Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1314/V

Business name: 
STROJÁRNE LS, a.s.
  (from: 01/20/1999)
Registered seat: 
Novoveská cesta 31
Levoča 054 19
  (from: 01/20/1999)
Identification number (IČO): 
36 459 011
  (from: 01/20/1999)
Date of entry: 
02/01/1999
  (from: 01/20/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/20/1999)
Objects of the company: 
výroba kovových výrobkov, vývoj a výroba transportných zariadení pre prepravu materiálu, oceľových konštrukcií, ako i ďalších zariadení pre skladovanie a manipulačnú činnosť
  (from: 01/20/1999)
výroba jednoúčelových strojov a manipulátorov, strojárskeho spotrebného tovaru
  (from: 01/20/1999)
povrchová úprava kovov, zámočnícke a kovoobrábačské práce
  (from: 01/20/1999)
povrchové zušľachťovanie kovov, lisovanie, strihanie, ohýbanie, brúsenie a leštenie kovov, galvanizácia kovov, výroba nástrojov a kovových obalov
  (from: 01/20/1999)
výroba ovládacích prvkov, výroba pomôcok pre domácnosť a využitie voľného času /kovovýroba, strojárstvo/
  (from: 01/20/1999)
výroba a oprava špeciálneho komunálneho náradia, výroba podskupín pre koľajové vozidlá /kovovýroba, strojárstvo/
  (from: 01/20/1999)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov, renovácia opotrebovaných dielcov /kovovýroba, strojárstvo/
  (from: 01/20/1999)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/20/1999)
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky a revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 01/20/1999)
konštrukčná činnosť špeciálnych zariadení
  (from: 01/20/1999)
projektová činnosť technologických zariadení skladov
  (from: 01/20/1999)
výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia
  (from: 01/20/1999)
revízia elektrických zariadení
  (from: 01/20/1999)
oprava motorových vozidiel
  (from: 01/20/1999)
cestná osobná nepravidelná doprava /osobnými automobilmi/
  (from: 01/20/1999)
prenájom dopravných zariadení
  (from: 01/20/1999)
prenájom nehnuteľných bytových a nebytových priestorov /s poskytovaním služieb/
  (from: 01/20/1999)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a iných hmotných a nehmotných statkov
  (from: 01/20/1999)
vodoinštalatérske a kúrenárske služby
  (from: 01/20/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností /veľkoobchod, maloobchod/
  (from: 01/20/1999)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách
  (from: 01/20/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/20/1999)
činnosť ekonomických, organizačných a marketingových poradcov
  (from: 01/20/1999)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/30/1999)
závodné stravovanie, závodná kuchyňa
  (from: 07/30/1999)
výroba drevených obalov
  (from: 07/30/1999)
výskumná a vývojová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/30/1999)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/30/1999)
projektovanie ekologických zariadení na ochranu životného prostredia
  (from: 07/30/1999)
elektroinštalatérske práce
  (from: 07/30/1999)
automatizované spracovanie dát
  (from: 07/30/1999)
kúpa nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja
  (from: 07/30/1999)
správa nehnuteľností
  (from: 07/30/1999)
poskytovanie a tvorba softwaru a výpočtovej techniky
  (from: 07/30/1999)
vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 07/30/1999)
reprografické služby
  (from: 07/30/1999)
sekretárske služby a preklady
  (from: 07/30/1999)
poriadanie seminárov
  (from: 07/30/1999)
vykonávanie školenia obsluhy a údržby regálových zakladačov
  (from: 07/30/1999)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (from: 07/30/1999)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 07/30/1999)
reklamná činnosť, zabezpečovanie a organizovanie propagačnej činnosti
  (from: 07/30/1999)
elektromontážne práce
  (from: 07/30/1999)
výroba nadstavieb pre poľnohospodárske stroje
  (from: 07/30/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/16/2004)
Martin Gombkötő - člen
Piešťanská 3
Bratislava 831 02
From: 03/05/2004
  (from: 06/29/2017)
Bohumír Krásný - člen
Zápoveď 886/28
Palárikovo 941 11
From: 03/05/2004
  (from: 06/29/2017)
Pavel Krásný - predseda
Prešovská 38
Bratislava 821 02
From: 03/05/2004
  (from: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, člen predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a svojmu menu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne, člen predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva.
  (from: 08/16/2004)
Capital: 
200 200 000 Sk Paid up: 200 200 000 Sk
  (from: 06/24/2002)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 06/14/2000)
Number of shares: 200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/14/2000)
Stockholder: 
Slov Invest, spol. s r.o.
Námestie slobody 22
Prievidza
  (from: 06/24/2002)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 03/23/2005
  (from: 06/23/2005)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Radničné nám. 33
Bardejov
From: 04/14/2005
  (from: 06/23/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 10.12.1998 vo forme notárskej zápisnice č. N 483/98, Nz 481/98, spísanej JUDr. Romanom Blahom, notárom v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti STROJÁRNE LS, spol. s r.o. so sídlom Levoča, Novomeská cesta 31, IČO: 36 453 412, zrušenej bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť.
  (from: 01/20/1999)
Dodatok č. 1 k stanovám a.s., schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.4.1999. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 26.5.1999.
  (from: 07/30/1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.12.1999.
  (from: 06/14/2000)
Uznesenie Krajského súdu v Prešove č. 1 Cob 4/02-70 zo dňa 22.1.2002, ktorým bolo pripustené späťvzatie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra, konanie o ňom zastavené a uznesenie Okresného súdu Prešov č. Sa 10120/P zo dňa 1.8.2001 o výmaze spoločnosti z obchodného registra zrušené.
  (from: 10/20/2000)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 2K 8/05-27 zo dňa 1.3.2005 právoplatného dňa 23.3.2005 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka STROJÁRNE LS, a.s., Novoveská cesta, Levoča a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Čelináka, nar. 17.7.1954, r.č. , Priemyselná 4, Košice.
  (from: 05/21/2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 2K 8/05-31 zo dňa 14.3.2005 (právoplatnosť nadobudlo dňa 14.4.2005) zbavil funkcie doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Čelináka a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Jaroščáka ml., Radničné nám. 33, Bardejov, nar. 29.7.1972, r.č. .
  (from: 06/23/2005)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person