Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3228/B

Business name: 
Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
  (from: 08/18/2017)
Registered seat: 
Vlárska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 06/23/2021)
Identification number (IČO): 
35 871 211
  (from: 12/02/2003)
Date of entry: 
12/02/2003
  (from: 12/02/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/02/2003)
Objects of the company: 
8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
  (from: 06/12/2008)
9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
  (from: 06/12/2008)
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019)
2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019)
3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019)
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019)
5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019)
6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
  (from: 05/31/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/02/2003)
Ing. Alexandra Olasová - Member of the Board of Directors
Saratovská 3424/6C
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 05/03/2021
  (from: 06/23/2021)
Ing. Peter Krištofovič - Chairman of the Board of Directors
Chrasťová 12314/19
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/08/2021
  (from: 07/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, ktorýkoľvek člen predstavenstva spoločne s predsedom predstavenstva, dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu, svojmu menu, priezvisku a funkcii sa pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 06/23/2021)
Capital: 
1 494 000 EUR Paid up: 1 494 000 EUR
  (from: 06/05/2009)
Shares: 
Number of shares: 450
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 06/05/2009)
Stockholder: 
EFIT, a.s.
Plynárenská 7/A
Bratislava 824 60
  (from: 05/05/2006)
Supervisory board: 
Juraj Krúpa - predseda dozornej rady
Trstínska 7369/11
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 02/08/2021
  (from: 02/20/2021)
Mgr. Vladimír Trnka
Dobšinského 14
Senec 903 01
From: 02/08/2021
  (from: 02/20/2021)
Ing. Miroslav Kykloš
Benkova 698/15
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 02/08/2021
  (from: 02/20/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou notárkou JUDr. Agátou Potančokovou dňa 18.3.2003 v zmysle § § 56 - 75 a § § 154 - 220 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/02/2003)
Notárska zápisnica č. N 402/2004, Nz 63628/204 zo dňa 10.08.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.
  (from: 10/22/2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 22.7.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 115/2005, Nz 34017/2005, NCRls 33661/2005 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou - zvýšenie základného imania.
  (from: 08/31/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.08.2005. Ing. Martin Wiedermann - funkcia člena a predsedu predstavenstva od 02.12.2003 do 19.08.2005.
  (from: 09/06/2005)
Notárska zápisnica N 46/2006, Nz 9064/2006, NCRls 9008/2006 zo dňa 9.3.2006.
  (from: 03/15/2006)
Notárska zápisnica N 46/2006, Nz 9064/2006, NCRls 9008/2006 zo dňa 9.3.2006.
  (from: 04/01/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára N 268/2006, Nz 24955/2006, NCRIs 24941/2006 zo dňa 19.6.2006 - zmena obchodného mena; pôvodné: AFS obchodník s cennými papiermi, a.s.
  (from: 07/27/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 166/2008 a Nz 17845/2008 zo dňa 29.04.2008
  (from: 06/12/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.12.2009.
  (from: 01/23/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 179/2010, Nz 20897/2010, NCRIs 21220/2010 zo dňa 10.06.2010.
  (from: 06/22/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 357/2011, Nz 37118/2011, NCRls 38114/2011 zo dňa 05.10.2011.
  (from: 11/17/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 542/2012 Nz 27202/2012 zo dňa 30.07.2012.
  (from: 08/14/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.02.2014.
  (from: 02/28/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.06.2014.
  (from: 06/20/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.12.2014.
  (from: 01/23/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2015.
  (from: 07/23/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 631/2015, Nz 27590/2015, NCRls 28194/2015 z 10.08.2015.
  (from: 08/20/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 21.12.2015.
  (from: 02/04/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 03.05.2016
  (from: 05/13/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 547/2017, Nz 26518/2017, NCRls 27065/2017 o zmene obchodného mena spoločnosti zo SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s. na Arca Brokerage House o.c.p. a.s.
  (from: 08/18/2017)
Date of updating data in databases:  10/23/2021
Date of extract :  10/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person