Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10912/L

Obchodné meno: 
RICoS, a.s.
  (od: 05.01.2017)
Sídlo: 
Ferka Urbánka 2
Žilina 010 04
  (od: 04.05.2021)
Švermova 2
Vrútky 038 61
  (od: 05.01.2017 do: 03.05.2021)
IČO: 
36 397 911
  (od: 05.01.2017)
Deň zápisu: 
26.03.2001
  (od: 05.01.2017)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.01.2017)
Predmet činnosti: 
údržba a opravy motorových dopravných prostriedkov
  (od: 05.01.2017)
údržba a opravy strojov a zariadení s mechanickým pohonom
  (od: 05.01.2017)
výkon kovoobrábacej činnosti
  (od: 05.01.2017)
výkon montážnej a zámočníckej činnosti
  (od: 05.01.2017)
maliarske a natieračské práce, maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (od: 05.01.2017)
prípravné práce pre stavbu
  (od: 05.01.2017)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (od: 05.01.2017)
demolácia a zemné práce
  (od: 05.01.2017)
vodoinštalatérstvo
  (od: 05.01.2017)
kúrenárske práce
  (od: 05.01.2017)
kováčske práce
  (od: 05.01.2017)
čalúnictvo
  (od: 05.01.2017)
upratovacie práce
  (od: 05.01.2017)
poradenská činnosť v predmete podnikania
  (od: 05.01.2017)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (od: 05.01.2017)
sprostredkovateľská činnosť v doprave
  (od: 05.01.2017)
faktoring a forfaiting
  (od: 05.01.2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení elektrických, železničných dráh
  (od: 05.01.2017)
Opravy plynových zariadení - Skupina B podľa Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení
  (od: 05.01.2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 05.01.2017)
reklamné a marketingové služby
  (od: 05.01.2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 05.01.2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 05.01.2017)
administratívne služby
  (od: 05.01.2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 05.01.2017)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (od: 05.01.2017)
počítačové služby
  (od: 05.01.2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 05.01.2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie overovania splnenia požiadaviek určených na vykonávanie určených činností pre určené činnosti podľa § 17 odsek (1) v rozsahu písmena a) montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie, revízie a skúšanie v rozsahu overenia podľa §17 odsek (3), časť - odsek (4) písm. dň zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov a časť § 20 odsek (3) vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach: elektrických, podľa špecifikácie určených technických zariadení § 1 odsek (1) písmeno a) a § 2, príloha č.1, časť 5 vyhlášky č. 205/2010 Z.z. o UTZ v rozsahu E1,E2,E3,E4,E4a,E5,E6,E6a,E7,E8,E9,E10,E11,E12 a E13
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie overovania splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadení plynových v rozsahu P1 až P8 podľa prílohy č.1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
  (od: 05.01.2017)
posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení tlakových podľa § 103 ods. 2, písm. i.) bod 1 a § 16 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach elektrických železničných, električkových a trolejbusových dráh v rozsahu E1, E2, E3, E4, E4a,E5,E6,E6a,E7,E9, E10, E11, E12 a E13 podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
  (od: 05.01.2017)
posudzovanie technickej dokumentácie a overovanie a schvaľovanie spôsobilosti určených technických zariadení plynových podľa § 103 ods. 2, písm i.) bod 1 a § 16 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach
  (od: 05.01.2017)
posudzovanie technickej dokumentácie zvárania dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel podľa § 103 ods. 2, písm i.) bod 1 a § 16 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a § 4 ods. 6 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov v rozsahu vstupnej a aktualizačnej odbornej prípravy a prípravy pred periodickou odbornou skúškou podľa prílohy č. 6 vyhlášky č. 250/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach: a) zdvíhacích podľa § 29 písm. a), § 30 ods. 1 písm. a), vyhlášky o UTZ; b) plynových podľa § 29 písm. b), §30 ods. 1 písm. b), a prílohy č. 5 časti 2 písm. b) bod 1 vyhlášky o UTZ; c) tlakových podľa § 29 písm. c), § 30 ods. 1 písm. d) a pre obsluhu plniacich zariadení nádob, na plyny a nebezpečné látky podľa § 30 ods. (1) písm. c) vyhlášky o UTZ; d) elektrických podľa § 23 odsek (1) písm. a), b), c), d) e), §24 až §28 vyhlášky o UTZ na činnosti na určených technických zariadeniach E1, E2,E3,E4,E4a,E5,E6,E7,E8,E,E10,E11,E12 a E13
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie posudzovania technickej dokumentácie, overovania a schvaľovania spôsobilosti určených technických zariadení dopravných a zdvíhacích v zmysle § 103 ods. 2, písm. i) bod 1 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie overovania splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností v zmysle § 103 ods. 2, písm. i) bod 2 a podľa § 17 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie overovania splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na zváranie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií podľa § 103 ods. 2 písm i.) bod 2 a v rozsahu § 17 ods. 1 písm b.) a ods. 3 zákona č. 513/2009 o dráhach
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie overovania splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, koľajníc a oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií podľa § 103 ods. 2 písm. i.) bod 2 a v rozsahu § 17 ods. 1 písm. b.) a ods. 3 zákona č. 513/2009 o dráhach
  (od: 05.01.2017)
vykonávanie overovania splnenia požiadaviek právnických osôb na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach tlakových v rozsahu K1 až K16 podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
  (od: 05.01.2017)
Inžinierska činnosť
  (od: 27.02.2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 27.02.2020)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 04.05.2021)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 04.05.2021)
opravy vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 04.05.2021)
opravy vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 04.05.2021)
Vykonávanie prehliadok, revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových
  (od: 05.01.2017 do: 25.01.2018)
Vykonávanie predpísaných revízií a prehliadok tlakových nádob vozňov na sypké hmoty ( Uacs ) a nádržkových vozňov triedy 3,4 a 6 podľa predpisu RID
  (od: 05.01.2017 do: 25.01.2018)
vykonávanie revízií a skúšok určených technických zariadení tlakových
  (od: 05.01.2017 do: 25.01.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.01.2017)
Anton Williger - Predseda
Stráža 50
Stráža 013 04
Vznik funkcie: 05.01.2017
  (od: 05.01.2017)
Bc. Radoslav Williger - Člen predstavenstva
120
Stráža 013 04
Vznik funkcie: 05.01.2017
  (od: 04.05.2021)
Bc. Radoslav Williger - Člen
Stráža 50
Stráža 013 04
Vznik funkcie: 05.01.2017
  (od: 05.01.2017 do: 03.05.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti konajú a podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne s ďalším členom predstaventva.
  (od: 05.01.2017)
Základné imanie: 
25 000 EUR Rozsah splatenia: 25 000 EUR
  (od: 05.01.2017)
Akcie: 
Počet: 25
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť je obmedzená predchádzajúcim súhlasom predstavenstva
  (od: 05.01.2017)
Dozorná rada: 
Richard Williger - Predseda
Stráža 50
Stráža 013 04
Vznik funkcie: 05.01.2017
  (od: 05.01.2017)
Mgr. Lenka Willigerová - Člen
120
Stráža 013 04
Vznik funkcie: 05.01.2017
  (od: 04.05.2021)
Dáša Ondrušová - Člen
Stráža 99
Stráža 013 04
Vznik funkcie: 05.01.2017
  (od: 05.01.2017)
Lenka Bačinská - Člen
Stráža 34
Stráža 013 04
Vznik funkcie: 05.01.2017
  (od: 05.01.2017 do: 23.06.2020)
Bc. Lenka Willigerová - Člen
Stráža 34
Stráža 013 04
Vznik funkcie: 05.01.2017
  (od: 24.06.2020 do: 03.05.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 66/2001, zo dňa 19.2. 2001, podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (od: 05.01.2017)
Na valnom zhromaždení dňa 15.10.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (od: 05.01.2017)
Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti RICoS, s.r.o. dňa 01.12.2016 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti RICoS, s.r.o. so sídlom Švermova 2, Vrútky 038 61, IČO: 36 397 911 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou RAILWAY INSPECTION, s.r.o. so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, IČO: 36 274 593 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti RAILWAY INSPECTION, s.r.o. na obchodnú spoločnosť RICoS, s.r.o. Obchodná spoločnosť RICoS, s.r.o. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti RAILWAY INSPECTION, s.r.o.
  (od: 05.01.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  13.05.2021
Dátum výpisu:  15.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)