Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3270/B

Business name: 
PRO SANUS, a.s.
  (from: 02/12/2004)
Registered seat: 
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (from: 11/01/2014)
Identification number (IČO): 
35 875 704
  (from: 02/12/2004)
Date of entry: 
02/12/2004
  (from: 02/12/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/12/2004)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/12/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/12/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2004)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/12/2004)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 02/12/2004)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení
  (from: 03/31/2004)
pracovná zdravotná služba
  (from: 10/30/2007)
kozmetické služby
  (from: 06/06/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/12/2004)
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH - Chairman of the Board of Directors
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
From: 04/01/2021
  (from: 05/06/2021)
PharmDr. Blanka Malichová , MBA, MPH - Member of the Board of Directors
Palisády 706/12
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 04/01/2021
  (from: 05/06/2021)
Ing. Tomáš Valaška
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
From: 01/21/2020
  (from: 05/22/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy minimálne dvaja ktoríkoľvek členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu, priezvisku a funcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 05/14/2008)
Capital: 
4 669 856 EUR Paid up: 4 669 856 EUR
  (from: 12/10/2015)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 02/11/2009)
Number of shares: 24
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 02/11/2009)
Number of shares: 28
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 30 000 EUR
  (from: 02/25/2010)
Number of shares: 30
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: akcie nebudú verejne obchodovateľné a budú s nimi spojené rovnaké práva ako s akciami skôr vydanými
  (from: 12/10/2015)
Stockholder: 
ProCare, a. s.
Einsteinova 23-25
Bratislava 851 01
  (from: 05/14/2008)
Supervisory board: 
Mgr. Maroš Nešťák
Kráľová pri Senci 890
Kráľová pri Senci 900 50
From: 04/20/2015
  (from: 05/23/2015)
Ing. Ľubomír Tóda
Nábrežná 1578/20
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 12/01/2017
  (from: 02/09/2018)
MUDr. Róbert Hill , PhD., PMH
Štefánikova 68
Nitra 949 01
From: 12/01/2017
  (from: 02/09/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 32/2004, Nz 6244/2004 zo dňa 26.01.2004 v zmysle § § 57, 154 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/12/2004)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 20.2.2004.
  (from: 02/27/2004)
Notárska zápisnica N 769/2007, Nz 40209/2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždeniazo dňa 09.10.2007.
  (from: 10/30/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti PRO SANUS, a.s. zo dňa 07.04.2008. Zápisnica o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 28.04.2008. Rozhodnutie jediného akcionára spísanej vo forme notárskej zápisnice zo dňa 29.04.2008 N 394/2008, Nz 17917/2008.
  (from: 05/14/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2008 forma not. zápisnice N 1545/2008 Nz 62774/2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.01.2009 forma not. zápisnice N 66/2009 Nz 2036/2009.
  (from: 02/11/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 542/2009 Nz 15815/2009 zo dňa 15.05.2009.
  (from: 06/17/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.09.2009.
  (from: 10/08/2009)
Notárska zápisnica N 1516/2009, Nz 54885/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.01.2010.
  (from: 02/25/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.05.2011.
  (from: 06/02/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.08. 2012.
  (from: 09/21/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.02.2014.
  (from: 02/21/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 232/2014, Nz 40364/2014, NCRls 41148/2014 zo dňa 27.10.2014.
  (from: 11/01/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.12.2014
  (from: 12/17/2014)
Zmluva o zlúčení N 393/2014 Nz 57170/2014 NCRls 58016/2014 spísaná vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.12.2014
  (from: 12/17/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.04.2015.
  (from: 05/23/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.11.2015
  (from: 12/10/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.4.2016
  (from: 04/19/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.05.2017.
  (from: 06/14/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.01.2018.
  (from: 02/23/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/17/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Medicínske centrum Reimanus, a.s.
Einsteinova 21/3692
Bratislava 851 01
  (from: 12/17/2014)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person