Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10770/R

Business name: 
ENERGOTRENS, s.r.o.
  (from: 01/02/1998)
Registered seat: 
Súvoz l
Trenčín 911 32
  (from: 01/02/1998)
Identification number (IČO): 
36 300 870
  (from: 01/02/1998)
Date of entry: 
01/02/1998
  (from: 01/02/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/02/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 01/02/1998)
rozvod vody
  (from: 01/24/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 03/23/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 03/23/2006)
oprava vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 07/21/2007)
výroba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 07/21/2007)
výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
  (from: 07/21/2007)
montáž elektrických zariadení
  (from: 07/21/2007)
vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
  (from: 07/21/2007)
výroba a dodávka stlačeného vzduchu
  (from: 07/21/2007)
zámočníctvo
  (from: 07/21/2007)
stolárstvo
  (from: 07/21/2007)
výroba strojov a zariadení
  (from: 04/09/2008)
oprava a údržba strojov a zariadení
  (from: 04/09/2008)
nabíjanie batérií
  (from: 02/24/2009)
orpavy pracovných strojov
  (from: 02/24/2009)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 12/29/2012)
plynárenstvo - dodávka plynu, distribúcia plynu
  (from: 12/29/2012)
elektroenergetika - dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 12/29/2012)
Partners: 
TRENS SK, a. s.
Súvoz 1
Trenčín 911 32
Slovak Republic
  (from: 02/22/2012)
Contribution of each member: 
TRENS SK, a. s.
Amount of investment: 700 000 EUR Paid up: 700 000 EUR
Lien: TRENS SK a.s., so sídlom Súvoz 1, Trenčín, IČO 45 525 315, zapísaná v Obch. registri OS Trenčín, odd: Sa, vl. 10582/R - záložné právo k obchodnému podielu zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k podniku č. 052/14/550088/H/001 v prospech Poštovej banky, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, IČO 31 340 890, zapísaná v Obch. registri OS Bratislava I, odd: Sa, vl. 501/B
  (from: 12/31/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/21/2021)
Jaroslav Hadvig
Ružová 21
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/01/2021
  (from: 09/14/2021)
Alojz Kuriak
Novomeského 1247
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 09/01/2021
  (from: 09/14/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Potvrdenie písomného prejavu vôle spoločnosti podpisom konateľov sa vykoná tak, že k vytlačenému, otlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúcich podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/28/2021)
Capital: 
700 000 EUR Paid up: 700 000 EUR
  (from: 07/01/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.11.1997 podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 01/02/1998)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 28.07.1998.
  (from: 04/26/1999)
Spoločníci v súlade s čl. 15 spoločenskej zmluvy uzavreli dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve dňa 12.3.2000.
  (from: 08/21/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 20.6.2002 schválilo rozšírenie predmetu činnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.12.2002 schválilo úplné nové znenie spoločenskej zmluy.
  (from: 01/24/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 21.03.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie.
  (from: 05/12/2003)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person