Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  1314/V

Obchodné meno: 
STROJÁRNE LS, a.s.
  (od: 20.01.1999)
Sídlo: 
Novoveská cesta 31
Levoča 054 19
  (od: 20.01.1999)
IČO: 
36 459 011
  (od: 20.01.1999)
Deň zápisu: 
01.02.1999
  (od: 20.01.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 20.01.1999)
Predmet činnosti: 
výroba kovových výrobkov, vývoj a výroba transportných zariadení pre prepravu materiálu, oceľových konštrukcií, ako i ďalších zariadení pre skladovanie a manipulačnú činnosť
  (od: 20.01.1999)
výroba jednoúčelových strojov a manipulátorov, strojárskeho spotrebného tovaru
  (od: 20.01.1999)
povrchová úprava kovov, zámočnícke a kovoobrábačské práce
  (od: 20.01.1999)
povrchové zušľachťovanie kovov, lisovanie, strihanie, ohýbanie, brúsenie a leštenie kovov, galvanizácia kovov, výroba nástrojov a kovových obalov
  (od: 20.01.1999)
výroba ovládacích prvkov, výroba pomôcok pre domácnosť a využitie voľného času /kovovýroba, strojárstvo/
  (od: 20.01.1999)
výroba a oprava špeciálneho komunálneho náradia, výroba podskupín pre koľajové vozidlá /kovovýroba, strojárstvo/
  (od: 20.01.1999)
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov, renovácia opotrebovaných dielcov /kovovýroba, strojárstvo/
  (od: 20.01.1999)
výroba, montáž, generálne opravy, rekonštrukcie a vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 20.01.1999)
individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky a revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (od: 20.01.1999)
konštrukčná činnosť špeciálnych zariadení
  (od: 20.01.1999)
projektová činnosť technologických zariadení skladov
  (od: 20.01.1999)
výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia
  (od: 20.01.1999)
revízia elektrických zariadení
  (od: 20.01.1999)
oprava motorových vozidiel
  (od: 20.01.1999)
cestná osobná nepravidelná doprava /osobnými automobilmi/
  (od: 20.01.1999)
prenájom dopravných zariadení
  (od: 20.01.1999)
prenájom nehnuteľných bytových a nebytových priestorov /s poskytovaním služieb/
  (od: 20.01.1999)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a iných hmotných a nehmotných statkov
  (od: 20.01.1999)
vodoinštalatérske a kúrenárske služby
  (od: 20.01.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností /veľkoobchod, maloobchod/
  (od: 20.01.1999)
sprostredkovateľská činnosť v obchode, výrobe a službách
  (od: 20.01.1999)
automatizované spracovanie dát
  (od: 20.01.1999)
činnosť ekonomických, organizačných a marketingových poradcov
  (od: 20.01.1999)
cestná nákladná doprava
  (od: 30.07.1999)
závodné stravovanie, závodná kuchyňa
  (od: 30.07.1999)
výroba drevených obalov
  (od: 30.07.1999)
výskumná a vývojová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.07.1999)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 30.07.1999)
projektovanie ekologických zariadení na ochranu životného prostredia
  (od: 30.07.1999)
elektroinštalatérske práce
  (od: 30.07.1999)
automatizované spracovanie dát
  (od: 30.07.1999)
kúpa nehnuteľností za účelom ďalšieho predaja
  (od: 30.07.1999)
správa nehnuteľností
  (od: 30.07.1999)
poskytovanie a tvorba softwaru a výpočtovej techniky
  (od: 30.07.1999)
vydávanie a rozširovanie periodických a neperiodických publikácií
  (od: 30.07.1999)
reprografické služby
  (od: 30.07.1999)
sekretárske služby a preklady
  (od: 30.07.1999)
poriadanie seminárov
  (od: 30.07.1999)
vykonávanie školenia obsluhy a údržby regálových zakladačov
  (od: 30.07.1999)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (od: 30.07.1999)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (od: 30.07.1999)
reklamná činnosť, zabezpečovanie a organizovanie propagačnej činnosti
  (od: 30.07.1999)
elektromontážne práce
  (od: 30.07.1999)
výroba nadstavieb pre poľnohospodárske stroje
  (od: 30.07.1999)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 16.08.2004)
predstavenstvo
  (od: 20.01.1999 do: 15.08.2004)
Martin Gombkötő - člen
Piešťanská 3
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 05.03.2004
  (od: 29.06.2017)
Bohumír Krásný - člen
Zápoveď 886/28
Palárikovo 941 11
Vznik funkcie: 05.03.2004
  (od: 29.06.2017)
Pavel Krásný - predseda
Prešovská 38
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 05.03.2004
  (od: 29.06.2017)
Igor Cilik - člen
Radvanská 509/4
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 16.08.2004 do: 13.09.2004)
Igor Cilik - člen
Radvanská 509/4
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 24.11.2003 Skončenie funkcie: 15.12.2003
  (od: 14.09.2004 do: 13.09.2004)
Ing. Ľudmila Combová - člen
Czauczika 5
Levoča
Vznik funkcie: 05.06.2002 Skončenie funkcie: 24.11.2003
  (od: 24.06.2002 do: 15.08.2004)
Ing. Ľudmila Combová - člen
Czauczika 5
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.12.2003
  (od: 14.09.2004 do: 26.10.2004)
Ing. Ľudmila Combová - člen
Czauczika 5
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.12.2003 Skončenie funkcie: 05.03.2004
  (od: 27.10.2004 do: 26.10.2004)
Ing. Milan Drugáč - člen
Šrobárova 2668/15
Poprad
Vznik funkcie: 05.06.2002 Skončenie funkcie: 24.11.2003
  (od: 24.06.2002 do: 15.08.2004)
Ing. Milan Drugáč - člen
Šrobárova 2668/15
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 15.12.2003
  (od: 14.09.2004 do: 26.10.2004)
Ing. Milan Drugáč - člen
Šrobárova 2668/15
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 15.12.2003 Skončenie funkcie: 05.03.2004
  (od: 27.10.2004 do: 26.10.2004)
Ing. Vladimír Dugas - člen
F. Urbánka 28
Spišská Nová Ves
  (od: 20.01.1999 do: 19.10.2000)
Martin Gombkötö - člen
Piešťanská 3
Bratislava 831 02
Vznik funkcie: 05.03.2004
  (od: 27.10.2004 do: 28.06.2017)
Ing. Ján Kráľ - predseda
Partizánska 61
Poprad
Vznik funkcie: 05.06.2002 Skončenie funkcie: 24.11.2003
  (od: 24.06.2002 do: 15.08.2004)
Ing. Ján Kráľ - predseda
Partizánska 61
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 15.12.2003
  (od: 14.09.2004 do: 26.10.2004)
Ing. Ján Kráľ - predseda
Partizánska 61
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 15.12.2003 Skončenie funkcie: 05.03.2004
  (od: 27.10.2004 do: 26.10.2004)
Bohumír Krásny - člen
Zápoveď 886/28
Palárikovo 941 11
Vznik funkcie: 05.03.2004
  (od: 27.10.2004 do: 28.06.2017)
Pavel Krásny - predseda
Prešovská 38
Bratislava 821 02
Vznik funkcie: 05.03.2004
  (od: 27.10.2004 do: 28.06.2017)
Ing. Juraj Miškovič - predseda
Harmanecká cesta 4822/24
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 16.08.2004 do: 13.09.2004)
Ing. Juraj Miškovič - predseda
Harmanecká cesta 4822/24
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 24.11.2003 Skončenie funkcie: 15.12.2003
  (od: 14.09.2004 do: 13.09.2004)
Mária Némethová - člen
J. Gagarina 2415/83
Zvolen
Skončenie funkcie: 05.06.2002
  (od: 20.10.2000 do: 23.06.2002)
Ing. Ľuboš Petrovič - člen
Sitnianska 6595/3
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 16.08.2004 do: 13.09.2004)
Ing. Ľuboš Petrovič - člen
Sitnianska 6595/3
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 24.11.2003 Skončenie funkcie: 15.12.2003
  (od: 14.09.2004 do: 13.09.2004)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 1392/2
Zvolen
Skončenie funkcie: 05.06.2002
  (od: 20.01.1999 do: 23.06.2002)
Dušan Ruttkay - člen
B. Němcovej 20
Sliač
Skončenie funkcie: 05.06.2002
  (od: 20.10.2000 do: 23.06.2002)
Mária Tumpachová - člen
Francisciho 1623/1
Zvolen
  (od: 20.01.1999 do: 19.10.2000)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť koná predseda predstavenstva samostatne, člen predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a svojmu menu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne, člen predstavenstva len spoločne s predsedom predstavenstva.
  (od: 16.08.2004)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám, pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 20.01.1999 do: 15.08.2004)
Základné imanie: 
200 200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 200 000 Sk
  (od: 24.06.2002)
200 200 000 Sk
  (od: 20.01.1999 do: 23.06.2002)
Akcie: 
Počet: 200
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 14.06.2000)
Počet: 200
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.06.2000)
Počet: 200
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
  (od: 20.01.1999 do: 13.06.2000)
Počet: 200
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 20.01.1999 do: 13.06.2000)
Akcionár: 
Slov Invest, spol. s r.o.
Námestie slobody 22
Prievidza
  (od: 24.06.2002)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 23.3.2005
  (od: 23.06.2005)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 23.3.2005
  (od: 21.05.2005 do: 22.06.2005)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Radničné nám. 33
Bardejov
Vznik funkcie: 14.04.2005
  (od: 23.06.2005)
JUDr. Jozef Čelinák
Priemyselná 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.03.2005
  (od: 21.05.2005 do: 22.06.2005)
JUDr. Jozef Čelinák
Priemyselná 4
Košice 040 01
Vznik funkcie: 23.03.2005 Skončenie funkcie: 14.04.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Dozorná rada: 
Ing. Jaroslav Dubec - člen
Klieština 151
Dolná Mariková
Vznik funkcie: 05.06.2002 Skončenie funkcie: 24.11.2003
  (od: 24.06.2002 do: 15.08.2004)
Ing. Miloš Halmi - člen
Röntgenova 10
Bratislava
Skončenie funkcie: 05.06.2002
  (od: 20.01.1999 do: 23.06.2002)
Ing. Emil Jánošík - člen
23
Matejovce nad Hornádom
Skončenie funkcie: 05.06.2002
  (od: 20.01.1999 do: 23.06.2002)
Zuzana Ondrušeková - člen
Biela Voda 23
Kežmarok
Skončenie funkcie: 05.06.2002
  (od: 20.01.1999 do: 23.06.2002)
Ján Paraik - člen
Katovná 5
Banská Bystrica
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 16.08.2004 do: 17.12.2004)
Vladimír Peťko - člen
Morovnianska cesta 64/4
Handlová
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 16.08.2004 do: 17.12.2004)
Milan Pös - člen
Turcelova 231/28
Nitrianske Pravno
Vznik funkcie: 05.06.2002 Skončenie funkcie: 24.11.2003
  (od: 24.06.2002 do: 15.08.2004)
Ing. Vladimír Rímsky - člen
Czauczika 2
Levoča
Vznik funkcie: 05.06.2002 Skončenie funkcie: 24.11.2003
  (od: 24.06.2002 do: 15.08.2004)
Barbora Schlosserová - člen
Okružná 14/4
Handlová
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 16.08.2004 do: 17.12.2004)
Ján Paraik - člen
Katovná 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.11.2003 Skončenie funkcie: 24.11.2008
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Vladimír Peťko - člen
Morovnianska cesta 64/4
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.11.2003 Skončenie funkcie: 24.11.2008
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Barbora Schlosserová - člen
Okružná 14/4
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.11.2003 Skončenie funkcie: 24.11.2008
  (od: 22.07.2021 do: 21.07.2021)
Ján Paraik - člen
Katovná 5
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 18.12.2004 do: 21.07.2021)
Vladimír Peťko - člen
Morovnianska cesta 64/4
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 18.12.2004 do: 21.07.2021)
Barbora Schlosserová - člen
Okružná 14/4
Handlová 972 51
Vznik funkcie: 24.11.2003
  (od: 18.12.2004 do: 21.07.2021)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov zo dňa 10.12.1998 vo forme notárskej zápisnice č. N 483/98, Nz 481/98, spísanej JUDr. Romanom Blahom, notárom v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti STROJÁRNE LS, spol. s r.o. so sídlom Levoča, Novomeská cesta 31, IČO: 36 453 412, zrušenej bez likvidácie premenou na akciovú spoločnosť.
  (od: 20.01.1999)
Dodatok č. 1 k stanovám a.s., schválený mimoriadnym valným zhromaždením dňa 19.4.1999. Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 26.5.1999.
  (od: 30.07.1999)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 28.12.1999.
  (od: 14.06.2000)
Uznesenie Krajského súdu v Prešove č. 1 Cob 4/02-70 zo dňa 22.1.2002, ktorým bolo pripustené späťvzatie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra, konanie o ňom zastavené a uznesenie Okresného súdu Prešov č. Sa 10120/P zo dňa 1.8.2001 o výmaze spoločnosti z obchodného registra zrušené.
  (od: 20.10.2000)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 2K 8/05-27 zo dňa 1.3.2005 právoplatného dňa 23.3.2005 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka STROJÁRNE LS, a.s., Novoveská cesta, Levoča a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Čelináka, nar. 17.7.1954, r.č. , Priemyselná 4, Košice.
  (od: 21.05.2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 2K 8/05-31 zo dňa 14.3.2005 (právoplatnosť nadobudlo dňa 14.4.2005) zbavil funkcie doterajšieho správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Čelináka a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Jaroščáka ml., Radničné nám. 33, Bardejov, nar. 29.7.1972, r.č. .
  (od: 23.06.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021
Dátum výpisu:  25.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)