Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  41823/N

Obchodné meno: 
Esola-stav s.r.o.
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
eZmluva.sk 33, s.r.o.
  (od: 19.01.2016 do: 19.09.2016)
Sídlo: 
Považská 2
Nové Zámky 940 68
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Dvory 18
Púchov 020 01
  (od: 19.01.2016 do: 19.09.2016)
IČO: 
50 126 580
  (od: 19.01.2016)
Deň zápisu: 
19.01.2016
  (od: 19.01.2016)
Spoločnosť zrušená od: 
6.10.2017
  (od: 20.10.2017)
Právny dôvod zrušenia: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (od: 20.10.2017)
Deň výmazu: 
20.10.2017
  (od: 20.10.2017)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 20.10.2017)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 19.01.2016)
Predmet činnosti: 
Ku´pa tovaru na u´cˇely jeho predaja konecˇne´mu spotrebitelˇovi (maloobchod) alebo iny´m preva´dzkovatelˇom zˇivnosti (velˇkoobchod)
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti obchodu
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti sluzˇieb
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Sprostredkovatelˇska´ cˇinnostˇ v oblasti vy´roby
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Pocˇi´tacˇove´ sluzˇby
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Sluzˇby su´visiace s pocˇi´tacˇovy´m spracovani´m u´dajov
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Prena´jom nehnutelˇnosti´ spojeny´ s poskytovani´m iny´ch nezˇ za´kladny´ch sluzˇieb spojeny´ch s prena´jmom
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Prena´jom hnutelˇny´ch veci´
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Administrati´vne sluzˇby
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Reklamne´ a marketingove´ sluzˇby
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Vedenie u´cˇtovni´ctva
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Uskutocˇnˇovanie stavieb a ich zmien
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Pri´pravne´ pra´ce k realiza´cii stavby
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Dokoncˇovacie stavebne´ pra´ce pri realiza´cii exterie´rov a interie´rov
  (od: 19.01.2016 do: 23.03.2016)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Počítačové služby
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Prenájom hnuteľných vecí
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Administratívne služby
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Reklamné a marketingové služby
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Vedenie účtovníctva
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 24.03.2016 do: 19.10.2017)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Sťahovacie služby
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Skladovanie a uskladňovanie
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Kuriérske služby
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Finančný lízing
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Záložne
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy alebo bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Faktoring a forfaiting
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Verejné obstarávanie
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Spoločníci: 
eZmluva.sk, s.r.o.
Dvory 1933/20
Púchov 020 01
  (od: 19.01.2016 do: 19.09.2016)
Peter Ďuriš
Cyrilometódska 25
Nové Zámky 940 01
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Výška vkladu každého spoločníka: 
eZmluva.sk, s.r.o.
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 19.01.2016 do: 19.09.2016)
Peter Ďuriš
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 20.09.2016 do: 21.12.2016)
Peter Ďuriš
Vklad: 5 000 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR
  (od: 22.12.2016 do: 19.10.2017)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 19.01.2016 do: 19.10.2017)
Mgr. Peter Kucej
Mudroňova 1666/9
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 19.01.2016
  (od: 19.01.2016 do: 19.09.2016)
Mgr. Peter Kucej
Mudroňova 1666/9
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 19.01.2016 Skončenie funkcie: 26.08.2016
  (od: 20.09.2016 do: 19.09.2016)
Peter Ďuriš
Cyrilometódska 25
Nové Zámky 940 01
Vznik funkcie: 26.08.2016
  (od: 20.09.2016 do: 19.10.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (od: 19.01.2016 do: 19.10.2017)
Základné imanie: 
5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR
  (od: 19.01.2016 do: 19.10.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.10.2017 o zrušení spoločnosti Esola-stav s.r.o. so sídlom Považská 2, 940 68 Nové Zámky, IČO : 50 126 580 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou ESOLA s.r.o. so sídlom Považská 2, 940 67 Nové Zámky, IČO: 47 763 086 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 37327/N. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 41823/N sa v y m a z á v a dňom 20.10.2017 obchodná spoločnosť Esola-stav s.r.o. so sídlom Považská 2, 940 68 Nové Zámky, IČO : 50 126 580, ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou ESOLA s.r.o. so sídlom Považská 2, 940 67 Nové Zámky, IČO: 47 763 086 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 37327/N na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 06.10.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 1034/2017, NZ 35070/201, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 20.10.2017. .
  (od: 20.10.2017)
Súdny exekútor Mgr. Ing. Štefan Majchrák, Exekútorský úrad Bratislava I, so sídlom Lermontovova 17, 811 05 Bratislava, vedie exekúciu na obchodný podiel spoločníka – Peter Ďuriš v spoločnosti Esola-stav s.r.o., pod sp. značkou 41 EX 18/15.
  (od: 19.09.2017 do: 19.10.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (od: 20.10.2017)
Právny nástupca: 
ESOLA s.r.o.
Považská 2
Nové Zámky 940 67
  (od: 20.10.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  06.05.2021
Dátum výpisu:  08.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)