Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  30325/B

Obchodné meno: 
AGROSTROJ-UNICO, s.r.o.
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
Sídlo: 
Haydnova 23
Bratislava 811 02
  (od: 28.05.2003 do: 08.07.2009)
Močiarska ulica 367
Brzotín
  (od: 26.02.2001 do: 27.05.2003)
ul. A. Kmeťa 581/28
Martin
  (od: 22.05.2000 do: 25.02.2001)
Jovická cesta č.367
Brzotín 049 51
  (od: 15.11.1996 do: 21.05.2000)
IČO: 
36 007 064
  (od: 15.11.1996)
Deň zápisu: 
25.07.1996
  (od: 15.11.1996)
Spoločnosť zrušená od: 
12.5.2009
  (od: 09.07.2009)
Deň výmazu: 
09.07.2009
  (od: 09.07.2009)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 09.07.2009)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 15.11.1996)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
prekladištia nákladov, skladovacia činnosť
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výroba kovových konštrukcií a kovospracovateľských výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okrem motorov leteckých a automobilových
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výroba čerpadiel a kompresorov
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výroba ventilov a armatúr
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výroba hnacích prvkov
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výroba strojov a traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výroba obrábacích strojov
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výroba neelektrických prístrojov pre domácnosť
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
výroba karosérii dvojstopých motorových vozidiel, výroba prívesov a návesov
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
podnikateľské poradenstvo, účtovníctvo, výskum trhu
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
Spoločníci: 
UNICO-UNIT, spol. s r.o. IČO: 31 610 188
A. Kmeťa 581/28
Martin
  (od: 13.09.2000 do: 27.05.2003)
MARTIMEX-UNICO, a.s. IČO: 30 225 931
Červenej armády 1
Martin
  (od: 22.05.2000 do: 12.09.2000)
UNICO-UNIT, spol. s r.o. IČO: 31 610 188
A. Kmeťa 581/28
Martin
  (od: 22.05.2000 do: 12.09.2000)
AGROSTROJ Rožňava, a.s. IČO: 31 651 623
Šafárikova 111
Rožňava
  (od: 15.11.1996 do: 21.05.2000)
MARTIMEX-UNICO, a.s. IČO: 30 225 931
Červenej armády 1
Martin
  (od: 15.11.1996 do: 21.05.2000)
Ing. Viktor Horanský
ul. Hrdinov SNP 5761/106
Martin
  (od: 13.09.2000 do: 27.05.2003)
Ing. Miloš Mandát
Bagarova 31
Martin
  (od: 13.09.2000 do: 27.05.2003)
Ing. Rudolf Mičuda
Edelényska 1
Rožňava
  (od: 13.09.2000 do: 27.05.2003)
Ing. Rudolf Mičuda
Edelényska 1
Rožňava
  (od: 22.05.2000 do: 12.09.2000)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik
  (od: 13.09.2000 do: 27.05.2003)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik
  (od: 22.05.2000 do: 12.09.2000)
Ondrej Zsiros
Haydnova 23
Bratislava
  (od: 28.05.2003 do: 08.07.2009)
Výška vkladu každého spoločníka: 
MARTIMEX-UNICO, a.s.
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 40 000 Sk
  (od: 15.11.1996 do: 21.05.2000)
AGROSTROJ Rožňava, a.s.
Vklad: 20 000 Sk Splatené: 10 000 Sk
  (od: 15.11.1996 do: 21.05.2000)
MARTIMEX-UNICO, a.s.
Vklad: 60 000 Sk Splatené: 60 000 Sk
  (od: 22.05.2000 do: 12.09.2000)
UNICO-UNIT, spol. s r.o.
Vklad: 80 000 Sk Splatené: 80 000 Sk
  (od: 22.05.2000 do: 12.09.2000)
Ing. Ján Sisik
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 22.05.2000 do: 12.09.2000)
Ing. Rudolf Mičuda
Vklad: 30 000 Sk Splatené: 30 000 Sk
  (od: 22.05.2000 do: 12.09.2000)
UNICO-UNIT, spol. s r.o.
Vklad: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 80 000 Sk
  (od: 13.09.2000 do: 27.05.2003)
Ing. Ján Sisik
Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 13.09.2000 do: 27.05.2003)
Ing. Rudolf Mičuda
Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 13.09.2000 do: 27.05.2003)
Ing. Miloš Mandát
Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 13.09.2000 do: 27.05.2003)
Ing. Viktor Horanský
Vklad: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 30 000 Sk
  (od: 13.09.2000 do: 27.05.2003)
Ondrej Zsiros
Vklad: 200 000 Sk Splatené: 200 000 Sk
  (od: 28.05.2003 do: 08.07.2009)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 28.05.2003 do: 08.07.2009)
konatelia
  (od: 15.11.1996 do: 27.05.2003)
Ing. Marta Kováčiková
Hurbanova 3/22
Martin
  (od: 15.11.1996 do: 21.04.1999)
Ing. Rudolf Mičuda
Edelényska 1
Rožňava
Skončenie funkcie: 19.12.2002
  (od: 22.04.1999 do: 27.05.2003)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik
Skončenie funkcie: 19.12.2002
  (od: 15.11.1996 do: 27.05.2003)
Ondrej Zsiros
Haydnova 23
Bratislava
Vznik funkcie: 19.12.2002
  (od: 28.05.2003 do: 08.07.2009)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti prpojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 28.05.2003 do: 08.07.2009)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne takým spôsobom, že pod napísaný, vytlačenýalebo pečiatkou predtlačený názov spoločnosti pripoja svoj podpis. Pri nakladaní s majetkom /peňažnýmaj nepeňažným/ nad Sk 1 000 000,- v jednotlivom prípade je potrebný podpis obidvoch konateľov spoločne.
  (od: 15.11.1996 do: 27.05.2003)
Prokúra: 
Ing. Miloš Mandát
Bagarova 31
Martin
  (od: 13.09.2000 do: 25.02.2001)
Základné imanie: 
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 28.05.2003 do: 08.07.2009)
200 000 Sk
  (od: 22.05.2000 do: 27.05.2003)
100 000 Sk
  (od: 15.11.1996 do: 21.05.2000)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 15.4.2009 č.k.33CbR/55/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2009 súd zrušuje obchodnú spoločnosť AGROSTROJ-UNICO, s.r.o., so sídlom Haydnova 23, 811 02 Bratislava, IČO : 36 007 064, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vo vložke č. 30325/B, bez likvidácie. Obchodná spoločnosť AGROSTROJ-UNICO, s.r.o. sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 09.07.2009.
  (od: 09.07.2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 17.05.1996, podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Valné zhromaždenie, konané dňa 28.8.1996 schválilo Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Zápis spoločnosti v obchodnom registri OS Košice I. vykonaný dňa 15.11.96.
  (od: 15.11.1996 do: 08.07.2009)
Zápisnica z VZ s.r.o. zo dňa 30.7.1998.
  (od: 22.04.1999 do: 08.07.2009)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998.
  (od: 22.05.2000 do: 08.07.2009)
Na valnom zhromaždení dňa 24.11. 1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 13.09.2000 do: 08.07.2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20.12.2000 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (od: 26.02.2001 do: 08.07.2009)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 14.6.2002 (Dodatok č. 5).
  (od: 26.08.2002 do: 08.07.2009)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 608/2002 Nz 534/2002 zo dňa 19.12.2002.
  (od: 28.05.2003 do: 08.07.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  14.06.2021
Dátum výpisu:  16.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)