Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3202/B

Business name: 
Arca Capital Slovakia, a.s. v reštrukturalizácii
  (from: 07/23/2021)
Registered seat: 
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 09/07/2004)
Identification number (IČO): 
35 868 856
  (from: 10/30/2003)
Date of entry: 
10/30/2003
  (from: 10/30/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/30/2003)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/03/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/03/2014)
prenájom spotrebného tovaru, automobilov, dopravných prostriedkov, výpočtovej, administratívnej, zdravotníckej techniky a technológií
  (from: 12/03/2014)
prieskum trhu
  (from: 12/03/2014)
poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 12/03/2014)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/03/2014)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/03/2014)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/03/2014)
nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/03/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
  (from: 12/03/2014)
prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 12/03/2014)
obstarávanie služieb spojených s prevádzkou a správou nehnuteľností
  (from: 12/03/2014)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/03/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/03/2014)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy v rozsahu voľnej činnosti
  (from: 12/03/2014)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 12/03/2014)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/03/2014)
obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 12/03/2014)
prevádzkovanie garáží alebo ostatných odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 12/03/2014)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných prostriedkov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/26/2019)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/26/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/30/2003)
Ing. Rastislav Velič - predseda predstavenstva
Horné Obdokovce 369
Horné Obdokovce 956 08
From: 12/12/2020
  (from: 01/26/2021)
Ing. Henrich Kiš - člen predstavenstva
Na Bielenisku 4834/20
Pezinok 902 01
From: 12/12/2020
  (from: 01/26/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z členov predstavenstva samostatne. Konajúci podpisuje v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/31/2018)
Capital: 
996 000 EUR Paid up: 996 000 EUR
  (from: 10/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 300
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 10/27/2009)
Stockholder: 
Arca Investments, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 08/16/2013)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Koník
Bernolákova 15
Svätý Jur 900 21
From: 12/16/2017
  (from: 01/09/2018)
Ing. Michal Vičan
Potočná 451
Jacovce 956 21
From: 08/27/2018
  (from: 09/11/2018)
Oto Bachratý
Karloveská 55
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/02/2018
  (from: 02/13/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 917/03, Nz 80441/03 zo dňa 12.9.2003 v zmysle ust. § § 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. bez výzvy na upisovanie akcií.
  (from: 10/30/2003)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia spísané do notárskej zápisnice N 316/2004, Nz 62179/2004 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 3.8.2004.
  (from: 09/07/2004)
Notárska zápisnica N 205/2005, Nz 26804/2005, NCRls 26450/2005 zo dňa 13.06.2005 - zvýšenie základného imania upísaním nových akcií z 5.000.000 ,-Sk na 30.000.000,- Sk.
  (from: 07/08/2005)
Čestné prehlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti o zmene bydliska člena dozornej rady.
  (from: 01/19/2007)
Notárska zápisnica N 538/2007, Nz 27458/2007, NCRls 27338/2007 zo dňa 12.7.2007. Ing. Rastislav Velič - funkcia predsedu prestavenstva od 12.7.2007.
  (from: 08/18/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2010
  (from: 07/29/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.12.2010.
  (from: 12/22/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2012.
  (from: 01/16/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2013.
  (from: 01/01/2014)
Zápisnica o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 11.12.2015.
  (from: 01/27/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/03/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
CRESLING, s.r.o.
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09
  (from: 12/03/2014)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 04/13/2021
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 4R/1/2021 zo dňa 6.4.2021 právoplatným a vykonateľným dňa 13.4.2021 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka: Arca Capital Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 868 856 a súd ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Peter Vrábel, so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 1633.
  (from: 07/23/2021)
Restructuring trustee: 
JUDr. Peter Vrábel
Dvořákovo nábrežie 8/A
Bratislava 811 02
Mark: S1633
From: 04/13/2021
  (from: 07/23/2021)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person