Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11028/R

Business name: 
VISGRA spol. s r.o.
  (from: 05/12/1998)
Registered seat: 
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
  (from: 12/28/2005)
Tematínska 4
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 05/12/1998 until: 12/27/2005)
Identification number (IČO): 
36 303 372
  (from: 05/12/1998)
Date of entry: 
05/12/1998
  (from: 05/12/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/1998)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických porad- cov
  (from: 05/12/1998)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 05/12/1998)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 05/12/1998)
účtovné aplikácie
  (from: 05/12/1998)
spracovanie dát a súvisiace činnosti, databanky
  (from: 05/12/1998)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/12/1998)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/12/1998)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/12/1998)
výskum trhu
  (from: 05/12/1998)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/12/1998)
reklamné činnosti
  (from: 05/12/1998)
fotografické služby
  (from: 05/12/1998)
výroba a distribúcia videa
  (from: 05/12/1998)
požičiavanie videozáznamov v originálnom balení
  (from: 05/12/1998)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu na základe dohody s autorom
  (from: 05/12/1998)
sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
  (from: 05/12/1998)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
  (from: 05/12/1998)
producentská činnosť v oblasti videotvorby
  (from: 12/28/2005)
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie) a nahrávanie na nosiče záznamu obrazu a zvuku
  (from: 12/28/2005)
distribúcia filmov a iných nosičov záznamu a zvuku
  (from: 12/28/2005)
premietanie filmov
  (from: 12/28/2005)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/28/2005)
údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a prístrojov
  (from: 12/28/2005)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 12/28/2005)
poriadanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 12/28/2005)
poriadanie festivalov
  (from: 12/28/2005)
poradenské služby v rozsahu voľných živností
  (from: 12/28/2005)
poriadanie kurzov, školení a seminárov, konzultačná a prednášková činnosť v oblasti účtovníctva
  (from: 12/28/2005)
poriadanie kurzov, školení a seminárov, konzultačná a prednášková činnosť v oblasti videotvorby, filmovej tvorby a fotografovania
  (from: 12/28/2005)
spracovanie internetových stránok
  (from: 12/28/2005)
poskytovanie služieb prostredníctvom internetu
  (from: 12/28/2005)
návrh a inštalácia software systémov vrátane počítačových sietí
  (from: 12/28/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 12/28/2005)
upratovacie práce
  (from: 12/28/2005)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 12/28/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/28/2005)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
  (from: 12/28/2005)
opravy a údržba kancelárskych elektrických a elektronických strojov a prístrojov
  (from: 12/28/2005)
poriadanie kurzov, školení a seminárov, konzultačná a prednášková činnosť v oblasti práce s výpočtovou technikou
  (from: 12/28/2005)
úprava a tvorba filmov Licencia na televízne vysielanie v Slovenskej republike č. T/25, vydaná Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 31.08.l994 pre spoločníka Ing. Ladislava Belloviča.
  (from: 05/12/1998 until: 12/27/2005)
Partners: 
Ing. Ladislav Bellovič
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. Marie Bellovičová
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Dana Petrová
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
Slovak Republic
  (from: 06/23/2022)
Ing. Ladislav Bellovič
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
Slovak Republic
  (from: 12/28/2005 until: 05/16/2022)
Ing. Ladislav Bellovič
Tematínska 4
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/12/1998 until: 12/27/2005)
Ing. Marie Bellovičová
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
Slovak Republic
  (from: 12/28/2005 until: 05/16/2022)
Dana Bellovičová
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
Slovak Republic
  (from: 12/28/2005 until: 12/02/2014)
Ing. Marie Bellovičová
Tematínska 4
Nové Mesto nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/12/1998 until: 12/27/2005)
Dana Petrová
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
Slovak Republic
  (from: 12/03/2014 until: 06/22/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ladislav Bellovič
  (from: 06/10/2011 until: 05/16/2022)
Ing. Ladislav Bellovič
Amount of investment: 2 224 EUR Paid up: 2 224 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. Marie Bellovičová
  (from: 06/10/2011 until: 05/16/2022)
Ing. Marie Bellovičová
Amount of investment: 2 224 EUR Paid up: 2 224 EUR
  (from: 05/17/2022)
Dana Bellovičová
  (from: 06/10/2011 until: 12/02/2014)
Dana Petrová
  (from: 12/03/2014 until: 06/22/2022)
Dana Petrová
Amount of investment: 2 191 EUR Paid up: 2 191 EUR
  (from: 06/23/2022)
Ing. Ladislav Bellovič
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 12/27/2005)
Ing. Marie Bellovičová
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 12/27/2005)
Ing. Ladislav Bellovič
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/28/2005 until: 04/16/2009)
Ing. Marie Bellovičová
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/28/2005 until: 04/16/2009)
Dana Bellovičová
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 12/28/2005 until: 04/16/2009)
Ing. Ladislav Bellovič
Amount of investment: 2 223,992565 EUR Paid up: 2 223,992565 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 06/09/2011)
Ing. Marie Bellovičová
Amount of investment: 2 223,992565 EUR Paid up: 2 223,992565 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 06/09/2011)
Dana Bellovičová
Amount of investment: 2 190,798646 EUR Paid up: 2 190,798646 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 06/09/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/12/1998)
Ing. Ladislav Bellovič
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
From: 05/12/1998
  (from: 12/28/2005)
Ing. Marie Bellovičová
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
From: 05/12/1998
  (from: 12/28/2005)
Dana Petrová
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
From: 12/12/2005
  (from: 12/03/2014)
Ing. Ladislav Bellovič
Tematínska 4
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 05/12/1998 until: 06/22/2005)
Ing. Ladislav Bellovič
Tematínska 4
Nové Mesto nad Váhom
From: 05/12/1998
  (from: 06/23/2005 until: 12/27/2005)
Dana Bellovičová
Záhradnícka 681/19
Ilava 019 01
From: 12/12/2005
  (from: 12/28/2005 until: 12/02/2014)
Ing. Marie Bellovičová
Tematínska 4
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 05/12/1998 until: 06/22/2005)
Ing. Marie Bellovičová
Tematínska 4
Nové Mesto nad Váhom
From: 05/12/1998
  (from: 06/23/2005 until: 12/27/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 05/12/1998)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/10/2011)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 04/17/2009 until: 06/09/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/23/2005 until: 04/16/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.01.1998 podľa § lO5 a nasl. zákona č. 513/9l Zb. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.01.1998 bol prijatý dodatok č. l k spoločenskej zmluve. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.03.1998 bol prijatý dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/12/1998)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person