Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1781/V

Business name: 
HACEKOP, s.r.o. Košice - v likvidácii
  (from: 02/06/1995 until: 12/05/2013)
HACEKOP s.r.o. Košice
  (from: 08/06/1992 until: 02/05/1995)
Registered seat: 
Rampova 5
Košice
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
Identification number (IČO): 
31 656 587
  (from: 08/06/1992)
Date of entry: 
08/06/1992
  (from: 08/06/1992)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutie spoločníkov o zrušení spoločnosti s likvidáciou
  (from: 12/06/2013)
Date of deletion: 
12/06/2013
  (from: 12/06/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/06/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/06/1992)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu, projektovania, inžinierskych prác
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
spracovanie ekologických štúdií
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
veľkoobchod - poľnohospodárske produkty, hutný a stavebný materiál, drevo, čistiace a pracie prostriedky, kozmetika, hygienické potreby, kuchynský riad
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
veľkoobchod - priemyselný a papierenský tovar, textil, gumárske výrobky, výrobky z dreva, porcelán, keramické a sklárske výrobky, el. prístroje pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, poľnohospodárske a stavebné stroje vrátane náhradných dielov, motorové vozidlá vrátane príslušenstva a súčiastok, živočíšne, rastlinné, potravinárske a mäsové výrobky, ovocie, zelenina
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/18/1993 until: 12/05/2013)
vykonávanie bytových, občianskych a priemyslených stavieb
  (from: 01/18/1993 until: 12/05/2013)
veľkoobchodná činnosť s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakovými, obuvou, palivami, ropnými produktami, farebnými kovmi a výrobkami z nich
  (from: 01/18/1993 until: 12/05/2013)
maloobchod s čistiacimi a pracími prostriedkami, kozmetikou, hygienickými potrebami, kuchynským riadom, priemyselným a papierenským tovarom, textilom, gumárenskými výrobkami, výrobkami z dreva, porcelánom, keramikou, sklárskymi výrobkami, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi + video prístrojmi, živočíšnymi, rastlinnými potravinárskymi a mäsovými výrobkami, ovocím a zeleninou, semenami poľnohospodárskych rastlín, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami, obuvou
  (from: 05/20/1994 until: 12/05/2013)
Partners: 
Tomáš Čabala
tr. SNP 15
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
Ing. Július Horváth
Toryská 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Július Horváth
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
Tomáš Čabala
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
Management body: 
likvidátor
  (from: 02/06/1995 until: 04/18/2008)
konatelia
  (from: 08/06/1992 until: 02/05/1995)
Tomáš Čabala
tr. SNP 15
Košice
  (from: 08/06/1992 until: 02/05/1995)
Ing. Július Horváth
Toryská 12
Košice
  (from: 08/06/1992 until: 02/05/1995)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 08/06/1992 until: 02/05/1995)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Julius Horváth
Toryská 12
Košice
Until: 12/06/2013
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ing. Július Horváth
Toryská 12
Košice
  (from: 02/06/1995 until: 04/18/2008)
 Liquidators:
Ing. Július Horváth
Toryská 12
Košice
  (from: 04/19/2008 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť s ručením obmedzeným - v likvidácii zastupuje Ing. Július Horváth. Koná a podpisuje tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis s dodatkom - likvidátor.
  (from: 02/06/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločensku zmluvou zo dňa 9.7.1992 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/06/1992 until: 12/05/2013)
Zmeny vykonané na základe dodatku k spol. zmluve zo dňa 16.12.1992.
  (from: 01/18/1993 until: 12/05/2013)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.2. 1994.
  (from: 05/20/1994 until: 12/05/2013)
Zápisnica z VZ s.r.o. zo dňa 14.1.1995
  (from: 02/06/1995 until: 12/05/2013)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person