Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  126648/B

Business name: 
Siemens Mobility, s. r. o.
  (from: 03/06/2018)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/A
Bratislava 841 04
  (from: 03/06/2018)
Identification number (IČO): 
51 443 287
  (from: 03/06/2018)
Date of entry: 
03/06/2018
  (from: 03/06/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/06/2018)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 03/06/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/06/2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/06/2018)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 03/06/2018)
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 03/06/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/06/2018)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/06/2018)
administratívne služby
  (from: 03/06/2018)
činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
  (from: 03/06/2018)
dokončovacie práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/06/2018)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 03/06/2018)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/06/2018)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/22/2018)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/22/2018)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb: elektrotechnická časť
  (from: 05/22/2018)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 05/22/2018)
projektovanie, konštrukcia, výroba, montáž, prehliadky, údržba, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky určených technických zariadení elektrických
  (from: 07/05/2018)
vykonávanie určených činností: montáž, opravy a rekonštrukcie určených technických zariadení elektrických
  (from: 07/05/2018)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 09/12/2018)
výkon činnosti energetického audiítora
  (from: 11/16/2018)
poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 11/16/2018)
poskytovanie podpornej energetickej služby
  (from: 11/16/2018)
uskutočňovanie podpornej energetickej služby
  (from: 11/16/2018)
prípravné práce k realizácií stavby
  (from: 11/16/2018)
dodávka elektriny
  (from: 05/03/2019)
Partners: 
Siemens Mobility Holding B.V.
Prinses Beatrixlaan 800
Haag 2595BN
Kingdom of the Netherlands
Other identification number : 70211965
  (from: 04/29/2022)
Siemens Mobility GmbH
Otto-Hahn-Ring 06
Mníchov 817 39
Federal Republic of Germany
Other identification number : HRB 237219
  (from: 04/29/2022)
Contribution of each member: 
Siemens Mobility Holding B.V.
Amount of investment: 74 250 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 74 250 EUR
  (from: 04/29/2022)
Siemens Mobility GmbH
Amount of investment: 750 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 750 EUR
  (from: 04/29/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/06/2018)
Ing. Branislav Voška
Školské námestie 389/38
Rohožník 906 38
From: 03/06/2018
  (from: 03/06/2018)
Ing. Stanislav Vanek
Furdekova 2
Bratislava 851 03
From: 03/06/2018
  (from: 03/06/2018)
Acting in the name of the company: 
Ak je menovaný iba jeden konateľ, koná v mene spoločnosti samostatne. Ak je menovaných viac konateľov, konajú v mene spoločnosti dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spolu s prokuristom (ak je menovaný).
  (from: 03/06/2018)
Capital: 
75 000 EUR Paid up: 75 000 EUR
  (from: 03/06/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.02.2018 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 03/06/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
ZMLUVA O PREVODE MIESTNEHO MAJETKU – ZMLUVA O PREVODE ČASTI PODNIKU, uzavretá dňa 15.06.2021 medzi predávajúcim Siemens Mobility, s. r. o. a kupujúcim Yunex, s.r.o., ktorej predmetom bol prevod časti podniku označeného ako „Inteligentné dopravné systémy“
  (from: 08/27/2021)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person