Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  5/B

Obchodné meno: 
INTERTOUR, A. S. Bratislava
  (od: 05.05.1989 do: 31.12.2008)
Sídlo: 
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (od: 04.12.2000 do: 31.12.2008)
Rybné nám. P.O.BOX 230 1
Bratislava 814 99
  (od: 08.09.2000 do: 03.12.2000)
Kominárska 2-4
Bratislava 831 04
  (od: 05.06.1998 do: 07.09.2000)
Prievozská 30
Bratislava
  (od: 05.05.1989 do: 04.06.1998)
IČO: 
00 597 406
  (od: 05.05.1989)
Deň zápisu: 
05.05.1989
  (od: 05.05.1989)
Deň výmazu: 
01.01.2009
  (od: 01.01.2009)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.01.2009)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.05.1989)
Predmet činnosti: 
Pri rešpektovaní záujmov čs. štátu, platných právnych predpisov a spoločnosti udelených povolení a výnimiek, predmetom činnosti Spoločnosti je:
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
rozvíjanie materiálno-technickej základne komplexných služieb čs. ruchu na špičkovej úrovni technológie, prevádzky a služieb, a to výstavbou a obstarávaním nových alebo modernizáciou a opravami existujúcich zariadení a kapacít
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
dovoz investičných celkov a stavebných prác strojov pre potreby spoločnosti za voľne zmeniteľné meny pri event. využití špecializovaných OZO
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
prevádzka a využitie týchto zariadení na pičkovej úrovni tak, aby doba úhrady investičných nákladiv bola minimalizovaná a aby zisk vo voľných menách bol po splatení záväzkov spojených obstaraním kapacít maximalizovaný
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
dovoz vecí a prijímanie služieb od ahraničných osob /a to i v rozsahu stavebných objektov a súborov pre výstavbu, vrátane montáží a projektov/, pre výstavbu, modernizáciu, opravy a prevádzku týchto objektov:
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
hotel +++ Bratislava
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
hotel +++ Jasná
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
hotel +++ Piešťany
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
rekonštrukcia objektov na hotel +++ Bratislava
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
sedačkové lanovky v oblasti Chopku za voľne zameniteľné meny
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
poskytovanie služieb v zahraničí a prijímaie služieb od zahraničných osôb v nadväznosti na zahraničnoo-obchodnú činnosť podľa bodu 1 tohoto povolenia
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
poskytovanie, sprostredkovanie arganizovanie služieb cestovného ruchu zahraničným osobám v tuzemsku a v zahraničí a čs. osobám v zahraničí
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
propagácia vlastnej zahranično-obchodnej innosti v rozsahu tohoto povolenia
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
financovanie, zabezpečovanie úverových banových a pisťovacích operácií vo voľných menách a v Kčs vo vzťahu k vyššie uvedeným činnostiam a bankám u ktorých bude mať spoločnosť otvorené účty vo voľných menách alebo v Kčs
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
obchodná činnosť a činnosti vzťahjúce sa k vyššie uvedeným druhom podnikania, To zahrňuje okrem iného aj rozšírenie prostriedkov spoločnosti zíkaním nemovitostí, trvalých užívacích práv, účasť v iných podnikoch, prenájom objektov a zariadnení, zriaďovanie závodov a pobočiek spoločnosti v ČSSR i v zahraničí.
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
poskytovanie služieb v zahraničí formou poriadania gastronomických akcií podnikov propagujúcich špeciality slovenskej kuchyne vrátane vysielania odborných pracovníkov verejného stravovanie pre výkon práce na týchto akciách
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
poskytovanie služieb zahraničným osobám (právnickým a fyzickým) za devízové prostriedky a tyzemským osobám (právnickým a fyzickým) za čs. koruny na území ČSFR v určených prevádzkarniach, spočívajúcich v :
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
a) prenajímaní osobných a dodávkových automobilov a mikrousov bez vodiča alebo s vodičom
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
b) prenajímaní garáži a parkovacích miest daných organizácii do užívania
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
c) poskytovaní doplnkových bezprostredne súvisiacich služieb spočívajúcich v : - pristavovaní osobných automobilov a mikrobusov podľa požiadaviek zahraničnej tuzemskej osoby a ich spiatočné odvozy
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
poskytovaní hotelovej taxislužby v rámci činnosti hotela Danube v Bratislave
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
sprostredkovaní zjednávania havarijného poistenia pre cestu do zahraničia (CASCO) a úrazového poistenia osôb na základe zmluvy uzatvorenej medzi organizáciami a Českou štátnou poisťovňou a Slovenskou štátnou poisťovňou.
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
Túto činnosť bude vykonávať požičovňa áut SLOVCAR v jeho pobočkách umiestnených v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, ostrave a Prahe.
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
predaj ubytovacích poukazov (voucherov) v prevádzkarniach cestovnej kancelárie INTERTOUR zahraničným osobám za devízové prostriedky na území ČSFR.
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
Táto činnosť cestovnej kancelárie INTERTOU a.s. byde vykonávaná v jej pobočkách umiestených v Bratislave, Prahe, Ostrave, Žiline, Martine, Lipt. Mikuláši, Poprade, Košiciach, Lučenci a Banskej Bystrici.
  (od: 05.05.1989 do: 29.03.1992)
masérske služby
  (od: 30.03.1992 do: 11.01.1994)
prevádzkovanie fitness-centra
  (od: 30.03.1992 do: 11.01.1994)
prevádzkovanie garážových priestorov
  (od: 30.03.1992 do: 11.01.1994)
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórii hotel ****
  (od: 30.03.1992 do: 11.01.1994)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (od: 30.03.1992 do: 11.01.1994)
zmenárenská činnosť
  (od: 30.03.1992 do: 11.01.1994)
leasing mikrovlnných pecí
  (od: 14.07.1994 do: 14.08.2006)
masérske služby
  (od: 12.01.1994 do: 31.12.2008)
prevádzkovanie fitness-centra
  (od: 12.01.1994 do: 31.12.2008)
prevádzkovanie garážových priestorov
  (od: 12.01.1994 do: 31.12.2008)
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórii hotel ****
  (od: 12.01.1994 do: 31.12.2008)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (od: 12.01.1994 do: 31.12.2008)
zmenárenská činnosť
  (od: 12.01.1994 do: 31.12.2008)
čistenie a pranie textilu
  (od: 05.06.1998 do: 31.12.2008)
poskytovanie sekretárskych a tlmočníckych služieb
  (od: 05.06.1998 do: 31.12.2008)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 05.06.1998 do: 31.12.2008)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.06.1998 do: 31.12.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 26.07.2001 do: 31.12.2008)
predstavenstvo
  (od: 17.05.1993 do: 25.07.2001)
predstavenstvo
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
Eric Assimakopoulos - predseda predstavenstva
Ashton Lake Drive 5485
Sarasota 331 39
Florida, USA
Vznik funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 31.12.2008)
Ján Bukovský - člen predstavenstva
Jungmannova 1172/20
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 31.12.2008)
Ing. Peter Danko
Pluhova 15
Bratislava
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
Ing. František Griščík - člen
Palárikova 1627/26
Snina 069 01
Skončenie funkcie: 29.11.2002
  (od: 26.07.2001 do: 10.06.2003)
Ing.arch. Jozef Hýbal - predseda
Sedmokrásková 6
Bratislava
  (od: 05.05.1989 do: 03.12.2000)
Ing.arch. Jozef Hýbal - predseda
Sedmokrásková 6
Bratislava
  (od: 04.12.2000 do: 11.08.2005)
Ing.arch. Jozef Hýbal - predseda
Sedmokrásková 6
Bratislava
Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 11.08.2005)
Ing.arch. Jozef Hýbal - predseda
Stachanovská 28
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 14.08.2006)
Ing.arch. Jozef Hýbal - predseda
Stachanovská 28
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Ing. Milan Chorvath
Batkova 1
Bratislava
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
Ing. Anna Jajcajová - člen
Ľ. Fullu 7
Bratislava
Skončenie funkcie: 13.09.2002
  (od: 05.06.1998 do: 16.12.2002)
Ing. Renata Khoury - členka
P.Horova 13
Bratislava 847 03
  (od: 26.07.2001 do: 14.08.2006)
Ing. Renata Khoury - členka
P.Horova 13
Bratislava 847 03
Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Wagih Khoury-Helou
Pod Lipovým 17
Bratislava
Skončenie funkcie: 13.06.2003
  (od: 05.06.1998 do: 08.11.2004)
Wagih Khoury-Helou - člen predstavenstva
Pod Lipovým 17
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2003
  (od: 09.11.2004 do: 14.08.2006)
Wagih Khoury-Helou - člen predstavenstva
Pod Lipovým 17
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2003 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Wagih Khoury-Helou - člen predstavenstva
Pod Lipovým 17/5229
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 22.10.2007)
Wagih Khoury-Helou - člen predstavenstva
Pod Lipovým 17/5229
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 22.10.2007)
Ing. Viliam Kühn
Dudvážska 37
Bratislava
  (od: 17.05.1993 do: 04.06.1998)
Ing. Ján Mikuláš , CSc.
Švermova 3
Vrútky
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
Ing. Rastislav Noskovič - člen predstavenstva
Gercenova 29
Bratislava 851 01
Vznik funkcie: 13.09.2002 Skončenie funkcie: 13.06.2003
  (od: 17.12.2002 do: 08.11.2004)
JUDr. Katarína Ryšánková - člen predstavenstva
Česká 6
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2003
  (od: 09.11.2004 do: 11.08.2005)
JUDr. Katarína Ryšánková - člen predstavenstva
Česká 6
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2003 Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 11.08.2005)
JUDr. Silvia Solárová - člen
L. Novomeského 4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 14.08.2006)
JUDr. Silvia Solárová - člen
L. Novomeského 4
Trenčín 911 01
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Ing. Ľubomír Švarc - generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava
  (od: 17.05.1993 do: 03.12.2000)
Ing. Ľubomír Švarc - generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava
  (od: 04.12.2000 do: 25.07.2001)
Ing. Ľubomír Švarc - člen
Račianska 23/1508
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 22.10.2007)
Ing. Ľubomír Švarc - člen
Račianska 23/1508
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 22.10.2007)
Ing. Ľubomír Švarc - podpredseda generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava 831 02
  (od: 26.07.2001 do: 11.08.2005)
Ing. Ľubomír Švarc - podpredseda generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava 831 02
Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 11.08.2005)
Ing. Ľubomír Švarc - podpredseda generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 14.08.2006)
Ing. Ľubomír Švarc - podpredseda generálny riaditeľ
Račianska 23
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Ing. Vladimír Valach
Nezábudkova 26
Bratislava
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
Sibrand van Roijen - člen predstavenstva
Boulevard de la Foire 11
Luxembourg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 16.07.2008)
Sibrand van Roijen - člen predstavenstva
Boulevard Royal 22-24
Luxembourg L-2449
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 17.09.2007
  (od: 17.07.2008 do: 31.12.2008)
Ing. Stanislav Vojtek - člen
Stavbárska 4
Bratislava 821 07
  (od: 05.06.1998 do: 24.10.1999)
RNDr. Juraj Waczulík , CSc. - č. OP:SE 518959 - člen
Majerníkova 56
Bratislava 841 05
  (od: 25.10.1999 do: 25.07.2001)
Ing. Peter Zemančík
Šrobárová 2678/31
Poprad
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
Pierre M.J. Aguignier
Rue CharlesV. 19
Paris 750 04
Francúzska republika
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
Enrico Dapei
Via Dellacqua Traversa 195
Rím
Taliansko
  (od: 17.05.1993 do: 04.06.1998)
Enrico Dapei
ViaDellacqua Traversa 195
Rím
Taliansko
dlhodobý pobyt na území SR :
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
Skončenie funkcie: 13.06.2003
  (od: 05.06.1998 do: 08.11.2004)
Enrico Dapei
ViaDellacqua Traversa 195
Rím
Taliansko
prechodný pobyt na území SR :
Rybné nám. 1
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2003
  (od: 09.11.2004 do: 14.08.2006)
Enrico Dapei
ViaDellacqua Traversa 195
Rím
Taliansko
prechodný pobyt na území SR :
Rybné nám. 1
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2003 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Enrico Dapei - člen
ViaDellacqua Traversa 195
Rím 001 35
Taliansko
Vznik funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 22.10.2007)
Enrico Dapei - člen
ViaDellacqua Traversa 195
Rím 001 35
Taliansko
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 22.10.2007)
Corrado Di Mauro - člen predstavenstva
Largo Antonie Sarti No 4
Rím
Taliansko
  (od: 25.04.1995 do: 04.06.1998)
Jean Marie Fort - člen
dlhodobý pobyt na území SR :
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (od: 05.06.1998 do: 25.07.2001)
Fady Gebran - člen
1 rue Mimosa
Beit Mery, Monteverde
Libanonská republika
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 22.10.2007)
Fady Gebran - člen
1 rue Mimosa
Beit Mery, Monteverde
Libanonská republika
Vznik funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 22.10.2007)
Rolland Guerin
Avenue de la Portede Villiers 49
Levalois
Francúzska republika
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
Antoine Khoury Helou - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
30 rue Hamelin
Paríž 751 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 22.10.2007)
Antoine Khoury Helou - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
30 rue Hamelin
Paríž 751 16
Francúzska republika
Vznik funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 22.10.2007)
Gilles Lambert
Avenue de la Résistance 49
Chaville
Francúzska republika
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
Jean-Louis Lauzanne - podpredseda
Guai L.Bleriot 182
Paris 750 16
Francúzska republika
  (od: 05.05.1989 do: 24.04.1995)
Pierre Meisel
Quai de Champagne 24
Le Perreux Sur Marne
Francúzska republika
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
David Simon - člen predstavenstva
U hadovky 13
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 29.11.2002
  (od: 11.06.2003 do: 14.08.2006)
David Simon - člen predstavenstva
U hadovky 13
Praha 6
Česká republika
Vznik funkcie: 29.11.2002 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú traja členovia predstavenstva spoločne, pričom jedným z nich je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda a dvaja členovia predstavenstva.
  (od: 23.10.2007 do: 31.12.2008)
Za spoločnosť podpisujú s právnymi následkami pre Spoločnosť: a) predseda predstavenstva a generálny riaditeľ samostatne, alebo b) valným zhromaždením, alebo predstavenstvom poverení dvaja členovia predstavenstva súčasne, alebo c) podpredseda predstavenstva s jedným členom predstavenstva súčasne.
  (od: 15.08.2006 do: 22.10.2007)
Menom spoločnosti konajú Ing.arch. Jozef Hýbal, predseda predstavenstva a Ing.Ľubomír Švarc, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ, a to každý samostatne.
  (od: 26.07.2001 do: 14.08.2006)
Menom spoločnosti konajú Ing. arch. Jozef Hýbal, predseda predstavenstva a Ing. Ľubomír Švarc, generálny riaditeľ, a to každý samostatne.
  (od: 17.05.1993 do: 25.07.2001)
"Za akciovú spoločnosť sú oprávnení podpisovať: - Ing.arch.Jozef Hýbal, predseda predstavenstva, bytom v Bratislave, Sedmokráskova č. 6 - Ing.Ľubomír Švarc, generálny riaditeľ, bytom v Bratislave, Račianska č. 23 - Ing.Jaroslav Ferenc, námestník generálneho riaditeľa, bytov v Bratislave, Bierutova 15 "Zastupovaním akciovej spoločnosti a to práve a mimoprávne vo všetkých otázkach sú zmocnení: - Ing.arch.Jozef Hýbal, predseda predstavestava, bytom v Bratislave, Sedmokráskova č. 6 - Ing.Ľubomír Švarc, generálny riaditeľ, bytom v Bratislave, Račianska č. 23 - Ing.Jaroslav Ferenc, námestník generálneho riaditeľa, bytom v Bratislave, Bierutova 15
  (od: 05.05.1989 do: 16.05.1993)
Odštepný závod: 
Názov: 
Hotel DANUBE
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
Sídlo: 
Rybné nám. 1
Bratislava
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
Vedúci: 
Timm Eckl
Pommernstrasse 37 A
Scharbeutz 236 83
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 12.2.2008
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
Timm Eckl
Pommernstrasse 37 A
Scharbeutz 236 83
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 12.2.2008 Skončenie funkcie: 17.7.2008
  (od: 17.07.2008 do: 16.07.2008)
Predmet činnosti: 
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórií hotel ****
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
masérske služby
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
prevádzkovanie Fitness-centra
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
prevádzkovanie garážových priestorov
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
zmenárenská činnosť
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
sekretárske a tlmočnícke služby
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
čistenie a pranie textilu
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 12.02.2008 do: 16.07.2008)
 
 
Názov: 
Hotel DANUBE
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
Sídlo: 
Rybné nám. 1
Bratislava
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
Vedúci: 
Wagih Khoury Helou
Pod Lipovým 17/5229
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 1.7.2006
  (od: 15.08.2006 do: 11.02.2008)
Serge Stephan Yu - riaditeľ
Rybné nám. 1
Bratislava
  (od: 09.11.2004 do: 14.08.2006)
Serge Stephan Yu - riaditeľ
Rybné nám. 1
Bratislava
Skončenie funkcie: 1.7.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Predmet činnosti: 
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórií hotel ****
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
masérske služby
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
prevádzkovanie Fitness-centra
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
prevádzkovanie garážových priestorov
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
zmenárenská činnosť
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
sekretárske a tlmočnícke služby
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
čistenie a pranie textilu
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 09.11.2004 do: 11.02.2008)
 
 
Názov: 
Hotel DANUBE
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
Sídlo: 
Rybné nám. 1
Bratislava
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
Vedúci: 
Serge Stephan Yu
Rybné nám. 1
Bratislava
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
Predmet činnosti: 
poskytovanie ubytovacích služieb v kategórií hotel ****
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
poskytovanie služieb verejného stravovania
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
masérske služby
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
prevádzkovanie Fitness-centra
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
prevádzkovanie garážových priestorov
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
zmenárenská činnosť
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
prenájom nebytových priestorov
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
sekretárske a tlmočnícke služby
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
čistenie a pranie textilu
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 27.11.1998 do: 08.11.2004)
 
 
Názov: 
INTERTOUR, A. S. Bratislava - Hotel DANUBE
  (od: 12.01.1994 do: 26.11.1998)
Sídlo: 
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (od: 12.01.1994 do: 26.11.1998)
Vedúci: 
Wagih Khoury-Helon
Rybné nám. 1
Bratislava
  (od: 12.01.1994 do: 26.11.1998)
 
 
Názov: 
Hotel DANUBE
  (od: 30.03.1992 do: 16.05.1993)
Sídlo: 
Rybné nám. 1
Bratislava 813 38
  (od: 30.03.1992 do: 16.05.1993)
 
 
Základné imanie: 
132 000 000 Sk
  (od: 16.12.1997 do: 31.12.2008)
62 000 000 Sk
  (od: 05.05.1989 do: 15.12.1997)
Akcie: 
Počet: 1320
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 07.04.2000 do: 31.12.2008)
Počet: 1320
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 16.12.1997 do: 06.04.2000)
Počet: 620
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 12.01.1994 do: 15.12.1997)
Dozorná rada: 
JUDr. Ladislav Balko - č. OP:SB 178519 - člen
Hargašova 25
Bratislava 841 06
  (od: 25.10.1999 do: 06.04.2000)
Ing. Roman Bánoczay - člen dozornej rady
Donovalova 1/A
Bratislava 811 06
Skončenie funkcie: 13.06.2003
  (od: 25.10.1999 do: 08.11.2004)
JUDr. Mária Beláková - člen
Janka Alexyho 1/A
Bratislava 841 01
  (od: 05.06.1998 do: 26.11.1998)
JUDr. Mária Beláková - členka
Budovateľská 2
Bratislava 821 08
  (od: 27.11.1998 do: 25.07.2001)
Viktor Bonislavský - člen
Ul.A.Gwerkovej 6
Bratislava 851 04
  (od: 26.07.2001 do: 11.08.2005)
Viktor Bonislavský - člen
Ul.A.Gwerkovej 6
Bratislava 851 04
Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 11.08.2005)
JUDr. Milan Galanda - člen
Veternicová 12
Bratislava 841 05
  (od: 05.06.1998 do: 24.10.1999)
Henrieta Gamanová - člen
Radlinského 39
Bratislava 811 07
  (od: 08.09.2000 do: 06.12.2004)
Henrieta Gamanová - člen
Radlinského 39
Bratislava 811 07
Skončenie funkcie: 08.09.2004
  (od: 07.12.2004 do: 06.12.2004)
Henrieta Gamanová
Radlinského 39
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 08.09.2004
  (od: 07.12.2004 do: 20.12.2004)
Henrieta Gamanová
Radlinského 39
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 08.09.2004 Skončenie funkcie: 24.11.2004
  (od: 21.12.2004 do: 20.12.2004)
Doc. JUDr. Ľudovít Hudek , CSc. - člen
Vajnorská 28
Bratislava 811 00
  (od: 05.06.1998 do: 24.10.1999)
JUDr. Tatiana Hurtíková - člen dozornej rady
Brodská 6
Bratislava 840 03
Skončenie funkcie: 13.09.2002
  (od: 07.04.2000 do: 16.12.2002)
JUDr. Roman Husár - člen dozornej rady
Rajecké Teplice - Poluvsie 178
Vznik funkcie: 13.09.2002 Skončenie funkcie: 13.06.2003
  (od: 17.12.2002 do: 08.11.2004)
Jana Hýleková
Lipského 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 14.08.2006)
Jana Hýleková
Lipského 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 28.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
JUDr. Štefan Jiřík - podpredseda
Gallayova 41
Bratislava 841 02
Skončenie funkcie: 29.11.2002
  (od: 05.06.1998 do: 10.06.2003)
JUDr. Vladimír Kán - člen dozornej rady
Fraňa Kráľa 5
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2004
  (od: 09.11.2004 do: 14.08.2006)
JUDr. Vladimír Kán - člen dozornej rady
Fraňa Kráľa 5
Bratislava
Vznik funkcie: 13.06.2004 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Maria Kopernická - člen
Silvanská 27
Bratislava
  (od: 12.01.1994 do: 07.09.2000)
Juraj Markovič
Bodrocká 36
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 24.11.2004
  (od: 21.12.2004 do: 14.08.2006)
Juraj Markovič
Bodrocká 36
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 24.11.2004 Skončenie funkcie: 28.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Ing. Marianna Melicherová - člen dozornej rady
Studenohorská 13
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 13.06.2003
  (od: 09.11.2004 do: 14.08.2006)
Ing. Marianna Melicherová - člen dozornej rady
Studenohorská 13
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 13.06.2003 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Táňa Pavlíková - člen
Pri druhej kaplnke 581
Záhorská Ves 900 65
Skončenie funkcie: 13.06.2003
  (od: 08.09.2000 do: 08.11.2004)
Táňa Pavlíková
Klemensova 4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 08.09.2004
  (od: 07.12.2004 do: 20.12.2004)
Táňa Pavlíková - podpredseda
Klemensova 4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 29.11.2004
  (od: 21.12.2004 do: 14.08.2006)
Táňa Pavlíková - podpredseda
Klemensova 4
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 29.11.2004 Skončenie funkcie: 28.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Ing. Štefan Petrík - člen
Poľnohospodárska 26
Bratislava
  (od: 12.01.1994 do: 04.06.1998)
Ing. Ľubica Riedelová - člen
Špitalská 57
Bratislava 811 08
  (od: 05.06.1998 do: 07.09.2000)
Jana Hýleková
Lipského 4
Bratislava 841 01
Vznik funkcie: 28.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 31.12.2008)
Theodorus Uffing - predseda
Jan van Rijswijcklaan 162
Bus 11, Antwerpen B-2020
Belgicko
Vznik funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 31.12.2008)
Claude Zimmer
Avenue Charles de Gaulle 2
Luxembourg L-1653
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 17.09.2007
  (od: 17.07.2008 do: 31.12.2008)
Claude Zimmer
Boulevard de la Foire 5
Luxembourg L-1528
Luxemburské veľkovojvodstvo
Vznik funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 16.07.2008)
Corine Both
15 Bd Paul Emile Victor
Neuilly sur Seine 92 200
Francúzska republika
Vznik funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 22.10.2007)
Corine Both
15 Bd Paul Emile Victor
Neuilly sur Seine 92 200
Francúzska republika
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 22.10.2007)
Xavier Delplanque
27 rue de ľ Université
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.11.2002
  (od: 11.06.2003 do: 14.08.2006)
Xavier Delplanque
27 rue de ľ Université
Paríž
Francúzska republika
Vznik funkcie: 29.11.2002 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Corrado Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Corrado Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 14.08.2006)
Corrado Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
Vznik funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 22.10.2007)
Corredo Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 11.08.2005)
Corredo Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
  (od: 05.06.1998 do: 11.08.2005)
Corrado Di Mauro - predseda
Largo Antonio Sarti No 4
Rím 001 96
Taliansko
Vznik funkcie: 16.06.2006 Skončenie funkcie: 17.09.2007
  (od: 23.10.2007 do: 22.10.2007)
Pascal Francis André Gatti - predseda
Avenue des Termes 50
Paris
Francúzska republika
  (od: 12.01.1994 do: 04.06.1998)
Fady Gebran - člen
Corniche du fleuve, Immeuble Nassar Moufarrij
Beirut
Libanon
  (od: 26.07.2001 do: 11.08.2005)
Fady Gebran - člen
Corniche du fleuve, Immeuble Nassar Moufarrij
Beirut
Libanon
Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 11.08.2005)
Fady Gebran - člen
Immeuble Nassar, Corniche du Fleuve,
Beirut 2064 5804
Libanon
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 14.08.2006)
Fady Gebran - člen
Immeuble Nassar, Corniche du Fleuve,
Beirut 2064 5804
Libanon
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Stefano Micarelli - člen
Via Sestriere No 63
Rím 001 35
Taliansko
  (od: 27.11.1998 do: 25.07.2001)
Bruno Modugno - člen
Via Donatello No 37
Rím 001 36
Taliansko
  (od: 05.06.1998 do: 25.07.2001)
Ing. Libor Olehla - člen
Petrské nám. 1185/2
Praha 1
Česká republika
  (od: 26.07.2001 do: 11.08.2005)
Ing. Libor Olehla - člen
Petrské nám. 1185/2
Praha 1
Česká republika
Skončenie funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 11.08.2005)
Ing. Libor Olehla - člen
Petrské nám. 1185/2
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2005 Skončenie funkcie: 16.06.2006
  (od: 15.08.2006 do: 14.08.2006)
Ing. Libor Olehla - člen
Petrské nám. 1185/2
Praha 1 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 17.06.2005
  (od: 12.08.2005 do: 14.08.2006)
Micarelli Stefano - člen
  (od: 05.06.1998 do: 26.11.1998)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 461/2008, Nz 55606/2008 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2008 o zrušení spoločnosti INTERTOUR, A.S. Bratislava, so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 00 597 406, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou BRC Property, a.s., so sídlom Rybné nám. 1, 811 02 Bratislava, IČO: 36 860 468, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4617/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 462/20008, Nz 55628/2008 notárom JUDr. Romanom Vidovencom dňa 05.12.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti INTERTOUR, A.S. Bratislava a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (od: 01.01.2009)
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 4 zák. č. 243/49 Zb. Povolenie ku vzniku dalo Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SSR zo dňa 25. 1. 1989 pod č. 127/89-1. Stanovy akciovej spoločnosti taktiež schválilo Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu SSR dňa 31. 1. 1989. Zmluva o založení bola podpísaná akcionármi na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 1. 2. 1989 v Bratislave. Jeho priebeh osvedčila štátna notárka Štátneho notárstva Bratislava formou notárskej zápisnice č. N17/89
  (od: 05.05.1989 do: 31.12.2008)
Stanovy akciovej spoločnosti v súlade so zák. č. 513/91 Zb. boli schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25. júna 1993. Stary spis: Sa 10
  (od: 12.01.1994 do: 31.12.2008)
Zápisnica z 34. zasadania predstavenstva zo dňa 28.4.1994. Stary spis: Sa 10
  (od: 14.07.1994 do: 31.12.2008)
Uznesenie 36. zasadnutia predstavenstva zo dňa 1. 8. 1994.
  (od: 02.12.1994 do: 31.12.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1994. Stary spis: Sa 10
  (od: 25.04.1995 do: 31.12.2008)
Zápisnica zo 40. zasadnutia predstavenstva dňa 3.8.1995. V právnej veci navrhovateľa VÚB a.s., Nám. SNP 19, 818 56 Bratislava proti dlžníkovi INTERTOUR a.s. Bratislava, Prievozská 30, Bratislava o vyhlásení konkurzu zo dňa 02.09.1996 začalo dohodovacie konanie. Stary spis: Sa 10
  (od: 09.10.1995 do: 31.12.2008)
Notárska zápisnica č. N 275/97, Nz 234/97 zo dňa 10.9.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.9.1997. Notárska zápisnica č. N 276/97, Nz 235/97 zo dňa 10.9.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.9.1997, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č. 38 K 107/96 zo dňa 13.12.1996 bolo ukončené dohodovacie konanie. Stary spis: Sa 10
  (od: 16.12.1997 do: 31.12.2008)
Notárska zápisnica N 242/97, N 205/97 zo dňa 25.7.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.7.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.7.1997. Zápis zo 49. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 26.6.1997. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 3.12.1997. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 3.4.1998. Zápis z 56. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 3.4.1998.
  (od: 05.06.1998 do: 31.12.2008)
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia predstavenstva dňa 8.7.1998.
  (od: 27.11.1998 do: 31.12.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.2.1999. Zápisnica zo 16. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.6.1999.
  (od: 25.10.1999 do: 31.12.2008)
Zápisnica zo 17. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.10.1999. Notárska zápisnica č. N 319/99, Nz 238/99 zo dňa 22.10.1999, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.04.2000 do: 31.12.2008)
Notárska zápisnica č. N 164/00, Nz 151/00 zo dňa 16.6.2000, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla. Zápisnica z 18. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2000. Zápisnica z volebnej komisií zo dňa 12.6.2000
  (od: 08.09.2000 do: 31.12.2008)
Zápisnica z 19 valného zhromaždenia dňa 15.6.01. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 25.7.1997.
  (od: 26.07.2001 do: 31.12.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002. Dodatok č. 1k zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Anna Jajcajová dňa 13.9.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady JUDr.Tatiana Hurtíková dňa 13.9.2002.
  (od: 17.12.2002 do: 31.12.2008)
Zápisnica z mimoroadného Valného zhromaždenia konaného dňa 29.11.2002.
  (od: 11.06.2003 do: 31.12.2008)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.06.2003. Wagih Khoury-Helou, Enrico Dapei, Ing. Rastislav Noskovič - členovia predstavenstva do 13.06.2003. Táňa Pavlíková - člen dozornej rady do 13.06.2003.
  (od: 09.11.2004 do: 31.12.2008)
Notárska zápisnica N 339/2007, Nz 37719/2007, NCRls 37456/2007 napísaná dňa 24.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.9.2007.
  (od: 23.10.2007 do: 31.12.2008)
Zápisnica o zasadnutí predstavenstva spoločnosti zo dňa 30.1.2008.
  (od: 12.02.2008 do: 31.12.2008)
Zápisnica o zasadnutí predstavenstva zo dňa 15.05.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 64/2008 Nz 26469/2008.
  (od: 17.07.2008 do: 31.12.2008)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)