Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  125909/B

Business name: 
JAWATA s.r.o.
  (from: 01/03/2018)
eZmluva.sk D18 s.r.o.
  (from: 10/11/2017 until: 01/02/2018)
UMDK, s.r.o. Svit
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
Registered seat: 
Betliarska 12
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
  (from: 01/03/2018)
Moravská 13
Púchov 020 01
  (from: 10/11/2017 until: 01/02/2018)
Jilemnického 27
Svit 059 21
  (from: 09/24/2003 until: 10/10/2017)
Hlavná 33
Svit 059 21
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Identification number (IČO): 
36 456 659
  (from: 07/24/1998)
Date of entry: 
07/24/1998
  (from: 07/24/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/24/1998)
Objects of the company: 
pomocné stavebné práce
  (from: 07/24/1998)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 07/24/1998)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/24/1998)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/03/2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/03/2018)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 01/03/2018)
Administratívne služby
  (from: 01/03/2018)
Finančný leasing
  (from: 01/03/2018)
Faktoring a forfaiting
  (from: 01/03/2018)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/03/2018)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 01/03/2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/30/2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/03/2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/03/2018)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 11/30/2018)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 01/03/2018)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
  (from: 11/30/2018)
Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/03/2018)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/03/2018)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/03/2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/03/2018)
Vedenie účtovníctva
  (from: 01/03/2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 01/03/2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/03/2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/03/2018)
Poskytovanie obsluzˇny´ch sluzˇieb pri kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujatiach
  (from: 01/03/2018 until: 11/29/2018)
Preva´dzkovanie kultu´rnych, spolocˇensky´ch a za´bavny´ch zariadeni´
  (from: 01/03/2018 until: 11/29/2018)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
Organizovanie sˇportovy´ch, kultu´rnych a iny´ch spolocˇensky´ch podujati´
  (from: 01/03/2018 until: 11/29/2018)
výroba píliarská, impregnácia dreva
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
výroba dýh, preglejkových výrobkov a aglomerovaných drevárskych výrobkov
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
výroba drevených obalov
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 09/24/2003 until: 10/10/2017)
povrchová úprava kovov
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
zámočníctvo
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
mechanické úpravy na zmluvnom základe
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
výroba tovaru z plastov
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
Partners: 
Ivaylo Andreev Georgiev
Ul. Dr. G. M. Dimitrov č. 5A
Zemen
Republic of Bulgaria
  (from: 01/17/2019)
Firm-Hold Limited
Gloval Gateway Rue de la Perle 8
Providence Mahé
Republic of Seychelles
  (from: 01/03/2018 until: 11/14/2018)
eZmluva.sk, s.r.o.
Bajkalská 5/A
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
Slovak Republic
  (from: 10/11/2017 until: 01/02/2018)
Ing. Anton Bezák
Jilemnického 27
Svit
Slovak Republic
  (from: 09/24/2003 until: 10/10/2017)
Ing. Anton Bezák
Liptovská 3195/34
Poprad
Slovak Republic
  (from: 09/24/2003 until: 10/10/2017)
JUDr. Marián Bezák
Jilemnického 27
Svit
Slovak Republic
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Ing. Anton Bezák, r.č. 260526/758
Jilemnického 27
Svit
Slovak Republic
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Ing. Anton Bezák, r.č. 540816/2771
Liptovská 3195/34
Poprad
Slovak Republic
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Jozef Novický
kpt. Nálepku 97
Svit
Slovak Republic
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Rozália Malíková
Kračanská cesta 5910/63
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 11/15/2018 until: 01/16/2019)
Contribution of each member: 
Rozália Malíková
( peňažný vklad )
  (from: 11/15/2018 until: 01/16/2019)
Ivaylo Andreev Georgiev
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/17/2019)
Ing. Anton Bezák, r.č. 540816/2771
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
JUDr. Marián Bezák
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Ing. Anton Bezák, r.č. 260526/758
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Jozef Novický
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Ing. Anton Bezák
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 09/24/2003 until: 01/04/2011)
Ing. Anton Bezák
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 09/24/2003 until: 01/04/2011)
Ing. Anton Bezák
Amount of investment: 3 984 EUR Paid up: 3 984 EUR
  (from: 01/05/2011 until: 10/10/2017)
Ing. Anton Bezák
Amount of investment: 2 656 EUR Paid up: 2 656 EUR
  (from: 01/05/2011 until: 10/10/2017)
eZmluva.sk, s.r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/11/2017 until: 01/02/2018)
Firm-Hold Limited
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/03/2018 until: 11/14/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/03/2018)
konatelia
  (from: 07/24/1998 until: 01/02/2018)
Ivaylo Andreev Georgiev
Ul. Dr. G. M. Dimitrov 5A
Zemen
Bulharská republika
From: 12/03/2018
  (from: 01/17/2019)
Ing. Anton Bezák
Jilemnického 27
Svit
From: 07/24/1998
  (from: 09/24/2003 until: 10/10/2017)
Ing. Anton Bezák
Jilemnického 27
Svit
From: 07/24/1998 Until: 08/31/2017
  (from: 10/11/2017 until: 10/10/2017)
Ing. Anton Bezák
Liptovská 3195/34
Poprad
From: 07/24/1998
  (from: 09/24/2003 until: 10/10/2017)
Ing. Anton Bezák
Liptovská 3195/34
Poprad
From: 07/24/1998 Until: 08/31/2017
  (from: 10/11/2017 until: 10/10/2017)
JUDr. Marián Bezák
Jilemnického 27
Svit
Until: 01/13/2003
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Ing. Anton Bezák, r.č. 260526/758
Jilemnického 27
Svit
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Ing. Anton Bezák, r.č. 540816/2771
Liptovská 3195/34
Poprad
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Mgr. Peter Kucej
Mudroňova 1666/9
Púchov 020 01
From: 08/31/2017
  (from: 10/11/2017 until: 01/02/2018)
Mgr. Peter Kucej
Mudroňova 1666/9
Púchov 020 01
From: 08/31/2017 Until: 10/11/2017
  (from: 01/03/2018 until: 01/02/2018)
Jozef Novický
kpt. Nálepku 97
Svit
Until: 01/13/2003
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Jozef Cvinger
59
Kvetoslavov 930 41
From: 10/11/2017 Until: 12/03/2018
  (from: 01/17/2019 until: 01/16/2019)
Jozef Cvinger
59
Kvetoslavov 930 41
From: 10/11/2017
  (from: 01/03/2018 until: 01/16/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 10/11/2017)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/24/1998 until: 10/10/2017)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 01/05/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/24/2003 until: 01/04/2011)
200 000 Sk
  (from: 07/24/1998 until: 09/23/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručemím obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.4.1998, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/24/1998)
Dodatok č. 1 zo dňa 17.6.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/24/2003)
Date of updating data in databases:  06/14/2021
Date of extract :  06/15/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person