej schôdzi dňa 10. 3. 1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/19/1997)
Na členskej schôdzi dňa 8.3.1998 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/16/1999)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person