Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3265/B

Business name: 
Radio Services a.s.
  (from: 01/12/2016)
Registered seat: 
Brečtanová 1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 01/29/2016)
Identification number (IČO): 
35 875 020
  (from: 01/27/2004)
Date of entry: 
01/27/2004
  (from: 01/27/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/27/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 01/27/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/27/2004)
leasingová činnosť
  (from: 01/27/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/27/2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/27/2004)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 01/27/2004)
osobná cestná doprava /nezahŕňa vnútroštátnu taxislužbu a autobusovú dopravu/
  (from: 01/27/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/27/2004)
správa počítačových sietí
  (from: 01/27/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/17/2005)
výroba, predaj, požičiavanie zvukovo - obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 03/17/2005)
počítačové spracovanie videa a zvuku
  (from: 03/17/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/27/2004)
Mgr. Richard Flimel - predseda
Brečtanová 25
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 04/21/2020
  (from: 03/19/2022)
Ing. Tomáš Kapusta - podpredseda
Landererova 7743/6
Bratislava - Staré mesto 811 09
From: 04/21/2020
  (from: 03/19/2022)
Acting in the name of the company: 
Predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva sú oprávnení konať vo všetkých veciach spoločnosti každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 03/19/2022)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 05/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 9
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 05/29/2009)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 05/29/2009)
Stockholder: 
JOJ Media House, a.s.
Brečtanová 1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 03/19/2022)
Supervisory board: 
Ing. Mojmír Mlčoch
Mramorová 413
Zbuzany 252 25
Česká republika
From: 04/21/2020
  (from: 03/19/2022)
Ing. Martin Heržo
Valentiniánova 10
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 04/21/2020
  (from: 03/19/2022)
Roland Kubina
Štefana Majera 4
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 04/21/2020
  (from: 03/19/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 25.11.2003 do notárskej zápisnice N 182/2003, Nz 109846/2003 a dňa 15.12.2003 do notárskej zápisnice N 202/2003, Nz 120961/2003 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 Obchodného zákonníka.
  (from: 01/27/2004)
Notárska zápisnica N 18/2005, Nz 7855/2005, NCRls 7796/2005 napísaná dňa 22.02.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/17/2005)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.3.2005 spísané do notárskej zápisnice N 74/2005, Nz 11747/2005 NXCRls 11606/2005 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou.
  (from: 03/30/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.4.2005. Zánik funkcie člena predstavenstva Martina Lengyela dňa 18.4.2005.
  (from: 05/12/2005)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.3.2006.
  (from: 03/25/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára 31.10.2008. vo forme not. zápisnice N 810/2008 Nz 46570/2008
  (from: 11/21/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2014.
  (from: 04/05/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.04.2015.
  (from: 04/30/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.12.2015. Zmluva o zlúčení N 3086/2015, Nz 56936/2015, NCRls 57902/2015 zo dňa 15.12.2015.
  (from: 01/12/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme Notárskej zápisnica zo dňa 20.01.2016.
  (from: 01/29/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/12/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Radio Services s.r.o.
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 02
  (from: 01/12/2016)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person