Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3327/B

Obchodné meno: 
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
  (od: 05.05.2004)
Sídlo: 
Letisko M.R. Štefánika
Bratislava II 823 11
  (od: 05.05.2004)
IČO: 
35 884 916
  (od: 05.05.2004)
Deň zápisu: 
05.05.2004
  (od: 05.05.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 05.05.2004)
Predmet činnosti: 
prevádzkovanie letísk
  (od: 05.05.2004)
údržba prevádzkových plôch
  (od: 05.05.2004)
pozemná obsluha lietadiel
  (od: 05.05.2004)
poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu
  (od: 05.05.2004)
zaistenie bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na letisku
  (od: 05.05.2004)
prevádzkovanie závodneho hasičského útvaru
  (od: 05.05.2004)
poskytovanie technických služieb na ochranu osôb a majetku
  (od: 05.05.2004)
prevádzkovnie bezpečnostnej služby
  (od: 05.05.2004)
skladovanie okrem prevádzkovania verejného skladu (v oblasti obchodu a služieb)
  (od: 05.05.2004)
úschova a uskladňovanie batožín a prepravovaného tovaru
  (od: 05.05.2004)
predaj leteckých prepravných služieb
  (od: 05.05.2004)
prenájom nehnuteľností
  (od: 05.05.2004)
prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom
  (od: 05.05.2004)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 05.05.2004)
prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov
  (od: 05.05.2004)
prevádzkovanie colného skladu
  (od: 05.05.2004)
prevádzkovanie daňového skladu
  (od: 05.05.2004)
činnosť colného deklaranta
  (od: 05.05.2004)
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (od: 05.05.2004)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 05.05.2004)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 05.05.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 05.05.2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (od: 05.05.2004)
cestná motorová doprava (vnútroštatná nepravidelná autobusová doprava, vnútroštátna nákladná cestná doprava, vnútroštátna taxislužba)
  (od: 05.05.2004)
osobná cestná doprava s výnimkou vnútroštátnej taxislužby a autobusovej dopravy
  (od: 05.05.2004)
medzinárodná cestná nepravidelná autobusová doprava
  (od: 05.05.2004)
opravy cestných motorových vozidiel
  (od: 05.05.2004)
zaistenie projektovej a inžinierskej činnosti
  (od: 05.05.2004)
geodetické a kartografické činnosti
  (od: 05.05.2004)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla a rozvod plynu
  (od: 05.05.2004)
dodávka a odvod úžitkovej vody
  (od: 05.05.2004)
nákup, predaj a skladovanie palív a mazív okrem vyhradeného nákupu, predaja a skladovania palív a mazív v spotrebiteľskom balení do 50 kg na jednotku
  (od: 11.01.2008)
prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami a mazivami
  (od: 11.01.2008)
prevádzkovanie vlečky
  (od: 11.01.2008)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 22.07.2011)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 22.07.2011)
počítačové služby
  (od: 23.12.2011)
čistiace a upratovacie služby
  (od: 10.12.2020)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.05.2004)
Ing. Otto Szőke - Člen predstavenstva
Jánovce 197
Jánovce 925 22
Vznik funkcie: 12.08.2021
  (od: 17.09.2021)
Ing. Gabriel Domšitz - Člen predstavenstva
Pomlejská cesta 430/76
Šamorín 931 01
Vznik funkcie: 12.08.2021
  (od: 17.09.2021)
Ing. Dušan Keketi - Predseda predstavenstva
Križovany nad Dudváhom 378
Križovany nad Dudváhom 919 24
Vznik funkcie: 26.05.2021
  (od: 27.08.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 12.03.2021)
Základné imanie: 
292 427 637 EUR Rozsah splatenia: 292 427 637 EUR
  (od: 23.02.2010)
Akcie: 
Počet: 643
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 28.01.2009)
Počet: 6709
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 28.01.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 390 EUR
  (od: 06.06.2009)
Počet: 19
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 392 EUR
  (od: 23.02.2010)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319 391 EUR
  (od: 23.02.2010)
Akcionár: 
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Námestie slobody 6
Bratislava 810 05
  (od: 19.02.2015)
Dozorná rada: 
Fridrich Kováč
Záhradná 44
Bernolákovo 900 27
Vznik funkcie: 30.01.2020
  (od: 01.07.2020)
Mgr. Viliam Opálek
Rajčianská 14
Bratislava 821 07
Vznik funkcie: 30.01.2020
  (od: 01.07.2020)
JUDr. Denisa Vantroba
Vajanského 263/41
Malacky 901 01
Vznik funkcie: 15.09.2020
  (od: 30.07.2021)
Ing. Pavol Serbín
Družstevná 2241/33
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 12.12.2020
  (od: 06.02.2021)
Ing. Róbert Gold
Beskydská 217/13
Košice - mestská časť Lorinčík 040 11
Vznik funkcie: 12.12.2020
  (od: 06.02.2021)
Ing. Juraj Horský
Rudolfa Mocka 3706/1A
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 841 04
Vznik funkcie: 08.04.2021
  (od: 30.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 153/04, Nz 35011/04 zo dňa 26.04.2004.
  (od: 05.05.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2005. Funkcia členov predstavenstva Ing.J.Macha, Ing.R.Nemca a Dr.B.Kvasnicu, CSc. skončila 25.04.2005.
  (od: 17.05.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 241/2005 Nz 24595/2005 dňa 01.06.2005 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
  (od: 21.09.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.12.2005.
  (od: 20.12.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.10.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 476/2006, Nz 41681/2006, NCRls 41489/2006 zo dňa 23.10.2006.
  (od: 15.11.2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2006.
  (od: 16.01.2007)
Notárska zápisnica N 302/2007, Nz 43090/2007 spísaná dňa 26.10.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.10.2007.
  (od: 10.11.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 20.6.2008.
  (od: 29.07.2008)
Notárska zápisnica N 89/2008, Nz 38825/2008 spísaná dňa 17.9.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 5.9.2008.
  (od: 07.10.2008)
Notárska zápisnica N 119/2008, Nz 49562/2008, NCRls 49140/2008 napísaná dňa 14.11.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.11.2008.
  (od: 31.12.2008)
Notárska zápisnica N 36/2009, Nz 14403/2009 zo dňa 05.05.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia
  (od: 06.06.2009)
Notárska zápisnica N 6/2010, Nz 2038/2010 zo dňa 22.01.2010 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (od: 23.02.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2010.
  (od: 28.09.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 553/2011, Nz 25762/2011 zo dňa 27.06.2011.
  (od: 22.07.2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1011/2011, Nz 58157/2011 zo dňa 21.11.2011.
  (od: 23.12.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.09.2012.
  (od: 19.10.2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.02.2013.
  (od: 16.02.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2013.
  (od: 28.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.03.2017.
  (od: 28.04.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 42/RA - 2017.
  (od: 21.06.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)