Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  172/B

Obchodné meno: 
Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. v likvidácii
  (od: 14.11.2017)
Všeobecná investičná spoločnosť, a.s.
  (od: 30.09.1998 do: 13.11.2017)
VÚB INVEST, i.s.a.s.
  (od: 02.09.1996 do: 29.09.1998)
VÚB INVEST, investičná akciová spoločnosť
  (od: 23.09.1991 do: 01.09.1996)
Sídlo: 
Maróthyho 6
Bratislava 811 06
  (od: 11.03.1999)
Tolstého 9
Bratislava 811 06
  (od: 15.02.1995 do: 10.03.1999)
nám. SNP 19
Bratislava
  (od: 23.09.1991 do: 14.02.1995)
IČO: 
17 322 677
  (od: 23.09.1991)
Deň zápisu: 
23.09.1991
  (od: 23.09.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.09.1991)
Predmet činnosti: 
sústreďovanie peňažných prostriedkov právnických aj fyzických osôb za účelom ich investovania do cenných papierov
  (od: 27.09.1993)
zmluvné zabezpečovanie obchodných záležitostí súvisiacich so správou majetku investičných fondov
  (od: 27.09.1993)
vykonávanie činností bezprostredne súvisiacich s činnosťami pod bodom a/ a b/
  (od: 27.09.1993)
Predmet činnosti spoločnosti je zriaďovanie investičných fondov predajom ich podielov fyzickým a právnickým osobám. Správa investičných majetkových a kupónových privatizačných fondov. Investovanie a reinvestovanie prostriedkov združených vo fondoch do cenných papierov, nehnuteľností, pozemkov, budov, cenných predmetov a umeleckých diel. Kapitálové investície a majetková účasť v iných spoločnostiach. Poradenská a konzultačná činnosť, vykonávanie služieb pre finančných investorov.
  (od: 23.09.1991 do: 26.09.1993)
Obchodné zabezpečenie služieb a činností súvisiacich s predmetom činnoti.
  (od: 23.09.1991 do: 26.09.1993)
Spoločnosť je oprávnená vykonávať všetky obchody, ktoré sa ukazujú potrebnými a užitočnými na dosiahnutie cieľov spoločnosti.
  (od: 23.09.1991 do: 26.09.1993)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.03.1999)
predstavenstvo
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.1999)
predstavenstvo
  (od: 15.02.1995 do: 01.09.1996)
predstavenstvo
  (od: 27.09.1993 do: 14.02.1995)
predstavenstvo
  (od: 23.09.1991 do: 26.09.1993)
Ing. Lukáč Červenák - člen predstavenstva
Jasov-ská 4/38
Bratislava
  (od: 27.09.1993 do: 14.02.1995)
Ing. Lukáč Červenák - podpredseda predstavenstva
Jasovská 4/38
Bratislava
  (od: 15.02.1995 do: 08.08.1995)
JUDr. Jaroslav Fridrich - člen
Rovniakova 4
Bratislava
  (od: 23.09.1991 do: 26.09.1993)
Katarína Gašparíková - člen predstavenstva
Hradištná 31
Bratislava 841 07
  (od: 18.11.1996 do: 10.03.1999)
Katarína Gašparíková - podpredseda
Hradištná 31
Bratislava 841 07
  (od: 11.05.1999 do: 29.10.2000)
Katarína Gašparíková - podpredseda predstavenstva
Hradištná 31
Bratislava 841 07
  (od: 11.03.1999 do: 10.05.1999)
Ing. Mária Holecová - člen
703
Trnovec nad Váhom
  (od: 11.05.1999 do: 16.10.2001)
Ing. Jozef Mudrík - predseda predstavenstva
Borodáčová 5
Bratislava
  (od: 23.09.1991 do: 26.09.1993)
Ing. Martin Neštrák - predseda
Švabinského 8
Bratislava
  (od: 30.10.2000 do: 24.03.2014)
Ing. Martin Neštrák - predseda
Švabinského 8
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.03.2013
  (od: 25.03.2014 do: 24.03.2014)
Mgr. Jozef Oravkin - predseda predstavenstva
487
Heľpa
  (od: 09.08.1995 do: 17.11.1996)
Mgr. Jozef Oravkin - predseda predstavenstva
487
Heľpa 976 68
  (od: 18.11.1996 do: 12.01.1999)
Zuzana Plachá - člen
Banky 479
Diviaky nad Nitricou
  (od: 17.10.2001 do: 07.03.2007)
Zuzana Plachá - člen
Banky 479
Diviaky nad Nitricou
Skončenie funkcie: 31.01.2007
  (od: 08.03.2007 do: 07.03.2007)
Ing. Andrej Račko
Svetlá 3
Bratislava
  (od: 30.10.2000 do: 05.11.2014)
Ing. Andrej Račko
Svetlá 3
Bratislava
Skončenie funkcie: 09.10.2003
  (od: 06.11.2014 do: 05.11.2014)
Ing. Mikuláš Sedlák - člen predstavenstva
Leškova 7
Bratislava
  (od: 09.08.1995 do: 17.11.1996)
Ing. Mikuláš Sedlák - podpredsedapredstavenstva
Leškova 7
Bratislava 811 04
  (od: 04.03.1998 do: 12.01.1999)
Andrej Seman - člen
Cabanova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 31.01.2007
  (od: 08.03.2007 do: 24.03.2014)
Andrej Seman - člen
Cabanova 4
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 31.01.2007 Skončenie funkcie: 29.03.2013
  (od: 25.03.2014 do: 24.03.2014)
Ing. Dušan Siraň - podpredseda predstavenstva
Slivková 28
Bratislava
  (od: 09.08.1995 do: 17.11.1996)
Ing. Dušan Siraň - podpredseda predstavenstva
Slivková 28
Bratislava 821 05
  (od: 18.11.1996 do: 03.03.1998)
Ing. Ľuboš Ševčík , CSc. - člen predstavenstva
M. Marečka 9
Bratislava
  (od: 15.02.1995 do: 08.08.1995)
Ing. Jana Šuplatová - člen predstavenstva
Hviezdoslavovo nám. 7
Bratislava
  (od: 13.01.1999 do: 10.05.1999)
Ing. Darina Tahotná - predseda
Majerníkova 28
Bratislava
  (od: 11.05.1999 do: 29.10.2000)
Ing. František Tajcnár - predseda predstavenstva
Kuzmányho 13
Bratislava
  (od: 13.01.1999 do: 10.05.1999)
Ing. Norbert Tenczer - podpredseda predstavenstva
Du-najská 24
Bratislava
  (od: 27.09.1993 do: 14.02.1995)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - predseda predstavenstva a zároveň g
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 27.09.1993 do: 08.08.1995)
Ing. Ľuboš Vražda - podpredseda predstavenstva
Osuského 28
Bratislava
  (od: 23.09.1991 do: 26.09.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, alebo predseda predstavenstva a člen predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach môže každý člen predstavenstva, pričom sú potrebné podpisy predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu predstavenstva a člena predstavenstva.
  (od: 11.03.1999)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (od: 02.09.1996 do: 10.03.1999)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú: - samostatne predseda predstavenstva, alebo - súhlasným prejavom vôle dvaja iní členovia predstavenstva Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach, ktoré sú do pôsobnosti predstaven- stva vyhradené zákonom a stanovami môže: - samostatne predseda predstavenstva, alebo - spoločne dvaja iní členovia predstavenstva Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchod- nému menu spoločnosti a menu a funkcii pod- pisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 15.02.1995 do: 01.09.1996)
Menom spoločnosti jednajú: - predseda predstavenstva, - vždy spoločne dvaja členovia predstavens- tva, - generálny riaditeľ spoločnosti, - prokurista. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje týmspôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis: - predseda predstavenstva, - dvaja členovia predstavenstva, - generálny riaditeľ spoločnosti, - prokurista s dodatkom "p.p." /per prokuram/
  (od: 27.09.1993 do: 14.02.1995)
Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy dvaja, predseda a člen predstavenstva.
  (od: 23.09.1991 do: 26.09.1993)
Prokúra: 
Ing. Boris Kocúr
Laurinská 10
Bratislava
  (od: 27.09.1993 do: 12.12.1993)
Základné imanie: 
1 493 726,355 EUR
  (od: 26.02.2010)
45 000 000 Sk
  (od: 30.03.2000 do: 25.02.2010)
45 000 000 Sk
  (od: 10.09.1993 do: 29.03.2000)
30 000 000 Sk
  (od: 23.09.1991 do: 09.09.1993)
Akcie: 
Počet: 9000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 165,969595 EUR
  (od: 26.02.2010)
Počet: 9000
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 26.11.1999 do: 25.02.2010)
Počet: 9000
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 18.11.1996 do: 25.11.1999)
Dozorná rada: 
Andrej Markovics - člen
Pezinská 3
Vinosady
  (od: 17.10.2001)
Ing. Vlastimil Formánek - podpredseda
Bernolákov rad 343
Šaštín - Stráže 908 41
  (od: 11.03.1999 do: 16.10.2001)
Ing. Monika Homolová - "predseda dozornej rady"
Kellenbergerova 7
Modra 900 01
  (od: 04.03.1998 do: 10.03.1999)
Ing. Monika Homolová - podpredseda
Kellenbergerova 7
Modra 900 01
  (od: 02.09.1996 do: 03.03.1998)
Milan Chovan - predseda
Spoločenská 16
Bratislava
  (od: 30.03.2000 do: 05.11.2014)
Milan Chovan - predseda
Spoločenská 16
Bratislava
Skončenie funkcie: 29.11.2004
  (od: 06.11.2014 do: 05.11.2014)
Ing. Anna Jajcajová
Pribinova 19
Senec
  (od: 13.12.1993 do: 01.09.1996)
Ing. Zdeněk Jurica , CSc. - predseda
Ševčenkova 7
Bratislava 851 01
  (od: 11.03.1999 do: 29.03.2000)
JUDr. Dušan Kasara
Lietavova 44
Bratislava
  (od: 13.12.1993 do: 08.08.1995)
Ing. Danka Klačanská - "podpredseda"
Budatínska 41
Bratislava 851 06
  (od: 04.03.1998 do: 10.03.1999)
Ing. Danka Klačanská - člen
Budatínska 41
Bratislava 851 06
  (od: 02.09.1996 do: 03.03.1998)
Ing. Karol Melocík - predseda dozornej rady
Ľ. Fullu 3
Bratislava 841 05
  (od: 02.09.1996 do: 03.03.1998)
Ing. Vladimír Milo - podpredseda
H. Meličkovej 15/9
Bratislava
  (od: 13.12.1993 do: 01.09.1996)
Ing. Ladislav Móder - člen
Lécka 1
Nové Zámky 940 01
  (od: 11.03.1999 do: 25.11.1999)
Ing. Peter Nosáľ - člen
Za hradbami 13
Pezinok
  (od: 26.11.1999 do: 16.10.2001)
Ing. Jozef Pamětický
Súkenícka 1
Modra
  (od: 13.12.1993 do: 08.08.1995)
Ing. Pavol Pecník - člen
Ružičková 11
Bratislava 821 05
  (od: 04.03.1998 do: 10.03.1999)
Ing. Ľuboš Vražda - predseda
Osuského 28
Bratislava
  (od: 13.12.1993 do: 01.09.1996)
Karin Bányiová - člen
Javornícka 4
Banská Bystrica
Skončenie funkcie: 31.07.2006
  (od: 06.06.2015 do: 05.06.2015)
Karin Bányiová - člen
Javornícka 4
Banská Bystrica
  (od: 17.10.2001 do: 05.06.2015)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 2.11.2017
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 05.10.2017 č. k. 32CbR/57/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2017 bola obchodná spoločnosť Všeobecná investičná spoločnosť, a. s. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (od: 14.11.2017)
 Likvidátor:
MK Recovery, k. s.
Staré záhrady 3
Bratislava 821 05
Vznik funkcie: 02.11.2017
  (od: 14.11.2017)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (od: 14.11.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 62 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľským právom zo dňa 28.8.1991. Stary spis: Sa 288
  (od: 23.09.1991)
Stanovy spoločnosti prijaté dňa 21.12.1992 valným zhromaždením v súlade s prísl. ust. Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 288
  (od: 10.09.1993)
Stanovy schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 2.4.1993.
  (od: 27.09.1993)
Rozhodnutie valného zhromaždenia, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 111/94 Nz 99/94 napísaná dňa 31.8.1994 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou, na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predsta- venstva zo dňa 30.9.1994. Stary spis: Sa 288
  (od: 15.02.1995)
zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 26.5.1995 pod č. N 95/95, Nz 80/95 na ktorom sa schválila zmena stanov spoločnosti Stary spis: Sa 288
  (od: 09.08.1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1996 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Notárska zápisnica N 108/96, Nz 102/96 zo dňa 29.5.1996 osvedčujúca výsledky rozhodnutia valného zhromaždenia týkajúce sa zmeny stanov a presonálnych zmien. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 15.8.1996. Stary spis: Sa 288
  (od: 02.09.1996)
Podielové fondy spravované spoločnosťou: VÚB INVEST Finančný podielový fond VÚB INVEST Real podielový fond a depozitár spoločnosti: Obchodné meno: Všeobecná úverová banka, a.s. skrátený názov: VÚB a.s. Sídlo: Námestie SNP č. 19, 818 56 Bratislava Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.8.1996, notárska zápisnica N 108/96, Nz 102/96 zo dňa 29.5.1996. Stary spis: Sa 288
  (od: 18.11.1996)
Podielové fondy spravované spoločnosťou: VÚB INVEST, i.s.a.s., FINANČNÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND VÚB INVEST, i.s.a.s., REAL UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND VÚB INVEST, i.s.a.s., BOND OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND Výpis zo zápisnice č. 5/97 predstavenstva konaného dňa 1.12.1996. Výpis zo zápisnice č. 8,9/97 dozornej rady zo dňa 6.10.1997 a 29.10.1997. Zápis z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 24.10.1997. Stary spis: Sa 288
  (od: 04.03.1998)
Podielové fondy spravované spoločnosťou: Fond 5 - ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond VÚB INVEST, i.s.a.s., Fond 10 - ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond VÚB INVEST, i.s.a.s., Fond peňažného trhu - otvorený podielový fond VÚB INVEST, i.s.a.s., Stary spis: Sa 288
  (od: 15.05.1998)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.9.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 434/98, Nz 336/98 napísanej dňa 17.9.1998 notárom JUDr. Bukovčákovou v Bratislave, bola schválená zmena stanov. Zmena obchodného mena z VUB INVEST i.s.a.s. na Všeobecná investičná spoločnosť, a.s.
  (od: 30.09.1998)
Zápisnica č. 10/1998 z dozornej rady konanej dňa 30.9.1998. Zápisnica č. 12/1998 z dozornej rady konanej dňa 24.11.1998. Zápisnica č.6/1998 zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 11.6.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.11.1998.
  (od: 13.01.1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 22.1.1999 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 23/99, Nz 22/99.
  (od: 11.03.1999)
Podielové fondy spravované spoločnosťou: Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť, a.s., so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava z pôvodného označenia VÚB INVEST i.s.a.s.., REAL UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND na nové označenie Real uzavretý podielový fond,Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia MF SR číslo: 019/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť a.s. so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava z pôvodného označenia VÚB INVEST i.s.a.s. ,FINANČNÝ OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND na nové označenie Finančný otvorený podielový fond, Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia MF SR číslo: 020/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť a.s. so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava z pôvodného označenia VÚB INVEST i. s.a.s. BOND OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND na nové označenie Bond otvorený podielový fond, Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia MF SR číslo: 021/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť a.s.so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava z pôvodného označenia Fond 5-ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond, VÚB INVEST i.s.a.s. na nové označenie Fond 5-ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond, Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia MF SR číslo: 022/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava, z pôvodného označenia Fond 10-ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond, VÚB INVEST, i.s..a.s. na nové označenie Fond 10-ročného kapitálového rastu, uzavretý podielový fond, Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe Rozhodnutia MF SR číslo: 023/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zmena označenia podielového fondu spravovaného spoločnosťou Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. so sídlom Tolstého 9, 811 06 Bratislava z pôvodného označenia Fond peňažného trhu - otvorený podielový fond VÚB INVEST i.s.a.s. na nové označenie Fond peňažného trhu - otvorený podielový fond, Všeobecná investičná spoločnosť, a.s. na základe rozhodnutia MF SR číslo: 024/1999/PF zo dňa 8.3.1999 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 18.3.1999 Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 18.3.1999
  (od: 11.05.1999)
Rozhodnutie ministerstva financií SR č. 010/1999/IS
  (od: 26.11.1999)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 29.11.1999 schválené personálne zmeny v dozornej rade.
  (od: 30.03.2000)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 9.10.2000. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 9.10.2000.
  (od: 30.10.2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 1.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 2.8.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 31.7.2001.
  (od: 17.10.2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.01.2007.
  (od: 08.03.2007)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.6.2014, sp. zn. 34 Exre/193/2014 - 10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.7.2014.
  (od: 06.11.2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.4.2015, sp. zn. 34 Exre/157/2015 – 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.6.2015.
  (od: 06.06.2015)
Podielový fond spravovaný spoločnosťou: VÚB INVEST, i.s.a.s., BOND - otvorený podielový fond - rozhodnutie MF SR zo dňa 17.10.1996 č. 072/1996/PF. Stary spis: Sa 288
  (od: 30.04.1997 do: 03.03.1998)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)