Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2675/N

Business name: 
Air Liquide Welding Central Europe s.r.o.
  (from: 10/26/2006 until: 01/14/2010)
FRO KOVOPLAST s.r.o.
  (from: 06/25/1992 until: 10/25/2006)
Registered seat: 
Hlohovecká 6
Lužianky 951 41
  (from: 04/03/2009 until: 01/14/2010)
Pražská 35
Nitra 949 01
  (from: 03/26/1999 until: 04/02/2009)
Dvorčianska 74
Nitra 949 05
  (from: 11/27/1996 until: 03/25/1999)
Farská 7
Nitra 949 01
  (from: 06/25/1992 until: 11/26/1996)
Identification number (IČO): 
31 416 489
  (from: 06/25/1992)
Date of entry: 
06/25/1992
  (from: 06/25/1992)
Person dissolved from: 
31.12.2009
  (from: 01/15/2010)
Date of deletion: 
01/15/2010
  (from: 01/15/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/15/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/25/1992)
Objects of the company: 
Výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/25/1992 until: 01/14/2010)
Veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami
  (from: 06/25/1992 until: 01/14/2010)
Nákup a predaj nemovitostí
  (from: 06/25/1992 until: 01/14/2010)
Prenájom nehnuteľností vr. bytového hospodárstva
  (from: 06/25/1992 until: 01/14/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 02/23/2004 until: 01/14/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 02/23/2004 until: 01/14/2010)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 02/23/2004 until: 01/14/2010)
inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/23/2004 until: 01/14/2010)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 02/23/2004 until: 01/14/2010)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení
  (from: 03/05/2008 until: 01/14/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/23/2008 until: 01/14/2010)
Partners: 
FRO Saldatura S.p.a.
Via Evangelista Torricelli 15/a
Verona 371 35
Taliansko
  (from: 03/26/1999 until: 07/10/2000)
FRO Saldatura S.p.a.
Via Evangelista Torricelli 15/a
Verona 371 35
Taliansko
  (from: 11/27/1996 until: 03/25/1999)
FRO Saldatura S.p.a
Via Evangelista Torricelli 15/a
Verona 371 35
Taliansko
  (from: 06/25/1992 until: 11/26/1996)
FRO S.R.L., reg. č. 1998-42210
Via E. Torricelli 15/A
Verona 37 135
Taliansko
  (from: 07/11/2000 until: 03/15/2006)
Ing. Dušan Turček
Wilsonovo nábr. 166
Nitra
Slovak Republic
  (from: 07/11/2000 until: 07/19/2006)
Ing. Dušan Turček
Wilsonovo nábr. 166
Nitra
Slovak Republic
  (from: 11/27/1996 until: 07/10/2000)
Ing. Dušan TURČEK
Wilsonovo nábr. 166
Nitra
Slovak Republic
  (from: 06/25/1992 until: 11/26/1996)
FRO S.P.A.
Via E. Torricelli 15/A
Verona 37 135
Taliansko
  (from: 03/16/2006 until: 01/14/2010)
Contribution of each member: 
Ing. Dušan TURČEK
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 11/26/1996)
FRO Saldatura S.p.a
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 11/26/1996)
Ing. Dušan Turček
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 11/27/1996 until: 07/10/2000)
FRO Saldatura S.p.a.
Amount of investment: 850 000 Sk Paid up: 850 000 Sk
  (from: 11/27/1996 until: 03/25/1999)
FRO Saldatura S.p.a.
Amount of investment: 850 000 Sk Paid up: 850 000 Sk
  (from: 03/26/1999 until: 07/10/2000)
Ing. Dušan Turček
Amount of investment: 1 015 000 Sk Paid up: 1 015 000 Sk
  (from: 07/11/2000 until: 07/19/2006)
FRO S.R.L., reg. č. 1998-42210
  (from: 07/11/2000 until: 03/15/2006)
FRO S.P.A.
Amount of investment: 5 750 000 Sk Paid up: 5 750 000 Sk
  (from: 03/16/2006 until: 07/19/2006)
FRO S.P.A.
Amount of investment: 6 765 000 Sk Paid up: 6 765 000 Sk
  (from: 07/20/2006 until: 04/02/2009)
FRO S.P.A.
Amount of investment: 224 557 EUR Paid up: 224 557 EUR
  (from: 04/03/2009 until: 01/14/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/26/1999 until: 01/14/2010)
konatelia
  (from: 01/11/1993 until: 03/25/1999)
Individual managing director
  (from: 06/25/1992 until: 01/10/1993)
Peter Puchel
Petzvalova 13
Trnava 917 02
From: 07/04/2006
  (from: 07/20/2006 until: 07/18/2007)
Peter Puchel
Petzvalova 13
Trnava 917 02
From: 07/04/2006 Until: 06/12/2007
  (from: 07/19/2007 until: 07/18/2007)
Ing. Dušan Turček
  (from: 01/11/1993 until: 11/26/1996)
Ing. Dušan TURČEK
Wilsonovo nábr. 166
Nitra
  (from: 06/25/1992 until: 01/10/1993)
Ing. Dušan Turček
Wilsonovo nábr. 166
Nitra
  (from: 11/27/1996 until: 07/19/2006)
Ing. Dušan Turček
Wilsonovo nábr. 166
Nitra
From: 11/27/1996 Until: 07/04/2006
  (from: 07/20/2006 until: 07/19/2006)
Ing. Mauro Vacchi
  (from: 01/11/1993 until: 11/26/1996)
Ing. Daniele Zamuner
  (from: 01/11/1993 until: 11/26/1996)
Rag. Cesare Trivellati
Via Biondella 19/e
Verona
Taliansko
residence in the Slovak Republic :
Hornostavská 2
Nitra
  (from: 11/27/1996 until: 02/22/2004)
Dott. Maurizio Scarpa
Lungadige Cangrande N 1
Verona
Taliansko
From: 10/30/2003
  (from: 02/23/2004 until: 01/14/2010)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ je oprávnený zastupovať spoločnosť a podpisovať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/20/2006 until: 01/14/2010)
Menom spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 03/26/1999 until: 07/19/2006)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu konatelia, tak ako je v spoločenskej zmluve.
  (from: 01/11/1993 until: 03/25/1999)
Za spoločnosť koná k o n a t e ľ .
  (from: 06/25/1992 until: 01/10/1993)
Capital: 
224 557 EUR Paid up: 224 557 EUR
  (from: 04/03/2009 until: 01/14/2010)
6 765 000 Sk
  (from: 07/11/2000 until: 04/02/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 06/25/1992 until: 07/10/2000)
Other legal facts: 
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 17.12.2009 o zrušení spoločnosti Air Liquide Welding Central Europe s.r.o., so sídlom Hlohovecká 6, Lužianky, 951 41 , IČO: 31 416 489 ku dňu 31.12.2009 bez likvidácie zlúčením s nástupníckou spoločnosťou Welding Operations Services Slovakia, s.r.o. so sídlom Hlohovecká 6, Lužianky, 951 41, IČO: 36 557 331 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 14456/N. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 2675/N sa v y m a z á v a dňom 15.01.2010 obchodná spoločnosť Air Liquide Welding Central Europe s.r.o., so sídlom Hlohovecká 6, Lužianky, 951 41 , IČO: 31 416 489 , ktorá bola zrušená bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou Welding Operations Services Slovakia, s.r.o. so sídlom Hlohovecká 6, Lužianky, IČO: 36 557 331 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 14456/N na základe Zmluvy o zlúčení obchodných spoločností N 3582/2009, Nz 54183/2009, NCRIs 54801/2009 zo dňa 17.12.2009, ktorá je právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 15.01.2010.
  (from: 01/15/2010)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.5.1996. Stary spis: S.r.o. 7516
  (from: 11/27/1996 until: 01/14/2010)
Dodatok č. 2 zo dňa 13.3.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/26/1999 until: 01/14/2010)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 19.4.2000.
  (from: 07/11/2000 until: 01/14/2010)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.10.2003. Zánik funkcie konateľa Rag. Cesare Trivellati dňa 30.10.2003. Rozšírenie predmetu činnosti - úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.12.2002 a zo dňa 30.10.2003.
  (from: 02/23/2004 until: 01/14/2010)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/15/2010)
Legal successor: 
Welding Operations Services Slovakia, s.r.o.
Hlohovecká 6
Lužianky 951 41
  (from: 01/15/2010)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person