Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1679/V

Business name: 
KOVOHUTY, a.s.
  (from: 09/18/2000)
Registered seat: 
ul. 29. augusta 586
Krompachy 053 42
  (from: 05/26/2016)
Identification number (IČO): 
36 200 867
  (from: 09/18/2000)
Date of entry: 
09/18/2000
  (from: 09/18/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/18/2000)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 08/27/2013)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/18/2000)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/18/2000)
podnikanie o oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 08/27/2013)
reklamná činnosť
  (from: 09/18/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/18/2000)
výskum trhu
  (from: 09/18/2000)
výroba a predaj rafinovanej medi a mangánu, síranu nikelnatého a zinočnatého
  (from: 09/18/2000)
výroba a predaj pružiniek, plášťovaného drôtu, práškovej medi, medeného drôtu akéhokoľvek druhu
  (from: 09/18/2000)
výroba kovov, jednoduchých kovových výrobkov, polotovarov, práškov, zliatin kovov mimo zlievania drahých kovov a ich predaj
  (from: 09/18/2000)
výroba a odbyt základných anorganických chemických látok
  (from: 09/18/2000)
poskytovanie služieb s pracovnými mechanizmami
  (from: 10/01/2001)
sprostredkovanie cestnej motorovej dopravy
  (from: 10/01/2001)
prenájom strojov, prístrojov, dopravných zariadení, kancelárskych strojov a zariadení, vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 10/01/2001)
obchodná činnosť so stavebným a hutným materiálom
  (from: 10/01/2001)
čistenie komunikácií
  (from: 10/01/2001)
prečerpávanie vody
  (from: 10/01/2001)
vodoinštalatérstvo
  (from: 10/01/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/01/2001)
činnosť účtovných a ekonomických poradcov
  (from: 10/01/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-zber, výkup, zhromažďovanie, triedenie a spracovanie s týmito druhmi odpadov : skupina 31-Odpad minerálneho pôvodu /okrem kovového odpadu/ skupina 35-Odpad s obsahom kovov skupina 39-Iný odpad minerálneho pôvodu včítane zušľachtených produktov skupina 51-Oxidy, hydroxidy, soli skupina 52-Kyseliny, hydroxidy, koncentráty skupina 54-Odpad zo spracovania ropy, žušľachťovania uhlia a z prepravy plynu a ropy. Odpad z využitia ropných produktov a produktov zo zušľachťovania uhlia skupina 57-Odpad z plastov a gumy skupina 58-Textilný odpad /z prírodných a chemických vlákien/ skupina 59-Iný odpad z chemických procesov /okrem podskupiny 591-Výbušniny/ skupina 91-Komunálny odpad nadskupina 8-Odpad zo zariadení vodného hospodárstva
  (from: 10/01/2001)
výroba a predaj umelého kameňa
  (from: 09/30/2006)
výroba a predaj oxidov neželezných kovov
  (from: 09/30/2006)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/30/2006)
váženie
  (from: 05/04/2007)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 05/04/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
laboratórne práce - skúšky a analýzy vzoriek v rozsahu voľných živností
  (from: 05/04/2007)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 12/24/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/17/2003)
Ing. Erich Štefanský - člen predstavenstva
Orlia 21
Prešov 080 01
From: 05/05/2020
  (from: 06/12/2020)
Michal Jankaj - predseda predstavenstva
Vyšebrodská 880/2
Praha 142 00
Česká republika
From: 08/04/2017
  (from: 08/22/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 10/23/2012)
Procuration: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať vždy spoločne dvaja prokuristi. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k svojim menám pripoja podpisujúci svoje podpisy a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 11/03/2006)
Capital: 
6 697 742 EUR Paid up: 6 697 742 EUR
  (from: 03/25/2009)
Shares: 
Number of shares: 201800
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné len na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia podľa podmienok uvedených v stanovách spoločnosti.
  (from: 03/25/2009)
Stockholder: 
Montanwerke Brixlegg AG
Werkstrasse 1
Brixlegg 6230
Rakúsko
  (from: 11/03/2006)
Supervisory board: 
Jozef Mlynár
Baldovce 48
Baldovce 053 04
From: 06/11/2020
  (from: 07/03/2020)
Ing. Ivan Klinga
Mlynská 1148/9
Krompachy 053 42
From: 06/11/2020
  (from: 07/03/2020)
Ing. Jarmila Trpčevská
Kpt. Nálepku 1199/5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 05/07/2021
  (from: 05/18/2021)
Dr. Dietmar Leitlmeier
Grabnerstraße 43
Linz 4020
Rakúska republika
From: 08/04/2017
  (from: 08/22/2017)
Bernd Georg Käsmann - predseda dozornej rady
Scheßlitzer Weg 22
Nürnberg 904 25
Nemecká spolková republika
From: 08/04/2017
  (from: 08/22/2017)
Dmytro Khoruzhyi
Riedgarten 7
Dübendorf 8600
Švajčiarska konfederácia
From: 05/07/2021
  (from: 05/18/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 3.8.2000 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 127/1999 Z.z. vo forme notárskej zápisnice číslo N 226/2000, Nz 186/2000 zo dňa 3.8.2000.
  (from: 09/18/2000)
Zmena stanov a.s. zo dňa 30.10.2000.
  (from: 10/01/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 4.5.2001.
  (from: 10/11/2001)
Zmena stanov schválená MVZ konaným dňa 28.9.2001 vo forme notárskej zápisnice N 659/2001, Nz 659/2001.
  (from: 10/18/2001)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.1.2002.
  (from: 06/03/2002)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 24.9.2002. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 18.12.2002.
  (from: 03/17/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.2010.
  (from: 12/14/2010)
Notárska zápisnica N 26/2011, Nz 4885/2011 zo dňa 11.2.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 02/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.09.2011.
  (from: 09/30/2011)
Zápis o voľbe zástupcu zamestnancov do dozornej rady zo dňa 03.02.2012.
  (from: 04/26/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.07.2012.
  (from: 07/21/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.10.2012. Notárska zápisnica N 963/2012 Nz 37190/2012 zo dňa 12.10.2012 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 10/23/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.05.2013.
  (from: 05/30/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.09.2013.
  (from: 10/15/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 1155/2013 Nz 37697/2013 NCRls 38388/2013 dňa 23.10.2013.
  (from: 11/07/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.04.2014.
  (from: 05/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.07.2014.
  (from: 07/17/2014)
Date of updating data in databases:  10/27/2021
Date of extract :  10/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person