Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  1330/V

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Levoča
  (od: 15.06.1994)
Stavebné bytové družstvo Levoča
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
Sídlo: 
Novoveská cesta 37
Levoča 054 01
  (od: 28.12.1998)
Levoča 054 01
  (od: 15.06.1994 do: 27.12.1998)
Levoča
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
IČO: 
00 594 423
  (od: 03.07.1990)
Deň zápisu: 
03.07.1990
  (od: 03.07.1990)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 03.07.1990)
Predmet činnosti: 
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu a nebytového priestoru
  (od: 15.06.1994)
Družstvo najmä: - stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojím členom
  (od: 15.06.1994)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu by- tov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov
  (od: 15.06.1994)
prideľuje družstevné byty vrátene bytov v rodinných domčekov do užívania a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (od: 15.06.1994)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytov a nebytových priestorov
  (od: 15.06.1994)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu
  (od: 15.06.1994)
vykonáva aj inú hospodársku činnosť podľa rozhodnutia predstavenstva
  (od: 15.06.1994)
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov
  (od: 15.06.1994)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 22.11.2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 22.11.2004)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (od: 22.11.2004)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 22.11.2004)
nákladná cestná doprava
  (od: 22.11.2004)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 12.07.2017)
montáž určených meradiel v rozsahu : merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu
  (od: 04.07.2019)
udržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 14.07.2012 do: 11.07.2017)
činnosť na elektrických zariadeniach do 52 kW a bleskozvodov
  (od: 22.11.2004 do: 24.05.2021)
výstavba bytov v družstevných domoch, rodinných domov, miestností neslúžiacich na bývanie
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
prideľovanie družstevných bytov vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácia bytového majetku a nebytových pries- torov
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojich členov
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanov
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
materiálno-výrobna základňa a opravy nebyvých priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
správa domov, bytov a nebytových priestorov
  (od: 22.11.2004 do: 11.07.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 22.11.2000)
predstavenstvo
  (od: 28.12.1998 do: 21.11.2000)
predstavenstvo
  (od: 15.06.1994 do: 27.12.1998)
predstavenstvo
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
Jaroslav Kováč - podpredseda predstavenstva
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021)
Ing. Ondrej Plačko - Podpredseda predstavenstva
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021)
Mgr. Miroslava Suchá - Člen predstavenstva
Pri prameni 1340/7
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021)
Mgr. Miroslav Žilt - člen predstavenstva
Jozefa Czauczika 3/1492
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021)
Ing. Michal Gorbár - Člen predstavenstva
Jána Francisciho 170/32
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021)
Ing. Ján Babej - Člen predstavenstva
Jána Francisciho 1689/26
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021)
Ľuboš Kovalík - Predseda predstavenstva
Jána Francisciho 31/154
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021)
Vladimír Adamkovič - člen
Francisciho 33
Levoča
  (od: 15.06.1994 do: 20.10.1997)
Mgr. Vladimír Adamkovič - člen
Francisciho 33
Levoča
  (od: 22.11.2000 do: 12.02.2002)
Mgr. Vladimír Adamkovič - podpredseda
Francisciho 33
Levoča
  (od: 13.02.2002 do: 13.07.2005)
Mgr. Vladimír Adamkovič - podpredseda
Francisciho 33
Levoča
Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
RNDr. Vladimír Adamkovič - podpreseda predstavenstva
Jána Francisciho 32/170
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
RNDr. Vladimír Adamkovič - podpreseda predstavenstva
Jána Francisciho 32/170
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Peter Antal - člen
Francisciho 17
Levoča
  (od: 21.10.1997 do: 21.11.2000)
Peter Antal - člen predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 16.12.2015
  (od: 29.12.2015 do: 14.01.2021)
Peter Antal - člen predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 16.12.2015 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Peter Antal - podpredseda
Francisciho 17
Levoča
  (od: 22.11.2000 do: 12.02.2002)
Peter Antal - podpredseda predstaventsva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 28.12.2015)
Peter Antal - podpredseda predstaventsva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 15.12.2015
  (od: 29.12.2015 do: 28.12.2015)
Peter Antal - predseda
Francisciho 17
Levoča
  (od: 13.02.2002 do: 13.07.2005)
Peter Antal - predseda
Francisciho 17
Levoča
Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Peter Antal - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Peter Antal - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Peter Antal - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 08.07.2015)
Peter Antal - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 17/1727
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Vladimír Babej - člen
Francisciho 43
Levoča
  (od: 21.10.1997 do: 21.11.2000)
Gabriel Bajla - člen predstavenstva
Jána Francisciho 39/781
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 02.02.2018)
Gabriel Bajla - člen predstavenstva
Jána Francisciho 39/781
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 24.01.2018
  (od: 03.02.2018 do: 02.02.2018)
Gabriel Bajla - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 39/781
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.01.2018
  (od: 03.02.2018 do: 14.01.2021)
Gabriel Bajla - predseda predstavenstva
Jána Francisciho 39/781
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.01.2018 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Pavol Ferenc - člen
Pri prameni, bl. Korund
Levoča
  (od: 22.11.2000 do: 13.07.2005)
Pavol Ferenc - člen
Pri prameni, bl. Korund
Levoča
Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
František Gbúr - člen
Czauczika 6
Levoča
  (od: 15.06.1994 do: 20.10.1997)
RNDr. Gabriela Gerčáková - člen
Francisciho 42
Levoča
  (od: 21.10.1997 do: 21.11.2000)
Libor Gonda - člen predstavenstva
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Libor Gonda - člen predstavenstva
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Ing. Monika Gondkovská - člen
Športovcov 3
Levoča
  (od: 15.06.1994 do: 20.10.1997)
Ing. Michal Gorbár - člen predstavenstva
Jána Francisciho 32/170
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 08.07.2015)
Ing. Michal Gorbár - člen predstavenstva
Jána Francisciho 32/170
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
RNDr. Gabriela Gorčáková - člen
Francisciho 42
Levoča
  (od: 15.06.1994 do: 20.10.1997)
Ján Hnat - podpredseda predstavenstva
Slavkovská 3/1323
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 08.07.2015)
Ján Hnat - podpredseda predstavenstva
Slavkovská 3/1323
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Peter Hromjak - člen
Francisciho 3
Levoča
  (od: 22.11.2000 do: 13.07.2005)
Ing. Peter Hromjak - člen
Francisciho 3
Levoča
Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Ing. Ladislav Just - člen predstavenstva
Jána Francisciho 37/780
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Ing. Ladislav Just - člen predstavenstva
Jána Francisciho 37/780
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Ing. Ladislav Just - člen; od 9.10.2001
Francisciho 37
Levoča
  (od: 13.02.2002 do: 13.07.2005)
Ing. Ladislav Just - člen; od 9.10.2001
Francisciho 37
Levoča
Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Magdaléna Kacvinská - členka
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
Jaroslav Kováč - člen predstavenstva
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Jaroslav Kováč - člen predstavenstva
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Jaroslav Kováč - podpredseda predstavenstva
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 14.01.2021)
Jaroslav Kováč - podpredseda predstavenstva
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Ľuboš Kovalík - člen predstavenstva
Jána Francisciho 31/145
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 08.07.2015)
Ľuboš Kovalík - člen predstavenstva
Jána Francisciho 31/145
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ľuboš Kovalík - člen predstavenstva
Jána Francisciho 31/154
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 28.12.2015)
Ľuboš Kovalík - člen predstavenstva
Jána Francisciho 31/154
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 15.12.2015
  (od: 29.12.2015 do: 28.12.2015)
Ľuboš Kovalík - podpredseda predstavenstva
Jána Francisciho 31/154
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 16.12.2015
  (od: 29.12.2015 do: 14.01.2021)
Ľuboš Kovalík - podpredseda predstavenstva
Jána Francisciho 31/154
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 16.12.2015 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Ján Kurta - člen
Czauczika 6
Levoča
  (od: 21.10.1997 do: 13.07.2005)
Ján Kurta - člen
Czauczika 6
Levoča
Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Ján Kurta - podpredseda
Czauczika 6
Levoča
  (od: 03.07.1990 do: 20.10.1997)
Ján Meluch - člen predstavenstva
Francisciho 29/1731
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Ján Meluch - člen predstavenstva
Francisciho 29/1731
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Ján Meľuch - člen
Francisciho 29
Levoča
  (od: 15.06.1994 do: 20.10.1997)
Ján Meľuch - člen
Francisciho 29
Levoča
  (od: 21.10.1997 do: 13.07.2005)
Ján Meľuch - člen
Francisciho 29
Levoča
Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Dušan Novák - predseda
Elektrárenska 9
Spišská Nová Ves
  (od: 03.07.1990 do: 20.10.1997)
Dušan Novák - predseda
Elektrárenská 9
Spišská Nová Ves
  (od: 21.10.1997 do: 21.11.2000)
Ing. Ondrej Plačko - člen
Pri prameni bl.Smaragd
Levoča
  (od: 15.06.1994 do: 20.10.1997)
Ing. Ondrej Plačko - člen
Pri prameni, bl. Smaragd
Levoča
  (od: 21.10.1997 do: 21.11.2000)
Ing. Ondrej Plačko - člen predstavenstva
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 08.07.2015)
Ing. Ondrej Plačko - člen predstavenstva
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Ondrej Plačko - člen predstavenstva
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 14.01.2021)
Ing. Ondrej Plačko - člen predstavenstva
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Ing. Ondrej Plačko - podpredseda
Pri prameni, bl. Smaragd
Levoča
  (od: 22.11.2000 do: 13.07.2005)
Ing. Ondrej Plačko - podpredseda
Pri prameni, bl. Smaragd
Levoča
Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Ing. Ondrej Plačko - podpredseda predstavenstva
Pri Prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Ing. Ondrej Plačko - podpredseda predstavenstva
Pri Prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Alžbeta Polláková - podpredseda predstavenstva
Viktora Greschika 6/1749
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 08.07.2015)
Alžbeta Polláková - podpredseda predstavenstva
Viktora Greschika 6/1749
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Peter Sedlačko - člen
Francisciho 26
Levoča
  (od: 21.10.1997 do: 21.11.2000)
Ing. Ľubomír Spišský - člen
Francisciho 46
Levoča
  (od: 21.10.1997 do: 21.11.2000)
Ing. Ľubomír Spišský - predseda
Francisciho 46
Levoča
  (od: 22.11.2000 do: 12.02.2002)
Mgr. Mária Stanková - predseda predstavenstva
Jozefa Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 02.02.2018)
Mgr. Mária Stanková - predseda predstavenstva
Jozefa Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 31.12.2017
  (od: 03.02.2018 do: 02.02.2018)
Ing. Ivan Stoličný - člen predstavenstva
Jána Francisciho 7/1648
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Ing. Ivan Stoličný - člen predstavenstva
Jána Francisciho 7/1648
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Ing. Ivan Stoličný - člen predstavenstva
Jána Francisciho 7/1648
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 01.01.2018
  (od: 03.02.2018 do: 14.01.2021)
Ing. Ivan Stoličný - člen predstavenstva
Jána Francisciho 7/1648
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 01.01.2018 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Ing. Marián Styk - podpredseda
Francisciho 3
Levoča
  (od: 21.10.1997 do: 21.11.2000)
Mgr. Miroslava Suchá - člen predstavenstva
Pri Prameni 7/1340
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Mgr. Miroslava Suchá - člen predstavenstva
Pri Prameni 7/1340
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Anna Šimková - člen
Železničný riadok 11
Levoča
  (od: 22.11.2000 do: 13.07.2005)
Anna Šimková - člen
Železničný riadok 11
Levoča
Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Jozef Švirlo - člen
Pri prameni, bl. Mramor
Levoča
  (od: 15.06.1994 do: 20.10.1997)
Jozef Švirloch - podpredseda
Pri prameni bl. Mramor
Levoča
  (od: 21.10.1997 do: 21.11.2000)
Miroslav Žilt - člen predstavenstva
Jána Czauczika 3/1492
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 08.07.2015)
Miroslav Žilt - člen predstavenstva
Jána Czauczika 3/1492
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Mgr. Miroslav Žilt - člen predstavenstva
Jozefa Czauczika 3/1492
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 14.01.2021)
Mgr. Miroslav Žilt - člen predstavenstva
Jozefa Czauczika 3/1492
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Konanie: 
Za družstvo konajú predseda a podpredsedovia predstavenstva v stanovenom poradí. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, za družstvo podpisujú predseda, prípadne podpredseda a jeden člen predstavenstva spoločne.
  (od: 22.11.2000)
Družstvo navonok zastupuje predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 28.12.1998 do: 21.11.2000)
Družstvo navonok zastupuje predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisuje predse
  (od: 15.06.1994 do: 27.12.1998)
V mene predstavenstva koná predseda a v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti poverený podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva.
  (od: 03.07.1990 do: 14.06.1994)
Kontrolná komisia: 
Mária Dzurillová - člen
Viktora Greschika 1743/6
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021)
Mgr. Anna Kokavcová - člen
Jána Francisciho 1648/7
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021)
Ing. Jozef Bukovinský - člen
Viktora Greschika 1743/6
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021)
Žofia Dzurňáková - člen
Pri Prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Žofia Dzurňáková - člen
Pri Prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Žofia Dzurňáková - člen
Pri Prameni 11/29
Levoča
Vznik funkcie: 24.09.2002
  (od: 30.06.2003 do: 13.07.2005)
Žofia Dzurňáková - člen
Pri Prameni 11/29
Levoča
Vznik funkcie: 24.09.2002 Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Juraj Faltin - člen
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Juraj Faltin - člen
Jána Francisciho 15/1677
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Eva Hanisková - predseda
Francisciho 46
Levoča
Vznik funkcie: 23.05.2000
  (od: 30.06.2003 do: 13.07.2005)
Eva Hanisková - predseda
Francisciho 46
Levoča
Vznik funkcie: 23.05.2000 Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Peter Král
Jána Francisciho 21/1683
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 08.07.2015)
Peter Král
Jána Francisciho 21/1683
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Slavomíra Marciová
Jána Francisciho 48/1779
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 06.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 26.07.2010)
Slavomíra Marciová
Jána Francisciho 48/1779
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 06.12.2006 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Mgr. Alexander Molnár - predseda kontrolnej komisie
Jána Francisciho 3/1649
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 05.10.2005)
Mgr. Alexander Molnár - predseda kontrolnej komisie
Jána Francisciho 3/1649
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 09.08.2005
  (od: 06.10.2005 do: 05.10.2005)
Vladimír Novák
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 08.07.2015)
Vladimír Novák
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Vladimír Novák - člen
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 26.07.2010)
Vladimír Novák - člen
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Mária Stanková
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 09.08.2005
  (od: 06.10.2005 do: 26.07.2010)
Mária Stanková
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 09.08.2005 Skončenie funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 26.07.2010)
Mária Stanková - člen
Czauczika 7
Levoča
Vznik funkcie: 16.07.2002
  (od: 30.06.2003 do: 13.07.2005)
Mária Stanková - člen
Czauczika 7
Levoča
Vznik funkcie: 16.07.2002 Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Bc. Mária Stanková
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010
  (od: 27.07.2010 do: 08.07.2015)
Bc. Mária Stanková
Jána Czauczika 7/1323
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 23.06.2010 Skončenie funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 08.07.2015)
Ing. Štefan Šefčík - člen
Francisciho 28
Levoča
Vznik funkcie: 23.05.2000
  (od: 30.06.2003 do: 13.07.2005)
Ing. Štefan Šefčík - člen
Francisciho 28
Levoča
Vznik funkcie: 23.05.2000 Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Ing. Štefan Šefčík - člen
Jána Francisciho 28/1729
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 08.01.2007)
Ing. Štefan Šefčík - člen
Jána Francisciho 28/1729
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 15.06.2005 Skončenie funkcie: 06.12.2006
  (od: 09.01.2007 do: 08.01.2007)
Dezider Vilkovský - člen
Baštová 4
Levoča
Vznik funkcie: 23.05.2000
  (od: 30.06.2003 do: 13.07.2005)
Dezider Vilkovský - člen
Baštová 4
Levoča
Vznik funkcie: 23.05.2000 Skončenie funkcie: 15.06.2005
  (od: 14.07.2005 do: 13.07.2005)
Žofia Dzurňáková
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Vladimír Maľák
Jána Francisciho 22/1701
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Vladimír Novák
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015 Skončenie funkcie: 25.11.2020
  (od: 15.01.2021 do: 14.01.2021)
Žofia Dzurňáková
Pri prameni 11/1353
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 14.01.2021)
Vladimír Maľák
Jána Francisciho 22/1701
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 14.01.2021)
Vladimír Novák
Jána Francisciho 33/170
Levoča 054 01
Vznik funkcie: 24.06.2015
  (od: 09.07.2015 do: 14.01.2021)
Zapisované základné imanie: 
1 700 EUR
  (od: 25.03.2009)
18 700 EUR
  (od: 12.03.2009 do: 24.03.2009)
550 000 Sk
  (od: 15.06.1994 do: 11.03.2009)
Základný členský vklad: 
17 EUR
  (od: 12.03.2009)
500 Sk
  (od: 15.06.1994 do: 11.03.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo sa zakladá a riadi vlastnými stanovami schválenými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 2.7.1990 podľa zák. č. 176/90 Zb. Stary spis: Dr 1045
  (od: 03.07.1990)
Právne pomery družstva sa zakladajú na stanovách schválených ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 2.7.1990. Zmeny v zápise boli urobené v súlade s ust. § 22 zák. č. 42/1992 na základe aktualizovaných stanov družstva schválených zhromaždením delegátov dňa 11.12.1992 v zmysle § 765 zák. čísla 513/91 Zb.
  (od: 15.06.1994)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 22.6.1995. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 18.6.1996.
  (od: 21.10.1997)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 17.9.1998.
  (od: 28.12.1998)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 23.5.2000.
  (od: 22.11.2000)
Zmena stanov družstva, schválená mimoriadnym zhromaždením delegátov dňa 6.11.2000. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 14.6.2001.
  (od: 25.10.2001)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 30.6.2021
  (od: 22.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2021
Dátum výpisu:  05.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)