Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Po Vložka číslo:  1121/B

Obchodné meno organizačnej zložky: 
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
  (od: 24.09.2003)
Sídlo organizačnej zložky: 
Rajská 15/A
Bratislava 811 08
  (od: 24.09.2003)
IČO: 
30 847 737
  (od: 03.11.2004)
Deň zápisu: 
24.09.2003
  (od: 24.09.2003)
Právna forma: 
Organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby.
  (od: 24.09.2003)
Predmet činnosti: 
prijímanie vkladov
  (od: 24.09.2003)
poskytovanie úverov
  (od: 24.09.2003)
finančný lízing
  (od: 24.09.2003)
vydávanie a správa platobných prostriedkov
  (od: 24.09.2003)
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
  (od: 24.09.2003)
finančné sprostredkovanie
  (od: 24.09.2003)
poskytovanie bankových informácií
  (od: 24.09.2003)
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
  (od: 24.09.2003)
tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
  (od: 15.10.2004)
poskytovanie investičných služieb pre klientov a investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 15.10.2004)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti; 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene; 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 03.11.2004)
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 15.10.2004)
správa pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
  (od: 15.10.2004)
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  (od: 15.10.2004)
uloženie cenných papierov alebo vecí
  (od: 03.11.2004)
prenájom bezpečnostných schránok
  (od: 15.10.2004)
poskytovanie záruk, otváranie akreditívov a potvrdzovanie akreditívov
  (od: 24.09.2003 do: 14.10.2004)
uloženie cenných papierov a vecí
  (od: 15.10.2004 do: 02.11.2004)
platobný styk a zúčtovanie
  (od: 24.09.2003 do: 14.10.2004)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
  (od: 24.09.2003 do: 14.10.2004)
obchodovanie na vlastný účet: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti; 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách v cudzej mene
  (od: 24.09.2003 do: 14.10.2004)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti; 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách v cudzej mene; 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  (od: 15.10.2004 do: 02.11.2004)
Štatutárny orgán: 
vedúci podniku (org. zložky podniku)
  (od: 24.09.2003 do: 06.06.2006)
Martin Horváth
Koceľova 18
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 24.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2003 do: 03.02.2004)
Vedúci organizačnej zložky: 
Ing. Ľudovít Bán
Nepilova 903/1
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2021)
Ing. Ľudovít Bán
Pešlova 94/6
Praha 9 190 00
Česká republika
Vznik funkcie: 19.02.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021 do: 22.04.2021)
Mgr. Peter Dávid
Morušová ulica 1970/8
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 25.10.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2007 do: 18.03.2021)
Mgr. Peter Dávid
Morušová ulica 1970/8
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 25.10.2007 Skončenie funkcie: 28.02.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.03.2021 do: 18.03.2021)
Martin Horváth
Koceľova 18
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 24.09.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2004 do: 24.10.2007)
Martin Horváth
Koceľova 18
Bratislava 821 08
Vznik funkcie: 24.09.2003 Skončenie funkcie: 25.10.2007
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2007 do: 24.10.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Za organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby - pobočku zahraničnej banky koná a za ňu podpisuje vedúci organizačnej zložky vo funkcii vedúci pobočky zahraničnej banky samostatne. Prokurista koná a podpisuje za pobočku zahraničnej banky spoločne s ďalším prokuristom alebo jeden prokurista spoločne s vedúcim pobočky zahraničnej banky.
  (od: 25.10.2007)
Za organizačnú zložku - pobočku zahraničnej banky koná a za ňu podpisuje vedúci organizačnej zložky samostatne. V prípade, že budú menovaní prokuristi, zastupujú títo pobočku zahraničnej banky vždy spoločne najmenej dvaja alebo jeden prokurista spoločne s vedúcim pobočky zahraničnej banky.
  (od: 24.09.2003 do: 24.10.2007)
Prokúra: 
Ing. Anna Bajúszová
Dubová 439/3
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 19.09.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.04.2021)
Ing. Štefan Košiar
Jilemnického 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.02.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 15.06.2013)
Ing. Miriam Stilhammerová
Ožvoldíkova 7
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 04.02.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.04.2021)
Anna Bajúszová
439
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 05.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2012 do: 25.02.2013)
Anna Bajúszová
439
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 05.07.2012 Skončenie funkcie: 22.01.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2013 do: 25.02.2013)
Anna Bajúszová
Kalinkovo 439
Kalinkovo 900 43
Vznik funkcie: 19.09.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2015 do: 09.04.2021)
Ing. Erik Conrad
Kláštorská 275/29
Nitra - Zobor
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2004 do: 06.06.2006)
Ing. Erik Conrad
Kláštorská 275/29
Nitra - Zobor
Skončenie funkcie: 28.04.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2006 do: 06.06.2006)
Peter Dávid
Gazdovský rad 29
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 07.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.06.2006 do: 27.08.2007)
Peter Dávid
Morušová ulica 1970/8
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 07.06.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.08.2007 do: 24.10.2007)
Peter Dávid
Morušová ulica 1970/8
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 07.06.2006 Skončenie funkcie: 25.10.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2007 do: 24.10.2007)
Štefan Košiar
Jilemnického 3
Košice 040 01
Vznik funkcie: 26.02.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.02.2013 do: 14.06.2013)
Renáta Nagyová
Jarná 1804/66
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 25.10.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2007 do: 04.07.2012)
Renáta Nagyová
Jarná 1804/66
Dunajská Lužná 900 42
Vznik funkcie: 25.10.2007 Skončenie funkcie: 05.07.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.07.2012 do: 04.07.2012)
Ing. Miriam Stilhammerová
Ožvoldíkova 7
Bratislava 841 02
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2004 do: 29.06.2017)
Ing. Miriam Stilhammerová
Ožvoldíkova 7
Bratislava 841 02
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017 do: 09.04.2021)
Ing. Vladimír Vanko
Magurská 8
Bratislava
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.02.2004 do: 07.09.2004)
Ing. Vladimír Vanko
Magurská 8
Bratislava
Vznik funkcie: 04.02.2004 Skončenie funkcie: 02.08.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.09.2004 do: 07.09.2004)
Prokurista koná a podpisuje za pobočku zahraničnej banky spoločne s ďalším prokuristom alebo jeden prokurista spoločne s vedúcim pobočky zahraničnej banky.
  (od: 25.10.2007)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Organizačná zložka bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 18.8.2003 v zmysle ust. 21 Obchodného zákonníka.
  (od: 24.09.2003)
Uznesenie zakladateľa zo dňa 10.11.2003 o vymenovaní prokuristov
  (od: 04.02.2004)
Rozhodnutie zakladateľa o odvolaní prokúry Ing. V. Vanka z 2.8.2004.
  (od: 08.09.2004)
Rozhodnutie zriaďovateľa spoločnosti zo dňa 12.10.2004.
  (od: 15.10.2004)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 19.9.2007.
  (od: 25.10.2007)
Rozhodnutie zriaďovateľa o udelení prokúry zo dňa 12.06.2012.
  (od: 05.07.2012)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 11.08.2015.
  (od: 19.09.2015)
Zahraničná osoba: 
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 19.05.2022)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 22.02.2022 do: 18.05.2022)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 22.02.2022 do: 18.05.2022)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 01.10.2021 do: 21.02.2022)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 01.10.2021 do: 21.02.2022)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 14.01.2021 do: 30.09.2021)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 14.01.2021 do: 30.09.2021)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 17.10.2020 do: 13.01.2021)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 17.10.2020 do: 13.01.2021)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 12.06.2020 do: 16.10.2020)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 12.06.2020 do: 16.10.2020)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 23.07.2019 do: 11.06.2020)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 23.07.2019 do: 11.06.2020)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 03.04.2019 do: 22.07.2019)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 03.04.2019 do: 22.07.2019)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 31.01.2018 do: 02.04.2019)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 31.01.2018 do: 02.04.2019)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 09.12.2016 do: 30.01.2018)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 09.12.2016 do: 30.01.2018)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 21.07.2016 do: 08.12.2016)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 21.07.2016 do: 08.12.2016)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 25.03.2016 do: 20.07.2016)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 25.03.2016 do: 20.07.2016)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 01.07.2015 do: 24.03.2016)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 01.07.2015 do: 24.03.2016)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserplatz 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserplatz 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserplatz 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserplatz 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserplatz 16
Frankfurt nad Mohanom
Spolková republika Nemecko
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserplatz 16
Franfurkt nad Mohanom
SRN
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserplatz 16
Franfurkt nad Mohanom
SRN
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserplatz 16
Franfurkt nad Mohanom
SRN
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserplatz 16
Franfurkt nad Mohanom
SRN
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 19.09.2007 do: 10.04.2008)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 19.09.2007 do: 10.04.2008)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 24.09.2003 do: 18.09.2007)
Obchodné meno: COMMERZBANK Aktiengesellschaft
Sídlo:
Kaiserplatz 16
Franfurkt nad Mohanom
SRN
Register a číslo zápisu do registra, v ktorom je zapísaná:
obchodný register vedený Okresným súdom vo Frankfurte nad Mohanom, číslo zápisu zahraničnej osoby: HR B 32000
  (od: 24.09.2003 do: 18.09.2007)
Dr. Olivieri del Castillo-Schulz
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 07.03.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Dr. Manfred Knof
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Michael Harald Kotzbauer
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Dr. Bettina Orlopp
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Thomas Schaufler
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Sabine Schmittroth
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 03.02.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2015 do: 24.03.2016)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2016 do: 20.07.2016)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2016 do: 08.12.2016)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2016 do: 30.01.2018)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2018 do: 02.04.2019)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2019 do: 22.07.2019)
Frank Annuscheit
Bad Soden
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008 Skončenie funkcie: 26.04.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 22.07.2019)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2015 do: 24.03.2016)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2016 do: 20.07.2016)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2016 do: 08.12.2016)
Markus Beumer
Feldafing
Nemecko
Vznik funkcie: 01.01.2008 Skončenie funkcie: 16.11.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2016 do: 08.12.2016)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2003 do: 18.09.2007)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 10.04.2008)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2015 do: 24.03.2016)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2016 do: 20.07.2016)
Martin Blessing - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002 Skončenie funkcie: 01.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2016 do: 20.07.2016)
Roland Bernard Boekhout
60311
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 03.02.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2020 do: 13.01.2021)
Roland Bernard Boekhout
60311
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 03.02.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021 do: 30.09.2021)
Roland Bernard Boekhout
60311
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 03.02.2020 Skončenie funkcie: 28.01.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Mehmet Dalman - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2003 do: 18.09.2007)
Mehmet Dalman - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 23.04.2002 Skončenie funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Andreas de Maiziére - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 18.07.1999
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2003 do: 18.09.2007)
Andreas de Maiziére - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 18.07.1999 Skončenie funkcie: 11.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Stephan Engels
Stuttgart
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Stephan Engels
Stuttgart
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2015 do: 24.03.2016)
Stephan Engels
Stuttgart
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2016 do: 20.07.2016)
Stephan Engels
Stuttgart
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2016 do: 08.12.2016)
Stephan Engels
Stuttgart
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2016 do: 30.01.2018)
Stephan Engels
Stuttgart
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2018 do: 02.04.2019)
Stephan Engels
Stuttgart
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2019 do: 22.07.2019)
Stephan Engels
Stuttgart
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 11.06.2020)
Stephan Engels
Stuttgart
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.04.2012 Skončenie funkcie: 06.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 11.06.2020)
Wolfgang Hartmann - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 25.07.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2003 do: 18.09.2007)
Wolfgang Hartmann - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 25.07.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 10.04.2008)
Wolfgang Hartmann - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 25.07.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Wolfgang Hartmann - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 25.07.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Wolfgang Hartmann - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 25.07.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Wolfgang Hartmann - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 25.07.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Wolfgang Hartmann - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 25.07.2000 Skončenie funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 18.12.2009)
Jörg Hessenmüller
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.02.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2019 do: 22.07.2019)
Jörg Hessenmüller
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.02.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 11.06.2020)
Jörg Hessenmüller
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.02.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 16.10.2020)
Jörg Hessenmüller
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.02.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2020 do: 13.01.2021)
Jörg Hessenmüller
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.02.2019
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021 do: 30.09.2021)
Jörg Hessenmüller
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.02.2019
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 21.02.2022)
Jörg Hessenmüller
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 22.02.2019 Skončenie funkcie: 10.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2022 do: 21.02.2022)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2016 do: 20.07.2016)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2016 do: 08.12.2016)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2016 do: 30.01.2018)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2018 do: 02.04.2019)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2019 do: 22.07.2019)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 11.06.2020)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 16.10.2020)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2020 do: 13.01.2021)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021 do: 30.09.2021)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 21.02.2022)
Dr. Marcus Johannes Chromik
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 13.01.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2022 do: 18.05.2022)
Dr. Achim Kassow
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 10.04.2008)
Dr. Achim Kassow
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Dr. Achim Kassow
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Dr. Achim Kassow
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Dr. Achim Kassow
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Dr. Achim Kassow
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Dr. Achim Kassow
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Dr. Achim Kassow
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.01.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Dr. Achim Kassow
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.01.2005 Skončenie funkcie: 19.05.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 05.10.2011)
Jochen Klösges
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Jochen Klösges
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Jochen Klösges
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Jochen Klösges
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Jochen Klösges
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Jochen Klösges
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009 Skončenie funkcie: 19.12.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2015 do: 30.06.2015)
Bernd Knobloch
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 10.04.2008)
Bernd Knobloch
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.05.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Bernd Knobloch
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 11.05.2006 Skončenie funkcie: 01.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 22.04.2009)
Dr. Manfred Knof
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 21.02.2022)
Dr. Manfred Knof
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2022 do: 18.05.2022)
Michael Harald Kotzbauer
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 21.02.2022)
Michael Harald Kotzbauer
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 28.01.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2022 do: 18.05.2022)
Klaus M.Patig - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 07.07.1995
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2003 do: 18.09.2007)
Klaus M.Patig - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 07.07.1995 Skončenie funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 18.09.2007)
Ralp Michael Mandel
Dreieich-Buchschlag
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2018 do: 02.04.2019)
Ralp Michael Mandel
Dreieich-Buchschlag
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2019 do: 22.07.2019)
Ralp Michael Mandel
Dreieich-Buchschlag
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 11.06.2020)
Ralp Michael Mandel
Dreieich-Buchschlag
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 16.10.2020)
Ralp Michael Mandel
Dreieich-Buchschlag
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2020 do: 13.01.2021)
Ralp Michael Mandel
Dreieich-Buchschlag
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017 Skončenie funkcie: 20.11.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021 do: 13.01.2021)
Ralph Michael
Dreieich-Buchschlag
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.06.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2016 do: 08.12.2016)
Ralph Michael
Dreieich-Buchschlag
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 01.06.2016 Skončenie funkcie: 16.11.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2016 do: 08.12.2016)
Klaus - Peter Müller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 14.02.1991
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2003 do: 18.09.2007)
Klaus - Peter Müller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 14.02.1991
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 10.04.2008)
Klaus - Peter Müller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 14.02.1991
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Klaus - Peter Müller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 14.02.1991
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Klaus - Peter Müller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 14.02.1991
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Klaus - Peter Müller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 14.02.1991
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Klaus - Peter Müller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 14.02.1991
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Klaus - Peter Müller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 14.02.1991 Skončenie funkcie: 15.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 12.05.2010)
Dr. Bettina Orlopp
Kronberg im Taunus
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2018 do: 02.04.2019)
Dr. Bettina Orlopp
Kronberg im Taunus
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2019 do: 22.07.2019)
Dr. Bettina Orlopp
Kronberg im Taunus
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 11.06.2020)
Dr. Bettina Orlopp
Kronberg im Taunus
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 16.10.2020)
Dr. Bettina Orlopp
Kronberg im Taunus
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2020 do: 13.01.2021)
Dr. Bettina Orlopp
Kronberg im Taunus
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021 do: 30.09.2021)
Dr. Bettina Orlopp
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 21.02.2022)
Dr. Bettina Orlopp
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 12.12.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2022 do: 18.05.2022)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 10.04.2008)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2015 do: 24.03.2016)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2016 do: 20.07.2016)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2016 do: 08.12.2016)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2016 do: 30.01.2018)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2018 do: 02.04.2019)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2019 do: 22.07.2019)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 11.06.2020)
Michael Reuther
Bad Nauheim
SRN
Vznik funkcie: 09.11.2006 Skončenie funkcie: 06.04.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 11.06.2020)
Thomas Schaufler
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 10.01.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2022 do: 18.05.2022)
Dr. Stefan Schmittmann
Kaiserplatz 16
Frankfurt am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Dr. Stefan Schmittmann
Kaiserplatz 16
Frankfurt am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Dr. Stefan Schmittmann
Kaiserplatz 16
Frankfurt am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Dr. Stefan Schmittmann
Kaiserplatz 16
Frankfurt am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Dr. Stefan Schmittmann
Kaiserplatz 16
Frankfurt am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Dr. Stefan Schmittmann
Kaiserplatz 16
Frankfurt am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Dr. Stefan Schmittmann
Kaiserplatz 16
Frankfurt am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Dr. Stefan Schmittmann
Kaiserplatz 16
Frankfurt am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Dr. Stefan Schmittmann
Kaiserplatz 16
Frankfurt am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.11.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2015 do: 24.03.2016)
Dr. Stefan Schmittmann
Kaiserplatz 16
Frankfurt am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 01.11.2008 Skončenie funkcie: 13.01.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2016 do: 24.03.2016)
Sabine Schmittroth
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 03.02.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2020 do: 13.01.2021)
Sabine Schmittroth
Frankfurt am Main 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 03.02.2020
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021 do: 30.09.2021)
Sabine Schmittroth
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 03.02.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 21.02.2022)
Sabine Schmittroth
Kaiserstrasse 16
Frankfurt nad Mohanom 603 11
Nemecká spolková republika
Vznik funkcie: 03.02.2020
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.02.2022 do: 18.05.2022)
Ulrich Sieber
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Ulrich Sieber
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Ulrich Sieber
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Ulrich Sieber
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Ulrich Sieber
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Ulrich Sieber
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 04.06.2009 Skončenie funkcie: 19.12.2014
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2015 do: 30.06.2015)
Dr. Eric Strutz
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 24.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 10.04.2008)
Dr. Eric Strutz
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 24.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Dr. Eric Strutz
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 24.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Dr. Eric Strutz
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 24.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Dr. Eric Strutz
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 24.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Dr. Eric Strutz
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 24.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Dr. Eric Strutz
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 24.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 23.03.2011)
Dr. Eric Strutz
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 24.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Dr. Eric Strutz
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 24.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Dr. Eric Strutz
Frankfurt Am Main
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 24.05.2004 Skončenie funkcie: 01.04.2012
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2012 do: 08.06.2012)
Nicholas Teller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 26.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.09.2003 do: 18.09.2007)
Nicholas Teller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 26.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.09.2007 do: 10.04.2008)
Nicholas Teller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 26.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.2008 do: 22.04.2009)
Nicholas Teller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 26.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.04.2009 do: 08.06.2009)
Nicholas Teller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 26.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 21.09.2009)
Nicholas Teller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 26.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.09.2009 do: 18.12.2009)
Nicholas Teller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 26.06.2003
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.12.2009 do: 12.05.2010)
Nicholas Teller - člen predstavenstva
Vznik funkcie: 26.06.2003 Skončenie funkcie: 31.05.2008
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 13.05.2010 do: 12.05.2010)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.03.2011 do: 05.10.2011)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.10.2011 do: 08.06.2012)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2012 do: 30.06.2015)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.07.2015 do: 24.03.2016)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.03.2016 do: 20.07.2016)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.07.2016 do: 08.12.2016)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.12.2016 do: 30.01.2018)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.01.2018 do: 02.04.2019)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.04.2019 do: 22.07.2019)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2019 do: 11.06.2020)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 16.10.2020)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.10.2020 do: 13.01.2021)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.01.2021 do: 30.09.2021)
Martin Zielke
Kaiserplatz 16
Frankfurt Am Main 603 11
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 05.11.2010 Skončenie funkcie: 28.01.2021
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.2021 do: 30.09.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  29.06.2022
Dátum výpisu:  30.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)