Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1728/V

Business name: 
EXIMOSIS S & B spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 07/27/1992 until: 01/09/2008)
Registered seat: 
Trnavská 3
Košice 040 01
  (from: 02/20/1997 until: 01/09/2008)
Identification number (IČO): 
31 655 882
  (from: 07/27/1992)
Date of entry: 
07/27/1992
  (from: 07/27/1992)
Person dissolved from: 
4.9.2007
  (from: 01/10/2008)
Date of deletion: 
01/10/2008
  (from: 01/10/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/10/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/1992)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/06/1998 until: 01/09/2008)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/01/2003
  (from: 04/01/2003)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Margita Budzíková
Nám. Sv. Egídia 95
Poprad
  (from: 04/01/2003)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke číslo 1728/V pri: Obchodné meno: EXIMOSIS S & B spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Trnavská 3, Košice IČO: 31 655 882 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach, č.k. 4K/148/2002 zo dňa 11.7.2007 (právoplatnosť nadobudlo dňa 4.9.2007), ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu EXIMOSIS S & B spoločnosť s ručením obmedzeným, Trnavská 3, Košice po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Margita Budzíková, Nám. Sv. Egídia 95, Poprad, bola zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty (§68 ods.4 Obchodného zákonníka).
  (from: 01/10/2008)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person