Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3433/B

Obchodné meno: 
Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s.
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2006)
Sídlo: 
Bajkalská 30
Bratislava 820 05
  (od: 26.05.2005 do: 28.02.2006)
Bajkalská 30
Bratislava 829 48
  (od: 08.10.2004 do: 25.05.2005)
IČO: 
35 902 914
  (od: 08.10.2004)
Deň zápisu: 
08.10.2004
  (od: 08.10.2004)
Deň výmazu: 
01.03.2006
  (od: 01.03.2006)
Dôvod výmazu: 
dobrovoľný výmaz
  (od: 01.03.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 08.10.2004)
Predmet činnosti: 
vytváranie a správa dôchodkových fondov za účelom vykonávania starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z.z., čím sa rozumie:
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2006)
a) riadenie investícií, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2006)
b) administrácia dôchodkových fondov
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2006)
c) propagácia a reklama dôchodkových fondov.
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2006)
Mag. Herbert Georg Pfeiffer - člen
Hummelova 2166/6
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2005 do: 20.01.2006)
Mag. Herbert Georg Pfeiffer - člen
Hummelova 2166/6
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 25.10.2005 Skončenie funkcie: 13.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2006 do: 20.01.2006)
Ing. Jozef Paška - predseda predstavenstva
Klemensova 13
Bratislava 811 09
Vznik funkcie: 13.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Mario Schrenkel - člen
Topoľčianska 3207/5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 08.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2004 do: 16.11.2005)
Ing. Mario Schrenkel - člen
Topoľčianska 3207/5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 25.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2005 do: 16.11.2005)
Ing. Mario Schrenkel - člen predstavenstva
Topoľčianska 3207/5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 25.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Mario Schrenkel - predseda
Topoľčianska 3207/5
Bratislava 851 05
Vznik funkcie: 25.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2005 do: 20.01.2006)
Ing. Peter Socha - predseda
Hečkova 7461/16
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 08.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2004 do: 16.11.2005)
Ing. Peter Socha - predseda
Hečkova 7461/16
Bratislava 831 05
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 25.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2005 do: 16.11.2005)
Ing. Vladimír Valach - člen
Nezábudková 811/26
Bratislava 821 01
Vznik funkcie: 08.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2006)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 26.05.2005 do: 28.02.2006)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, pričom jeden z členov musí byť vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 08.10.2004 do: 25.05.2005)
Základné imanie: 
300 000 000 Sk Rozsah splatenia: 300 000 000 Sk
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2006)
Akcie: 
Počet: 1000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 300 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod alebo akýkoľvek prechod akcií je podmienený súhlasom valného zhromaždenia.
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2006)
Akcionár: 
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
Bratislava 815 74
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2006 do: 28.02.2006)
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Bajkalská 30
Bratislava 829 48
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2004 do: 20.01.2006)
Dozorná rada: 
Mag. Herbert Georg Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 08.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2004 do: 16.11.2005)
Mag. Herbert Georg Pfeiffer
Hummelova 2166/6
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 25.10.2005
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.11.2005 do: 16.11.2005)
Ing. Imrich Béreš
Potočná 8083/31A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 13.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2006 do: 20.01.2006)
Dipl. Ing. Erich Feix
Stromová 10482/48
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 08.10.2004 Skončenie funkcie: 13.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2006 do: 20.01.2006)
Dr. Christiane Decker
Am Obstgarten 7
Kriftel 658 30
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 06.05.2005 Skončenie funkcie: 13.01.2006
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2006 do: 20.01.2006)
Ing. Imrich Béreš
Potočná 8083/31A
Bratislava 831 06
Vznik funkcie: 08.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2004 do: 20.01.2006)
Dipl. Ing. Erich Feix
Stromová 10482/48
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 08.10.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.10.2004 do: 20.01.2006)
Dr. Christiane Decker
Am Obstgarten 7
Kriftel 658 30
Spolková republika Nemecko
Vznik funkcie: 06.05.2005
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.05.2005 do: 20.01.2006)
Stefan Markschies
Hlavná 73
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 13.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Todor Todorov
Pri starej prachárni 1
Bratislava 831 04
Vznik funkcie: 13.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2006 do: 28.02.2006)
Ing. Eva Štefániková
Panenská 678/30
Bratislava 811 03
Vznik funkcie: 13.01.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 21.01.2006 do: 28.02.2006)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 81/2006, Nz 5921/2006, NCRls 5905/2006 zo dňa 15.2.2006 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zrušení spoločnosti bez likvidácie ku dňu 28.2.2006 a jej zlúčení so spoločnosťou Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Obchodná 43-45, 811 06 Bratislava, IČO: 35 901 624 ku dňu 1.3.2006, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s. Súhlas Daňového úradu Bratislava II č. 601/230/13701/06/KUL zo dňa 28.2.2006 s výmazom spoločnosti Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s., Bajkalská 30, 820 05 Bratislava, IČO: 35 902 914 z obchodného registra. Na základe schválenej zmluvy o zlúčení spísanej dňa 15.2.2006 do notárskej zápisnice 82/2006, Nz 5922/2006, NCRls 5906/2006 obchodná spoločnosť Prvá dôchodková sporiteľňa, d.s.s., a.s., Bajkalská 30, 820 05 Bratislava, IČO: 35 902 914 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sa vo vložke č. 3433/B sa v y m a z u j e z obchodného registra ku dňu 1.3.2006.
  (od: 01.03.2006)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou - notárska zápisnica N 158/2004, Nz 54176/2004 dňa 24.06.2004 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Rozhodnutie Úradu pre finančný trh zo dňa 23.09.2004, číslo: GRUFT-003/2004/PDSS.
  (od: 08.10.2004 do: 28.02.2006)
Notárska zápisnica N 295/2005, Nz 19953/2005, NCRls 19681/2005 zo dňa 6.5.2005.
  (od: 26.05.2005 do: 28.02.2006)
Právny nástupca: 
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Obchodná 43-45
Bratislava 811 06
  (od: 01.03.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022
Dátum výpisu:  14.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)