Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2106/B

Obchodné meno: 
EQUIS spol. s r.o.
  (od: 13.02.2010)
E Q U I S spol. s r.o. /v jazyku slovenskom/ E Q U I S Ltd. /v jazyku anglickom/
  (od: 23.12.1991 do: 12.02.2010)
Sídlo: 
Račianska 57
Bratislava 831 02
  (od: 14.01.1994)
Lužická 3
Bratislava 811 08
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
IČO: 
30 841 054
  (od: 23.12.1991)
Deň zápisu: 
23.12.1991
  (od: 23.12.1991)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 23.12.1991)
Predmet činnosti: 
zastupiteľská činnosť
  (od: 14.01.1994)
inžinierska činnosť
  (od: 14.01.1994)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (od: 14.01.1994)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 09.07.2011)
geofyzikálne práce
  (od: 30.09.2015)
geologický výskum
  (od: 30.09.2015)
ložiskový geologický prieskum
  (od: 30.09.2015)
hydrogeologický prieskum
  (od: 30.09.2015)
inžinierskogeologický prieskum
  (od: 30.09.2015)
geologický prieskum živnotného prostredia
  (od: 30.09.2015)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 30.09.2015)
sanácia geologického prostredia
  (od: 30.09.2015)
sanácia enviromentálnej záťaže
  (od: 30.09.2015)
odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii enviromentálnej záťaže
  (od: 30.09.2015)
odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
  (od: 30.09.2015)
odborný geologický dohľad pri stavebných prácach
  (od: 30.09.2015)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
  (od: 30.09.2015)
vykonávanie výškových prác pomocou horolezeckej techniky
  (od: 14.01.1994 do: 12.02.2010)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh regionálneho geologického výskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 25.04.2006 do: 12.02.2010)
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum
  (od: 25.04.2006 do: 12.02.2010)
ložiskový geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a geologický prieskum na špeciálne účely
  (od: 25.04.2006 do: 12.02.2010)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (od: 13.02.2010 do: 29.09.2015)
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
  (od: 13.02.2010 do: 29.09.2015)
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
  (od: 13.02.2010 do: 29.09.2015)
vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
  (od: 13.02.2010 do: 29.09.2015)
projektová činnosť v odbore inžinierské stavby-zdravotnovodohospodárske stavby
  (od: 14.01.1994 do: 12.02.2010)
vykonávanie bytových a občianských stavieb
  (od: 14.01.1994 do: 12.02.2010)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (od: 14.01.1994 do: 12.02.2010)
vykonávanie priemyselnych stavieb
  (od: 14.01.1994 do: 12.02.2010)
Predmetom činnosti spoločnosti je sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export, reexport, import obchodného tovaru, mimo tovaru, na ktorý je potrebné osobitné povolenie v zmysle čsl. právnych predpisov, komplexná stavebná činnosť so zabezpečením všetkých s ňou súvisiacich prác, poradenská a konzultačná služba v uvedenej oblasti, zriaďovanie svojich pobočiek na iných miestach v ČSFR a v zahraničí, zastupovanie zahraničných podnikov a firiem v ČSFR, zastupovanie čsl. podnikov a firiem v zahraničí.
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
vykonávanie geologických prác
  (od: 14.01.1994 do: 12.02.2010)
geofyzikálny prieskum, inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum vrátane hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, ložiskový prieskum, geologické mapovanie, špeciálne laboratórne práce
  (od: 14.01.1994 do: 24.04.2006)
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.01.1994 do: 12.02.2010)
činnosť realitnej kancelárie
  (od: 14.01.1994 do: 12.02.2010)
Spoločníci: 
RNDr. Martin Šujan
Račianska 1508/25
Bratislava 831 02
  (od: 13.02.2010)
Dušan Beňa
Pavlovičovo nám. 35
Prešov 080 01
  (od: 15.10.1998 do: 12.02.2010)
Dušan Beňa
Duhová 44
Košice
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
Ing. Peter KOSTOVSKÝ
Karadžičova 9
Bratislava
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
RNDr. Pavol Lazar
Lužická 3
Bratislava
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
RNDr. Pavol LAZAR
Lužická 3
Bratislava
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava 811 04
  (od: 15.10.1998 do: 12.02.2010)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
RNDr. Martin ŠUJAN
Havlíčkova 5
Bratislava
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
Výška vkladu každého spoločníka: 
RNDr. Martin Šujan
Vklad: 60 000 EUR Splatené: 60 000 EUR
  (od: 13.02.2010)
RNDr. Pavol LAZAR
Vklad: 33 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 33 500 Sk
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
RNDr. Martin ŠUJAN
Vklad: 33 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 33 500 Sk
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
Ing. Peter KOSTOVSKÝ
Vklad: 33 500 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 33 500 Sk
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
RNDr. Pavol Lazar
Vklad: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 34 000 Sk
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
RNDr. Martin Šujan
Vklad: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 34 000 Sk
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
Dušan Beňa
Vklad: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 34 000 Sk
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
RNDr. Martin Šujan
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 15.10.1998 do: 12.02.2010)
Dušan Beňa
Vklad: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 100 000 Sk
  (od: 15.10.1998 do: 12.02.2010)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 12.08.2003)
konatelia
  (od: 15.10.1998 do: 11.08.2003)
konatelia
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
konatelia
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
RNDr. Martin Šujan
Račianska 1508/25
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 14.01.1994
  (od: 13.02.2010)
Dušan Beňa
Duhová 44
Košice
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
Dušan Beňa
Duhová 44
Košice
  (od: 15.10.1998 do: 11.08.2003)
Dušan Beňa
Pavlovičovo nám. 35
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 14.01.1994
  (od: 12.08.2003 do: 12.02.2010)
Dušan Beňa
Pavlovičovo nám. 35
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 14.01.1994 Skončenie funkcie: 30.11.2009
  (od: 13.02.2010 do: 12.02.2010)
RNDr. Pavol Lazar
Lužická 3
Bratislava
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava
  (od: 15.10.1998 do: 11.08.2003)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 14.01.1994
  (od: 12.08.2003 do: 24.04.2006)
RNDr. Martin Šujan
Havlíčkova 5
Bratislava 811 04
Vznik funkcie: 14.01.1994
  (od: 25.04.2006 do: 12.02.2010)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému, písanému, prípadne iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 13.02.2010)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (od: 12.08.2003 do: 12.02.2010)
Spoločnosť zastupuje každý konateľ aj spoločník samostatne. Za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k vyobrazenému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (od: 15.10.1998 do: 11.08.2003)
Spoločnosť zastupuje každý konateľ aj spoločník samostatne.Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že k názvu spoločnosti pripoja aspoň dva podpisy konateľov.
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločníci a to každý samostatne.
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
Základné imanie: 
60 000 EUR Rozsah splatenia: 60 000 EUR
  (od: 13.02.2010)
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 12.08.2003 do: 12.02.2010)
200 000 Sk
  (od: 15.10.1998 do: 11.08.2003)
102 000 Sk
  (od: 14.01.1994 do: 14.10.1998)
100 500 Sk
  (od: 23.12.1991 do: 13.01.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. tary spis: S.r.o. 4010
  (od: 23.12.1991)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.4.1993 a 8.12.1993 v zmysle Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4010
  (od: 14.01.1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.7.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania, zmena konateľa. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (od: 15.10.1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 13.12.2002. Dodatok č. 4 zo dňa 30.12.2002 k spoločenskej zmluve.
  (od: 12.08.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.8.2005.
  (od: 25.04.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.11.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2009.
  (od: 13.02.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.09.2015.
  (od: 30.09.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021
Dátum výpisu:  26.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)