Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15852/V

Business name: 
Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 10/15/2010 until: 11/23/2021)
Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. v skratke: V.E.S., spol. s r.o. v jazyku anglickom: V.E.S., Ltd.Co.
  (from: 11/09/1994 until: 10/14/2010)
VARGA EUROMARKET - SERVIS spol. s r.o.
  (from: 06/03/1992 until: 11/08/1994)
Registered seat: 
nám. Majstra Pavla č. 44
Levoča 054 01
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
Sadová 21
Spišský Štvrtok 053 14
  (from: 06/03/1992 until: 11/08/1994)
Identification number (IČO): 
31 653 260
  (from: 06/03/1992)
Date of entry: 
06/03/1992
  (from: 06/03/1992)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/03/1992)
Objects of the company: 
nákup a predaj motorových vozidiel, podvozkov, nadstavieb rôznych typov
  (from: 06/03/1992 until: 06/15/2017)
prevádzanie servisnej činnosti v uvedenom predmete podnikania, prenájom a požičiavanie vozidiel
  (from: 06/03/1992 until: 06/15/2017)
prevádzanie poradenských a sprostredkova teľských činností v rámci predmetu podnikania
  (from: 06/03/1992 until: 06/15/2017)
zasielateľstvo
  (from: 11/09/1994 until: 06/15/2017)
záložňa
  (from: 11/09/1994 until: 06/15/2017)
cestná motorová doprava
  (from: 11/09/1994 until: 06/15/2017)
nákup a predaj potravín, tabakových výrobkov, mäsa, mäsových výrobkov, strojárskeho a elektrotechnického tovaru, spotrebnej elektroniky, športových potrieb, priemyselného tovaru /domácich potrieb a drobného tovaru/
  (from: 11/09/1994 until: 06/15/2017)
veľkoobchodný nákup a predaj výrobkov potravinárskeho priemyslu, ovocia, zeleniny, výrobkov strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, ropy, nápojov, tabaku, tabakových výrobkov, textilu, konfekcie, priemyselného tovaru / domáce potreby, drobný tovar /, elektronika, športové potreby, príslušenstvo a náhradné diely auto-moto, áut, stavebnín, hutných materiálov, pohonných hmôt
  (from: 11/09/1994 until: 06/15/2017)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 07/28/1998 until: 06/15/2017)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 07/28/1998 until: 06/15/2017)
Partners: 
Ing. Vladimír Dadej
Duklianska 50/3
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 06/03/1992 until: 10/25/1992)
JUDr. Štefan Kamenický
sídl. Západ, blok Tulipán
Levoča
Slovak Republic
  (from: 06/03/1992 until: 11/08/1994)
Vincent Varga
Sadová 21
Spišský Štiavnik
Slovak Republic
  (from: 10/26/1992 until: 11/08/1994)
Vincent Varga
Sadová 21
Spišský Štiavnik
Slovak Republic
  (from: 06/03/1992 until: 10/25/1992)
JUDr. Štefan Kamenický
sídl. Západ, blok Tulipán
Levoča
Slovak Republic
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
Vincent Varga
Sadová 21
Spišský Štvrtok
Slovak Republic
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
VARGA EUROMARKET - servis, spol. s r.o.,
M. Maluchy 127/9
Ostrava
Czech Republic
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Vincent Varga
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 06/03/1992 until: 10/25/1992)
Ing. Vladimír Dadej
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/03/1992 until: 10/25/1992)
JUDr. Štefan Kamenický
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/03/1992 until: 11/08/1994)
Vincent Varga
Amount of investment: 95 000 Sk Paid up: 95 000 Sk
  (from: 10/26/1992 until: 11/08/1994)
JUDr. Štefan Kamenický
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
Vincent Varga
Amount of investment: 630 000 Sk Paid up: 630 000 Sk
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
VARGA EUROMARKET - servis, spol. s r.o.,
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
Individual managing director
  (from: 10/05/1992 until: 11/08/1994)
konatelia
  (from: 06/03/1992 until: 10/04/1992)
Ing. Vladimír Dadej
Duklianska 50/3
Spišská Nová Ves
  (from: 06/03/1992 until: 10/04/1992)
Vincent Varga
Sadová 21
Spišský Štvrtok
  (from: 10/05/1992 until: 03/10/2017)
Vincent Varga
Sadová 21
Spišský Štvrtok
  (from: 03/11/2017 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prokurista podpisuje za spoločnosť samostatne tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 10/05/1992 until: 11/08/1994)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 06/03/1992 until: 10/04/1992)
Procuration: 
Ing. Marian Dobál
č. 195
Spišské Tomášovce
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
Ing. Marián Dobál
č. 195
Spišské Tomášovce
  (from: 11/09/1994 until: 03/10/2017)
Ing. Marián Dobál
č. 195
Spišské Tomášovce
  (from: 03/11/2017 until: 06/29/2017)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
125 000 Sk
  (from: 06/03/1992 until: 11/08/1994)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/18/2010
  (from: 10/15/2010)
 Liquidators:
Vincent Varga
Sadová 21
Spišský Štvrtok
From: 05/18/2010
  (from: 10/15/2010 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 10/15/2010 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.5.1992 podľa § 105 z.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1502
  (from: 06/03/1992 until: 11/23/2021)
Dodatok k spoločenskej zmluve uzavretý dňa 27.9.1994. Stary spis: S.r.o. 1502
  (from: 11/09/1994 until: 11/23/2021)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.7.1998
  (from: 07/28/1998 until: 11/23/2021)
Okresný súd Košice I uznesením č. k. 9Cbr/15/2008-21 zo dňa 24. apríla 2009 v spojení s opravným uznesením č. k. 9Cbr/15/2008-30 zo dňa 10.12.2009, ktoré nadobudli právoplatnosť dňa 18. 05. 2010, nariadil likvidáciu spoločnosti Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. a za likvidátora menoval Vincenta Vargu.
  (from: 10/15/2010 until: 11/23/2021)
Potvrdenie Obvodného úradu Poprad zo dňa 19.11.2012 o ukončení podnikania spoločnosti Varga Euromarket-Servis, spol. s r.o. v likvidácii, nám. Majstra Pavla č. 44, 054 01 Levoča dňom 20.11.2012.
  (from: 06/16/2017 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person