Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3363/B

Obchodné meno: 
ProCare, a.s.
  (od: 27.04.2007)
HMO Slovakia, a.s.
  (od: 02.07.2005 do: 26.04.2007)
VITESA, a.s.
  (od: 23.06.2004 do: 01.07.2005)
Sídlo: 
Einsteinova 23-25
Bratislava 5 851 01
  (od: 08.10.2009)
Žellova 2
Bratislava 2 821 08
  (od: 06.02.2008 do: 07.10.2009)
Einsteinova 21/3692
Bratislava 5 851 01
  (od: 30.11.2006 do: 05.02.2008)
Križkova 9
Bratislava 811 04
  (od: 23.06.2004 do: 29.11.2006)
IČO: 
35 890 568
  (od: 23.06.2004)
Deň zápisu: 
23.06.2004
  (od: 23.06.2004)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 23.06.2004)
Predmet činnosti: 
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2004)
marketing a prieskum trhu
  (od: 23.06.2004)
automatizované spracovanie dát
  (od: 23.06.2004)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 23.06.2004)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2004)
poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 23.06.2004)
vedenie účtovníctva
  (od: 06.04.2007)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia typu poliklinika v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (od: 27.04.2007)
pracovná zdravotná služba
  (od: 11.05.2007)
zubná technika
  (od: 27.06.2007)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - meranie denného a umelého osvetlenia - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí a meranie tepelnovlhkostnej mikrolímy
  (od: 10.08.2010)
špecialista požiarnej ochrany
  (od: 07.03.2017)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (od: 07.03.2017)
Bezpečnostnotechnické služby
  (od: 03.05.2018)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 25.10.2020)
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - meranie vibrácii v pracovnom prostredí - odber a meranie vzoriek prašnosti v pracovnom prostredí
  (od: 25.10.2020)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 04.11.2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 29.03.2022)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (od: 29.03.2022)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 29.03.2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 23.06.2004 do: 12.06.2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 23.06.2004 do: 12.06.2008)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 23.06.2004)
MUDr. Igor Pramuk , MPH - člen predstavenstva
Kuzmányho 5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
Vznik funkcie: 18.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2018)
Ing. Tomáš Valaška - člen predstavenstva
Malá Pažiť 1124/35
Veľký Kýr 941 07
Vznik funkcie: 21.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2020)
MUDr. Radoslav Čuha , MBA, MPH - Predseda predstavenstva
Ďumbierska 34
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 01.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2021)
Ing. Marek Balážik
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 30.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2004 do: 28.02.2006)
Ing. Marek Balážik
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 30.11.2004 Skončenie funkcie: 13.02.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Marek Balážik - člen predstavenstva
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 06.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2006 do: 09.08.2010)
Ing. Marek Balážik - člen predstavenstva
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 28.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2010 do: 09.08.2010)
Ing. Andrej Dobrota
Hlavná 264
Bacúch 976 65
Vznik funkcie: 25.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2012 do: 10.12.2012)
Ing. Andrej Dobrota - člen
Hlavná 264
Bacúch 976 65
Vznik funkcie: 11.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.2008 do: 11.08.2011)
Ing. Andrej Dobrota - člen predstavenstva
Hlavná 264
Bacúch 976 65
Vznik funkcie: 25.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.2012 do: 25.06.2015)
Ing. Andrej Dobrota - člen predstavenstva
Hlavná 264
Bacúch 976 65
Vznik funkcie: 25.09.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2015 do: 25.06.2015)
Ing. Andrej Dobrota - predseda predstavenstva
Hlavná 264
Bacúch 976 65
Vznik funkcie: 31.07.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2011 do: 23.10.2012)
Ing. Andrej Dobrota - predseda predstavenstva
Hlavná 264
Bacúch 976 65
Vznik funkcie: 31.07.2011 Skončenie funkcie: 25.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2012 do: 23.10.2012)
Marek Duban - predseda predstavenstva
1. Mája 22
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.08.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2015 do: 02.05.2018)
Marek Duban - predseda predstavenstva
1. Mája 22
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 01.08.2015 Skončenie funkcie: 31.01.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.2018 do: 02.05.2018)
MUDr. Vladimír Dvorový - predseda predstavenstva
Tichá 2265/6
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 01.02.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 03.05.2018 do: 05.05.2021)
MUDr. Vladimír Dvorový - predseda predstavenstva
Tichá 2265/6
Trebišov 075 01
Vznik funkcie: 01.02.2018 Skončenie funkcie: 31.03.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.05.2021 do: 05.05.2021)
Ing. Viktor Földes
Móra Krausza 515/5
Komárno - Nová Stráž 945 01
Vznik funkcie: 25.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2012 do: 10.12.2012)
Ing. Viktor Földes - člen predstavenstva
Móra Krausza 515/5
Komárno - Nová Stráž 945 01
Vznik funkcie: 01.08.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2015 do: 24.10.2018)
Ing. Viktor Földes - člen predstavenstva
Móra Krausza 515/5
Komárno - Nová Stráž 945 01
Vznik funkcie: 01.08.2015 Skončenie funkcie: 17.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2018 do: 24.10.2018)
Ing. Viktor Földes - člen predstavenstva
Móra Krausza 515/5
Komárno- Nová Stráž 945 01
Vznik funkcie: 23.02.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.2012 do: 23.10.2012)
Ing. Viktor Földes - člen predstavenstva
Móra Krausza 515/5
Komárno- Nová Stráž 945 01
Vznik funkcie: 23.02.2012 Skončenie funkcie: 25.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.10.2012 do: 23.10.2012)
Ing. Viktor Földes - predseda predstavenstva
Móra Krausza 515/5
Komárno - Nová Stráž 945 01
Vznik funkcie: 25.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.2012 do: 25.06.2015)
Ing. Viktor Földes - predseda predstavenstva
Móra Krausza 515/5
Komárno - Nová Stráž 945 01
Vznik funkcie: 25.09.2012 Skončenie funkcie: 31.07.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2015 do: 25.06.2015)
MUDr. Miloslav Haščák - člen
Križkova 9
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 23.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2004 do: 24.11.2005)
MUDr. Miloslav Haščák - člen
Križkova 9
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 09.11.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2005 do: 24.11.2005)
MUDr. Svätopluk Hlavačka , MBA - predseda predstavenstva
Pod Rovnicami 17
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 15.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 09.08.2010)
MUDr. Svätopluk Hlavačka , MBA - predseda predstavenstva
Pod Rovnicami 17
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 15.04.2009 Skončenie funkcie: 28.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2010 do: 09.08.2010)
MUDr. Jozef Karaš - člen
Kamienka 13
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 11.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.2008 do: 07.10.2009)
MUDr. Jozef Karaš - člen
Kamienka 13
Stará Ľubovňa 064 01
Vznik funkcie: 11.04.2008 Skončenie funkcie: 19.08.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2009 do: 07.10.2009)
Waldemar Krzysztof Kmiecik - člen predstavenstva
Slávičie údolie 7219/104
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 19.08.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2009 do: 13.03.2012)
Waldemar Krzysztof Kmiecik - člen predstavenstva
Slávičie údolie 7219/104
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 19.08.2009 Skončenie funkcie: 23.02.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.2012 do: 13.03.2012)
Ing. Marián Koreň - člen predstavenstva
Studenohorská 2/A
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 14.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2012 do: 25.06.2015)
Ing. Marián Koreň - člen predstavenstva
Studenohorská 2/A
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 14.09.2012 Skončenie funkcie: 22.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2015 do: 25.06.2015)
Ing. Marián Krajňák - člen
Križkova 9
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 23.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2004 do: 09.12.2004)
Ing. Marián Krajňák - člen
Križkova 9
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 30.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2004 do: 09.12.2004)
Ing. Stanislav Kriho - člen predstavenstva
Š. Králika 6171/4
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Vznik funkcie: 21.06.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.2016 do: 01.08.2017)
Ing. Stanislav Kriho - člen predstavenstva
Š. Králika 6171/4
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
Vznik funkcie: 21.06.2016 Skončenie funkcie: 30.06.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2017 do: 01.08.2017)
Ing. Peter Lednický - člen predstavenstva
Šoltésovej 10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 13.02.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.03.2006 do: 27.12.2006)
Ing. Peter Lednický - člen predstavenstva
Šoltésovej 10
Martin 036 01
Vznik funkcie: 13.02.2006 Skončenie funkcie: 06.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2006 do: 27.12.2006)
Ing. Eduard Maták - člen predstavenstva
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.02.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.2012 do: 24.09.2012)
Ing. Eduard Maták - člen predstavenstva
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 23.02.2012 Skončenie funkcie: 14.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2012 do: 24.09.2012)
Ing. Eduard Maták - predseda
Pekníkova 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 23.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2004 do: 28.02.2006)
Ing. Eduard Maták - predseda
Pekníkova 3
Bratislava 841 02
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 13.02.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Juraj Mičko - predseda predstavenstva
Baška 170
Baška 040 16
Vznik funkcie: 28.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2010 do: 11.08.2011)
Ing. Juraj Mičko - predseda predstavenstva
Baška 170
Baška 040 16
Vznik funkcie: 28.06.2010 Skončenie funkcie: 31.07.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2011 do: 11.08.2011)
Ing. Peter Milan - člen predstavenstva
Malinovského 1156/1
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 06.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2006 do: 21.11.2008)
Ing. Peter Milan - člen predstavenstva
Malinovského 1156/1
Partizánske 958 06
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 14.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2008 do: 21.11.2008)
Ing. Vladimíra Richterová - člen predstavenstva
Sokolská 3237/2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 22.05.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2015 do: 26.08.2016)
Ing. Vladimíra Richterová - člen predstavenstva
Sokolská 3237/2
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 22.05.2015 Skončenie funkcie: 21.06.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.08.2016 do: 26.08.2016)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - člen predstavenstva
Trieda SNP 478/31
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 11
Vznik funkcie: 30.06.2017
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.08.2017 do: 01.07.2020)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - člen predstavenstva
Trieda SNP 478/31
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 11
Vznik funkcie: 30.06.2017 Skončenie funkcie: 20.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2020 do: 01.07.2020)
Michal Stanislav , MBA - člen predstavenstva
Západný rad 3751/3
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 14.10.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2008 do: 07.10.2009)
Michal Stanislav , MBA - člen predstavenstva
Západný rad 3751/3
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 14.10.2008 Skončenie funkcie: 19.08.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2009 do: 07.10.2009)
Ing. Vladimíra Šeböková - člen predstavenstva
Karloveská 59
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.06.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.08.2010 do: 13.03.2012)
Ing. Vladimíra Šeböková - člen predstavenstva
Karloveská 59
Bratislava 841 04
Vznik funkcie: 28.06.2010 Skončenie funkcie: 23.02.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.03.2012 do: 13.03.2012)
JUDr. Ondrej Šestina - predseda
Matičná 28
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 11.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.2008 do: 08.06.2009)
JUDr. Ondrej Šestina - predseda
Matičná 28
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 11.04.2008 Skončenie funkcie: 15.04.2009
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 08.06.2009)
Ing. Ladislav Šmárik - člen predstavenstva
Mojmírová 8
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 09.11.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.11.2005 do: 07.08.2006)
Ing. Ladislav Šmárik - člen predstavenstva
Mojmírová 8
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 09.11.2005 Skončenie funkcie: 14.07.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.08.2006 do: 07.08.2006)
MUDr. Ľubomír Šušol - člen predstavenstva
Raková 393/15
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 06.06.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.06.2007 do: 23.04.2008)
MUDr. Ľubomír Šušol - člen predstavenstva
Raková 393/15
Limbach 900 91
Vznik funkcie: 06.06.2007 Skončenie funkcie: 11.04.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.04.2008 do: 23.04.2008)
Ing. Roman Závodský - predseda predstavenstva
Jasná 4175/9A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 13.02.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.08.2006 do: 05.02.2008)
Ing. Roman Závodský - predseda predstavenstva
Jasná 4175/9A
Senec 903 01
Vznik funkcie: 13.02.2006 Skončenie funkcie: 01.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 06.02.2008 do: 05.02.2008)
Ing. Roman Závodský - predseda predstavenstva
Košická 20
Senec 903 01
Vznik funkcie: 13.02.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.03.2006 do: 28.08.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (od: 12.07.2006)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom úkony v mene spoločnosti sa uskutočňujú súhlasným prejavom vôle predsedu predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (od: 23.06.2004 do: 11.07.2006)
Základné imanie: 
23 798 506 EUR Rozsah splatenia: 23 798 506 EUR
  (od: 04.01.2013)
10 798 506 EUR Rozsah splatenia: 10 798 506 EUR
  (od: 11.03.2011 do: 03.01.2013)
8 298 506 EUR Rozsah splatenia: 8 298 506 EUR
  (od: 09.06.2009 do: 10.03.2011)
250 000 000 Sk Rozsah splatenia: 250 000 000 Sk
  (od: 22.11.2008 do: 08.06.2009)
100 000 000 Sk Rozsah splatenia: 100 000 000 Sk
  (od: 06.04.2007 do: 21.11.2008)
51 000 000 Sk Rozsah splatenia: 51 000 000 Sk
  (od: 02.10.2004 do: 05.04.2007)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 23.06.2004 do: 01.10.2004)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 320 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená.
  (od: 09.06.2009)
Počet: 249
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 194 EUR
  (od: 09.06.2009)
Počet: 50
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 50 000 EUR
  (od: 11.03.2011)
Počet: 13
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 EUR
  (od: 04.01.2013)
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti nie je obmedzená.
  (od: 23.06.2004 do: 08.06.2009)
Počet: 249
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 22.11.2008 do: 08.06.2009)
Počet: 99
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 06.04.2007 do: 21.11.2008)
Počet: 50
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 02.10.2004 do: 05.04.2007)
Akcionár: 
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.03.2022)
GRATIO HOLDINGS LTD
Idipodos Street, 2063 Strovolos 9A
Nicosia 2063
Cyprus
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.06.2009 do: 04.06.2010)
KURE LIMITED
Agias Fylaxeos & Polygnostou, C & I CENTER 212
Limassol P.C. 3082
Cyperská republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2014 do: 30.03.2015)
Slovenské investičné družstvo
Osadná 11
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.11.2006 do: 21.11.2008)
Slovenský investičný holding, a. s.
Osadná 11
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2004 do: 29.11.2006)
Slovenský investičný holding, s. r. o.
Osadná 11
Bratislava 831 03
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 22.11.2008 do: 08.06.2009)
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.06.2020 do: 03.11.2021)
Svet zdravia, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava - mestská časť Petržalka 851011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.11.2021 do: 28.03.2022)
Wedgesand, B.V.
Bussumergrintweg 14A
Hilversum 1217
Holandské kráľovstvo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.06.2010 do: 27.11.2013)
Wedgesand, B.V.
Strawinskylaan 1223
Amsterdam 1077XX
Holandské kráľovstvo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.11.2013 do: 31.12.2013)
Dozorná rada: 
Mgr. Maroš Nesťák
Kráľova pri Senci 890
Kráľova pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 22.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2020)
Martin Krchňavý
Jaseňová 3623/10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022)
MUDr. Václav Jirku
Nobelova 811/1
Praha 6 160 00
Česká republika
Vznik funkcie: 01.05.2022
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022)
Ing. Peter Andits
Kazanská 23
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 29.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2018 do: 25.06.2020)
Ing. Peter Andits
Kazanská 23
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Vznik funkcie: 29.12.2017 Skončenie funkcie: 19.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2020 do: 25.06.2020)
Ing. Marek Balážik
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 23.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2004 do: 09.12.2004)
Ing. Marek Balážik
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 30.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2004 do: 09.12.2004)
Ing. Marek Balážik
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 13.02.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.03.2006 do: 27.12.2006)
Ing. Marek Balážik
Tomášovská 21
Malinovo 900 45
Vznik funkcie: 13.02.2006 Skončenie funkcie: 06.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2006 do: 27.12.2006)
Ing. Martin Bohunický
Šustekova 3613/14
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 14.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2012 do: 22.01.2018)
Ing. Martin Bohunický
Šustekova 3613/14
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 14.09.2012 Skončenie funkcie: 29.12.2017
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.01.2018 do: 22.01.2018)
Ing. Emília , Mamajová
Partizánska 27
Snina 069 01
Vznik funkcie: 06.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2006 do: 08.04.2008)
Ing. Emília , Mamajová
Partizánska 27
Snina 069 01
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 23.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2008 do: 08.04.2008)
Mgr. Jaroslav Haščák
Križkova 9
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 23.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2004 do: 01.10.2004)
Mgr. Jaroslav Haščák
Križkova 9
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 26.08.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2004 do: 01.10.2004)
Ing. Róbert Kirchner
Vavilovova 1180/2
Bratislava 5 851 01
Vznik funkcie: 18.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2010 do: 11.08.2011)
Ing. Róbert Kirchner
Vavilovova 1180/2
Bratislava 5 851 01
Vznik funkcie: 18.03.2010 Skončenie funkcie: 02.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2011 do: 11.08.2011)
Ing. Marián Koreň - člen dozorného orgánu
Studenohorská 2/A
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 02.08.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.08.2011 do: 24.09.2012)
Ing. Marián Koreň - člen dozorného orgánu
Studenohorská 2/A
Bratislava 841 03
Vznik funkcie: 02.08.2011 Skončenie funkcie: 14.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2012 do: 24.09.2012)
Ing. Adela Kubíniová
Buková 4239/25
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 30.11.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.12.2004 do: 01.07.2005)
Ing. Adela Kubíniová
Buková 4239/25
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 30.11.2004 Skončenie funkcie: 28.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2005 do: 01.07.2005)
Ing. Juraj Luknár
Stolárska 46
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 23.06.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.06.2004 do: 28.02.2006)
Ing. Juraj Luknár
Stolárska 46
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 23.06.2004 Skončenie funkcie: 13.02.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.03.2006 do: 28.02.2006)
Eduard Maták
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 14.09.2012 Skončenie funkcie: 21.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2015 do: 30.03.2015)
Ing. Eduard Maták
Stromová 10482/38
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 14.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2012 do: 30.03.2015)
Mgr. Peter Nemec
Haydnova 25
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 28.06.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.07.2005 do: 24.09.2012)
Mgr. Peter Nemec
Haydnova 25
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 28.06.2005 Skončenie funkcie: 14.09.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.09.2012 do: 24.09.2012)
Mgr. MAroš Nesťák
Kráľova pri Senci 890
Kráľova pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 21.01.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2015 do: 24.10.2020)
Mgr. Maroš Nesťák
Kráľova pri Senci 890
Kráľova pri Senci 900 50
Vznik funkcie: 21.01.2015 Skončenie funkcie: 21.01.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2020 do: 24.10.2020)
Mgr. Maroš Nešťák
Štefana Králika 6555/3
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 06.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2006 do: 19.05.2010)
Mgr. Maroš Nešťák
Štefana Králika 6555/3
Bratislava 841 07
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 18.03.2010
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.05.2010 do: 19.05.2010)
MUDr. Ľubomír Redecha
Námestie Matice slovenskej 13/88
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 19.02.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.04.2008 do: 30.03.2015)
MUDr. Ľubomír Redecha
Námestie Matice slovenskej 13/88
Žiar nad Hronom 965 01
Vznik funkcie: 19.02.2008 Skončenie funkcie: 19.02.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2015 do: 30.03.2015)
MUDr. Juraj Vančík , CSc., MBA
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.02.2015
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 31.03.2015 do: 24.10.2018)
MUDr. Juraj Vančík , CSc., MBA
Slnečnicová 50
Malá Ida 044 20
Vznik funkcie: 01.02.2015 Skončenie funkcie: 25.08.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2018 do: 24.10.2018)
Ing. Peter Vaško
A.Hlinku 24
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.08.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.10.2004 do: 27.12.2006)
Ing. Peter Vaško
A.Hlinku 24
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 26.08.2004 Skončenie funkcie: 06.12.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.12.2006 do: 27.12.2006)
Ing. Eduard Maták
Stromová 1048/38
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 26.08.2018 Skončenie funkcie: 30.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Mgr. Jozef Mathia
Tomankova 2A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 19.12.2019 Skončenie funkcie: 30.04.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2022 do: 28.06.2022)
Mgr. Jozef Mathia
Tomankova 2A
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Vznik funkcie: 19.12.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.06.2020 do: 28.06.2022)
Ing. Eduard Maták
Stromová 1048/38
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 26.08.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.10.2018 do: 28.06.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 11. 5. 2004 vo forme notárskej zápisnice N 315/2004, Nz 40450/2004 spísanou notárskym kandidátom notára JUDr. Ivana Macáka v súlade s ust. Obchodného zákonníka.
  (od: 23.06.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 550/2004 Nz 66835/2004 dňa 26.08.2004 notárskym kandidátom JUDr. Ludmilou Joanidisovou poverenou notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (od: 02.10.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2004.
  (od: 10.12.2004)
Notárska zápisnica N 300/2005, Nz 29693/2005, NCRls 29264/2005 spísaná notárkou JUDr. Ludmilou Joanidisovou, ktorá osvedčuje rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2005 - zmena obchodného mena, pôvodné: VITESA, a.s. Zánik funkcie člena dozornej rady Mgr. Adely Kubíniovej dňa 28.6.2005.
  (od: 02.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.
  (od: 01.03.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára N 334/2006, Nz 23955/2006, NCRIs 23872/B zo dňa 16.6.2006.
  (od: 12.07.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 6.12.2006.
  (od: 28.12.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 275/2007, Nz 15141/2007, NCRls 15092/2007 zo dňa 20.04.2007.
  (od: 11.05.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2008. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 30/2008, Nz 3512/2008, NCRls 3502/2008 zo dňa 29.01.2008.
  (od: 06.02.2008)
Notárska zápisnica N 316/2008, Nz 15192/2008, NCRls 15052/2008 napísaná dňa 11.4.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spoločnosti. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.4.2008.
  (od: 24.04.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.10.2008. Rozhodnutie jediného akcionára spísné vo forme notárskej zápisnice N 1113/2008 Nz 45368/2008 zo dňa 27.10.2008.
  (od: 22.11.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.4.2009.
  (od: 09.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2009 a 21.9.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 948/2009, Nz 31663/2009.
  (od: 08.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.03.2010.
  (od: 20.05.2010)
Notárska zápisnica N 454/2010, Nz 27694/2010, NCRls 28138/2010 zo dňa 5.8.2010. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.6.2010.
  (od: 10.08.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 27/2011, Nz 4675/2011, NCRls 4799/2011 zo dňa 10.02.2011.
  (od: 11.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011 a zo dňa 02.08.2011.
  (od: 12.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 22.02.2012.
  (od: 14.03.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 12.09.2012.
  (od: 25.09.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.09.2012.
  (od: 24.10.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2012.
  (od: 04.01.2013)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 398/2014, NZ 57350/2014, NCRls 58204/2014 zo dňa 12.12.2014.
  (od: 17.12.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.01.2015.
  (od: 31.03.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2015.
  (od: 26.06.2015)
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 21.12.2015.
  (od: 09.01.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.08.2018.
  (od: 25.10.2018)
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 02.12.2020 o zrušení spoločnosti HARRY HOMER s.r.o., so sídlom Biringerova 891/1, 949 01 Nitra, IČO: 36 847 569 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou ProCare, a.s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 890 568.
  (od: 14.01.2021)
Zmluva o zlúčení zo dňa 02.12.2020 vo forme notárskej zápisnice č. N 426/2020, Nz 43903/2020 NCRIs 44478/2019, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou HARRY HOMER s.r.o., ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou ProCare, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť ProCare, a.s., so sídlom Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 35 890 568 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, vložka č. 3363/B, sa stáva dňom 14.01.2021 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti HARRY HOMER s.r.o., so sídlom Biringerova 891/1, 949 01 Nitra, IČO: 36 847 569 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 20854/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 14.01.2021, teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.
  (od: 14.01.2021)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 17.12.2014)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
HARRY HOMER, s.r.o.
Biringerova 891/1
Nitra 949 01
  (od: 14.01.2021)
mediworx software solutions, a.s.
Digital Park III, Einteinova 19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (od: 10.02.2022)
MyCare s.r.o.
Vlčie hrdlo 49
Bratislava 821 07
  (od: 09.01.2016)
O3 Invest, a.s.
Einsteinova 25
Bratislava 851 01
  (od: 17.12.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  01.07.2022
Dátum výpisu:  05.07.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)