Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3262/B

Business name: 
CULTUS Ružinov, a.s.
  (from: 01/30/2004)
Registered seat: 
Ružinovská 28
Bratislava II 820 09
  (from: 01/30/2004)
Identification number (IČO): 
35 874 686
  (from: 01/30/2004)
Date of entry: 
01/30/2004
  (from: 01/30/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/30/2004)
Objects of the company: 
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 01/30/2004)
organizovanie festivalov, súťaží, prehliadok, kvízov a ankiet
  (from: 01/30/2004)
organizovanie spoločenských podujatí: zábavy, diskotéky, plesy a firemné podujatia
  (from: 01/30/2004)
organizovanie vzdelávacích aktivít: školenia, semináre, kongresy a kurzová činnosť
  (from: 01/30/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrnej, umemeleckej, športovej a v oblasti služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2004)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2004)
organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2004)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2004)
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
  (from: 01/30/2004)
fotografické služby
  (from: 01/30/2004)
zabezpečovanie interiérovej a exteriérovej výzdoby-aranžérske práce
  (from: 01/30/2004)
producentská činnosť v oblasti videotvorby
  (from: 01/30/2004)
výroba audiovizuálnych záznamov okrem činností podľa autorského zákona
  (from: 01/30/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/30/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/30/2004)
Silvia Pilková - člen
Kvetná 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 02/21/2019
  (from: 03/20/2019)
Ing. Petra Kurhajcová - člen predstavenstva
Prešovská 32
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 08
From: 06/05/2019
  (from: 08/02/2019)
Ing. Monika Ďurajková
Stachanovská 48
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 05
From: 06/05/2019
  (from: 08/02/2019)
Ing. František Fabián , MBA - predseda predstavenstva
Mierová 167/A
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 05
From: 06/05/2019
  (from: 08/02/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva. Podpisujú tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 01/23/2014)
Capital: 
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 10/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,4 EUR
  (from: 10/22/2009)
Stockholder: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov so sídlom v Bratislave
Mierová 21
Bratislava 827 05
  (from: 01/30/2004)
Supervisory board: 
Mgr. Boris Čechvala
Palkovičova 1
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 06/05/2019
  (from: 08/02/2019)
Ing. Vladimír Sirotka , PhD.
Ďatelinova 9
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 06/05/2019
  (from: 08/02/2019)
JUDr. Matúš Méheš
Seberíniho 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 06/05/2019
  (from: 08/02/2019)
Ing. Peter Strapák
Na križovatkách 35
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 06/05/2019
  (from: 08/02/2019)
Ing. Marcela Kulifajová
Kaštielska 22
Bratislava-mestská časť Ružinov 821 05
From: 06/05/2019
  (from: 08/02/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa spísaným do notárskej zápisnice č. N 617/2003, Nz 100833/2003 dňa 04.11.2003, ktorá bola doplnená dňa 21.01.2004 - notárska zápisnica č. N 32/2003, Nz 5177/2003 v zmysle § § 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a dopnkov.
  (from: 01/30/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.6.2007.
  (from: 07/20/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 3481/2013, Nz 57282/2013, NCRls 58084/2013 zo dňa 23.12.2013. Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice č. N 66/2014, Nz 1279/2014, NCRls 1290/2014 zo dňa 16.01.2014.
  (from: 01/23/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1462/2014, Nz 25345/2014, NCRls 25858/2014 zo dňa 04.07.2014.
  (from: 07/18/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.03. 2015.
  (from: 03/28/2015)
Date of updating data in databases:  05/11/2021
Date of extract :  05/12/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person