Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  29664/B

Business name: 
Universal Business Solutions, s.r.o.
  (from: 06/30/2004 until: 01/03/2012)
Z&L, s.r.o.
  (from: 07/01/2003 until: 06/29/2004)
AMI CONSULTING, s.r.o.
  (from: 08/28/2001 until: 06/30/2003)
Registered seat: 
Hattalova 12
Bratislava 831 03
  (from: 07/01/2003 until: 01/03/2012)
Lavičková 12
Trenčín 911 01
  (from: 08/28/2001 until: 06/30/2003)
Identification number (IČO): 
36 320 161
  (from: 08/28/2001)
Date of entry: 
08/28/2001
  (from: 08/28/2001)
Person dissolved from: 
21.12.2011
  (from: 01/04/2012)
Date of deletion: 
01/04/2012
  (from: 01/04/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/04/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/28/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
sprostredkovanie služieb
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
reklamné činnosti
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
prieskum trhu
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
sprostredkovanie výroby
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
prenájom nehnuteľností
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
finančný a operatívny leasing
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
pohostinská činnosť
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, bary, občerstvenie)
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
ubytovacie služby v ubytovaích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
Partners: 
SCOTT&HAGGET LIMITED
Golders Green Road 214a
Londýn NW11 9AT
Veľká Británia
  (from: 10/27/2004 until: 07/07/2005)
Patrik Anina
Lavičková 12
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 08/28/2001 until: 06/30/2003)
Martin Krajčí
Mliečno 359
Šamorín 931 01
Slovak Republic
  (from: 06/30/2004 until: 10/26/2004)
Zoltán Lukáč
1. mája 158/103
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 07/01/2003 until: 06/29/2004)
Ing. Peter Adamec
6. apríla 367/3
Vrbové 922 03
Slovak Republic
  (from: 07/08/2005 until: 01/03/2012)
Contribution of each member: 
Patrik Anina
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/28/2001 until: 06/30/2003)
Zoltán Lukáč
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/01/2003 until: 06/29/2004)
Martin Krajčí
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/30/2004 until: 10/26/2004)
SCOTT&HAGGET LIMITED
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/27/2004 until: 07/07/2005)
Ing. Peter Adamec
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/08/2005 until: 01/03/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/01/2003 until: 01/03/2012)
Individual managing director
  (from: 08/28/2001 until: 06/30/2003)
Patrik Anina
Lavičková 12
Trenčín
Until: 08/28/2002
  (from: 08/28/2001 until: 06/30/2003)
Patrik Anina
Lavičková 12
Trenčín
From: 10/11/2002
  (from: 07/01/2003 until: 06/29/2004)
Patrik Anina
Lavičková 12
Trenčín
From: 10/11/2002 Until: 06/09/2004
  (from: 06/30/2004 until: 06/29/2004)
Zoltán Lukáč
1. mája 158/103
Liptovský Mikuláš
From: 08/28/2002
  (from: 07/01/2003 until: 06/29/2004)
Zoltán Lukáč
1. mája 158/103
Liptovský Mikuláš
From: 08/28/2002 Until: 06/09/2004
  (from: 06/30/2004 until: 06/29/2004)
Ing. Peter Adamec
6.apríla 367/3
Vrbové 922 03
From: 06/09/2004
  (from: 06/30/2004 until: 01/03/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 07/01/2003 until: 01/03/2012)
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 08/28/2001 until: 06/30/2003)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 19.09.2011, právoplatné dňom 21.12.2011, č. k.: 33CbR/120/2009, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť Universal Business Solutions, s. r. o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 36 320 161 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť Universal Business Solutions, s. r. o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 36 320 161, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 29664/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 01/04/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 128/2001 zo dňa 26.3.2001 a zmenou vo forme notárskej zápisnice Nz 276/2001 zo dňa 22.6.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/28/2001 until: 01/03/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2002 o prevode obchodného podielu. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.08.2002 o odvolaní a menovaní konateľa, zmene obchodného mena a sídla. Rozhodnutie jediného spoločníka (notárska zápisnica Nz 437/2002 zo dňa 11.10.2002) o menovaní konateľa a zmene zakladateľskej listiny, ktorá nahrádza v celom rozsahu doterajšiu zakladateľskú listinu.
  (from: 07/01/2003 until: 01/03/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.6.2004. Zánik funkcie konateľov Zoltána Lukáča a Ing. Petra Adamca dňa 9.6.2004. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.6.2004. Zmena obchodného mena, pôvodné: Z&L, s.r.o.
  (from: 06/30/2004 until: 01/03/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu zo dňa 16.06.2005. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.07.2005.
  (from: 07/08/2005 until: 01/03/2012)
Date of updating data in databases:  09/26/2022
Date of extract :  09/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person