Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2264/P

Obchodné meno: 
ESCO Servis, s. r. o.
  (od: 10.02.2021)
ČEZ SERVIS, s.r.o.
  (od: 26.02.2019 do: 09.02.2021)
SERVISKOMFORT s.r.o.
  (od: 06.12.2011 do: 25.02.2019)
C.E.U., spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov
  (od: 11.04.1995 do: 05.12.2011)
Sídlo: 
Volgogradská 88
Prešov 080 01
  (od: 01.09.2010)
Duchnovičovo nám. 1
Prešov 080 01
  (od: 05.02.1998 do: 31.08.2010)
Pionierska 33
Prešov 080 05
  (od: 11.04.1995 do: 04.02.1998)
IČO: 
31 706 053
  (od: 11.04.1995)
Deň zápisu: 
11.04.1995
  (od: 11.04.1995)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 11.04.1995)
Predmet činnosti: 
projektovanie, opravy, údržba, rekonštruk- cie a modernizácie technologických zariadení tepelných zdrojov
  (od: 11.04.1995)
opravy, údržba, rekonštrukcia, modernizácia a nová výstavba inžinierskych sietí v objektoch komplexnej výstavby alebo samostatných stavebných objektoch
  (od: 11.04.1995)
správa bytového fondu a nebytových priestorov
  (od: 11.04.1995)
inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností vo výstavbe
  (od: 05.02.1998)
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (od: 05.02.1998)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.02.1998)
opravy a montáž určených meradiel v rozsahu: 1.3.15 a) Merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu 1.3.15 b) Merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu 3.1.5 Merače tepla a ich členy
  (od: 06.12.2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 06.12.2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených plynových zariadení
  (od: 06.12.2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tlakových zariadení
  (od: 06.12.2011)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (od: 06.12.2011)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 06.12.2011)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 06.12.2011)
vedenie účtovníctva
  (od: 06.12.2011)
administratívne služby
  (od: 06.12.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 06.12.2011)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (od: 06.12.2011)
vykonávanie vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2 (dve)
  (od: 06.12.2011)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A c výťahy technické zariadenia zdvíhacie skupina B d zdvíhacie rampy, plošiny, čelá a servisné zdviháky vozidiel e nákladné stavebné výťahy bez prístupu osôb f zvisle posuvné brány
  (od: 29.02.2012)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a3 kotly parné a kvapalinové, III. trieda a4 kotly parné a kvapalinové, IV. trieda b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny e potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak nad 1 MPa, DN nad 25 technické zariadenia tlakové skupina B a kotly parné a kvapalinové, V. trieda b1 tlakové nádoby stabilné, ktoré neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny b2 tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny, kvapaliny e1 potrubné vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak do 1MPa e2 potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku
  (od: 29.02.2012)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1. 1 technické zariadenia elektrické s napätím do 52 kV vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (od: 29.02.2012)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g) g rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu h1 spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín Médium: zemný plyn
  (od: 29.02.2012)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 07.06.2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 17.12.2016)
čistenie a kontrola komínov
  (od: 17.12.2016)
výroba tepla, rozvod tepla
  (od: 10.05.2019)
Spoločníci: 
ESCO Slovensko, a. s. IČO: 52 963 659
Mlynské nivy 4956/42
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 24.04.2021)
COMPUTER CONTROL TECHNOLOGY, s. r. o.
Partizánska 2
Prešov
  (od: 11.04.1995 do: 14.05.2000)
EKOMOS, s. r. o.
Jelšová 24
Prešov
  (od: 11.04.1995 do: 14.05.2000)
UNING, a. s.
Pionierska 33
Prešov
  (od: 11.04.1995 do: 14.05.2000)
ČEZ ESCO Slovensko, a.s. IČO: 52 963 659
Mlynské nivy 48
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (od: 11.12.2020 do: 23.04.2021)
ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2
Praha 4 - Michle 140 00
Česká republika
  (od: 12.12.2018 do: 10.12.2020)
FACILITYCOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Spittelauer Lände 45
Viedeň 1090
Rakúska republika
  (od: 17.12.2016 do: 11.12.2018)
Energiecomfort Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Thomas - Klestil - Platz 15
Viedeň 1030
Rakúska republika
  (od: 20.01.2005 do: 16.12.2016)
Computer Control Technology s.r.o. IČO: 31 649 475
Šafárikova 35
Prešov 080 01
  (od: 15.05.2000 do: 19.01.2005)
EKOMOS s. r. o. IČO: 31 662 340
Budovateľská 50
Prešov 080 01
  (od: 15.05.2000 do: 19.01.2005)
UNIN s.r.o. IČO: 36 450 821
Duchnovičovo nám. 1
Prešov 080 01
  (od: 15.05.2000 do: 19.01.2005)
Výška vkladu každého spoločníka: 
ESCO Slovensko, a. s.
Vklad: 19 917 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 19 917 EUR
  (od: 24.04.2021)
COMPUTER CONTROL TECHNOLOGY, s. r. o.
Vklad: 120 000 Sk Splatené: 36 000 Sk
  (od: 11.04.1995 do: 14.05.2000)
EKOMOS, s. r. o.
Vklad: 120 000 Sk Splatené: 36 000 Sk
  (od: 11.04.1995 do: 14.05.2000)
UNING, a. s.
Vklad: 360 000 Sk Splatené: 108 000 Sk
  (od: 11.04.1995 do: 14.05.2000)
Computer Control Technology s.r.o.
Vklad: 120 000 Sk Splatené: 120 000 Sk
  (od: 15.05.2000 do: 19.01.2005)
EKOMOS s. r. o.
Vklad: 120 000 Sk Splatené: 120 000 Sk
  (od: 15.05.2000 do: 19.01.2005)
UNIN s.r.o.
Vklad: 360 000 Sk Splatené: 360 000 Sk
  (od: 15.05.2000 do: 19.01.2005)
Energiecomfort Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Vklad: 600 000 Sk Splatené: 600 000 Sk
  (od: 20.01.2005 do: 10.12.2009)
Energiecomfort Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Vklad: 19 917 EUR Splatené: 19 917 EUR
  (od: 11.12.2009 do: 16.12.2016)
FACILITYCOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH
Vklad: 19 917 EUR ( peňažný vklad ) Splatené: 19 917 EUR
  (od: 17.12.2016 do: 11.12.2018)
ČEZ ESCO, a.s.
Vklad: 19 917 EUR Splatené: 19 917 EUR
  (od: 12.12.2018 do: 10.12.2020)
ČEZ ESCO Slovensko, a.s.
Vklad: 19 917 EUR Splatené: 19 917 EUR
  (od: 11.12.2020 do: 23.04.2021)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 15.10.2008)
konateľ
  (od: 11.04.1995 do: 14.10.2008)
Ing. Natália Banduričová
Dlhý rad 18
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 01.10.2008
  (od: 15.10.2008)
Dipl. Ing. Paul Minarik
Schrickgasse 2/12
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.01.2005
  (od: 20.01.2005 do: 15.03.2019)
Dipl. Ing. Paul Minarik
Schrickgasse 2/12
Viedeň 1220
Rakúska republika
Vznik funkcie: 11.01.2005 Skončenie funkcie: 28.02.2019
  (od: 16.03.2019 do: 15.03.2019)
Ing. arch. Viliam Valovič
Sabinovská 24
Prešov
  (od: 11.04.1995 do: 14.05.2000)
Ing. arch. Viliam Valovič
Sabinovská 24
Prešov
  (od: 15.05.2000 do: 26.02.2003)
Ing. arch. Viliam Valovič
Sabinovská 24
Prešov
Vznik funkcie: 11.04.1995
  (od: 27.02.2003 do: 29.12.2004)
Ing. arch. Viliam Valovič
Sabinovská 24
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 11.04.1995
  (od: 30.12.2004 do: 14.10.2008)
Ing. arch. Viliam Valovič
Sabinovská 24
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 11.04.1995 Skončenie funkcie: 30.09.2008
  (od: 15.10.2008 do: 14.10.2008)
Ing. Michal Pasák
Borová 598
Příbram III 261 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2020
  (od: 07.03.2020)
Pavol Fraňo
Škrábkových 896/1
Praha 9 199 00
Česká republika
Vznik funkcie: 15.04.2021
  (od: 10.06.2021)
Ing. Petr Sedlák
Ejpovická 121
Kyšice 330 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2019
  (od: 16.03.2019 do: 06.03.2020)
Ing. Petr Sedlák
Ejpovická 121
Kyšice 330 01
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2019 Skončenie funkcie: 29.02.2020
  (od: 07.03.2020 do: 06.03.2020)
Ing. Jiří Ševčík
Nošovice 266
Frýdek - Místek 739 51
Česká republika
Vznik funkcie: 15.02.2019 Skončenie funkcie: 31.01.2021
  (od: 10.02.2021 do: 09.02.2021)
Ing. Jiří Ševčík
Nošovice 266
Frýdek - Místek 739 51
Česká republika
Vznik funkcie: 15.02.2019
  (od: 26.02.2019 do: 09.02.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja konatelia svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 26.02.2019)
Pokiaľ je vymenovaných viac konateľov, konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja spoločne.
  (od: 20.01.2005 do: 25.02.2019)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 11.04.1995 do: 19.01.2005)
Základné imanie: 
19 917 EUR Rozsah splatenia: 19 917 EUR
  (od: 11.12.2009)
600 000 Sk Rozsah splatenia: 600 000 Sk
  (od: 27.02.2003 do: 10.12.2009)
600 000 Sk
  (od: 11.04.1995 do: 26.02.2003)
Dozorná rada: 
Ing. Milan Dorko
Ve Lhotkách 1819
Pardubice 530 03
Česká republika
Vznik funkcie: 01.03.2020
  (od: 07.03.2020)
Ing. Radoslav Jakab
Špitálska 2181/57
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 15.04.2019
  (od: 17.04.2019 do: 06.03.2020)
Ing. Radoslav Jakab
Špitálska 2181/57
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 15.04.2019 Skončenie funkcie: 29.02.2020
  (od: 07.03.2020 do: 06.03.2020)
Ing. Igor Bezděk
Koněvova 2365/193
Praha 3 130 00
Česká republika
Vznik funkcie: 18.02.2019
  (od: 17.04.2019)
JUDr. Naďa Hartmann
Bernolákova 147/35
Levice 934 01
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 11.12.2020)
Ing. Matej Šanta
Javorová 1858/41
Praha 8 - Kobylisy 18 200
Česká republika
Vznik funkcie: 18.02.2019 Skončenie funkcie: 30.11.2020
  (od: 11.12.2020 do: 10.12.2020)
Ing. Matej Šanta
Javorová 1858/41
Praha 8 - Kobylisy 18 200
Česká republika
Vznik funkcie: 18.02.2019
  (od: 17.04.2019 do: 10.12.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10. 3. 1995 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6047
  (od: 11.04.1995)
Doplnok č. 1 zo dňa 13.10.1997 k spoločenskej zmluve.
  (od: 05.02.1998)
Dodatok č. 2 zo dňa 30.9.1999 k spoločenskej zmluve.
  (od: 15.05.2000)
Dodatok č.3 zo dňa 20.12.2002 k spoločenskej zmluve.
  (od: 27.02.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2021
Dátum výpisu:  24.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)