Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  135951/B

Obchodné meno: 
SPV HOLIŠA s.r.o.
  (od: 14.10.2010)
Sídlo: 
Špitálska 55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (od: 20.02.2019)
Masarykova 30
Lučenec 984 01
  (od: 21.01.2015 do: 19.02.2019)
Mikušovská cesta 5319
Lučenec 984 01
  (od: 14.10.2010 do: 20.01.2015)
IČO: 
45 855 358
  (od: 14.10.2010)
Deň zápisu: 
14.10.2010
  (od: 14.10.2010)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 14.10.2010)
Predmet činnosti: 
prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 14.10.2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 14.10.2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 14.10.2010)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
  (od: 14.10.2010)
výroba elektriny, dodávka elektriny
  (od: 08.12.2011)
Spoločníci: 
Mgr. Matúš Budiak
Špitálska 7778/55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (od: 16.10.2019)
Ing. Miroslav Budiak
Ľudovíta Fullu 3088/50
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
  (od: 16.10.2019)
Mgr. Dominika Oravkinová , PhD.
Špitálska 7778/55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
  (od: 16.10.2019)
Ing. Marcel Forai
Dvořákovo nábrežie 7529/4/E
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
  (od: 01.01.2019)
Seat Aličauši
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03
  (od: 21.08.2015 do: 31.12.2018)
Eduard Gruy
Rúbanisko III 2907/44
Lučenec 984 03
  (od: 14.10.2010 do: 20.08.2015)
Osman Keskin
Sakarya 2. cd., Tunali Mah. No. 78
Eskisehir
Turecká republika
  (od: 21.08.2015 do: 31.12.2018)
Brigita Mrázová
Ulica sadová 217/5A
Lučenec - Malá Ves 984 01
  (od: 21.08.2015 do: 31.12.2018)
Ing. Milan Mrva
Letná 1
Lučenec 984 01
  (od: 14.10.2010 do: 20.08.2015)
Bc. Denisa Pócsaová
1. mája 2018/94
Fiľakovo 986 01
  (od: 21.08.2015 do: 31.12.2018)
Ing. Milan Spodniak
Rátka 71
Fiľakovo 986 01
  (od: 14.10.2010 do: 13.09.2011)
Matúš Budiak
Ružomberská 321/16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
  (od: 01.01.2019 do: 15.10.2019)
Mgr. Dominika Oravkinová
Pionierska 1589/2
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (od: 01.01.2019 do: 15.10.2019)
Miroslav Budiak
Ľudovíta Fullu 3088/50
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
  (od: 01.01.2019 do: 15.10.2019)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Matúš Budiak
  (od: 01.01.2019 do: 15.10.2019)
Mgr. Matúš Budiak
Vklad: 98 262 EUR Splatené: 98 262 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424F/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015.
  (od: 16.10.2019)
Miroslav Budiak
  (od: 01.01.2019 do: 15.10.2019)
Ing. Miroslav Budiak
Vklad: 98 262 EUR Splatené: 98 262 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424F/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424G/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. Značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015.
  (od: 16.10.2019)
Mgr. Dominika Oravkinová
  (od: 01.01.2019 do: 15.10.2019)
Mgr. Dominika Oravkinová , PhD.
Vklad: 98 262 EUR Splatené: 98 262 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424G/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424H/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. Značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015.
  (od: 16.10.2019)
Ing. Marcel Forai
Vklad: 524 068 EUR Splatené: 524 068 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424E/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015. Záložné právo na obchodný podiel na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 000424F/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015 v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. Značkou B 3608, organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel Po, vložka číslo: 2310/B za účelom zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa vyplývajúcej zo Zmluvy o úvere č. 000424/CORP/2015 zo dňa 04.09.2015.
  (od: 01.01.2019)
Ing. Milan Mrva
Vklad: 1 700 EUR Splatené: 850 EUR
  (od: 14.10.2010 do: 02.05.2011)
Ing. Milan Spodniak
Vklad: 1 700 EUR Splatené: 850 EUR
  (od: 14.10.2010 do: 02.05.2011)
Eduard Gruy
Vklad: 1 700 EUR Splatené: 850 EUR
  (od: 14.10.2010 do: 02.05.2011)
Ing. Milan Mrva
Vklad: 1 700 EUR Splatené: 850 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech Solartec s.r.o. so sídlom Rožnov pod Radhoštěm, Televizní 2618, okres Vsetín, PSČ 756 61, Česká republika, IČ: 496 10 040, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel: C, vložka: 10820 ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 13. 04. 2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vo výške 6.345.000 EUR plus DPH.
  (od: 03.05.2011 do: 13.09.2011)
Ing. Milan Spodniak
Vklad: 1 700 EUR Splatené: 850 EUR
  (od: 03.05.2011 do: 13.09.2011)
Eduard Gruy
Vklad: 1 700 EUR Splatené: 850 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech Solartec s.r.o. so sídlom Rožnov pod Radhoštěm, Televizní 2618, okres Vsetín, PSČ 756 61, Česká republika, IČ: 496 10 040, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel: C, vložka: 10820 ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 13. 04. 2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa vo výške 6.345.000 EUR plus DPH.
  (od: 03.05.2011 do: 13.09.2011)
Ing. Milan Mrva
Vklad: 409 427 EUR Splatené: 409 427 EUR
  (od: 14.09.2011 do: 20.08.2015)
Eduard Gruy
Vklad: 409 427 EUR Splatené: 409 427 EUR
  (od: 14.09.2011 do: 20.08.2015)
Seat Aličauši
Vklad: 474 935 EUR Splatené: 474 935 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR.
  (od: 21.08.2015 do: 30.09.2015)
Osman Keskin
Vklad: 245 656 EUR Splatené: 245 656 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR.
  (od: 21.08.2015 do: 30.09.2015)
Brigita Mrázová
Vklad: 81 885 EUR Splatené: 81 885 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR.
  (od: 21.08.2015 do: 30.09.2015)
Bc. Denisa Pócsaová
Vklad: 16 378 EUR Splatené: 16 378 EUR
Záložné právo: Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s., so sídlom Šancova 1/A, 813 33, Bratislava, PSČ 813 33, Slovenská republika, IČO: 00 681 709, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka 34/B ako záložného veriteľa, na základe zmluvy o zriadení záložného práva k obchodným podielom zo dňa 22.07.2011, na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa podľa zmluvy o úvere č. 000021/CORP/11/170 z 22.07.2011 najviac do istiny vo výške 6.940.000 EUR.
  (od: 21.08.2015 do: 30.09.2015)
Seat Aličauši
Vklad: 474 935 EUR Splatené: 474 935 EUR
  (od: 01.10.2015 do: 31.12.2018)
Osman Keskin
Vklad: 245 656 EUR Splatené: 245 656 EUR
  (od: 01.10.2015 do: 31.12.2018)
Brigita Mrázová
Vklad: 81 885 EUR Splatené: 81 885 EUR
  (od: 01.10.2015 do: 31.12.2018)
Bc. Denisa Pócsaová
Vklad: 16 378 EUR Splatené: 16 378 EUR
  (od: 01.10.2015 do: 31.12.2018)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 14.10.2010)
Mgr. Matúš Budiak
Špitálska 7778/55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 16.10.2019)
Ján Oravkin
Špitálska 7778/55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 16.10.2019)
Ing. Marcel Forai
Dvořákovo nábrežie 7529/4/E
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 16.10.2019)
Jusuf Aličauši
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 31.07.2015
  (od: 21.08.2015 do: 31.12.2018)
Jusuf Aličauši
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 31.07.2015 Skončenie funkcie: 20.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 31.12.2018)
Seat Aličauši
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 06.09.2014
  (od: 06.09.2014 do: 20.08.2015)
Seat Aličauši
Haličská cesta 2193/30
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 06.09.2014 Skončenie funkcie: 31.07.2015
  (od: 21.08.2015 do: 20.08.2015)
Eduard Gruy
Rúbanisko III 2907/44
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 14.10.2010
  (od: 14.10.2010 do: 20.08.2015)
Eduard Gruy
Rúbanisko III 2907/44
Lučenec 984 03
Vznik funkcie: 14.10.2010 Skončenie funkcie: 31.07.2015
  (od: 21.08.2015 do: 20.08.2015)
Ing. Milan Mrva
Letná 1
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 14.10.2010
  (od: 14.10.2010 do: 05.09.2014)
Ing. Milan Mrva
Letná 1
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 14.10.2010 Skončenie funkcie: 06.09.2014
  (od: 06.09.2014 do: 05.09.2014)
Matúš Budiak
Ružomberská 321/16
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 15.10.2019)
Ján Oravkin
Špitálska 55
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 15.10.2019)
Ing. Marcel Forai
Dvořákovo nábrežie 4/E
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 20.12.2018
  (od: 01.01.2019 do: 15.10.2019)
Konanie menom spoločnosti: 
Ak funkciu konateľa v spoločnosti vykonáva jedna osoba, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak je konateľov v spoločnosti viac a jedným z konateľov je Ing. Marcel Forai, koná vždy konateľ Ing. Marcel Forai spoločne s ktorýmkoľvek zo zvyšných konateľov. Pokiaľ funkcia konateľa Ing. Marcela Foraia zanikne z akéhokoľvek dôvodu, koná každý z konateľov v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 01.01.2019)
Za spoločnosť koná jeden alebo viac konateľov každý samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 21.08.2015 do: 31.12.2018)
Spoločnosť koná prostredníctvom konateľov. Konatelia konajú spoločne, pričom dokumenty podpisujú tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 06.09.2014 do: 20.08.2015)
Spoločnosť koná prostredníctvom konateľa. Konateľ koná samostatne, pričom dokumenty podpisuje tak, že k napísanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí meno a priezvisko, funkciu a svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 14.10.2010 do: 05.09.2014)
Základné imanie: 
818 854 EUR Rozsah splatenia: 818 854 EUR
  (od: 14.09.2011)
5 100 EUR Rozsah splatenia: 2 550 EUR
  (od: 14.10.2010 do: 13.09.2011)
Dátum aktualizácie údajov:  17.06.2021
Dátum výpisu:  19.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)