Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  425/B

Obchodné meno: 
Hydromeliorácie, štátny podnik
  (od: 01.07.2003)
Sídlo: 
Vrakunská 29
Bratislava 825 63
  (od: 01.07.2003)
IČO: 
35 860 839
  (od: 01.07.2003)
Deň zápisu: 
01.07.2003
  (od: 01.07.2003)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.07.2003)
Predmet činnosti: 
výkon správy hydromelioračných zariadení v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
prenájom hydromelioračných zariadení
  (od: 01.07.2003)
automatizované spracovanie údajov
  (od: 01.07.2003)
prenájom mechanizmov a dopravných prostriedkov
  (od: 01.07.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi, alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (od: 01.07.2003)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 01.07.2003)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
rozmnožovacie a kopírovacie práce
  (od: 01.07.2003)
fotografické služby
  (od: 01.07.2003)
poskytovanie verejnodostupných informačných služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003)
plnenie ďalších činností, pokiaľ sa nimi nenaruší plnenie povinného predmetu činnosti
  (od: 23.04.2004)
zabezpečovanie verejnoprospešných činností v rámci správy, prevádzky, opravy a údržby odvodňovacích systémov
  (od: 21.06.2011)
zabezpečovanie verejnoprospešných činností v rámci preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami a odstraňovanie následkov povodní
  (od: 21.06.2011)
prevádzkovanie, opravy, údržba a likvidácia hydromelioračného majetku (t.j. závlahových systémov a odvodňovacích systémov)
  (od: 21.06.2011)
plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
  (od: 21.06.2011)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
  (od: 17.02.2018)
poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (od: 17.02.2018)
služby súvisiace s rastlinnou výrobou a živočíšnou výrobou bez veterinárnych služieb
  (od: 17.02.2018)
vývoj a výskum v oblasti poľnohospodárstva
  (od: 17.02.2018)
výskum a vývoj v oblasti závlahových systémov a odvodňovacích systémov
  (od: 17.02.2018)
výskum a vývoj v oblasti vodného a pôdneho hospodárstva, tvorby krajiny, regionálneho rozvoja a životného prostredia
  (od: 17.02.2018)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
uspokojovanie verejnoprospešných záujmov
  (od: 23.04.2004 do: 21.12.2006)
prevádzkovanie závlahových a odvodňovacích zariadení
  (od: 23.04.2004 do: 20.06.2011)
plnenie ďalších úloh vyplývajúcich pre štátny podnik zo zákona č. 184/2002 Z.z.
  (od: 23.04.2004 do: 20.06.2011)
sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd, odberov vôd a nakladanie s vodami (okrem činnosti uvedenej v §3 ods. 2 písm. t., písm zh Živnostenského zákona)
  (od: 23.04.2004 do: 20.09.2007)
dodávanie úloh výskumu a vývoja v oblasti poľnohospodárskych vied vyhlasovaných v súlade s prioritami štátnej vednej politiky spojených s vedeckotechnickými službami v zmysle zákona č. 132/2002 Z.z. o vede a technike
  (od: 23.04.2004 do: 20.09.2007)
účasť na riešení úloh výskumu a vývoja v rámci medzinárodných dohôd a medzinárodných programov výskumu a vývoja v oblasti vodného a pôdneho hospodárstva, tvorby krajiny, regionálneho rozvoja a životného prostredia
  (od: 23.04.2004 do: 20.09.2007)
príprava, koordinácia a realizácia projektov v oblasti vody, pôdy, poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia
  (od: 23.04.2004 do: 20.09.2007)
spracovanie dokumentácie o odbornom posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Zb.
  (od: 23.04.2004 do: 20.09.2007)
vykonávanie laboratórnych prác a hydrometrických prác a posudkovej činnosti pri sledovaní akosti vôd
  (od: 23.04.2004 do: 20.09.2007)
vykonávanie rozboru vôd - služby obyvateľstvu a podnikateľským subjektom
  (od: 23.04.2004 do: 20.09.2007)
prenájom priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
prenájom cestných motorových vozidiel
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
prevádzkovanie závlahových a odvodňovacích zariadení
  (od: 01.07.2003 do: 20.06.2011)
opravy a údržba závlahových a odvodňovacích zariadení
  (od: 01.07.2003 do: 20.06.2011)
poradensko-konzultačná a lektorská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, vodného hospodárstva a rozvoja vidieka v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003 do: 20.09.2007)
prevádzkovanie informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003 do: 20.09.2007)
školiaca činnosť v oblasti meliorácií, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 01.07.2003 do: 20.09.2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby, vodohospodárske stavby
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby, vodohospodárske stavby
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
geodetické a kartografické práce
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
píliarske a rezacie práce
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
úprava plôch, terénu a verejného priestranstva
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
zemné a výkopové práce
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody
  (od: 01.07.2003 do: 21.01.2008)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 01.07.2003)
Ing. Juraj Jurica
Námestie Svätej trojice 19/15
Banská Štiavnica 969 01
Vznik funkcie: 15.05.2021
  (od: 04.06.2021)
Ing. Ján Alena
Ďatelinová 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2021
  (od: 21.05.2021 do: 03.06.2021)
Ing. Ján Alena
Ďatelinová 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.05.2021 Skončenie funkcie: 14.05.2021
  (od: 04.06.2021 do: 03.06.2021)
Ing. Ján Alena
Ďatelinová ulica 10
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 08.04.2014
  (od: 25.04.2014 do: 25.06.2014)
Ing. Ján Alena
Ďatelinová ulica 10
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 08.04.2014 Skončenie funkcie: 03.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 25.06.2014)
Ervin Bankó
Bratislavská 2462/120
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 15.11.2005
  (od: 29.12.2005 do: 22.02.2006)
Ervin Bankó
Bratislavská 2462/120
Veľký Meder 932 01
Vznik funkcie: 15.11.2005 Skončenie funkcie: 12.12.2005
  (od: 23.02.2006 do: 22.02.2006)
Ing. Lukáš Benkovič
Pribinova 5073/21
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 01.11.2020
  (od: 03.02.2021 do: 25.02.2021)
Ing. Lukáš Benkovič
Pribinova 5073/21
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 01.11.2020 Skončenie funkcie: 31.01.2021
  (od: 26.02.2021 do: 25.02.2021)
Ing. Pavel Bernát
Listová 7
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 05.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 19.01.2011)
Ing. Pavel Bernát
Listová 7
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 05.10.2010 Skončenie funkcie: 05.01.2011
  (od: 20.01.2011 do: 19.01.2011)
Ing. Ladislav Dobos
507
Šamorín - Mliečno 931 01
Vznik funkcie: 01.04.2005
  (od: 27.04.2005 do: 09.11.2005)
Ing. Ladislav Dobos
507
Šamorín - Mliečno 931 01
Vznik funkcie: 01.04.2005 Skončenie funkcie: 30.09.2005
  (od: 10.11.2005 do: 09.11.2005)
Ing. Pavel Halmo
Pri Rochu 6376
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 10.02.2007
  (od: 28.03.2007 do: 13.06.2007)
Ing. Pavel Halmo
Pri Rochu 6376
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 10.02.2007 Skončenie funkcie: 09.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 13.06.2007)
Ing. Pavel Halmo
Pri Rochu 6376
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 14.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 04.05.2009)
Ing. Pavel Halmo
Pri Rochu 6376
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 14.05.2007 Skončenie funkcie: 31.03.2009
  (od: 05.05.2009 do: 04.05.2009)
Ing. Ján Hríbik , PhD.
Puškinova 2648/21
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 10.11.2006
  (od: 02.12.2006 do: 27.03.2007)
Ing. Ján Hríbik , PhD.
Puškinova 2648/21
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 10.11.2006 Skončenie funkcie: 09.02.2007
  (od: 28.03.2007 do: 27.03.2007)
Ing. Igor Kálna
Osloboditeľov 470/82
Rajecké Teplice 013 13
Vznik funkcie: 17.12.2016
  (od: 14.01.2017 do: 12.10.2020)
Ing. Igor Kálna
Osloboditeľov 470/82
Rajecké Teplice 013 13
Vznik funkcie: 17.12.2016 Skončenie funkcie: 31.07.2020
  (od: 13.10.2020 do: 12.10.2020)
Ing. Štefan Korega , CSc.
Strekov 949
Strekov 941 37
Vznik funkcie: 01.04.2009
  (od: 05.05.2009 do: 09.10.2009)
Ing. Štefan Korega , CSc.
Strekov 949
Strekov 941 37
Vznik funkcie: 01.04.2009 Skončenie funkcie: 30.09.2009
  (od: 10.10.2009 do: 09.10.2009)
Ing. Petra Mindová
Medzilaborecká 17
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.08.2020
  (od: 13.10.2020 do: 02.02.2021)
Ing. Petra Mindová
Medzilaborecká 17
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 01.08.2020 Skončenie funkcie: 30.10.2020
  (od: 03.02.2021 do: 02.02.2021)
Ing. Petra Mindová
Medzilaborecká 17
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.02.2021
  (od: 26.02.2021 do: 20.05.2021)
Ing. Petra Mindová
Medzilaborecká 17
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
Vznik funkcie: 01.02.2021 Skončenie funkcie: 30.04.2021
  (od: 21.05.2021 do: 20.05.2021)
Ing. Petra Mindová
Medzilaborecká ulica 17
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 06.04.2011
  (od: 27.04.2011 do: 26.07.2012)
Ing. Petra Mindová
Medzilaborecká ulica 17
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 06.04.2011 Skončenie funkcie: 02.07.2012
  (od: 27.07.2012 do: 26.07.2012)
Ing. Vladimír Mosný , PhD.
Povraznícka 8
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 05.01.2011
  (od: 20.01.2011 do: 26.04.2011)
Ing. Vladimír Mosný , PhD.
Povraznícka 8
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 05.01.2011 Skončenie funkcie: 05.04.2011
  (od: 27.04.2011 do: 26.04.2011)
Ing. Laura Nagyová
733
Kráľová nad Váhom 925 91
Vznik funkcie: 04.06.2014
  (od: 26.06.2014 do: 27.10.2016)
Ing. Laura Nagyová
733
Kráľová nad Váhom 925 91
Vznik funkcie: 04.06.2014 Skončenie funkcie: 11.10.2016
  (od: 28.10.2016 do: 27.10.2016)
Ing. Mária Ondrušová
Slávičie údolie 22
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.10.2009
  (od: 10.10.2009 do: 21.10.2010)
Ing. Mária Ondrušová
Slávičie údolie 22
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 01.10.2009 Skončenie funkcie: 04.10.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Ing. Mária Ondrušová
Slávičie údolie 22
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.10.2016
  (od: 28.10.2016 do: 13.01.2017)
Ing. Mária Ondrušová
Slávičie údolie 22
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 12.10.2016 Skončenie funkcie: 16.12.2016
  (od: 14.01.2017 do: 13.01.2017)
RNDr. Štefan Rehák , CSc.
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.07.2003
  (od: 01.07.2003 do: 22.04.2004)
RNDr. Štefan Rehák, , CSc.
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.11.2003
  (od: 23.04.2004 do: 26.04.2005)
RNDr. Štefan Rehák, , CSc.
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 01.11.2003 Skončenie funkcie: 31.03.2005
  (od: 27.04.2005 do: 26.04.2005)
Ing. Róbert Reis
Ul. Martina Rázusa 21/22
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 03.07.2012
  (od: 27.07.2012 do: 24.04.2014)
Ing. Róbert Reis
Ul. Martina Rázusa 21/22
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 03.07.2012 Skončenie funkcie: 07.04.2014
  (od: 25.04.2014 do: 24.04.2014)
Ing. Sibyla Szabóová
Lotyšská 50
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.10.2005
  (od: 10.11.2005 do: 28.12.2005)
Ing. Sibyla Szabóová
Lotyšská 50
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 01.10.2005 Skončenie funkcie: 14.11.2005
  (od: 29.12.2005 do: 28.12.2005)
Ing. Sibyla Szabóová
Lotyšská 5186/50
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 13.12.2005
  (od: 23.02.2006 do: 01.12.2006)
Ing. Sibyla Szabóová
Lotyšská 5186/50
Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 13.12.2005 Skončenie funkcie: 09.11.2006
  (od: 02.12.2006 do: 01.12.2006)
Zastupovanie: 
Štátny podnik zastupuje a za štátny podnik podpisuje riaditeľ samostatne.
  (od: 25.04.2014)
Štátny podnik zastupuje a zaň podpisuje riaditeľ samostatne.
  (od: 01.07.2003 do: 24.04.2014)
Dozorná rada: 
Ing. Pavol Mihálek
Jungmannova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 21.10.2015
  (od: 20.11.2015)
Ing. Milan Godočík - člen
Ivana Krasku 798/39
Michalovce 071 01
Vznik funkcie: 23.11.2016
  (od: 14.01.2017)
Ing. Marta Čermáková
598
Sološnica 906 37
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 01.07.2021)
Ing. Daniela Rudá
415
Vinné 072 31
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 01.07.2021)
Ing. Stanislav Bartoš - člen
Nemešany 16
Nemešany 053 02
Vznik funkcie: 15.12.2016
  (od: 14.01.2017 do: 23.06.2020)
Ing. Stanislav Bartoš - člen
Nemešany 16
Nemešany 053 02
Vznik funkcie: 15.12.2016 Skončenie funkcie: 15.05.2020
  (od: 24.06.2020 do: 23.06.2020)
Ing. František Beladič
Bartókova 1
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 20.11.2008)
Ing. František Beladič
Bartókova 1
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 15.10.2008
  (od: 21.11.2008 do: 20.11.2008)
Ing. Roman Belcák
Cukrovarská 223
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 20.11.2008)
Ing. Roman Belcák
Cukrovarská 223
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 15.10.2008
  (od: 21.11.2008 do: 20.11.2008)
Vladimír Fehér
Petrova Ves 60
Petrova Ves 908 44
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 20.11.2008)
Vladimír Fehér
Petrova Ves 60
Petrova Ves 908 44
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 06.11.2008
  (od: 21.11.2008 do: 20.11.2008)
Ing. Jaroslav Gál
Sládkovičova 1771/9
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 11.04.2008)
Ing. Jaroslav Gál
Sládkovičova 1771/9
Sereď 926 01
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 11.06.2007
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Mgr. Marek Gocník - člen DR
Hradská ul. 524/17
Komjatice 941 06
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 02.10.2012 do: 22.08.2016)
Mgr. Marek Gocník - člen DR
Hradská ul. 524/17
Komjatice 941 06
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 30.06.2016
  (od: 23.08.2016 do: 22.08.2016)
Dr.h.c.prof.Ing. Vladimír Kročko , CSc. - predseda DR
Veľký Lapáš 628
Veľký Lapáš 951 04
Vznik funkcie: 01.09.2012
  (od: 02.10.2012 do: 09.09.2016)
Dr.h.c.prof.Ing. Vladimír Kročko , CSc. - predseda DR
Veľký Lapáš 628
Veľký Lapáš 951 04
Vznik funkcie: 01.09.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2016
  (od: 10.09.2016 do: 09.09.2016)
Júlia Lelkesová - predseda dozornej rady
Viedenská 101
Veľká Mača 925 32
Vznik funkcie: 25.02.2011
  (od: 05.04.2011 do: 02.05.2012)
Júlia Lelkesová - predseda dozornej rady
Viedenská 101
Veľká Mača 925 32
Vznik funkcie: 25.02.2011 Skončenie funkcie: 11.04.2012
  (od: 03.05.2012 do: 02.05.2012)
Ing. Pavol Mihálek
Jungmanova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 19.11.2015)
Ing. Pavol Mihálek
Jungmanova 6
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 20.10.2015
  (od: 20.11.2015 do: 19.11.2015)
Ing. Vladimír Mosný , PhD.
Povraznícka 8
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 20.11.2008)
Ing. Vladimír Mosný , PhD.
Povraznícka 8
Bratislava 811 05
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 06.11.2008
  (od: 21.11.2008 do: 20.11.2008)
Ing. Tibor Pethö
Sereďská 304
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 20.11.2008)
Ing. Tibor Pethö
Sereďská 304
Sládkovičovo 925 21
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 15.10.2008
  (od: 21.11.2008 do: 20.11.2008)
RNDr. Vladimír Píš , PhD.
Novomeského 1
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 11.04.2008)
RNDr. Vladimír Píš , PhD.
Novomeského 1
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 15.08.2007
  (od: 12.04.2008 do: 11.04.2008)
Doc. RNDr. Štefan Rehák , PhD.
Antolská 4
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 15.12.2016
  (od: 17.01.2017 do: 23.06.2020)
Doc. RNDr. Štefan Rehák , PhD.
Antolská 4
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 15.12.2016 Skončenie funkcie: 15.05.2020
  (od: 24.06.2020 do: 23.06.2020)
RNDr. Štefan Rehák , CSc.
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 15.05.2007
  (od: 14.06.2007 do: 21.10.2010)
RNDr. Štefan Rehák , CSc.
Ľubovnianska 3
Bratislava 851 07
Vznik funkcie: 15.05.2007 Skončenie funkcie: 30.09.2010
  (od: 22.10.2010 do: 21.10.2010)
Ing. Štefan Ryba , PhD.
Fedinova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.04.2018
  (od: 18.04.2018 do: 23.06.2020)
Ing. Štefan Ryba , PhD.
Fedinova 2
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 01.04.2018 Skončenie funkcie: 15.05.2020
  (od: 24.06.2020 do: 23.06.2020)
Ing. Jana Vargová , PhD
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 15.07.2009
  (od: 19.08.2009 do: 24.11.2010)
Ing. Jana Vargová , PhD
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 15.07.2009 Skončenie funkcie: 27.10.2010
  (od: 25.11.2010 do: 24.11.2010)
Ing. Jana Vargová , PhD.
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 15.12.2016
  (od: 17.01.2017 do: 09.03.2018)
Ing. Jana Vargová , PhD.
Lietavská 3097/13
Bratislava 851 06
Vznik funkcie: 15.12.2016 Skončenie funkcie: 12.01.2018
  (od: 10.03.2018 do: 09.03.2018)
Ing. Martin Nevolný
Kostolná 143
Detva 962 12
Vznik funkcie: 15.12.2020 Skončenie funkcie: 11.06.2021
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Ing. Martin Nevolný
Kostolná 143
Detva 962 12
Vznik funkcie: 15.12.2020
  (od: 12.01.2021 do: 22.07.2021)
Zakladateľ: 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
Bratislava
  (od: 01.07.2003)
Kmeňové imanie: 
27 075 508,78882 EUR
  (od: 13.10.2020)
32 270 079,23882 EUR
  (od: 07.11.2019 do: 12.10.2020)
37 655 131,43882 EUR
  (od: 29.08.2018 do: 06.11.2019)
43 214 587,05882 EUR
  (od: 12.12.2017 do: 28.08.2018)
50 082 939,82882 EUR
  (od: 30.09.2016 do: 11.12.2017)
56 115 794,928197 EUR
  (od: 18.02.2016 do: 29.09.2016)
62 358 369,478197 EUR
  (od: 20.08.2014 do: 17.02.2016)
69 384 579,658197 EUR
  (od: 21.01.2014 do: 19.08.2014)
76 173 808,958197 EUR
  (od: 27.07.2012 do: 20.01.2014)
82 979 719,798197 EUR
  (od: 01.02.2012 do: 26.07.2012)
85 862 173,708197 EUR
  (od: 16.02.2011 do: 31.01.2012)
94 446 261,858197 EUR
  (od: 10.10.2009 do: 15.02.2011)
102 506 009,327492 EUR
  (od: 10.02.2009 do: 09.10.2009)
3 088 096 037 Sk
  (od: 21.11.2008 do: 09.02.2009)
3 354 894 286 Sk
  (od: 21.09.2007 do: 20.11.2008)
3 629 995 606 Sk
  (od: 11.07.2006 do: 20.09.2007)
3 904 132 272 Sk
  (od: 10.11.2005 do: 10.07.2006)
4 154 279 422 Sk
  (od: 03.12.2004 do: 09.11.2005)
6 510 295 958 Sk
  (od: 23.04.2004 do: 02.12.2004)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Štátny podnik bol založený rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydaným dňa 11.3.2003 pod číslom 2018/03 - 420/116, ktorým Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zakladateľ Slovenského vodohospodárskoho podniku, štátny podnik so sídlom Radničné námestie č. 8, 969 01 Banská Štiavnica, založeného Zakladacou listinou Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3555/1996 zo dňa 19.12.1996, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v Oddieli Pš, vložke č. 153/S (ďalej len podnik), rozhodlo na základe §40b ods. 5) zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov o niektorých opatreniach v organizácii tohto podniku takto: 1. Upravuje sa kmeňové imanie podniku o hodnotu majetku v správe odštepného závodu Hydromeliorácie so sídlom Vrakunská č. 29, 825 63 Bratislava. 2. Majetok podniku v rozsahu úpravy kmeňového imania predstavuje a vkladá sa do kmeňového imania podniku Hydromeliorácie, štátny podnik so sídlom Vrakunská 29, 825 63 Bratislava. 3. O prechode majetku, práv a záväzkov, vrátane záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov vyhotoví generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica, Súhrnný zisťujúci a odovzdávajúci protokol, ktorý podlieha schváleniu zakladateľa. 4. Generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica navrhne príslušnému registrovému súdu zápis zníženia kmeňového imania Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica v rozsahu tohto rozhodnutia a výmaz Odštepného závodu Hydromeliorácie, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava z obchodného registra. Zakladacia listina štátneho podniku bola vydaná dňa 11.3.2003, pod číslom 2019/03 - 420/117, v znení dodatku č. 1 k nej zo dňa 23.5.2003, pod číslom 2019/03 - 420/117, v súlade s ustanoveniami Zák. č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Kmeňový majetok: v zmysle §13 ods. 2 písm. e) zákona č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov sa kmeňové imanie určí do 60 dní odo dňa vzniku štátneho podniku.
  (od: 01.07.2003)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine č. 2019/03 - 420/117.
  (od: 23.04.2004)
Dňa 11.11.2004 rozhodol zakladateľ - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky - o znížení kmeňového imania štátneho podniku zo 6 510 295 958 Sk na 4 154 279 422 Sk.
  (od: 03.12.2004)
Dňa 19.09.2005 rozhodol zriaďovateľ - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky - o znížení kmeňového imania štátneho podniku. Dňa 27.09.2005 zrušil zriaďovateľ štátneho podniku p. Ladislavovi Dobosovi poverenie na výkon funkcie riaditeľa štátneho podniku a poveril výkonom funkcie p. Sibylu Szabóovú.
  (od: 10.11.2005)
Rozhodnutie - odvolací dekrét zo dňa 27.10.2005. Sibyla Szabóová, funkcia riaditeľa od 1.10.2005 do 14.11.2005.
  (od: 29.12.2005)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 20.11.2006.
  (od: 22.12.2006)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR - zúženie predmetu činnosti, zníženie kmeňového imania.
  (od: 21.09.2007)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 14.12.2007 - zúženie predmetu činnosti.
  (od: 22.01.2008)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 29.10.2008.
  (od: 21.11.2008)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohodspodárstva SR zo dňa 31.03.2009.
  (od: 05.05.2009)
Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva zo dňa SR zo dňa 10.9.2009 a 30.9.2009.
  (od: 10.10.2009)
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 21.10.2010
  (od: 25.11.2010)
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva zo dňa 15.12.2010
  (od: 20.01.2011)
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 15.12.2010.
  (od: 16.02.2011)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 10.5.2011.
  (od: 21.06.2011)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 03.01.2012.
  (od: 01.02.2012)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 09.07.2012.
  (od: 27.07.2012)
Vymenovania podľa § 20 ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov do funkcie predsedu a členov dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik dňom 01.09. 2012.
  (od: 02.10.2012)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zo dňa 03.12.2013.
  (od: 21.01.2014)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 24.07.2014
  (od: 20.08.2014)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR zo dňa 10.12.2015
  (od: 18.02.2016)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 19.12.2017.
  (od: 17.02.2018)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 26.03.2018.
  (od: 18.04.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  19.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)